Zona Euro

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 35221
Mărime: 141.09KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Fratoştiţeanu Cosmin
a fost prezentat la facultatea Relatii Internationale-Craiova

Cuprins

CUPRINS:

INTRODUCERE 4

Capitolul 1

Constucţia monetară europeană 6

1.1 Experienţe privind cooperarea monetară europeană 6

1.2 Teoria zonelor monetare optime 10

1.3 Funcţionarea Sistemului Monetar European 15

1.3.1 Rolul ECU şi funcţiile sale 16

1.3.2 Coşul monetar 19

1.4 Perspectiva critică asupra Sistemului Monetar European 24

1.4.1 Criza S.M.E 24

1.4.2 De ce a explodat S.M.E? 26

1.4.3 Bilanţul funcţionării S.M.E 28

Capitolul 2

Introducerea monedei unice 32

2.1 Noul proiect de unificare monetară 32

2.1.1 Tratatul de la Maastricht 33

2.1.2 Tratatul de la Amsterdam 37

2.2 Funcţionarea monedei unice euro 39

2.2.1Modul de utilizare a monedei unice 40

2.2.2 Introducerea noilor bancnote şi monede în curculaţie 44

2.3 Sistemul European al Băncilor Centrale şi Banca Central European 46

2.3.1 Structura Băncii Central Europene 47

2.3.2 Politica monetară a Sistemului European al Băncilor Centrale şi Banca

Central Europeană 48

2.3.3 Sistemul de derulare a plătilor transfrontaliere 52

Capitolul 3

Zona euro şi schimbările generate de introducerea monedei unice 55

3.1 Anul schimbării ireversibile a Europei 55

3.2 Integrarea pieţelor financiare din zona euro 62

3.3 Părerile specialiştilor referitoare la viitorul zonei euro 64

3.3.1 Policy-Mix o Uniunii Europene 66

3.3.2 Pactul de stabilitate 67

CONCLUZII 68

BIBLIOGRAFIE 69

Extras din document

INTRODUCERE

Se ştie foarte clar că moneda euro a fost creată pentru a contrabalansa puterea în creştere a dolarului. Înainte de primul război mondial şi mai ales după al doilea, Integrarea monetară precum şi implicaţiile unei monede unice pentru cele 15 tări ale Uniunii Europene, au determinat creşterea exponenţială a dezbaterilor pe această temă, după cum s-a arătat şi în lucrare. În ultimul deceniu, abordările referitoare la conceptul de Uniune Economică şi Monetară şi monedă unică s-au dezvoltat exploziv, atât în literatura internaţională, cât şi în cea naţională. Acest lucru s-a produs pe fondul realizării Pieţei Unice Europene, a creşterii interdependenţelor şi fluxurilor dintre statele Uniunii Europene. Urmarea acestui proces a fost punerea în practică a dezbaterilor furtunoase pe tema unificării monetare, ţinându-se cont de riscurile generate în activitatea economică, politică şi socială, pornind de la cele comerciale, financiare, investiţionale până la cele psiho-sociale.

Lucrarea de faţă are meritul de a realiza o sinteză a evoluţiei conceptului de monedă unică, în urma unor studii aprofundate asupra diverselor teorii existente în literatura de specialitate, precum şi evaluarea performanţelor ţărilor care au aderat la Uniunea Economică şi Monetară din punctul de vedere al mecanismelor de funcţionare ale economiilor lor. Analiza aprofundată a situaţiei economice a ţărilor care au aderat la Uniunea Economică şi Monetară, înainte şi după introducerea monedei unice euro, a permis identificarea şi evidenţierea rolului acesteia în evoluţia pozitivă sau negativă a economiilor ţărilor membre.

Mai mult, lucrarea prezintă evoluţia euro în contextul mondial, şi influenţa pe care aceasta o poate avea asupra triadei dolar - euro - yen.Un alt aspect care individualizează această lucrare, îl reprezintă identificarea acelor efecte pe care economia românească le-ar avea de suportat în urma unei eventuale aderări la moneda unică, şi anume: efecte asupra politicii economice şi monetare, efecte asupra sistemului bancar şi nu în ultimul rând, evoluţia monedei naţionale în umbra euro.Un alt element de noutate îl reprezintă situaţia economiei româneşti înainte şi după intrarea în vigoare a monedei unice, prezentată sintetic într-un model care îmbină atât datele şi analiza statistică, cât şi analiza econometrică. Comparaţiile şi relaţionările dintre diverşi indicatori ai vieţii economice au arătat influenţele pozitive, dar şi negative ale introducerii şi evoluţiei monedei euro, vis-a-vis de dolar asupra sistemului economic românesc, în general, şi asupra agenţilor economici în particular.

Capitolul I abordează ideea de unificare monetară din punctul de vedere al teoriei zonelor monetare optime, prezentate de Paul Krugman şi Robert Mundell. Conform acestor teorii, economiile participante la Sistemul Monetar European au avantaje şi dezavantaje prin aderarea la o zonă monetară optimă ca Uniunea Economică şi Monetară. Iniţierea noii idei de monedă unică rezultă din perspectiva critică asupra Sistemului Monetar European, fiind singurul mod de evoluţie pozitivă care se putea alege la momentul în care sistemul îşi îndeplinise atribuţiile, şi nu putea evolua mai mult decât fusese programat. Introducerea monedei euro a fost, deci, un moment inevitabil, fără de care ceea ce se realizase până atunci nu ar fi avut finalitate.

Capitolul II are ca obiectiv furnizarea informaţiilor necesare realizării unei analize riguroase a introducerii monedei unice euro în ţările membre ale Uniunii Economice şi Monetare, prin prezentarea procedeelor specifice de implementare a monedei.

Reţinem ca element de noutate, prezentarea Băncii Centrale Europene care oferă o nouă perspectivă asupra ideii de instituţie care gestionează o singură rată a dobânzii pentru 12 state.

Acest model de bancă centrală este rodul unei analize comparative a două modele diferite, cel german prin Bundesbank şi cel american prin Rezervele Federale.

Capitolul III realizează o abordare integrată a efectelor introducerii monedei euro asupra economiilor ţărilor membre ale Uniunii Economice şi Monetare. Prezentarea şi evaluare principalilor indicatori ai activităţii economice, a gradului de integrare a diferitelor pieţe şi a evoluţiilor macroeconomice, din prisma autoarei cât şi din prisma specialiştilor în domeniu, conferă claritate şi concizie acestui capitol, permiţând o viziune de ansamblu asupra evoluţiilor economiilor ţărilor care au aderat la moneda unică euro.

În afara acestor elemente de noutate, lucrarea este astfel concepută încât să ofere cititorului o viziune cât mai completă asupra evoluţiei Uniunii Economice şi Monetare şi, implicit, asupra monedei unice europene, euro.

Pe parcursul realizării lucrării au fost consultate lucrări de referinţă atât româneşti, cât şi din literatura de specialitate internaţională din domeniul financiar, bancar, statistic, al comerţului internaţional, toate acestea reflectând pluridisciplinaritatea problematicii abordate.

CAPITOLUL 1

CONSTRUCŢIA MONETARĂ EUROPEANĂ

1.1. EXPERIENŢE PRIVIND COOPERAREA

MONETARĂ EUROPEANĂ

Istoricii sunt de acord ca de la fazele primitive ale schimburilor în natură şi pană la economiile monetare moderne omenirea a parcurs mai multe etape. Aceste etape reflectă consolidarea rolului unificator al monedei. Până în 1914, circulaţia monetară din ţările europene s-a bazat pe sistemul etalon aur caracterizat prin fixitatea cursurilor de schimb şi convertibilitatea nelimitată a bancnotelor în aur. Convertibilitatea integrală a bancnotelor a impus o disciplină riguroasă în materie de emisiune monetară. Începând cu 1914, finanţarea cheltuielilor de război prin credite imense acordate de băncile centrale guvernelor, a determinat o enormă emisiune monetară şi, de fapt, desfiinţarea convertibilităţii în aur a monedelor europene.

După război, majoritatea ţărilor au încercat să restabilească principiile sistemului etalon aur, dar aceste încercări au fost destinate eşecului. A funcţionat totuşi între cele două războaie mondiale etalonul aur-lingouri, dar rezultatele nu au fost cele aşteptate de la un sistem monetar internaţional.În acelaşi timp, pe plan internaţional, ţările europene au încercat să realizeze o cooperare monetară, prin adaptarea unui set de principii comune monetare, care vizau oficializarea utilizării monedelor convertibile în aur, în principal lira sterlină, ca monedă de rezervă internaţională. Aceste încercări au fost totuşi abandonate odată cu criza economică din anii 1930.Confruntate cu dificultăţi generate de criza economică şi monetară, ţările europene au încercat să se apere prin devalorizări repetate ale monedelor naţionale nu numai în aur, ci şi una faţă de cealaltă. Au apărut aşa numitele "zone monetare". O zonă monetară era un grup de ţări, de regulă dominate de una dintre ele, în cadrul căreia convertibilitatea monedelor era nelimitată, cursurile de schimb erau fixe iar mişcările de capital erau complet libere, rezervele valutare fiind administrate în comun.

Preview document

Zona Euro - Pagina 1
Zona Euro - Pagina 2
Zona Euro - Pagina 3
Zona Euro - Pagina 4
Zona Euro - Pagina 5
Zona Euro - Pagina 6
Zona Euro - Pagina 7
Zona Euro - Pagina 8
Zona Euro - Pagina 9
Zona Euro - Pagina 10
Zona Euro - Pagina 11
Zona Euro - Pagina 12
Zona Euro - Pagina 13
Zona Euro - Pagina 14
Zona Euro - Pagina 15
Zona Euro - Pagina 16
Zona Euro - Pagina 17
Zona Euro - Pagina 18
Zona Euro - Pagina 19
Zona Euro - Pagina 20
Zona Euro - Pagina 21
Zona Euro - Pagina 22
Zona Euro - Pagina 23
Zona Euro - Pagina 24
Zona Euro - Pagina 25
Zona Euro - Pagina 26
Zona Euro - Pagina 27
Zona Euro - Pagina 28
Zona Euro - Pagina 29
Zona Euro - Pagina 30
Zona Euro - Pagina 31
Zona Euro - Pagina 32
Zona Euro - Pagina 33
Zona Euro - Pagina 34
Zona Euro - Pagina 35
Zona Euro - Pagina 36
Zona Euro - Pagina 37
Zona Euro - Pagina 38
Zona Euro - Pagina 39
Zona Euro - Pagina 40
Zona Euro - Pagina 41
Zona Euro - Pagina 42
Zona Euro - Pagina 43
Zona Euro - Pagina 44
Zona Euro - Pagina 45
Zona Euro - Pagina 46
Zona Euro - Pagina 47
Zona Euro - Pagina 48
Zona Euro - Pagina 49
Zona Euro - Pagina 50
Zona Euro - Pagina 51
Zona Euro - Pagina 52
Zona Euro - Pagina 53
Zona Euro - Pagina 54
Zona Euro - Pagina 55
Zona Euro - Pagina 56
Zona Euro - Pagina 57
Zona Euro - Pagina 58
Zona Euro - Pagina 59
Zona Euro - Pagina 60
Zona Euro - Pagina 61
Zona Euro - Pagina 62
Zona Euro - Pagina 63
Zona Euro - Pagina 64
Zona Euro - Pagina 65
Zona Euro - Pagina 66
Zona Euro - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Zona Euro.doc

Alții au mai descărcat și

Noile Țări Membre ale Uniunii Europene - Perspective de Adoptare a Monedei Unice

Noile ţări membre ale Uniunii Europene – perspective de adoptare a monedei unice Introducere Uniunea Europeană este un parteneriat economic şi...

Zonele Monetare

1. Teoria zonelor monetare optime Zona monetară optimă este acea zonă pentru care costul renunţării la rate de schimb flexibile sau la opţiunea de...

România și Zona Euro

I. Premise. Adoptarea de către România a monedei euro constituie un pas crucial pentru economia unui stat membru, deoarece puterea de decizie în...

Perspectivele Adoptării Monedei Euro în România

1. ROLUL CONVERGENŢEI ECONMICE ÎN ADOPTAREA MONEDEI EURO 1.1. SEMNIFICAŢIA CONVERGENŢEI ECONOMICE Convergenţa înseamnă evoluţie către atingerea...

Costuri si Beneficii ale Aderarii la o Zana Monetara Optima

Zona monetra optima reprezinta un spatiu economic care poate urma aceeasi politica monetara: tarile respectiverenunta la politica monetara proprie,...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Fiscalitatea în Uniunea Economică și Monetară

După cel de-al doilea război mondial, s-au format organizaţii supranaţionale, din motive economice şi politice. Motivul politic era faptul că, o...

Premise pentru Aderarea României la Zona Euro

Introducere Aderarea la Uniunea Europeană reprezintă un catalizator al progresului şi un instrument pentru ca România să elimine decalajele care o...

Politica Monetară în Zona Euro

Introducere Politica monetară este unul dintre cei mai importanți piloni într-o economie deoarece aceasta influențează cu ajutorul autorității...

Premise pentru aderarea României la zona euro

I. NECESITATEA INTRODUCERII MONEDEI UNICE EUROPENE Euro reprezintă moneda unică europeană, adoptată până în momentul de faţă de către 17 state...

Extinderea zonei euro - precondiții și pericole

1.Moneda EURO Euro este moneda unică adoptată (până în acest moment) de 16 state membre ale Uniunii Europene care, împreună, formează zona euro....

Necesitatea armonizării fiscale în zona euro. Controverse privind un impozit european

Cap.1 Necesitatea armonizării fiscalității directe ȋn zona euro 1.1 Introducere Ȋnfăptuirea pieței unice ȋntre tările membre ale Comunității...

Inflația în Zona Euro

CE ESTE INFLAŢIA? Într-o economie de piaţă, preţurile bunurilor şi serviciilor se pot modifica oricând. Unele preţuri cresc, altele scad. Se...

Extinderea zonei euro. Precondiții și pericole

Capitolul I. Moneda euro – scurt istoric Euro este moneda unică adoptată până în acest moment de către 17 state aparținând Uniunii Europene, care...

Ai nevoie de altceva?