Organizarea si Gestionarea Federatiei de Lupte Martiale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Organizarea si Gestionarea Federatiei de Lupte Martiale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 49 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Vasile Grosu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Educatie Fizica

Cuprins

Introducere. 3
CAPITOLUL I. ORGANIZAREA UNEI AFACERI ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE LA ECONOMIA DE PIAŢĂ. 5
I.1. Problemele iniţierii unei afaceri în perioada de tranziţie. 5
I.2. Structurile sportului în Republica Moldova. 10
I.3. Gestiunea unităţii economice, Federaţiei de lupte marţiale. 11
CAPITOLUL II. EVIDENŢA CONTABILĂ A UNITĂŢII ECONOMICE, ÎN REPUBLICA MOLDOVA. 17
II.1 Sistemul de reglementare normativă al contabilităţii. 17
II.2. Bilanţul contabil sursa informaţională fundamentală în analiza financiară a unităţii economice. 19
II.3. Rolul documentaţiei şi a inventarierii activităţii unităţii economice. 23
CAPITOLUL III. ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARĂ A CLUBULUI DE FOTBAL „VIIŞOARA MILEŞTII MICI”. 36
CONCLUZII. 46
BIBLIOGRAFIE. 48

Extras din document

INTRODUCERE

Evoluţia vieţii economice demonstrează că economia, în diferitele ei forme de existenţă este antrenată, de-a lungul timpului, în procesele normale sau anormale de funcţionare şi continuă tranziţie de la o situaţie, de la o etapă la alta în procesul soluţionării problemei bunăstării individuale şi colective.

Această modalitate de existenţă, pune membrii societăţii, în postura de a se adapta, schimba pentru a trece de la o situaţie la alta, pe care, fie că o doresc, fie că sunt nevoiţi să o suporte. În acest proces normal de trecere, comunitatea umană, economia sportului suferă multiple transformări generale de cuceririle ştiinţei, experienţei de a face afaceri şi tot ceea ce înseamnă avantaj de adaptare.

Sportul reprezintă o verigă importantă în sistemul de organizare a educaţiei fizice. În cadrul lui realizându-se atât procesele primare ale cuprinderii şi iniţierii în sport cît şi cele complexe al instruirii, educării şi perfecţionării (sport de performanţă).

În aceste condiţii, o deosebită semnificaţie au cercetările cadrului teoretico-metodologic al mutaţiilor legate de formarea şi finanţarea clubului sportiv.

Actualitatea temei. Până la mijlocul anilor ’60 toată activitatea organizaţiilor sportive era finanţată de către stat şi practic conducătorii cluburilor sportive nici nu se gândeau la aspectul financiar al organizaţiilor lor. Bugetul statului oferea regulat necesarul de finanţe pentru acoperirea tuturor cheltuielilor cluburilor sportive. Sursele băneşti erau destinate pentru petrecerea competiţiilor, meciurilor, turneelor etc. Dar odată cu trecerea la economia de piaţă situaţia s-a modificat. Un rol deosebit le revine conducătorilor organizaţiilor sportive deoarece, în condiţiile economiei de tranziţie ei devin antreprenori. Şi în această situaţie antreprenorii asumându-şi riscuri proprii, îşi iniţiază un club sportiv şi îl gestionează ţinând cont de necesităţile omului în perioada actuală reieşind din resursele financiare disponibile. În economia de piaţă scopul oricărui antreprenor este de a satisface nevoile societăţii şi de a obţine profit.

Obiectivele.

- identificarea problemelor ce persistă în procesul iniţierii şi gestionării unui club sportiv în condiţiile economiei de tranziţie;

- efectuarea unei serii de clarificări de ordin conceptual referitor la structurile sportului în Republica Moldova;

- generalizarea evidenţei contabile a unităţilor economice, cluburi sportive din Republica Moldova;

- efectuarea analizei activităţii economico-financiare a clubului de fotbal „Viişoara Mileştii-Mici”.

Structura lucrării include introducere, trei capitole, încheiere, bibliografie şi anexe.

Tema investigaţiei este analiza procesului de gestionare a cluburilor sportive în perioada de tranziţie.

Obiectul cercetării este procesul de concepere şi gestionare a cluburilor sportive în condiţiile economiei de piaţă în Republica Moldova.

În procesul de studiu în calitate de instrumentar metodologic s-a utilizat abstracţia ştiinţifică, analiza sinteza, inducţia, deducţie etc.

CAPITOLUL I. GESTIUNEA UNUI CLUB SPORTIV ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE LA ECONOMIA DE PIAŢĂ

I.1. Probleme iniţierii unei afaceri în perioada de tranziţie

Succesul economic sau eşecul anumitor ţări ale Europei în ultimii 200 ani este legat de rezolvarea crizei financiare de la începuturile statelor naţionale. În unele cazuri , criza a fost rezolvată prin apariţia guvernului reprezentativ, justiţie independentă şi alte instituţii care sprijină asigurarea dreptului de proprietate. În alte cazuri, sa dezvoltat o tradiţie birocratică centralizată şi locală.

În primei ani de reformă , statul sa preocupat cu predilecţie de problemele stabilităţii macroeconomice, mediu microeconomic fiind lăsat la voia forţelor pieţii. Însă, incapacitatea economie naţionale de a ieşi din criză se datorează, în mare măsură, faptul că cluburile sportive rămase pe piaţă se adaptează greu la noile condiţii, iar noile cluburi nu au suficiente stimulente de a activa pe piaţă-costurile instituţionale de activitate sunt prea ridicate. Ce reprezintă aceste costuri ? Ele includ în sine următoarele elemente:

1. Costuri de acces la activitatea, adică costuri pe care agenţii economici trebuie să le suporte pentru a obţine dreptul de a activa, a iniţia o activitate oarecare.

2. Costuri de rămânere în activitate , adică toate cerinţele pe care agenţii economici trebuie să le satisfacă pentru a-şi păstra activitatea legală.

Pentru a aprecia nivelul naţional al costurilor de acces la activitate menţionăm că în Republica Moldova , asemenea majorităţii ţărilor, este prezentă modalitatea normativă de iniţiere a activităţii, în conformitate cu care agenţii economici sunt obligaţi să înregistreze activitatea iniţială. Derularea acestui proces se desfăşară în felul următor :

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea si Gestionarea Federatiei de Lupte Martiale.doc

Alte informatii

Teza in cauza face o analiza a modului de organizare si conducere a Organizatiilor Obstesti si anume asupra Federatiilor cu profil sportiv.