Analiza Comparativa a Pregatirii Speciale a Luptatorilor-Juniori in Ciclul Anual de Antrenament la Etapa de Performanta Sportiva

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Comparativa a Pregatirii Speciale a Luptatorilor-Juniori in Ciclul Anual de Antrenament la Etapa de Performanta Sportiva.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 53 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Vasile Grosu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Educatie Fizica

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I ANALIZA PROBLEMEI CERCETATE ÎN LITERATURA 3
ŞTIINŢIFICĂ DE SPECIALITATE 3
1.1 Conceptul periodizării procesului de antrenament în ciclul anual de pregătire a sportivilor 3
1.2 Structura ciclului anual de antrenament în corespundere cu specificul diferitelor genuri sportive 3
1.3 Particularităţile de structurare a procesului de antrenament al luptătorilor în diferite perioade ale ciclului anual de pregătire 3
1.4 Controlul pedagogic in sistemul antrenamentului sportiv 3
CAPITOLUL II METODELE ŞT ORGANIZAREA CERCETĂRII 3
2.1 Metodele cercetării 3
2.1.1 Analiza teoretică şi generalizarea literaturii 3
2.1.2 Observările pedagogice 3
2.1.3 Testarea pedagogico-sportivă 3
2.1.4 Înregistrări video, cronometrarea şi stenografierea luptelor 3
2.1.5 Analiza matemático-statistică a informaţiei factice 3
2.2 Organizarea cercetării 3
CAPITOLUL III CERCETAREA ASPECTELOR DE BAZĂ ALE PREGĂTIRII LUPTĂTORILOR DE STIL LIBER PE PARCURSUL CICLULUI ANUAL DE 3
ANTRENAMENT. 3
3.1 Dinamica indicilor de pregătire fizică a tinerilor luptători de stil liber în cadrul ciclului anual de antrenament. 3
3.2 Dinamica indiciilui gradului de măiestrie tehnico — tactică a tinerilor luptători de stil liber în cadrul ciclului anual de antrenament 3
CAPITOLUL IV ELABORAREA ŞI ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A METODICII DE PREGĂTIRE A LUPTĂTORILOR - STUDENŢI ÎN CICLUL ANUAL DE ANTRENAMENT, ÎN BAZA MIJLOACELOR DE CONTROL 3
PEDAGOGIC 3
4.1 Analiză comparativă pregătirii sportive a luptătorilor la începutul experimentului pedagogic 3
4.2 Analiză comparativă pregătirii sportive a luptătorilor în mijlocul experimentului pedagogic 3
4.3 Argumentarea eficienţei metodicii de pregătire sportivă a luptătorilor-studenţi în ciclul anual de antrenament 3
CONCLUZII 3
RECOMANDĂRI PRÁCTICO-METODICE 3
BIBLIOGRAFIE 3

Extras din document

INTRODUCERE

Cerinţele foarte înalte, faţă de sportivi, extinderea competitivităţii şi creşterea permanentă a pretendenţilor reali la cele mai înalte locuri în cadrul competiţiile internaţionale, impun savanţilor şi practicienilor unul dintre cele mai importante obiective ce ţine de evidenţă şi reglarea indicilor de pregătire a sportivilor de diferite nivele de performanţă.

Unul din factorii majori ce determină dinamica adecvată a indicilor de pregătire constă în structurarea optimă şi realizarea procesului de antrenament la diferite etape a ciclului anual (Matveev L. P..1977, 1991; Platonov V. N.,1987; Ivanov V.I.,1987; Dorgan V., 2000; Manolachi V.G., 1993; 2003).

Totodată, factologia ştiinţifică şi deducţiile metodice elaborate din acest punct de vedere în multe privinţe sunt depăşite şi necesită completări şi concretizări. In consecinţă, coexista o contradicţie evidentă a cerinţelor foarte înalte faţă de activitatea de antrenament şi competiţională a luptătorilor şi metodica insuficient de perfectată pentru evidenţă şi structurarea componentelor de pregătire în cadrul ciclului anual.

Contradicţiile în elaborarea ştiinţifică argumentată a coraportului optim a diverselor aspecte de pregătire calificată a luptătorilor-studenţi la etapele ciclului anual de antrenament a determinat actualitatea temei.

Ipoteza cercetării: s-a presupus că elaborarea metodicii pregătirii speciale a luptătorilor-juniori în macrociclul de antrenament va contribui la evaluarea aspectelor de bază ale pregătirii.

Scopul cercetării constă în perfecţionarea şi aplicarea metodicii pregătirii speciale a luptătorilor-juniori în macrociclul de antrenament la etapa de performanţă sportivă.

Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în evidenţă şi aprecierea regimurilor optime de antrenament pentru pregătirea calificată a luptătorilor-studenţi, fapt ce a facilitat determinarea celor mai eficiente combinaţii de structurare a componentelor

principale de pregătire fizică şi tehnico — tactică a luptătorilor în cadrul ciclului anual de antrenament.

Importanţa practică a cercetării constă în faptul că s-au determinat parametrii numerici ai pregătirii fizice şi tehnico-tactice a luptătorilor-studenţi de stil liber. In baza acestor înregistrări au fost elaborate un şir de propuneri şi recomandaţii în vederea structurării optime a procesului instructiv antrenativ în cadrul ciclului anual de pregătire.

Rezultatele cercetării au fost aplicate în activitatea antrenorilor de la Liceul-internat Republican cu Profil Sportiv şi a Şcolii Republicane Sportive a Rezervelor Olimpice.

CAPITOLUL I ANALIZA PROBLEMEI CERCETATE ÎN LITERATURA

ŞTIINŢIFICĂ DE SPECIALITATE

1.1 Conceptul periodizării procesului de antrenament în ciclul anual de pregătire a sportivilor

Problemele privind sistematizarea şi eficacitatea pregătirii multianuale a luptătorilor au fost şi vor rămâne întotdeauna în centrul atenţiei savanţilor în acest domeniu.

Concurenţa înaltă pe arena sportivă internaţională, creşterea permanentă a intensităţii antrenamentelor, dinamica vârstei în angajările de concurs pune în faţa specialiştilor ce activează în domeniul antrenamentului sportiv o serie de probleme ce vizează perfecţionarea continuă a mijloacelor şi metodelor de antrenare sportivă (L.P.Matveev, 1977;).

Problema pregătirii incipiente a sportivelor este una dintre cele mai actuale în teoria şi metodica educaţiei fizice. Pe lângă aceasta, întemeierea ştiinţifică a metodicii de pregătire incipientă este o condiţie importantă în ridicarea nivelului pregătirii tehnice şi evoluării rezultative a sportivelor la concursuri. (V.N.Platonov, 1984; R.A.Piloian,1988, L.P.Matveev, 1991; Iu.A.Şahmuradov, 1997; V.G.Manolachi, 2003)

Ciclul anual, principiile elaborate de organizare a eforturilor în pregătirea de lungă durată şi de antrenament (Ozolin N.G., 1970; Matveev L.P., 1977, 1995, 1997, 1998; Dragnea A., 1993 şi alţii) îşi găsesc continuare în concretizarea dinamicii volumului şi intensităţii eforturilor, detalizarea particularităţilor structurii ciclului de antrenament raportat la probele de sport concrete (Şireaev A.G., 1974, 1992; Piloian R.A.,1985; Dorgan V.P., 1997). Structura ciclului anual de antrenament este condiţionată de spectrul vast al sarcinilor, care, de fapt, constituie scopul antrenamentului la fiecare etapă de pregătire sportivă (Tumanean G.S, 1984, 1997; Platonov V.N., 1984; Piloian P. A., 1988; Şireaev A.G.,1992; Manolachi V.G., 2003).

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Comparativa a Pregatirii Speciale a Luptatorilor-Juniori in Ciclul Anual de Antrenament la Etapa de Performanta Sportiva.doc

Alte informatii

Lucrărea constă în evidenţa şi aprecierea regimurilor optime de antrenament pentru pregătirea calificată a luptătorilor-studenţi, fapt ce a facilitat determinarea celor mai eficiente combinaţii de structurare a componentelor principale de pregătire fizică şi tehnico — tactică a luptătorilor în cadrul ciclului anual de antrenament.