Metode si Mijloace Actuale Utilizate in Vederea Eficientizarii Jocului de Fotbal din Punct de Vedere Tehnico-Tactic

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Metode si Mijloace Actuale Utilizate in Vederea Eficientizarii Jocului de Fotbal din Punct de Vedere Tehnico-Tactic.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 105 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Educatie Fizica

Cuprins

Capitolul I – Fundamentarea teoretică
1.1. Caracteristicile jocului de fotbal modern şi orientările teoretico-metodologice în antrenamentul sportiv contemporan .. 5
1.2. Pregătirea tehnică – factor de bază al antrenamentului
sportiv 9
1.3. Pregătirea tactică – factor de bază al antrenamentului
sportiv .. ..18
1.4. Particularităţile de vârstă şi orientările teoretico-metodice privitoare la procesul de antrenament a juniorilor (17-18 ani) 23
Capitolul II- Ipoteza, scop, sarcini
2.1. Ipoteza cercetării 35
2.2. Motivarea alegerii temei 35
2.3. Scopul cercetării 35
2.4. Sarcinile cercetării 36
2.5. Metode de cercetare 36
2.6. Criteriile de evaluare a rezultatelor obţinute în experiment 38
Capitolul III – Organizarea cercetării
3.1. Organizarea şi desfăşurarea experimentului 40
3.2. Analiza nivelului pregătirii tehnice a fotbaliştilor juniori I 41
3.3.Sisteme de acţionare pentru dezvoltarea tehnicii la fotbaliştii juniori I 40
Capitolul IV – Rezultatele cercetării
4.1. Prezentarea rezultatelor finale 87
4.2. Interpretarea rezultatelor finale la nivel tehnic 94
4.3. Analiza rezultatelor experimentului pedagogic privind dezvoltarea indicilor tehnici în condiţii de joc ai fotbaliştilor juniori I 97
Concluzii 100
Recomandări practico- metodice 101
Bibliografie 102

Extras din document

Capitolul I – Fundamentarea teoretică

1.1. Caracteristicile jocului de fotbal modern şi orientările teoretico-metodologice în antrenamentul sportiv contemporan

Jocul de fotbal este un fenomen de suprastructură internaţională în care în ultimii ani s-au produs mari schimbări şi se consideră că în prezent, acest joc se află în epoca sa de maturitate, în ceea ce priveşte organizarea jocului şi posibilităţile de exprimare ale jucătorilor.

La toate marile echipe se produce o adaptare a jocului la cât mai multe variante posibile, dând jocului un caracter tot mai colectiv.

Se observă că în jocul actual dinamica are o mare importanţă, vizând zone diferite şi raporturi numerice mereu schimbătoare, în atac şi apărare, realizate în mare viteză, în vederea acoperirii cât mai judicioase cu jucători a suprafeţei în care se acţionează.

Referitor la jocul ofensiv, specialiştii consideră că pentru a câştiga competiţia trebuie să ai mereu iniţiativa, iar spiritul ofensiv este fermentul mentalităţii de învingător.

Toate acţiunile au la bază o construcţie pe posesie lungă, medie sau scurtă, funcţie de condiţiile concrete de joc, care implicit duc la finalizare – scopul principal al jocului în atac.

O formă de atac foarte folosită este contraatacul, purtat de un grup de jucători în mare viteză, cu joc direct, cursiv, cu putere explozivă, cu tehnică şi tranziţie rapidă.

Eficacitatea depinde de capacitatea echipelor de a schimba ritmul jocului şi de realizarea situaţiilor prin care surprinzi adversarul

Trecerea din apărare în atac, se produce aproape instantaneu, odată cu intrarea în posesia mingii, deci cu recuperarea acesteia, indiferent de câţi jucători acţionează în faza respectivă.

Pentru apărare se urmăreşte adaptarea la orice situaţie de joc, cât de neprevăzută ar fi ea, existând tendinţa de aglomerare în faţa porţii, chiar în careul de 16 m., cu toate consecinţele de întârziere a momentului de trecere din apărare în atac.

În prezent, importantă este impunerea jocului propriu şi a ideilor echipei, fără a neglija posibilităţile adversarului, care trebuiesc cunoscute şi contracarate pentru a realiza un joc cât mai exact .Trăsăturile jocului modern în viziunea autorilor D. Constantinescu, C. Honceriu, P. Enache (2004) sunt: participarea tuturor jucătorilor la ambele faze ale jocului, angajamentul total şi marea mobilizare a jucătorilor.

Tehnica actuală este complexă, rapidă, adecvată situaţiilor de joc, orice acţiune tehnică devenind o soluţie utilă a jocului.

Tactica liberă are la bază un fond de aptitudini ale jucătorilor, bazate pe muncă şi exprimarea liberă a creaţiilor personale, pe concepţia proprie, precum şi pe inventivitatea jucătorilor şi pe fineţea gândirii tactice.

Se urmăreşte, în fotbalul contemporan, crearea unui bloc omogen, din apărare-mijloc-atac, care să meargă cu toţi cei 11 jucători ai unei echipe spre gol sau invers.

Sunt necesare planuri tactice de joc, minuţios pregătite, activizarea şi autoactivizarea jucătorilor în teren, activizarea jocului în apărare.

În general, factorul psihic este foarte important când este împletit cu factorul motric.

Caracteristicile psihomotrice ale jocului de fotbal modern sunt următoarele:

- stăpânirea unui număr mare de deprinderi motrice;

- trecerea rapidă de la o formă de mişcare la alta;

- concentrarea conştientă a atenţiei;

- marea cantitate de stări emoţionale;

- capacitatea de orientare rapidă în situaţiile de joc;

- calităţile de voinţă;

- trăsăturile caracterului şi ale personalităţii.

Analiza caracteristicilor jocului de fotbal modern duce la concluzia că solicitările au crescut foarte mult şi numai printr-o pregătire ştiinţifică la nivel superior, jucătorii pot face faţă cerinţelor jocului actual.

Orientările teoretico-metodologice în antrenamentul sportiv contemporan sunt:

- sistemul tridimensional de pregătire în jocul de fotbal, care presupune câştig în timp şi spaţiu, eficienţă în joc şi costuri scăzute în consumul de energie;

- perfecţionarea concomitentă a factorilor antrenamentului şi a relaţiilor dintre aceştia ;

- este inadmisibilă desfăşurarea jocurilor sportive, în lipsa prospectării situaţiilor şi culegerea de informaţii necesare elaborării deciziilor ;

- antrenamentul modern este metoda prin care se obţine un randament sporit cu maxim de efort ;

- victoria este rodul a trei factori: jucătorii, echipa tehnică, antrenorul

Fisiere in arhiva (1):

  • Metode si Mijloace Actuale Utilizate in Vederea Eficientizarii Jocului de Fotbal din Punct de Vedere Tehnico-Tactic.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA AL.I.CUZA IAŞI FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT