Teza de Doctor Habilitat in Stiinte Economice

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Teza de Doctor Habilitat in Stiinte Economice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 277 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. univ., dr. hab. Ludmila COBZARI

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Lista tabelelor4
Lista figurilor5
Lista graficelor6
Introducere 7
Capitolul I- Societatea riscului şi implicaţiile acesteia în18
în sfera asigurărilor
1.1.Societatea riscului şi consecinţele socio-economice19
ale apariţiei sale
1.2.Posibilităţi de dispersare a riscurilor prin asigurări28
şi forme de protecţie a oamenilor şi bunurilor
Capitolul II- Esenţa bancasigurării şi experienţa funcţionării43
asigurătorilor bancheri la nivel internaţional
2.1. Necesitatea, scopurile şi evoluţia bancasigurării44
2.2.Constituirea cadrului de reglementare şi supraveghere63
- financiară integrată a instituţiilor de asigurare şi celor
- bancare
Capitolul III- Modalităţi de constituire şi forme de manifestare72
a bancasigurării
3.1.Forme de constituire a bancasigurării: practici73
internaţionale şi naţionale
3.2.Distribuirea asigurărilor de viaţă, a asigurărilor106
- generale şi a celor combinate ca elemente
- de manifestare a bancasigurării
Capitolul IV- Situaţia actuală a sectorului asigurărilor din125 Republica Moldova
4.1.Structura pieţei naţionale de asigurări126
4.2.Cadrul de reglementare a pieţei naţionale de asigurări136
4.3.Sistemul operaţional al pieţei naţionale de asigurări156
4.4.Integrarea pieţei naţionale de asigurări în comunitatea163
mondială a asigurărilor
Capitolul VProblemele constituirii şi funcţionării bancasigurării170
în Republica Moldova
5.1.Direcţiile de perfecţionare a cadrului instituţional necesar171
funcţionării bancasigurării
5.2. Căi şi forme de perfectare a cadrului operaţional181
favorabil distribuţiei produselor financiare
5.3. Problemele reglementării activităţii desfăşurate de191
asigurătorii bancheri
Sinteza rezultatelor obţinute204
Concluzii şi recomandări206
Bibliografie218
Adnotare240
Cuvinte – cheie244
Lista abrevierilor245
Anexe246

Extras din document

Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia

Profundele modificări politice şi economice operate actualmente în societatea noastră impun şi necesitatea constituirii unei pieţe funcţionale şi eficiente a asigurărilor. Această situaţie, în primul rând, este determinată de faptul, că în procesul de promovare a reformelor economice structurile comerciale publice şi cele private sunt nevoite să-şi garanteze în mod particular protecţia necesară prin asigurare. Tradiţionalele forme de asigurare şi asistenţă financiară necesită perfecţionări serioase. Această situaţie condiţionează necesitatea extinderii şi diversificării gamei serviciilor şi a produselor de asigurare oferite. Fapt menit să faciliteze asigurarea intereselor patrimoniale ale diverselor categorii de asiguraţi, garantându-le acestora o protecţie adecvată prin asigurare de evenimentele aleatorii şi situaţiile extremale care se produc în activitatea cotidiană.

Piaţa contemporană a asigurărilor se caracterizează prin creşterea numărului asigurătorilor şi a volumului de tranzacţii efectuate de către aceştia, de apariţia noilor necesităţi de a obţine o protecţie prin asigurare şi a noilor direcţii de orientare a acestei activităţi, precum şi prin intensificarea nivelului de competiţie.

Este important de menţionat, că dezvoltarea pieţei naţionale de asigurări are loc în condiţiile unei instabilităţi economice şi politice, de menţinere a proceselor inflaţioniste, de imperfecţiune a sistemului fiscal, precum şi de influenţa altor factori. Dacă vom lua în consideraţie şi nivelul sporit de competiţie între operatorii pieţei naţionale de asigurări, atunci vom remarca că elaborarea unor astfel de produse şi servicii de asigurare, care ar fi mai puţin influenţate de procesele inflaţioniste, ar contribui la stabilirea unor relaţii viabile cu clientul şi la obţinerea unui venit mai semnificativ de către asigurător, precum şi la aplicarea corectă a tehnicilor de distribuţie a produselor de asigurare de la asigurător către asigurat. Aceasta prezintă una din direcţiile prioritare de orientare a activităţii desfăşurate de către societăţile de asigurare la etapa actuală.

Un loc deosebit în infrastructura pieţei naţionale de asigurări îi este atribuit sistemului de distribuţie a produselor de asigurare, care are în prezent mai multe forme de manifestare, dintre care unele au apărut relativ recent şi cunosc o dezvoltare rapidă. In afara formelor tradiţionale de vânzare a produselor de asigurare - prin reţeaua proprie a asigurătorilor şi prin intermediari (agenţii şi brokerii de asigurare) după anul 1990 s-a impus cu o anumită relevanţă şi bancasigurarea sau mai exact, vânzarea de produse şi servicii de asigurare prin reţeaua bancară.

Cele mai importante probleme care persistă în procesul de vânzare a produselor de asigurare, constau în perfecţionarea relaţiilor dintre societatea de asigurare şi client pe perioada valabilităţii asigurării.

Relaţiile dintre societatea de asigurare şi client au apărut din momentul constituirii pieţei naţionale de asigurări şi actualmente necesită schimbări nu doar în contextul relaţiilor comerciale stabilite pe parcursul perioadei de evoluţie a asigurărilor în condiţiile de monopol, ci şi în structura societăţii de asigurare, astfel, ca activitatea subdiviziunilor structurale ale asigurătorului să fie orientată la realizarea intereselor părţilor contractate.

Apariţia noilor metode de vânzare a produselor de asigurare este determinată de intensificarea competiţiei pe piaţa naţională de asigurări, de necesitatea sporirii nivelului de competitivitate a produselor de asigurare în raport cu produsele distribuite de către alte instituţii financiare şi nonfinanciare, precum şi de către evoluţia tehnologiilor aplicabile în asigurări. Problema principală constă în necesitatea adoptării societăţilor de asigurare, care sunt obişnuite să utilizeze doar modalităţile tradiţionale de vânzare a produselor de asigurare, la noile condiţii de activitate. Aplicarea formelor moderne de distribuţie a produselor de asigurare nu este actualmente cu putinţă, deoarece tradiţionalele modalităţi de vânzare a produselor de asigurare nu sunt supravegheate de către stat. În aceste condiţii nu sunt reglementate şi definitivate asemenea atribute importante din domeniul asigurărilor, cum ar fi:

- distincţia dintre brokerii şi agenţii de asigurare;

- structura capitalului social;

- modalitatea de determinare a eficienţei subsistemelor de distribuţie a produselor de asigurare;

- evidenţierea în contabilitate a modalităţilor (ce implică diferite costuri) de vânzare a produselor de asigurare care sunt utilizate;

- înregistrarea situaţiilor financiare de către autoritatea publică de reglementare a asigurărilor şi reasigurărilor;

- controlul şi analiza activităţii de distribuţie a produselor de asigurare etc.

În pofida impedimentelor existente, care frânează procesul de diversificare a reţelelor de distribuţie a produselor de asigurare, şi în actualul context socio-economic când se impune necesitatea de operare a asigurărilor într-un mediu concurenţial internaţionalizat, cu importante tendinţe de globalizare, aplicarea modalităţilor moderne de distribuţie a produselor de asigurare în sistem de bancasigurare prezintă o oportunitate la zi.

Modernizarea metodelor de

Fisiere in arhiva (1):

  • Teza de Doctor Habilitat in Stiinte Economice.doc

Alte informatii

Academia de Studii Economice din Moldova