Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 15178
Mărime: 1.54MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Laur

Cuprins

Introducerea 2

Capitolul I Fundamentarea teoretico-ştlinţifică a temei 6

1.1 Tactica boxului 6

1.2 Caracteristicile tactice şi acţiunile ei 7

1.3 Problemele de instruire la etapa începătoare în acţiunile

tehnico-tactice de luptă 10

1.4 Determinarea volumului optim al acţiunilor tehnico- tactice

la boxerii cu diferit stil de conducere a luptei 26

1.5 Folosirea tactică a arenei ringului 30

1.6 Problema însuşirii acţiunilor tehnice şi tactice diferenţiate 35

Capitolul II Scopul, obiectivele, metodele de organizare a cercetării 47

2.1 Scopul şi obectivele lucrării 47

2.2 Metodele de cercetare 47

2.3 Organizarea cercetărilor 51

Capitolul III Rezultatele cercetării 52

3.1 Influenţa pregătirii tehnico- tactice simetrice îndreptate spre eficacitatea loviturilor la boxeri 52

Concluzii 53

Bibliografie 54

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei: Nivelul competiţional contemporan al luptelor pune în faţa sportivilor cerinţe majore, astfel încît în urma unei pregătiri îndelungate, aceştia trebuie să posede un arsenal considerabil de cunoştinţe tehnico-tactice şi o bună pregătire fizică şi psihică pentru atingerea rezultatului sportiv de excepţie. O problemă de maximă importanţă o reprezintă găsirea unor soluţii de EFICIENTIZARE a instruirii şi ridicare a calităţii necesare. Performanţa sportivă pretinde subiecţi dotaţi, ea operează selecţia pe bază de aptitudini, mai ales psiho-motrice şi motrice, scopul final fiind acela de a le maximiza.

Dacă la vîrsta şcolară mică şi mijlocie nu se acţionează eficient în privinţa acestor aptitudini, viitorii sportivi de performanţă nu-şi vor putea manifesta total înzestrarea nativă.

O serie de cercetări din ultimii ani vin să confirme eficienţa instruirii şi educaţiei sportivilor pe baza procesului pedagogic în cadrul căruia s-a ţinut cont de calităţile tipologice ale sportivilor. Fundamentarea teoretică a aspectelor fiziologice şi psihologice ale propiretăţilor tipologice mai sus menţionate constituie meritul cercetărilor savanţilor I. P. Pavlov (1951), V. M. Teplov (1981, 1983), V. D. Nebîliţîn (1966, 1976), V. S. Merlin (1973, 1981), ce se referă la studierea formelor de comportare motivate tipologic în activitatea de muncă sportivă, descrise în lucrările cercetătorilor Z. I. Biriucova (1961), E. P. Iliin (1966, 1979), V. A. Veatkin (1978), V. Ludu (1983), V. Manolachi (1989), M. Şerban (1987), M.Ene (1999) au apărut date concrete în acest sens.

S-a demonstrat astfel că adaptarea eficientă a sportivului la cerinţele activităţii competiţionale, manifestarea maximă a capacităţilor sportive şi dezvoltarea calităţilor necesare, se pot obţine printr-o abordarea DIFERENŢIATĂ şi INDIVIDUALIZATĂ.

Aceasta se realizează prin utilizarea selectivă a metodelor, mijloacelor, materialelor şi formelor de organizare ale procesului de instrui¬re, ce corespund particularităţilor individuale ale boxerilor.

Totodată, din pricina unor probleme teoretice şi practice nesoluţio¬nate încă, individualizarea instruirii are pînă în prezent un caracter mai mult declarativ. Datele existente în acest sens se referă, de regulă, la sportivii de performanţă înaltă şi aproape deloc la metodica de instruire a începătorilor.

Importanţa practică: a cercetărilor constă în formularea unui set de concluzii, propuneri şi recomandări practice în ceea ce priveşte selectarea şi utilizarea celor mai raţionale şi adecvate metode şi mijloace de instruire diferenţiată la etapa incipientă de pregătire a boxerilor.

Subiectul cercetării: corelaţia specificului acţiunilor tactico-tehnice ale boxerilor primului an de instruire şi particularităţile stilului individual de conducere a luptei.

Obiectul cercetării: Procesul de instruire al acţiunuilor tehnico- tactice a boxerilor începători ţinînd cont de capacităţile tipologice specifice ale sportivilor cu diferit stil de conducere a luptei

Scurt istoric

”Boxul este cel mai puternic antrenament pentru capacitatea de rezistenţă, este transformarea corpului neînarmat în armă”, a spus Egon Erwin Kisch. O definiţie a boxului este şi aceasta:” Arta de a lovi un adversar, fără ca tu să primeşti loviturile acestuia”. De aceea, pentru a fi un bun boxer îţi este necesara o foarte buna pregatire fizică, o dezvoltare fizică generală armonioasă, o mare rapiditate în execuţia mişcărilor de lovitură, de apărare, de deplasare. E nevoie de curaj, hotărîre, agilitate, de o bună pregătire tehnică şi de o deosebită inteligenţă tactică. Respectînd regulile sale unde se poate şi unde nu se poate lovi, folosirea manuşilor speciale etc.-boxul nu trebuie confundat cu o bătaie dură cu pumnii, ci cu o disciplină sportivă care se conduce după un regulament precis şi implică acelea-şi cerinţe privind pregătirea şi curajul.Originea boxului se pierde undeva in neagura vremii, cînd era o luptă de forţă, o confruntare violentă, brutală, care dădea cîştig de cauză celui mai puternic. Aşa au apărut învingătorii Olimpiadelor antice greceşti şi, mai tîrziu, în arenele romane gladiatorii se băteau între ei pînă la epuizare pentru a culege aplauzele publicului si indurarea cezarilor.Diferitele forme vechi de practicare a boxului se sfîrşesc la începutul secolului al XVIII-lea, cînd în Anglia se stabilesc primele reguli de luptă, dintre care cea mai importantă prevede obligativitatea purtării mînuşilor. Apoi aceste reguli se perfecţionează stabilindu-se durata unei întîlniri, spaţiu de luptă, loviturile permise şi nepermise, împărţirea boxerilor pe categorii de greutate ş.a. Pe plan mondial, îndecursul etapelor sale de evolutie sunt consemnaţi campioni celebri care au uimit lumea prin invincibilitatealor, sau prin intelegenţa lor tactică ori prin tehnica lor desăvîrşită. James Corbertt (1866-1933), Joi Louis – declarat ‘’boxerul secolului’’ în acelea vremuri, Archie Moore, George Carpentier, Ray Sugar Robinson, Cassius Clay şi mulţi alţii au demonstrat că boxul este o artă, cum este caracterizat de specialişti. Boxul este unul dintre cele mai vechi sporturi olimpice, competiţiile la această probă desputîndu-se regulat încă din anul 1904 (St. Louis , SUA), cu excepţia Jocurilor Olimpice din 1912 (Stockholm, Suedia). Campionatele Europei se desfăşoară începînd cu anul 1925, iar Campionatele Mondiale începînd cu anul 1974. Din 1979 se dispută şi Campionatele Mondiale rezervate juniorilor.

Preview document

Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 1
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 2
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 3
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 4
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 5
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 6
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 7
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 8
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 9
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 10
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 11
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 12
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 13
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 14
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 15
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 16
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 17
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 18
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 19
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 20
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 21
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 22
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 23
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 24
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 25
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 26
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 27
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 28
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 29
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 30
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 31
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 32
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 33
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 34
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 35
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 36
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 37
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 38
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 39
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 40
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 41
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 42
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 43
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 44
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 45
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 46
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 47
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 48
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 49
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 50
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 51
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 52
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 53
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 54
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 55
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 56
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 57
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 58
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 59
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 60
Analiza Acțiunilor tehnico-tactice a Boxerilor - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Analiza Actiunilor Tehnico-Tactice a Boxerilor.doc

Alții au mai descărcat și

Particularități ale Învațării Motrice în Lecțiile de Educație Fizică și Sport la Nivelul Învățămantului Gimnazial

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 EDUCAŢIA FIZICÃ ŞI SPORTIVÃ COMPONENTÃ FUNDAMENTALÃ A EDUCAŢIEI GENERALE În comunităţile primitive de pe teritoriul...

Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box

CAPITOLUL 1 Introducere 1.1 Ipoteza și scopul lucrării Boxul românesc, alături de alte ramuri de sport, se află într-o continuă transformare....

Atletism Specializare

Alergare de viteza Caracterul natural al celor mai multe probe atletice face ca baza generalaa a miscarilor sa fie cunoscuta înca înainte de a lua...

Pregătirea fizică în volei. mijloacele utilizate pentru dezvoltarea calităților motrice în volei

Pregătirea fizică reprezintă ansamblul organizat şi ierarhizat al procedurilor de antrenament care vizează dezvoltarea şi utilizarea calităţilor...

Te-ar putea interesa și

Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box

CAPITOLUL 1 Introducere 1.1 Ipoteza și scopul lucrării Boxul românesc, alături de alte ramuri de sport, se află într-o continuă transformare....

Ai nevoie de altceva?