Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 15758
Mărime: 64.54KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bitang Viorel
UNIVERSITATEA DE VEST,, VASILE GOLDIŞ’’ ARAD FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Cuprins

CAPITOLUL I INTRODUCERE

1.1 Consideraţii generale

1.2 Gradul de actualitate al lucrării

1.3 Ipotezele cercetarii

1.4 Scopul şi motivarea alegerii temei

CAPITOLUL II FUNDAMENTAREA TEORETICO-METODICĂ A LUCRĂRII

2.l.Aspecte metodice privind dezvoltarea calităţilor motrice

2.2 Modelul jocului şi modelul jucătorului la vârsta de 16 – 18 ani

2.3.Metode pentru dezvoltarea vitezei

2.4.Metode pentru dezvoltarea îndemânării

2.5.Metode de antrenament folosite pentru dezvoltarea calitatilor motrice

2.5.1.Antrenamentul cu intervale

2.5.2.Antrenamentul în circuit

CAPITOLUL III ORGANIZAREA CERCETĂRII

3.l.Organizarea şi desfăşurarea experimentului

3.2.Experimentul propriu-zis

CAPITOLUL IV. MIJLOACE FOLOSITE PENTRU DEZVOLTAREA

CALITĂŢILOR MOTRICE - VITEZA ŞI ÎNDEMÂNAREA

5.1.Mijloace folosite pentru dezvoltarea vitezei

5.2.Mijloace şi jocuri folosite pentru dezvoltarea îndemânării

5.3.Mijloace şi jocuri folosite prin metoda cu intervale

5.4.Mijloace folosite prin metoda în circuit

CAPITOLUL V. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR

CAPITOLUL VI . CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

1.1 Consideraţii generale

Activităţile de educaţie fizică şi sport se precizează sub forme foarte variate, atât a structurii motrice cât şi din punct de vedere al particularităţilor funcţionale. Ele au funcţionalităţi biologice, psihologice şi sociale, satisfăcând nevoile vitale ale creşterii şi dezvoltării fiinţei umane. Activităţile corporale sunt activităţi sociale complexe ale căror funcţii trebuie privite în raport cu direcţiile esenţiale ale efectelor lor asupra dezvoltării, perfecţionării şi valorilor capacităţilor umane fizice şi psihice.

Pe plan practic educaţia fizică şi sportul, procesele de pregătire ce stau la baza acestora, trebuie neapărat legate de implicaţiile raportului om muncă şi viceversa. Aşa cum fiecare specific de muncă solicită o anume pregătire fizică, tot aşa şi fiecare cetăţean trebuie educat şi din punct de vedere fizic, pentru a face faţă solicitărilor diferenţiate şi diversificate ale procesului muncii.

Cu alte cuvinte în ansamblul mijloacelor şi preocupărilor referitoare la organizarea unor valori aferente perfecţionării însuşirilor fizice cât şi a celor ce definesc profilul moral al cetăţenilor ţării noastre însemnătatea acţiunii educaţionale în domeniul mişcării sportive este cu atât mai mare cu cât valorile ei - intelectuale, morale, estetice, afective - constituie o resursă inestimabilă chiar pentru realizarea performanţelor sportive.

Elementele de referinţă ale educaţiei fizice şi sportului trebuie concepute şi prospectate în mai multe direcţii: dezvoltarea fizică armonioasă; priceperi, deprinderi şi calităţi motrice menite să opţioneze randamentul omului in procesul de învăţătură şi producţie, precum şi posibilitatea de a-si organiza util timpul liber; cunoştinţe şi capacităţi organizatorice şi tehnice necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor independente şi colective; calităţi şi comportamente morale, intelectuale şi estetice şi caracteristice omului societăţii democrate.

În activitatea profesională a oricărui cetăţean, dar cu precădere în cea de perfecţionare sportivă, nivelul de dezvoltare a calităţilor motrice are o deosebită importanţă. Se consideră că întreaga varietate de acţiuni motrice efectuate de individ in activitatea cotidiană sau cea sportivă se realizează corect, sau mai puţin corect, în raport direct cu gradul de dezvoltare a calităţilor motrice.

Fotbalul în evoluţia sa pe plan mondial, are în etapa sa actuală ca trăsătură comună la toate echipele de mare performanţă efortul din ce în ce mai susţinut pe toată durata jocului, in vederea obţinerii victoriei. Jocul a devenit perfect echilibrat, cu valenţe deosebite ofensive, foarte colectiv, cu un ritm diversificat pe fondul unei pregătiri atletice complete; cu angajament fizic total. Acest joc solicită în mare măsură manifestarea factorului fizic determinat de conţinutul efortului depus. Mărirea densităţii motrice în fiecare unitate de timp, se explică printr-un număr ridicat de acţiuni de joc. Un jucător al echipelor de elită al fotbalului mondial efectuează într-un minut 1-2 sau chiar 3 acţiuni de viteză, o săritură, un duel aerian, o acţiune tehnică individuală. În general, toate minutele de joc sunt active, şi chiar dacă în unele efortul poate stagna, aceasta se face cu intenţia amplificării sale fizice în fazele ce urmează.

1.2 Gradul de actualitate al lucrării

În ceea ce priveşte calităţile motrice, se evidenţiază o predominare a vitezei, manifestată în formele ei de deplasare, execuţie, reacţie; precum şi plasarea, circulaţia şi manevrarea mingii.

Viteza este corelată cu alte calităţi motrice şi se desfăşoară în regim de rezistenţă şi de forţă cu rolul decisiv al îndemânării în realizarea combinaţiilor tehnico-tactice.

Acest fotbal, datorită condiţiilor de continuă profesionalizare, datorită vastei sale socializări, implică în desfăşurarea pregătirii şi a jocurilor tot mai multe componente şi procese psihice care devin elemente principale de motivaţie şi de declanşare a potenţialului fizic. Factorii care acţionează asupra pregătirii fizice şi asupra dezvoltării calităţilor motrice, determinându-le volumul şi intensitatea, se transferă tot mai mult din afară în jocul propriu-zis, mai ales acelea care sunt legate de prestigiul naţional, de interesele sociale etc.

Preview document

Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 1
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 2
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 3
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 4
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 5
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 6
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 7
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 8
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 9
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 10
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 11
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 12
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 13
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 14
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 15
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 16
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 17
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 18
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 19
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 20
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 21
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 22
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 23
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 24
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 25
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 26
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 27
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 28
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 29
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 30
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 31
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 32
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 33
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 34
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 35
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 36
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 37
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 38
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 39
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 40
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 41
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 42
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 43
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 44
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 45
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 46
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 47
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 48
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 49
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 50
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 51
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 52
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 53
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 54
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 55
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 56
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 57
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 58
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 59
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 60
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 61
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 62
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 63
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 64
Dezvoltarea Calităților Motrice la Fotbaliști - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltarea Calitatilor Motrice la Fotbalisti.doc

Alții au mai descărcat și

Particularități ale Învațării Motrice în Lecțiile de Educație Fizică și Sport la Nivelul Învățămantului Gimnazial

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 EDUCAŢIA FIZICÃ ŞI SPORTIVÃ COMPONENTÃ FUNDAMENTALÃ A EDUCAŢIEI GENERALE În comunităţile primitive de pe teritoriul...

Modalități de perfecționare a procesului de instruire în fotbalul juvenil

Performanta sportului a progresat impresionant de mult in ultimii ani. Nivelurile de performanta inimaginabila inaintea vremii au devenit...

Handbal Juniori

CAP.I TENDINŢE ACTUALE DE DEZVOLTARE ÎN JOCUL DE HANDBAL PE PLAN INTERNAŢIONAL În ultimii ani de zile, nivelul performanţelor din handbalul...

Studiu cu Privire la Metodica Dezvoltării Calităților Motrice în Lecția de Educație Fizică Ciclul Gimnazial - Clasa a-v-a prin Mijloace Specifice Jocului de Baschet

1.SCURT ISTORIC AL JOCULUI DE BASCHET În anii anteriori apariției si introducerii jocului de baschet, activitatea sportivă in sălile de sport era...

Metode și Mijloace Actuale Utilizate în Vederea Eficientizării Jocului de Fotbal din Punct de Vedere tehnico-tactic

Capitolul I – Fundamentarea teoretică 1.1. Caracteristicile jocului de fotbal modern şi orientările teoretico-metodologice în antrenamentul...

Studiu Experimental cu Privire la Folosirea unor Elemente de Modelare si Instruire Programata in Pregatirea Jucatorilor de Minihandbal

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 ASPECTE GENERALE PRIVIND JOCUL DE HANDBAL În concepţia actuală, Comisia Metodică a Federaţiei Europene de Handbal şi...

Studiu cu Privire la Dezvoltarea Vitezei la Înotătorii de 9-11 Ani din Cluburile Sportive Școlare

Capitolul I INTRODUCERE Rezultatele deosebite obţinute în ultimii ani de înotul românesc pe plan mondial, evidenţiază eforturile deosebite depuse...

Evolutia Pivotului la Jocul de Handball

CAPITOLUL I Generalităţi privind dinamica efortului în lecţiile de antrenament 1.1. Introducere în ultima perioadă, construirea modeleior de...

Te-ar putea interesa și

Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Gradul de actualitate şi importanţa practică a temei Fotbalul de performanţă cunoaşte o puternică dezvoltare, atât...

Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani

INTRODUCERE Actualitatea. Perfectionarea procesului instructiv-educativ la nivelul copiilor si juniorilor a constituit o preocupare importanta...

Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani

1.1. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI În toată activitatea unui antrenor de fotbal, indiferent de licenţa de clasificare sau de echipa pe care o...

Tehnici și Metode de Relaxare și Rolul Lor în Pregătirea Sportivilor de Performanță

CAPITOLUL I. Fundamentări teoretice ale temei 1. Fotbalul- ramură a sportului de performanţă Nu cred că există cineva născut să fie jucător de...

Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 Importanţa teoretică şi practică a temei Fotbalul, disciplina sportivă care se bucură de cea mai mare răspândire în...

Elaborarea unui plan cadru de pregătire fizică la grupele de juniori

CAPITOLUL I Fundamentarea teoretică şi ştiinţifică a lucrării 1.1. Scurt istoric privind evoluţia jocului de fotbal Fotbalul, este jocul...

Metode și mijloace de realizare a pregătirii fizice individualizate a atacanților juniori de 16-18 ani în jocul de fotbal

CAPITOLUL I. ACTUALITATEA TEMEI Având la bază o concepţie simplă şi clară ca formă, dar în fond cu un conţinut foarte complex, fotbalul se...

Aspecte privind dezvoltarea forței la juniorii fotbaliști 15-16 ani

Partea I CAPITOLUL I. INTRODUCERE 1.1. Importanţa şi actualitatea temei Fotbalul a devenit azi un “sport al tuturor sporturilor” un element de...

Ai nevoie de altceva?