Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 23809
Mărime: 142.69KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Argument 5

CAP. I PREZENTARE GENERALĂ A S.C. ARTEGO S.A. 8

1.1 Înfiinţare şi statut juridic 8

1.1.1 Scurt istoric 8

1.1.2 Statut juridic 9

1.2 Obiectul şi ramura de activitate 13

1.2.1 Obiectul de activitate 13

1.2.2 Poziţia societăţii in cadrul subramurii industriale 14

1.3 Piaţă, produse, clienţi 17

1.4. Organizarea structurală şi încadrarea cu personal la S.C. ARTEGO S.A. 20

CAP. II CONTABILITATEA FINANCIARĂ A CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR 22

2. 1. Structuri în contabilitatea financiară privind cheltuielile şi veniturile 22

2.2. Modelul de principiu privind contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor 26

CAP III Contabilitatea cheltuielilor 27

3.1. contabilitatea cheltuielilor de exploatare 27

3.1.1. Cheltuieli privind consumurile stocate şi nestocate 27

3.1.2. Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi 29

3.1.3. Cheltuieli cu impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate 30

3.1.4. Cheltuieli cu personalul 32

3.1.5. Alte cheltuieli de exploatare 32

3.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare 34

3.2.1. Cheltuieli cu dobânzile 34

3.2.2. Cheltuieli privind sconturile acordate 38

3.2.3. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate 39

3.2.4. Cheltuieli privind diferenţele de curs valutar 39

3.2.5. Alte cheltuieli financiare 41

3.3. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare 41

3.4. Contabilitatea cheltuielilor cu amortizările şi provizioanele 42

3.5. Cazuri particulare privind contabilizarea unor cheltuieli complexe 43

3.5.1.Cheltuieli cu transportul bunurilor cumpărate efectuate cu mijloace proprii

3.5.2. Costurile îndatorării 44

CAP IV CONTABILITATEA VENITURILOR 52

4.1.Veniturile prin prisma IAS 18 „Venituri” 52

4.2. Contabilitatea veniturilor din exploatare 62

4.3. Cazuri particulare 68

4.3.1. Vânzarea produselor prin magazinele proprii 68

4.3.2. Contabilitatea veniturilor privind contractele de lungă durată prin prisma IAS 11” Contractele de construcţii” 70

4.4. Contabilitatea veniturilor financiare 80

4.5. Contabilitatea veniturilor extraordinare 85

4.6. Contabilitatea veniturilor din amortizări şi provizioane 85

4.7. Contabilitatea operaţiilor privind determinarea rezultatului lunar 86

CONCLUZII PROPRII 93

ANEXE 101

Bibliografie 110

Extras din document

ARGUMENT

Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca obiect evaluarea şi înregistrarea cheltuielilor şi veniturilor în funcţie de natura lor, iar contabilitatea de gestiune, în raport de destinaţia (funcţia) cheltuielilor.

Particularizând, în raport de cele două structuri, contabilitatea financiară reflectă cheltuielile într-o clasificare corespunzătoare naturii activităţilor pe care le desfăşoară întreprinderea (exploatare, financiară şi excepţională) şi naturii resurselor consumate (materii prime, salarii, amortizări etc.). Această structură se regăseşte astfel la nivelul grupelor de conturi principale:

I. cheltuieli de exploatare

II. cheltuieli financiare

III. cheltuieli extraordinare

IV. cheltuieli cu amortizările şi provizioanele sau cheltuieli calculate

V. cheltuieli cu impozitul pe profit

I. venituri din exploatare

II. venituri financiare

III. venituri extraordinare

IV. venituri din amortizări şi provizioane

Pentru reprezentarea cheltuielilor şi veniturilor se porneşte de la caracterul de proces al activităţilor consumatoare de resurse şi producătoare de rezultate. Ocazionarea cheltuielilor şi crearea veniturilor se derulează în mai multe etape succesive sau simultane de timp. Astfel, în cazul procesului cheltuielilor se întâlnesc patru momente: angajarea, consumul, plăţile, imputarea.

Angajarea are loc în momentul în care se contractează obligaţia bănească generatoare de plăţi sau consumatoare de resurse. Exemplu. În cazul unei aprovizionări cu materiale de la furnizori angajarea cheltuielilor intervine în momentul în care s-a creat obligaţia bănească faţă de furnizori de a plăti stocurile primite de la aceştia. Consumul este specific utilizării efective sau “sacrificării” resurselor în scopul satisfacerii unor nevoi productive sau neproductive, după caz. Exemplu, utilizarea materialelor în procesul de producţie în scopul obţinerii de produse, lucrări şi servicii.

Plăţile constau din achitarea unei sume de bani ca echivalent în cadrul relaţiilor financiare.

Exemplu: achitarea obligaţiei faţă de furnizori pentru materialele aprovizionate de la aceştia reprezintă o plată ca echivalent; în schimb, plata impozitului pe profit reprezintă un transfer fără echivalent.

Imputarea reprezintă momentul când cheltuielile sunt decontate sau repartizate asupra rezultatelor obţinute.

În cadrul procesului de creare a veniturilor se delimitează patru momente: producţia; facturarea sau vânzarea pe credit; încasarea; încorporarea.

Producţia este momentul creării rezultatului ca produs al activităţii consumatoare de resurse.

Exemplu: la o întreprindere producătoare, această fază se identifică cu producţia în curs de fabricaţie şi producţia finită.

Facturarea sau vânzarea pe credit constă în transferarea dreptului de proprietate de la vânzător la client.

Încasarea reprezintă etapa în care rezultatul vândut se transformă în bani.

Încorporarea este o etapă strict contabilă prin care veniturile sunt înglobate în rezultate pentru a absorbi cheltuielile corespondente.

Analiza de mai sus, cu privire la momentele ocazionării cheltuielilor şi creării veniturilor, se regăseşte şi în contabilitatea financiară. Respectând principiul independenţei exerciţiilor, toate operaţiile care determină cheltuieli şi venituri sunt înregistrate în momentul generării sau angajării lor. În mod corespunzător se organizează o << contabilitate de angajamente >> sau << accrual accounting >>. Ea presupune individualizarea şi reflectarea cheltuielilor în faza de angajare şi consum, iar a veniturilor în momentul obţinerii şi a realizării lor.

Bibliografie

1 Adochiţei M. Bistriceanu Gh. , Negrea E. Finanţele agenţilor economici, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995.

2 Anderson Henry, Needles Belverd, Caldwell James Principiile de bază ale contabilităţii, Ediţia a cincea, Editura Arc, 2000.

3 Anghelache G., Dardac N. Stancu I. Pieţe de capital şi burse de valori, Editura Adevărul, Bucureşti, 1992

4 Anghelache G. Regimul valorilor mobiliare, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 2001.

5 Anghelache G. Bursa şi piaţa bursieră, Ed. Economică, Bucureşti, 2000.

6 Boulescu M., Contabilitatea şi expertiză contabilă, Ed. Fundaţia „România de mâine”, Bucureşti, 2000.

7 Bran P., Decizia financiară în unitatea economică, Ed. Şt. şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980

8 Brezeanu P. Gestiunea financiară şi politicile financiare ale întreprinderii, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2000

9 Camera Auditorilor din România Auditul financiar contabil 2000, Strandarde, norme privind conduita şi etica profesională, Ed. Economică, Bucureşti, 2000.

10 Camera Auditorilor din România Norme minimale de audit, Ed. Economică, Bucureşti, 2001.

11 Camera Auditorilor din România Auditul financiar contabil 2000, Standarde, norme privind conduita etică şi profesională, Ed. Economică, Bucureşti, 2000.

12 Călin O., Cârstea G. Contabilitatea de gestiune şi calculaţia

costurilor, Ed. Atlas, Bucureşti, 2003.

13 Călin, O. Tudorache S. Rolul contabilităţii de gestiune în previziunea riscului de exploatare, Revista de Finanţe, Credit şi Contabilitate, nt.78/1997.

14 Dardac N., Moşteanu T., Vintilă G. Metodologii de diagnosticare financiar bancară a întreprinderilor, Buletin Economic Legislativ nr. 9 (1996)

15 Dobre Elena Contabilitatea de acoperire – concepte, mize, limite, Revista CECCAR: Contabilitatea Expertiza şi Auditul Afacerilor, nr.2/februarie2001.

16 Duţescu, A. Evaluare, recunoaştere şi derecunoaştere privind instrumentele financiare, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2003.

17 Feleagă N. Sisteme contabile comparate- vol.I şi II, Bucureşti, Editura Economică, 1999.

18 Feleagă N. Tratat de contabilitate financiară - vol.I, Bucureşti, Editura Economică, 1998.

19 Feleagă N., Malciu L. Politici şi opţiuni contabile, Ed. Economică, Bucureşti, 2002.

20 Feleagă N., Ionaşcu I. Tratat de contabilitate financiară, vol.II, Ed.

Tribuna Economică, Bucureşti, 1998.

21 Gaskin T., Indicatori financiari perfecţi, Editura Naţional, 2000.

22 Hennie von Greuning Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, Editurea IRECSON, Bucureşti, 2005.

23 Mărgulescu D., Şerban Claudia,Vasile E. Analiza economico-financiară, Editura BREN, 2001

24 Ristea M. Contabilitate aprofundată, Ed. Lucman, Bucureşti, 2001.

25 Ristea M. Normalizarea contabilităţii – bază şi alternativ, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 2002.

26 Ordonanţa nr.616/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici.

27 Ordin al MFP nr.772/2000 de aprobare a Normelor privind consolidarea conturilor.

Preview document

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 1
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 2
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 3
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 4
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 5
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 6
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 7
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 8
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 9
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 10
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 11
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 12
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 13
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 14
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 15
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 16
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 17
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 18
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 19
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 20
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 21
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 22
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 23
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 24
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 25
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 26
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 27
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 28
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 29
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 30
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 31
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 32
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 33
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 34
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 35
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 36
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 37
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 38
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 39
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 40
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 41
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 42
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 43
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 44
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 45
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 46
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 47
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 48
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 49
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 50
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 51
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 52
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 53
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 54
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 55
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 56
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 57
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 58
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 59
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 60
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 61
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 62
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 63
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 64
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 65
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 66
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 67
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 68
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 69
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 70
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 71
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 72
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 73
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 74
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 75
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 76
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 77
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 78
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 79
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 80
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 81
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 82
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 83
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 84
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 85
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 86
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 87
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 88
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 89
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 90
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 91
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 92
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 93
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 94
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 95
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 96
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 97
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 98
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 99
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 100
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 101
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 102
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 103
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 104
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 105
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 106
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 107
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 108
Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • anexa 1.doc
  • anexa 2.doc
  • anexa 3.doc
  • anexe pag simpla.doc
  • bib.doc
  • contabilitateven si chelt bun.doc
  • cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA

CAPITOLUL I SISTEME DE PRODUCŢIE 1.1. Scurtă prezentare a evoluţiei sistemelor de producţie Dezvoltarea producţiei de bunuri materiale a făcut...

Inventarierea patrimoniului

Argument Inventarierea patrimoniului reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor elementelor de activ si de...

Utilizarea tehnicilor de marchandising în amenajarea vitrinei la SC Live Imobiliare SRL

1. Merchandising- Delimitari conceptuale Merchandising-ul este o notiune care se refera la adaptarea sistemului de servicii ante si post vanzare...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?