Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbalistii de 12-14 Ani

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbalistii de 12-14 Ani.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 182 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: VAHNOVAN PETRU, ILIIN GRIGORE

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Educatie Fizica

Cuprins

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I ANALIZA STIINTIFICO-METODICA A LITERATURII
DE SPECIALITATE 9
1.1.Caracterizarea generala a jocului de fotbal 9
1.2.Particularitati anatomo-fiziologice ale juniorilor de 12-14ani 14
1.3.Viteza-calitate motrica esentiala în jocurile sportive 26
1.3.1.Formele de manifestare a vitezei 27
1.3.2.Metodele de antrenament pentru dezvoltarea vitezei 35
1.3.3.Unele aspecte particulare ale dezvoltarii vitezei la copii si juniori 39
CAPITOLUL II METODELE SI ORGANIZAREA CERCETARII 44
2.1.Metodele de cercetare 44
2.1.1.Analiza teoretica si generalizarea datelor literaturii de specialitate 44
2.1.2.Metoda observatiei pedagogice. 44
2.1.3.Metoda anchetei 45
2.1.4. Metoda testelor 45
2.2.5. Experimentul pedagogic 48
2.1.6. Analiza documentelor de planificare 48
2.1.7 Metoda prelucrarii statistico-matematice a datelor 49
2.2.Organizarea cercetarii 51
2.3.Aprobarea datelor cercetarii în practica 52
CAPITOLUL III ANALIZA TEORETICA SI PRACTICA A CONTINUTULUI
PREGATIRII LA FOTBALISTII DE 12-14 ANI 53
3.1.Studiul si interpretarea practicii avansate (analiza chestionarului ) 53
3.2.Analiza probelor de control si a continutului pregatirii echipelor de fotbal
(experimentul prealabil) 56
3.2.1. Structura si continutul pregatirii grupei experimentale în campionatul
1999/2000 56
4
3.2.2.Structura si continutul pregatirii grupei martor în campionatul 1999/2000 66
3.2.3.Analiza rezultatelor în experimentul prealabil 76
3.3.Desfasurarea experimentului pedagogic 82
3.3.1.Pregatirea fizica la fotbalistii de 12-14 ani 83
3.3.2.Continutul pregatirii grupei experimentale în campionatul 2000/2001 84
3.3.3.Continutul pregatirii grupei martor în campionatul 2000/2001 97
CAPITOLUL IV ARGUMENTAREA EXPERIMENTALA A FOLOSIRII
MIJLOACELOR DIN ATLETISM PENTRU DEZVOLTAREA VITEZEI LA
FOTBALISTII DE 12-14 ANI 106
4.1.Analiza indicilor morfo-functionali 111
4.2.Dinamica indicilor pregatirii fizice 117
4.3.Particularitati specifice în jocul juniorilor C 123
4.3.1.Analiza actiunilor tehnico-tactice 124
4.3.2.Timpul efectiv de joc 128
CONCLUZII 132
RECOMANDARI PRACTICO-METODICE 134
BIBLIOGRAFIE 136
REZUMAT 154
LISTA ABREVIERILOR 157
ANEXE 158
5

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea. Perfectionarea procesului instructiv-educativ la nivelul

copiilor si juniorilor a constituit o preocupare importanta pentru un numar mare

de autori (V. Stanculescu, 1977; S.Avram, 1980; E. Hahn, 1982; M.Radulescu, E.

Cristea, 1984; D. Apolzan, 1996; I. Motroc, 1996. ). Valorificarea talentelor cu

performante psiho-motrice deosebite reprezinta un proces complex care impune

solutii de instruire bazate pe multiple informatii, experimente, cercetari si studii.

Procesul de instruire al copiilor si juniorilor are o serie de caracteristici datorate

mai ales particularitatilor pe care le prezinta diferitele perioade ale dezvoltarii lor.

Este motivul pentru care de la început am abordat problema dezvoltarii la vârsta de

12-14 ani descriind amanuntit caracteristicile morfo-functionale si psihologice ale

acestei perioade (A.Demeter, 1981; U.Schiopu, 1981; E.Hahn, 1982; M. Ifrim,

1986; D. Apolzan, 1996). O pregatire care tine seama de particularitatile

jucatorului permite si obtinerea unor rezultate optime.

Sub aspectul pregatirii fizice, dezvoltarea vitezei, mai ales la aceasta vârsta

(12-14 ani) trebuie sa constituie o preocupare prioritara pentru toti antrenorii care

lucreaza în sectorul copiilor si al juniorilor. Însusirea si consolidarea corecta a

exercitiilor din scoala alergarii, a sariturii precum si formarea bazelor tehnice ale

alergarilor sunt obiective majore în instruirea tinerilor jucatori. Consideram ca

modul în care sunt rezolvate aceste aspecte în instruirea grupelor studiate este de

stricta actualitate. Referitor la calitatea asupra careia este axata cercetarea, viteza,

trebuie subliniat faptul ca ea are o pondere însemnata în eficienta practicarii jocului

de fotbal.

Vârsta conteaza si ea în educarea acestei calitati pentru ca viteza este

antrenabila îndeosebi la vârsta de 7-15 ani (Bauersfeld 1988, citat de R. Manno).

În domeniul fotbalului nu este vorba numai de sprint, ci de o viteza specifica

jocului. Fotbalul presupune: alergare de viteza cu miscari adaptate jocului,

necesitate de a executa procedee tehnice rapid si sigur, viteza de gândire si

6

combinatii tactice executate rapid, reactii spontane la interventiile neprevazute ale

adversarului. De aceea spunem ca dezvoltarea vitezei asigura jucatorilor un

randament superior.

Gradul de actualitate al lucrarii deriva din faptul ca ea se înscrie pe linia

preocuparilor specialistilor în domeniu si în acelasi timp este o modesta contributie

a experientei noastre în pregatirea fotbalistilor de aceasta vârsta.

Ipoteza cercetarii. S-a presupus ca utilizarea în cadrul antrenamentelor

fotbalistilor de 12-14 ani a unor mijloace din atletism va duce la ridicarea

nivelului de pregatire fizica generala si speciala în rândul juniorilor, la o mai buna

însusire a tehnicii si structurii alergarii necesare fotbalistilor si în special la

dezvoltarea vitezei, exprimate atât în indici obiectivi specifici atletismului (timp,

distanta) cât si în joc.

Obiectul cercetarii este procesul de pregatire al fotbalistilor de 12-14 ani

prin folosirea mijloacelor din atletism.

Subiectul cercetarii îl constituie mijloacele pregatirii fizice speciale care

contribuie la dezvoltarea vitezei fotbalistilor juniori.

Scopul cercetarii îl constituie perfectionarea procesului de pregatire a

tinerilor fotbalisti prin folosirea adecvata a unor mijloace din atletism.

Pentru realizarea scopului propus au fost stabilite urmatoarele obiective:

1. Abordarea teoretica a modului de pregatire al tinerilor fotbalisti pe baza

studiului literaturii de specialitate.

2. Stabilirea continutului pregatirii fizice speciale si tehnico-tactice la tinerii

fotbalisti.

3. Determinarea eficientei mijloacelor din atletism în pregatirea fizica a

fotbalistilor

4. Argumentarea pe cale experimentala a folosirii mijloacelor din atletism si

crearea unui model de pregatire a tinerilor fotbalisti.

Fisiere in arhiva (1):

  • Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbalistii de 12-14 Ani.pdf

Alte informatii

INSTITUTUL NATIONAL DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT AL REPUBLICII MOLDOVA