Metodologia Educatiei Fizice si Sportului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Metodologia Educatiei Fizice si Sportului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 74 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Balint L

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Educatie Fizica

Extras din document

(an şcolar 2004-2005)

Şcoala nr. 6, Cl. a VII-a C Profesor : Stan Catalin

Semestrul/luna/saptamana/nr de lectie

Componentele tematice ale modelului de EFS eşalonate prin unităţi de învăţare/educare motrică Eşalonarea unităţilor de învăţare

Semestrul I Eşalonarea unităţilor de învăţare

Semestrul II

IX X XI XII I II III IV V VI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cal.ităţi motrice

Cal. M. Viteză

Îndemânare

Rezistenţă

Forţă

Combinate

Deprinderi motrice de bază şi utilitar-aplicative

Deprinderi motrice specifice din:

Atletism Alergare de Viteză

Alergare de Rezistenţă

Alergare peste obstacole

Săritura în lung. cu elan

Săritura în înalţime

Aruncarea mingii de oină

Gimnastică Acrobatică

Sărituri la aparate

Jocuri sportive Handbal

Unitate de învăţare principală

Unitate de învăţare secundară

Evaluare sumativă conform S.N.E.E.F.S.

Evaluare curentă

Tabel centralizator cu modul de repartizare a volumului de pregătire / unitate de invatare / educare motrica, prevăzut in documentul anual de planificare individuala a activităţii – la disciplina „Educaţie Fizica si Sportiva” – clasa VII-a

Sem. Structura anului / nr. saptamani Nr. de lecţii Unitati de invatare / educare a conţinuturilor motrice Nr. de lecţii alocate

Tip de unitate Total

Principala Secundara

I 15.09.2004 – 20.12.2004

14 saptamani 28 lecţii Viteza 10 - 10

Rezistenţă - 10 10

Forţa 10 - 10

Al. de rezistenţă 8 - 8

Sărit. in lung. cu elan 6 - 6

Acrobatică 10 - 10

Sărituri la aparate - 10 10

Handbal 12 - 12

II 06.01.2005 – 15.06.2005

20 saptamani 40 lecţii Viteza 10 - 10

Îndemânare 10 - 10

Rezistenta - 10 10

Forţa 14 - 14

D.M.B.U.A. - 6 6

Al. de viteză 10 - 10

Săritura în înălţime 8 - 8

Acrobatică - 10 10

Sar. la ap. de gim. 10 - 10

Handbal 12 8 20

Tabel centralizator cumulativ / semestrele anului şcolar

2004 – 2005 cu volumul de pregătire la disciplina

„ Educaţie Fizica si Sportiva”- clasa a VII-a

Nrcrt Nominalizarea unitatii / educare a conţinuturilor motrice eşalonate Nr. de lecţii alocate

Tip de unitate

Total

Principala Secundara

1 Viteza 20 - 20

2 Îndemânare 10 - 10

3 Rezistenta - 20 20

4 Forţa 24 - 24

5 D.M.B.U.A. - 6 6

6 Al. de viteza 10 - 10

7 Al. de rezistenta 8 - 8

9 Sar. in lungime cu elan 6 - 6

10 Sar. in inaltime 8 - 8

11 Acrobatica 10 10 20

12 Sar. la ap. de gim. 10 10 20

13 Handbal 24 8 32

PLAN CALENDARISTIC – clasa a VII-a

Semestrul II

Unitatea de invatamant: Sc. Gen. Nr. 22

Profesor: Stan Catalin

Obiective de referinta / clasa a VII-a

Obiective de referinta:

2.1. Să adopte postura corectă a corpului în activităţi statice şi dinamice şi să recunoască deficienţele generate de activitatea şcolară şi cotidină;

2.2. * Să utilizeze tehnicile de acţionare pentru dezvoltarea tonicităţii musculaturii segmentelor corpului;

2.3. Să realizeze acţiuni motrice cu structuri şi eforturi variate.

3.1. Să integreze procedeele tehnice învăţate în acţiuni tactice simple;

3.2. Să aplice eficient cunoştinţele şi deprinderile în practicarea globală a ramurilor şi probelor sportive cu respectarea principalelor reguli.

4.1. * Să cunoască valorile optime ale indicilor morfologici şi funcţionali pentru vârsta respectivă şi să-i compare cu indicii proprii;

4.2. Să aplice cunoştinţele igienico-sanitare înainte, în timpul şi după desfăşurarea activităţilor pactice;

4.3. * Să aplice procedeele de călire a organismului specifice factorilor de mediu.

2.0. Să manifeste voinţă în îndeplinirea programului stabilit pentru perfecţionarea capacităţilor proprii.

* Se aplica numai in lectiile de extindere

Fisiere in arhiva (1):

  • Metodologia Educatiei Fizice si Sportului.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV