Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 14952
Mărime: 1.11MB (arhivat)
Publicat de: Vladimir Ilie
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE.
 2. Cap.I JOCUL DE MIŞCARE PRINCIPALUL MIJLOC DE ACŢIONARE ÎN PREŞCOLARITATE.
 3. 1.1. Conceptul de joc şi joc de mişcare.
 4. 1.2.Particularităţile de creştere şi dezvoltare psihomotrică a preşcolarilor de nivel I.
 5. Cap.II ELEMENTE DE NOUTATE ALE CURRICULUMULUI EDUCAŢIEI TIMPURII.
 6. 2.1.Conceptul de abordare globală a copilului preşcolar.
 7. 2.2.Domeniul experenţial psihomotric – variante de conţinut.
 8. 2.3. Precizia mişcărilor - componenta psihomotricităţii.
 9. 2.4.Exemple de grupe de exerciţii pentru educarea preciziei mişcărilor şi execuţiilor preşcolarilor.
 10. 2.5.Exemple de jocuri de mişcare pentru formarea siguranţei în derularea acţiunilor motrice specifice activităţilor fizice
 11. Cap.III DERULAREA CERCETĂRII
 12. 3.1.Ipoteza şi obiectivele cercetării
 13. 3.2.Locul şi subiecţii cercetării
 14. 3.3.Metode de cercetare
 15. 3.4.Perioada şi particularităţile desfăşurării experimentului
 16. 3.5.Efectuarea testărilor direct-somatice
 17. 3.6.Efectuarea testărilor direct-motrice
 18. Cap.IV ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR OBŢINUTE ÎN URMA CERCETĂRII
 19. 4.1.Interpretarea rezultatelor obţinute în urma testărilor
 20. 4.2.Concluzii
 21. BIBLIOGRAFIE.

Extras din proiect

INTRODUCERE

Educaţia fizică intervine în mod organizat în dirijarea procesului de creştere în asigurarea dezvoltării armonioase a organismului uman. Accentul se pune pe componenta biologică a individualizării, urmărindu-se fortificarea calităţilor motrice şi substratul pe care se clădeşte personalitatea umană. Efectele educaţiei fizice se prelungesc dincolo de compenenta biologică. Este recunoscut faptul că integrarea omului în societate prin rolurile care le execută depinde nu numai de pregătirea sa, de caităţile intelectuale, de profilul moral, ci şi de calităţile biologice ale organismului.

De la vârsta preşcolară practicarea educaţiei fizice prin jocuri de mişcare este o condiţie pentru a avea o dezvoltare armonioasă şi sănătoasă care să îl ajute acum şi mai târziu la acumularea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, fapt subliniat de Juvenal în celebrele sale cuvinte: „Mens sana in corpore sano” (Minte sănătoasă în corp sănătos). Educaţia fizică reprezintă baza sănătăţii fizice şi mentale a copilului.

Pentru a înţelege mai bine jocurile de mişcare este necesară evidenţierea diferenţierii conceptuale a unor noţiuni de bază: actul motric, acţiunea motrică, activitatea motrică.

Actul motric, fiind element de bază al oricărei mişcări efectuate în scopul adaptării imediate sau al construirii de acţiuni motrice se prezintă ca un act reflex, instinctual (mişcarea de împingere a mingii pe sol în cazul driblingului sau retragerea bruscă a unui segment la atingerea unei suprafeţe fierbinţi).

Acţiunea motrică desemnează un sistem de acte motrice prin care se atinge un scop imediat, unic sau integrat într-o activitate motrică (mersul, alergarea, driblingul). Aceasta are caracteristici de constanţă (posibilitatea de a rezolva o anumită sarcină motrică în repetate rânduri) şi caracteristici de unicitate (mişcarea nu se repetă niciodată identic, ci există mici variaţii ale ei la fiecare repetare).

Activitatea motrică reprezintă ansamblul de acţiuni motrice articulate sistematic pe baza unor idei, reguli, forme organizatorice, având drept rezultat atingerea unui scop. Elementele componente ale unei activităţi sunt acţiunile sau procesele comportamentale.

Structura unei activităţi vizează stabilirea diferenţială a rolului acţiunilor componente în asa fel încât prin conjugarea acestora să se realizeze funcţia finală.

Activitatea motrică este structurată în funcţie de obiective, scopuri sau finalităţi acceptate şi desfăşurate după reguli şi forme de organizare, ceea ce îi asigură eficienţă.

Dragostea copilului pentru mişcare, pentru joacă este o condiţie esenţială a dezvoltării copilului. Prima care îi insuflă dragosetea pentru mişcare este cadrul didactic, punându-se bazele formării corecte a deprinderilor motrice, în special prin jocuri de mişcare. Deprinderile motrice de bază sunt reluate în continuare în şcoala primară, iar ulterior în gimnaziu (educatoare-învăţător-profesor).

Lucrarea are un carcter teoretic, dar mai ales practic-aplicativ, menită să răspundă schimbărilor intervenite în activitatea didactică din perspectiva noii abordări curriculare.

Tema cuprinde jocuri de mişcare şi grupe de exerciţii pentru educarea preciziei mişcărilor şi a exerciţiilor preşcolarilor, absorbind cunoştinţe din domeniul psihologiei copilului, pedagogiei preşcolare, informaţii care reorganizate sub aspect metodic se intercondiţionează.

Nevoia copiilor de mişcare, de joacă este pentru ei la fel de indispensabilă ca şi aerul, hrana, apa, fiind adeseori şi cel mai eficient mijloc de a-i coopta. Jocul, mişcarea, dansul sunt activităţi în urma cărora copiii nu se declară niciodată obosiţi.

Prin jocul de mişcare, pe lângă faptul că îşi dezvoltă anumite calităţi mortrice, dar fără să conştientizeze, copiii comunică sentimente, idei, emoţii, se relaxează, eliberând tensiuni fizice şi psihice acumulate.

Jocul sensibilizează copilul, îl face mai receptiv, neţinând cont de efortul investit deoarece îi face plăcere, reuşeşte să îşi dezvolte calităţile motrice precum viteză, îndemânare, forţă şi rezistenţă (V.Î.R.F.).

Aceste aspecte m-au determinat să aleg această temă pentru dezvoltarea ei, întrucât nevoia de mişcare a copiilor, permanenta lor curiozitate pentru nou şi jocuri a reprezentat un mijloc foarte plăcut de studiu şi aplicare practică, bazat pe jocurile de mişcare.

Preview document

Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 1
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 2
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 3
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 4
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 5
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 6
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 7
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 8
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 9
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 10
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 11
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 12
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 13
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 14
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 15
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 16
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 17
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 18
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 19
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 20
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 21
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 22
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 23
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 24
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 25
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 26
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 27
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 28
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 29
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 30
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 31
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 32
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 33
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 34
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 35
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 36
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 37
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 38
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 39
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 40
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 41
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 42
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 43
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 44
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 45
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 46
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 47
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 48
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 49
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 50
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 51
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 52
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 53
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 54
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 55
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 56
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 57
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 58
Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Jocuri de Miscare si Grupe de Exercitii pentru Prescolarii de Nivel I.doc

Alții au mai descărcat și

Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Gradul de actualitate şi importanţa practică a temei Fotbalul de performanţă cunoaşte o puternică dezvoltare, atât...

Contribuții Metodice privind Valorificarea Conținuturilor Programei de Educație Fizică în Dezvoltarea Motricității Preșcolarului

Introducere Sănătatea, dezvoltarea fizică armonioasă constituie premise importante ale calităţilor, capacităţilor şi trăsăturilor de caracter ale...

Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani

1.1. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI În toată activitatea unui antrenor de fotbal, indiferent de licenţa de clasificare sau de echipa pe care o...

Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 IMPORTANŢA ŞI ACTUALITATEA TEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE Calităţile sau însuşirile sunt proprietăţi ce privesc...

Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE 1.1. IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI Concomitent cu apariția a noi factori ce influențează procesul de antrenament și...

Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II

CAPITOLUL I I.1. IMPORTANŢA EDUCAŢIEI FIZICE ÎN SISTEMUL NOSTRU DE ÎNVĂŢĂMÎNT Există suficiente dovezi, adunate de-a lungul anilor, care pot...

Contribuții privind Experimentarea Metodei Stretching în Antrenamentul Jucătorilor de Fotbal

INTRODUCERE În urmǎ cu câtva timp sportul era socotit doar o distracţie pentru copii sau o modalitate de a-şi umple timpul liber pentru adulţii...

Studiu cu Privire la Dezvoltarea Vitezei la Înotătorii de 9-11 Ani din Cluburile Sportive Școlare

Capitolul I INTRODUCERE Rezultatele deosebite obţinute în ultimii ani de înotul românesc pe plan mondial, evidenţiază eforturile deosebite depuse...

Te-ar putea interesa și

Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii

INTRODUCERE Tulburarea de limbaj poate constitui un factor stresant, atunci când subiectul nu găseşte înţelegerea necesară faţă de dificultatea sa...

Tulburările de Limbaj la Școlarul Mic

INTRODUCERE Motivaţia alegerii temei Comunicarea orală este o metodă cardinală în dezvoltarea personalităţii preşcolarilor. Limbajul îi coferă...

Proiectarea curriculară a complexelor de dezvoltare fizică la grupa mică și mijlocie

1.1. Importanţa exerciţiilor fizice în formarea personalităţii preşcolarului Din cele mai vechi timpuri sănătatea, instruirea, educaţia au stat în...

Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță

ARGUMENT Educaţia se realizează în instituţii formative, grădiniţe şi şcoli. De mici, copiii pornesc în viaţă cu un bagaj de cunoştinţe asimilate...

Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor

INTRODUCERE 1. Principalele aspecte subordonate temei Psihomotricitatea este definită ca rezultat al integrării funcţiilor motrice şi mentale sub...

Rolul Jocului în Dezvoltarea Preșcolarului

INTRODUCERE Toate vieţuitoarele dispun de un material genetic ce generează instincte de adaptare la mediu. În timp ce toate fiinţele cu excepţia...

Rolul activităților integrate în realizarea educației morale la vârsta preșcolară

INTRODUCERE Rolul educaţiei este acela de a mijloci deschiderea spre lumea valorilor, de a forma atitudini de receptare şi preţuirea lor....

Grădinița particulară versus grădinița de stat

Introducere “ Copiii sunt creativi in mod natural si doar asteapta atmosfera propice pentru a-si manifesta creativitatea” I.G.Gowan In conceptul...

Ai nevoie de altceva?