UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 13247
Mărime: 74.92KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Baltatescu

Cuprins

1. STUCTURA ORGANIZATORICĂ A UNCTAD ŞI PRINCIPALELE ATRIBUŢII

2. FUNCŢII

3. PRINCIPII

4. RELAŢIILE COMERCIALE DINTRE ŢĂRILE CU NIVELURI ŞI SISTEME ECONOMICE DIFERITE

5. RELAŢIILE COMERCIALE DINTRE ŢĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE

6. PROBLEME IMPORTANTE ABORDATE IN CADRUL PRIMELOR ŞASE SESIUNI

6.1 COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU PRODUSE DE BAZĂ

6.2 COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU PRODUSE MANUFACTURATE

6.3 COMERŢUL INVIZIBIL

6.4 ASISTENŢA TEHNICĂ

7. A saptea SESIUNE UNCTAD

8. A opta SESIUNE UNCTAD

9. A noua SESIUNE UNCTAD

10. A zecea SESIUNE UNCTAD

11. PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA ACTIVITATEA UNCTAD

Extras din document

Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare

Cea care promovează o politică de accelerare a dezvoltării economice a ţărilor în curs de dezvoltare, dar şi a celor subdezvoltate, precum şi o rezolvare a problemei produselor primare este UNCTAD (Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare).

UNCTAD a fost creată în 1964 în urma primei sesiuni a conferinţei care a avut loc la Geneva şi face parte din sistemul Naţiunilor Unite, fiind specializată în problemele comerţului şi dezvoltării pe plan mondial. UNCTAD a fost instituită ca o instituţie specializată, neautonomă a ONU. În consecinţă, membre ale UNCTAD au devenit 193 de ţări, participante la ONU sau la una din instituţiile sale specializate. Larga participare se explică prin faptul că spre deosebire de GATT, bazat pe opţiunea doctrinală pentru liberul schimb şi pe respectarea obligatorie a angajamentelor asumate de părţi, în cadrul UNCTAD fiecare ţară se poate plasa fie pe poziţii liberale, fie dirjiste, iar hotărârile convenite nu au un caracater de angajament; ele sunt inserate în rezoluţii cu valoare de invitaţii sau recomandări.

Înfiinţarea UNCTAD a constituit un pas important pe linia eforturilor depuse în direcţia creării unei organizaţii mondiale a comerţului,al cărei principal obiectiv ar trebuie să fie normalizarea desfăşurării comerţului internaţional şi transformarea lui într-un instrument al dezvoltării economice. UNCTAD are menirea să joace un rol important pe linia extinderii colaborării economice internaţionale şi a atenuării decalajelor care despart ţările în curs de dezvoltare de cele puternic individualizate.

Statele participante se împart în 4 grupuri în funcţie de criterii economice şi geografice:

• Grupul A: al ţărilor în dezvoltare din Africa şi Asia

• Grupul B: al ţărilor dezvoltate membre OCDE (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică)

• Grupul C: al ţărilor latino-americane

• Grupul D: al fostelor ţări socialiste, astăzi cu economii în tranziţie.

1. Structura organizatorică a UNCTAD şi principalele atribuţii

Structura organizatorică iniţială a UNCTAD a suferit în timp ajustări în acord cu evoluţiile din sistemul comerţului internaţional. În prezent ea este formată din: Conferinţa UNCTAD, Consiliul pentru Comerţ şi Dezvoltare şi Secretariatul UNCTAD.

1)Conferinţa UNCTAD - este organul suprem ce se întruneşte în sesiuni plenare la patru sau trei ani pentru formularea orientărilor generale şi programarea activităţii organizaţiei. Pînă în prezent au fost 12 conferinţe:

I în 1964 la Geneva; a-VII-a în 1987 la Geneva

a-II-a în 1968 la New Delhi; a-VIII-a în 1992 la Cartagena

a-III-a în 1972 la Santiago de Chile; a-IX-a în 1996 la Midrand

a-IV-a în 1976 la Belgrad; a-X-a în 2000 la Bangkok

a-V-a în 1979 la Manila; a-XI-a în 2004 la Sao Paolo

a-VI-a în 1983 la Belgrad; a-XII-a în 2008 la Accra

Principalele atribuţii ale Conferinţei UNCTAD:

• Sa iniţieze măsuri care să favorizeze expansiunea comerţului mondial în scopul impulsionării dezvoltării economice a tuturor ţărilor şi, în primul rînd , a celor în curs de dezvoltare;

• Să iniţieze măsuri care să favorizeze dezvoltarea comerţului internaţional între ţări cu niveluri economice diferite, între ţări în curs de dezvoltare şi între ţări cu sisteme economice şi sociale diferite;

• Să elaboreze principii şi politici privind comerţul internaţional şi problemele conexe ale dezvoltării economice şi propuneri pentru aplicarea în practica a acestora, care să ţină seama de deosebirile dintre sistemele economice şi nivelurile de dezvoltare economică ale statelor membre;

• Să ia masuri, în colaborare cu organele competente ale ONU, în vederea aprecierii şi adoptării de instrumente juridice multilaterale în domeniul comerţului internaţional;

• Să contribuie la armonizarea politicilor guvernelor şi grupărilor economice regionale în materie de comerţ şi dezvoltare;

• Să examineze, în lumina experienţei dobîndite, eficacitatea şi evoluţia viitoare mecanismelor sale instituţionale în scopul de a recomanda schimbările şi perfecţionările ce se impun şi care trebuie să fie supuse aprobării Adunării Generale a ONU.

• Să urmărească şi să faciliteze coordonarea activităţii altor instituţii aparţinând sistemului Naţiunilor Unite în domeniul comerţului internaţional şi problemelor conexe ale dezvoltării economice şi să colaboreze în această privinţă cu Adunarea Generală a ONU şi cu ECOSOC.

2)Consiliul pentru Comerţ şi Dezvoltare – asigură desfăşurarea activităţii permanente între sesiunile conferinţei. În acest sens în cadrul său se acţionează pentru transpunerea în fapt a rezoluţiilor, declaraţiilor şi hotărârilor conferinţelor.

Principalele atribuţii ale Consiliului pentru Comerţ şi Dezvoltare:

• Pregăteşte sesiunile UNCTAD, unde prezintă şi rapoartele de activitate pentru intervalul dintre ele şi coordonează activitatea organismelor subsidiare;

• Primeşte rapoarte din partea membrilor şi a altor organisme interguvernamentale;

• Întocmeşte rapoarte pentru Conferinţa şi o dare de seamă anuală cu privire la activitatea sa, pe care le prezintă Adunării Generale a ONU prin intermediul ECOSOC;

Preview document

UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 1
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 2
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 3
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 4
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 5
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 6
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 7
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 8
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 9
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 10
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 11
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 12
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 13
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 14
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 15
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 16
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 17
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 18
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 19
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 20
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 21
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 22
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 23
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 24
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 25
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 26
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 27
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 28
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 29
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 30
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 31
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 32
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți

ÎNTRODUCERE Teza dată denotă un şir de fenomene în domeniul evaluării bunurilor imobile în scop de ipotecă. În cuprinsul ei vom găsi un şir de...

Raport de Evaluare Cladire si Teren

1. ELEMENTE LE INTRODUCTIVE SI SINTEZA LUCRARII SC SRL , inmatriculata la ORC Iasi sub nr J22/2327/2008 si avand CUI RO 24256732, reprezentata...

Organizația Națiunilor Unite și deceniile dezvoltării

1. Aspecte introductive cu privire la Organizatia Natiunilor Unite 1.1. Contextul aparitiei Organizatiei Natiunilor Unite Ideea unui cadru...

Organizatia Mondială a Comerțului

1. Introducere Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) ( World Trade Organization – WTO ) este o organizatie internationala care supervizeaza un...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Bazele Pietii Imobilului

Tema 1 Piaţa imobilului noţiuni generale 1 Esenţa şi definirea pieţii imobilului şi a bunului imobil 2 Principalele tranzacţii cu bunurile...

Te-ar putea interesa și

Organizati Mondiala a Comertului

INTRODUCERE Tendinţa către sistemul comercial multilateral este determinată de evoluţia adîncirii proceselor economice internaţionale, a...

Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România

INTRODUCERE Asistăm, în ultima vreme, la o dezvoltare şi transformare fără precedent a lumii în care trăim. Aproape totul se schimbă, se...

Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane

Introducere La început de mileniu, omenirea se îndreaptã spre o nouã erã; fenomene complexe dominã viata politicã, economicã, socialã, militarã...

Organizația Mondială a Comerțului

Introducere Actualitatea temei de cercetare: Odată cu evoluția adîncirii proceselor economice internaționale, a interdependențe lor în producția...

Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România

Introducere Investiţiile străine directe au devenit, în prezent cea mai importantă sursă de finanţare externă pentru toate ţările lumii indiferent...

Analiza Relației produs-marfă din Perspectiva Mondializării Pieței

CAPITOLUL 1. EFECTE POZITIVE ŞI EFECTE NEGATIVE ALE MONDIALIZĂRII În decursul timpului, umanitatea a fost martora unor profunde schimbări în...

Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare - UNCTAD

Instituirea UNCTAD şi misiunea asumată Infiinţată în 1964 ca organ interguvernamental permanent,UNCTAD este principalul organ al Adunarii Generale...

Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare – UNCTAD

Crearea GATT in 1947 nu a compensat decat partial vidul institutional ramas prin esecul tentativei Conferintei de la Havana de creare a unei...

Ai nevoie de altceva?