Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani

Proiect
9.2/10 (5 voturi)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 182 în total
Cuvinte : 40481
Mărime: 825.41KB (arhivat)
Publicat de: Costache Lazăr
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: VAHNOVAN PETRU, ILIIN GRIGORE
INSTITUTUL NATIONAL DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT AL REPUBLICII MOLDOVA

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL I ANALIZA STIINTIFICO-METODICA A LITERATURII
 3. DE SPECIALITATE 9
 4. 1.1.Caracterizarea generala a jocului de fotbal 9
 5. 1.2.Particularitati anatomo-fiziologice ale juniorilor de 12-14ani 14
 6. 1.3.Viteza-calitate motrica esentiala în jocurile sportive 26
 7. 1.3.1.Formele de manifestare a vitezei 27
 8. 1.3.2.Metodele de antrenament pentru dezvoltarea vitezei 35
 9. 1.3.3.Unele aspecte particulare ale dezvoltarii vitezei la copii si juniori 39
 10. CAPITOLUL II METODELE SI ORGANIZAREA CERCETARII 44
 11. 2.1.Metodele de cercetare 44
 12. 2.1.1.Analiza teoretica si generalizarea datelor literaturii de specialitate 44
 13. 2.1.2.Metoda observatiei pedagogice. 44
 14. 2.1.3.Metoda anchetei 45
 15. 2.1.4. Metoda testelor 45
 16. 2.2.5. Experimentul pedagogic 48
 17. 2.1.6. Analiza documentelor de planificare 48
 18. 2.1.7 Metoda prelucrarii statistico-matematice a datelor 49
 19. 2.2.Organizarea cercetarii 51
 20. 2.3.Aprobarea datelor cercetarii în practica 52
 21. CAPITOLUL III ANALIZA TEORETICA SI PRACTICA A CONTINUTULUI
 22. PREGATIRII LA FOTBALISTII DE 12-14 ANI 53
 23. 3.1.Studiul si interpretarea practicii avansate (analiza chestionarului ) 53
 24. 3.2.Analiza probelor de control si a continutului pregatirii echipelor de fotbal
 25. (experimentul prealabil) 56
 26. 3.2.1. Structura si continutul pregatirii grupei experimentale în campionatul
 27. 1999/2000 56
 28. 4
 29. 3.2.2.Structura si continutul pregatirii grupei martor în campionatul 1999/2000 66
 30. 3.2.3.Analiza rezultatelor în experimentul prealabil 76
 31. 3.3.Desfasurarea experimentului pedagogic 82
 32. 3.3.1.Pregatirea fizica la fotbalistii de 12-14 ani 83
 33. 3.3.2.Continutul pregatirii grupei experimentale în campionatul 2000/2001 84
 34. 3.3.3.Continutul pregatirii grupei martor în campionatul 2000/2001 97
 35. CAPITOLUL IV ARGUMENTAREA EXPERIMENTALA A FOLOSIRII
 36. MIJLOACELOR DIN ATLETISM PENTRU DEZVOLTAREA VITEZEI LA
 37. FOTBALISTII DE 12-14 ANI 106
 38. 4.1.Analiza indicilor morfo-functionali 111
 39. 4.2.Dinamica indicilor pregatirii fizice 117
 40. 4.3.Particularitati specifice în jocul juniorilor C 123
 41. 4.3.1.Analiza actiunilor tehnico-tactice 124
 42. 4.3.2.Timpul efectiv de joc 128
 43. CONCLUZII 132
 44. RECOMANDARI PRACTICO-METODICE 134
 45. BIBLIOGRAFIE 136
 46. REZUMAT 154
 47. LISTA ABREVIERILOR 157
 48. ANEXE 158
 49. 5

Extras din proiect

INTRODUCERE

Actualitatea. Perfectionarea procesului instructiv-educativ la nivelul

copiilor si juniorilor a constituit o preocupare importanta pentru un numar mare

de autori (V. Stanculescu, 1977; S.Avram, 1980; E. Hahn, 1982; M.Radulescu, E.

Cristea, 1984; D. Apolzan, 1996; I. Motroc, 1996. ). Valorificarea talentelor cu

performante psiho-motrice deosebite reprezinta un proces complex care impune

solutii de instruire bazate pe multiple informatii, experimente, cercetari si studii.

Procesul de instruire al copiilor si juniorilor are o serie de caracteristici datorate

mai ales particularitatilor pe care le prezinta diferitele perioade ale dezvoltarii lor.

Este motivul pentru care de la început am abordat problema dezvoltarii la vârsta de

12-14 ani descriind amanuntit caracteristicile morfo-functionale si psihologice ale

acestei perioade (A.Demeter, 1981; U.Schiopu, 1981; E.Hahn, 1982; M. Ifrim,

1986; D. Apolzan, 1996). O pregatire care tine seama de particularitatile

jucatorului permite si obtinerea unor rezultate optime.

Sub aspectul pregatirii fizice, dezvoltarea vitezei, mai ales la aceasta vârsta

(12-14 ani) trebuie sa constituie o preocupare prioritara pentru toti antrenorii care

lucreaza în sectorul copiilor si al juniorilor. Însusirea si consolidarea corecta a

exercitiilor din scoala alergarii, a sariturii precum si formarea bazelor tehnice ale

alergarilor sunt obiective majore în instruirea tinerilor jucatori. Consideram ca

modul în care sunt rezolvate aceste aspecte în instruirea grupelor studiate este de

stricta actualitate. Referitor la calitatea asupra careia este axata cercetarea, viteza,

trebuie subliniat faptul ca ea are o pondere însemnata în eficienta practicarii jocului

de fotbal.

Vârsta conteaza si ea în educarea acestei calitati pentru ca viteza este

antrenabila îndeosebi la vârsta de 7-15 ani (Bauersfeld 1988, citat de R. Manno).

În domeniul fotbalului nu este vorba numai de sprint, ci de o viteza specifica

jocului. Fotbalul presupune: alergare de viteza cu miscari adaptate jocului,

necesitate de a executa procedee tehnice rapid si sigur, viteza de gândire si

6

combinatii tactice executate rapid, reactii spontane la interventiile neprevazute ale

adversarului. De aceea spunem ca dezvoltarea vitezei asigura jucatorilor un

randament superior.

Gradul de actualitate al lucrarii deriva din faptul ca ea se înscrie pe linia

preocuparilor specialistilor în domeniu si în acelasi timp este o modesta contributie

a experientei noastre în pregatirea fotbalistilor de aceasta vârsta.

Ipoteza cercetarii. S-a presupus ca utilizarea în cadrul antrenamentelor

fotbalistilor de 12-14 ani a unor mijloace din atletism va duce la ridicarea

nivelului de pregatire fizica generala si speciala în rândul juniorilor, la o mai buna

însusire a tehnicii si structurii alergarii necesare fotbalistilor si în special la

dezvoltarea vitezei, exprimate atât în indici obiectivi specifici atletismului (timp,

distanta) cât si în joc.

Obiectul cercetarii este procesul de pregatire al fotbalistilor de 12-14 ani

prin folosirea mijloacelor din atletism.

Subiectul cercetarii îl constituie mijloacele pregatirii fizice speciale care

contribuie la dezvoltarea vitezei fotbalistilor juniori.

Scopul cercetarii îl constituie perfectionarea procesului de pregatire a

tinerilor fotbalisti prin folosirea adecvata a unor mijloace din atletism.

Pentru realizarea scopului propus au fost stabilite urmatoarele obiective:

1. Abordarea teoretica a modului de pregatire al tinerilor fotbalisti pe baza

studiului literaturii de specialitate.

2. Stabilirea continutului pregatirii fizice speciale si tehnico-tactice la tinerii

fotbalisti.

3. Determinarea eficientei mijloacelor din atletism în pregatirea fizica a

fotbalistilor

4. Argumentarea pe cale experimentala a folosirii mijloacelor din atletism si

crearea unui model de pregatire a tinerilor fotbalisti.

Preview document

Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 1
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 2
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 3
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 4
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 5
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 6
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 7
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 8
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 9
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 10
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 11
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 12
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 13
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 14
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 15
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 16
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 17
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 18
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 19
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 20
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 21
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 22
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 23
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 24
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 25
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 26
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 27
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 28
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 29
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 30
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 31
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 32
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 33
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 34
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 35
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 36
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 37
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 38
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 39
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 40
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 41
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 42
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 43
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 44
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 45
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 46
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 47
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 48
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 49
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 50
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 51
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 52
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 53
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 54
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 55
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 56
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 57
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 58
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 59
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 60
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 61
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 62
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 63
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 64
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 65
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 66
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 67
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 68
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 69
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 70
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 71
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 72
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 73
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 74
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 75
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 76
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 77
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 78
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 79
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 80
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 81
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 82
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 83
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 84
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 85
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 86
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 87
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 88
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 89
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 90
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 91
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 92
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 93
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 94
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 95
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 96
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 97
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 98
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 99
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 100
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 101
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 102
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 103
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 104
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 105
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 106
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 107
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 108
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 109
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 110
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 111
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 112
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 113
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 114
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 115
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 116
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 117
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 118
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 119
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 120
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 121
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 122
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 123
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 124
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 125
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 126
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 127
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 128
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 129
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 130
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 131
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 132
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 133
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 134
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 135
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 136
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 137
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 138
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 139
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 140
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 141
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 142
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 143
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 144
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 145
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 146
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 147
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 148
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 149
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 150
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 151
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 152
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 153
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 154
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 155
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 156
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 157
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 158
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 159
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 160
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 161
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 162
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 163
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 164
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 165
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 166
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 167
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 168
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 169
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 170
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 171
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 172
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 173
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 174
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 175
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 176
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 177
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 178
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 179
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 180
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 181
Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani - Pagina 182

Conținut arhivă zip

 • Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbalistii de 12-14 Ani.pdf

Alții au mai descărcat și

Experimentarea Folosirii unor Metode și Procedee Metodice pentru Dezvoltarea Vitezei la Elevii de Ciclu Gimnazial

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Educaţia fizica si sportul scolar reprezintă activităţi de interes major, prin practicarea cărora se urmareste întărirea...

Studii asupra îndemânării specifice în jocul de fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE Jocul de fotbal, joc ce se dispută de aproape un secol si jumătate este un sport de echipă care a cucerit lumea întreagă...

Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 Consideraţii generale Activităţile de educaţie fizică şi sport se precizează sub forme foarte variate, atât a...

Aspecte privind dezvoltarea forței la juniorii fotbaliști 15-16 ani

Partea I CAPITOLUL I. INTRODUCERE 1.1. Importanţa şi actualitatea temei Fotbalul a devenit azi un “sport al tuturor sporturilor” un element de...

Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale

CAPITOLUL I PROBLEMATICA CERCETĂRII. GENERALITĂŢI 1.1. Calităţile motrice - obiective principale ale educaţiei fizice Viaţa contemporană în care...

Obiectivele Educației Fizice

Istoricul dezvoltării şi afirmării culturii fizice şi sportului are însemnătate deosebită subliniind rolul acestor activităţii pentru starea...

Selecția echipei de fotbal efectuată prin prisma modelului de jucător pe post

In efectuarea acestui referat cu tema “Selectia echpei de fotbal efectuata prin prisma modelului de jucator de post” consider ca reprezinta o tema...

Calitățile motrice

ARGUMENT Am ales aceasta tema ,, Calitatile motrice”deoarece in orice ramura de sport aceste calitati sunt foarte importante si ajuta la...

Ai nevoie de altceva?