Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 277 în total
Cuvinte : 108104
Mărime: 415.52KB (arhivat)
Publicat de: Nicu Balazs
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ., dr. hab. Ludmila COBZARI
Academia de Studii Economice din Moldova

Cuprins

 1. Lista tabelelor4
 2. Lista figurilor5
 3. Lista graficelor6
 4. Introducere 7
 5. Capitolul I- Societatea riscului şi implicaţiile acesteia în18
 6. în sfera asigurărilor
 7. 1.1.Societatea riscului şi consecinţele socio-economice19
 8. ale apariţiei sale
 9. 1.2.Posibilităţi de dispersare a riscurilor prin asigurări28
 10. şi forme de protecţie a oamenilor şi bunurilor
 11. Capitolul II- Esenţa bancasigurării şi experienţa funcţionării43
 12. asigurătorilor bancheri la nivel internaţional
 13. 2.1. Necesitatea, scopurile şi evoluţia bancasigurării44
 14. 2.2.Constituirea cadrului de reglementare şi supraveghere63
 15. - financiară integrată a instituţiilor de asigurare şi celor
 16. - bancare
 17. Capitolul III- Modalităţi de constituire şi forme de manifestare72
 18. a bancasigurării
 19. 3.1.Forme de constituire a bancasigurării: practici73
 20. internaţionale şi naţionale
 21. 3.2.Distribuirea asigurărilor de viaţă, a asigurărilor106
 22. - generale şi a celor combinate ca elemente
 23. - de manifestare a bancasigurării
 24. Capitolul IV- Situaţia actuală a sectorului asigurărilor din125 Republica Moldova
 25. 4.1.Structura pieţei naţionale de asigurări126
 26. 4.2.Cadrul de reglementare a pieţei naţionale de asigurări136
 27. 4.3.Sistemul operaţional al pieţei naţionale de asigurări156
 28. 4.4.Integrarea pieţei naţionale de asigurări în comunitatea163
 29. mondială a asigurărilor
 30. Capitolul VProblemele constituirii şi funcţionării bancasigurării170
 31. în Republica Moldova
 32. 5.1.Direcţiile de perfecţionare a cadrului instituţional necesar171
 33. funcţionării bancasigurării
 34. 5.2. Căi şi forme de perfectare a cadrului operaţional181
 35. favorabil distribuţiei produselor financiare
 36. 5.3. Problemele reglementării activităţii desfăşurate de191
 37. asigurătorii bancheri
 38. Sinteza rezultatelor obţinute204
 39. Concluzii şi recomandări206
 40. Bibliografie218
 41. Adnotare240
 42. Cuvinte – cheie244
 43. Lista abrevierilor245
 44. Anexe246

Extras din proiect

Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia

Profundele modificări politice şi economice operate actualmente în societatea noastră impun şi necesitatea constituirii unei pieţe funcţionale şi eficiente a asigurărilor. Această situaţie, în primul rând, este determinată de faptul, că în procesul de promovare a reformelor economice structurile comerciale publice şi cele private sunt nevoite să-şi garanteze în mod particular protecţia necesară prin asigurare. Tradiţionalele forme de asigurare şi asistenţă financiară necesită perfecţionări serioase. Această situaţie condiţionează necesitatea extinderii şi diversificării gamei serviciilor şi a produselor de asigurare oferite. Fapt menit să faciliteze asigurarea intereselor patrimoniale ale diverselor categorii de asiguraţi, garantându-le acestora o protecţie adecvată prin asigurare de evenimentele aleatorii şi situaţiile extremale care se produc în activitatea cotidiană.

Piaţa contemporană a asigurărilor se caracterizează prin creşterea numărului asigurătorilor şi a volumului de tranzacţii efectuate de către aceştia, de apariţia noilor necesităţi de a obţine o protecţie prin asigurare şi a noilor direcţii de orientare a acestei activităţi, precum şi prin intensificarea nivelului de competiţie.

Este important de menţionat, că dezvoltarea pieţei naţionale de asigurări are loc în condiţiile unei instabilităţi economice şi politice, de menţinere a proceselor inflaţioniste, de imperfecţiune a sistemului fiscal, precum şi de influenţa altor factori. Dacă vom lua în consideraţie şi nivelul sporit de competiţie între operatorii pieţei naţionale de asigurări, atunci vom remarca că elaborarea unor astfel de produse şi servicii de asigurare, care ar fi mai puţin influenţate de procesele inflaţioniste, ar contribui la stabilirea unor relaţii viabile cu clientul şi la obţinerea unui venit mai semnificativ de către asigurător, precum şi la aplicarea corectă a tehnicilor de distribuţie a produselor de asigurare de la asigurător către asigurat. Aceasta prezintă una din direcţiile prioritare de orientare a activităţii desfăşurate de către societăţile de asigurare la etapa actuală.

Un loc deosebit în infrastructura pieţei naţionale de asigurări îi este atribuit sistemului de distribuţie a produselor de asigurare, care are în prezent mai multe forme de manifestare, dintre care unele au apărut relativ recent şi cunosc o dezvoltare rapidă. In afara formelor tradiţionale de vânzare a produselor de asigurare - prin reţeaua proprie a asigurătorilor şi prin intermediari (agenţii şi brokerii de asigurare) după anul 1990 s-a impus cu o anumită relevanţă şi bancasigurarea sau mai exact, vânzarea de produse şi servicii de asigurare prin reţeaua bancară.

Cele mai importante probleme care persistă în procesul de vânzare a produselor de asigurare, constau în perfecţionarea relaţiilor dintre societatea de asigurare şi client pe perioada valabilităţii asigurării.

Relaţiile dintre societatea de asigurare şi client au apărut din momentul constituirii pieţei naţionale de asigurări şi actualmente necesită schimbări nu doar în contextul relaţiilor comerciale stabilite pe parcursul perioadei de evoluţie a asigurărilor în condiţiile de monopol, ci şi în structura societăţii de asigurare, astfel, ca activitatea subdiviziunilor structurale ale asigurătorului să fie orientată la realizarea intereselor părţilor contractate.

Apariţia noilor metode de vânzare a produselor de asigurare este determinată de intensificarea competiţiei pe piaţa naţională de asigurări, de necesitatea sporirii nivelului de competitivitate a produselor de asigurare în raport cu produsele distribuite de către alte instituţii financiare şi nonfinanciare, precum şi de către evoluţia tehnologiilor aplicabile în asigurări. Problema principală constă în necesitatea adoptării societăţilor de asigurare, care sunt obişnuite să utilizeze doar modalităţile tradiţionale de vânzare a produselor de asigurare, la noile condiţii de activitate. Aplicarea formelor moderne de distribuţie a produselor de asigurare nu este actualmente cu putinţă, deoarece tradiţionalele modalităţi de vânzare a produselor de asigurare nu sunt supravegheate de către stat. În aceste condiţii nu sunt reglementate şi definitivate asemenea atribute importante din domeniul asigurărilor, cum ar fi:

- distincţia dintre brokerii şi agenţii de asigurare;

- structura capitalului social;

- modalitatea de determinare a eficienţei subsistemelor de distribuţie a produselor de asigurare;

- evidenţierea în contabilitate a modalităţilor (ce implică diferite costuri) de vânzare a produselor de asigurare care sunt utilizate;

- înregistrarea situaţiilor financiare de către autoritatea publică de reglementare a asigurărilor şi reasigurărilor;

- controlul şi analiza activităţii de distribuţie a produselor de asigurare etc.

În pofida impedimentelor existente, care frânează procesul de diversificare a reţelelor de distribuţie a produselor de asigurare, şi în actualul context socio-economic când se impune necesitatea de operare a asigurărilor într-un mediu concurenţial internaţionalizat, cu importante tendinţe de globalizare, aplicarea modalităţilor moderne de distribuţie a produselor de asigurare în sistem de bancasigurare prezintă o oportunitate la zi.

Modernizarea metodelor de

Preview document

Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 1
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 2
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 3
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 4
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 5
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 6
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 7
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 8
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 9
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 10
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 11
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 12
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 13
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 14
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 15
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 16
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 17
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 18
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 19
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 20
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 21
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 22
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 23
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 24
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 25
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 26
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 27
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 28
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 29
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 30
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 31
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 32
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 33
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 34
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 35
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 36
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 37
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 38
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 39
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 40
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 41
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 42
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 43
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 44
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 45
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 46
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 47
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 48
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 49
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 50
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 51
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 52
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 53
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 54
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 55
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 56
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 57
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 58
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 59
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 60
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 61
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 62
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 63
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 64
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 65
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 66
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 67
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 68
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 69
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 70
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 71
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 72
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 73
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 74
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 75
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 76
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 77
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 78
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 79
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 80
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 81
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 82
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 83
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 84
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 85
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 86
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 87
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 88
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 89
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 90
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 91
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 92
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 93
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 94
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 95
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 96
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 97
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 98
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 99
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 100
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 101
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 102
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 103
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 104
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 105
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 106
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 107
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 108
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 109
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 110
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 111
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 112
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 113
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 114
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 115
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 116
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 117
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 118
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 119
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 120
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 121
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 122
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 123
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 124
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 125
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 126
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 127
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 128
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 129
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 130
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 131
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 132
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 133
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 134
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 135
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 136
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 137
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 138
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 139
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 140
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 141
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 142
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 143
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 144
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 145
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 146
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 147
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 148
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 149
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 150
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 151
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 152
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 153
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 154
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 155
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 156
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 157
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 158
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 159
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 160
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 161
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 162
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 163
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 164
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 165
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 166
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 167
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 168
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 169
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 170
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 171
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 172
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 173
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 174
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 175
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 176
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 177
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 178
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 179
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 180
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 181
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 182
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 183
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 184
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 185
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 186
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 187
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 188
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 189
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 190
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 191
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 192
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 193
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 194
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 195
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 196
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 197
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 198
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 199
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 200
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 201
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 202
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 203
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 204
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 205
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 206
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 207
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 208
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 209
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 210
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 211
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 212
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 213
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 214
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 215
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 216
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 217
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 218
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 219
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 220
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 221
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 222
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 223
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 224
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 225
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 226
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 227
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 228
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 229
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 230
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 231
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 232
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 233
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 234
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 235
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 236
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 237
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 238
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 239
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 240
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 241
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 242
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 243
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 244
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 245
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 246
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 247
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 248
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 249
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 250
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 251
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 252
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 253
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 254
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 255
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 256
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 257
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 258
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 259
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 260
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 261
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 262
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 263
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 264
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 265
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 266
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 267
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 268
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 269
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 270
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 271
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 272
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 273
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 274
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 275
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 276
Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice - Pagina 277

Conținut arhivă zip

 • Teza de Doctor Habilitat in Stiinte Economice.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Actualitatea temei de cercetare În anii 90 ai secolului trecut, în...

Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Condiţiile economice actuale de dezvoltare a unităţilor economice impun existenţa unui spaţiu...

Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să...

Organizarea și Planificarea Producției Viticole

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Viticultura este o ramură importantă a agriculturii Moldovei, ce se...

Impozitele Indirecte

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Satisfacerea nevoilor colective ale oricărei societăţi impune realizarea unor venituri publice....

Contabilitatea Veniturilor

INTRODUCERE Actualitatea temei „Contabilitatea şi analiza veniturilor şi reflectarea acestora în rezultatul activității entității " este dictată...

Ai nevoie de altceva?