Pregatirea Biologica pentru Concurs

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Pregatirea Biologica pentru Concurs.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 36 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Isopescu S.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Educatie Fizica

Cuprins

Capitolul I
ROLUL ŞI LOCUL PREGĂTIRII ŞI BIOLOGICE ÎN CADRUL ANTRENAMENTULUI SPORTIV
1.2. Pregătirea biologică pentru concurs
Capitolul II REFACEREA DUPĂ EFORT
2.1. Definiţie şi factorii care influenţează refacerea
2.2. Mijloace de refacere
2.3. Refacerea după efortul fizic
Capitolul III OBOSEALA, TIMPUL LIBER, RECREEREA, SPORTUL ŞI CĂLIREA ORGANISMULUI
3.1. Definiţia oboselii
3.2.Fazele oboselii
3.3. Definirea timpului liber, a recreeri fizice
Capitolul IV BENEFICIILE ACTIVITĂŢII SPORTIVE
4.1. Beneficii fizice
4.2.Beneficiile psihice
4.3. Beneficiile sociale
Capitolul V FACTORII CARE INFLUENŢEZĂ PARTICIPAREA ÎN SPORT ŞI RECREEREA FIZICĂ
5.1. Factorii care influenţează participarea în sport
5.2. Bazele sportive pentru recreerea fizică
Capitolul VI CĂLIREA ORGANISMULUI
6.1. Definiţia călirii organismului
6.2. Principiale călirii organismului
6.3. Proceduri de călire
Capitolul VII ASPECTE ALE PREGĂTIRII EDUCAŢIONALE: NOŢIUNI DE IGIENĂ SPORTIVĂ, ALIMENTAŢIA ŞI SPORTUL
7. 1. Definiţie, obiective, măsuri igienice şi măsuri de prevenire
7. 2. Bazele sportive, instalalţiile şi materialele sportive şi igiena acestora
7. 3. Principiile alimentare
7. 4.Raţia alimentară - rolul ei în alimentaţia sportivă
7. 5. Susţinătoare de efort şi substanţe nutritive necesare corpului

Extras din document

Capitolul I

ROLUL ŞI LOCUL PREGĂTIRII ŞI BIOLOGICE ÎN CADRUL ANTRENAMENTULUI SPORTIV

Motivarea alegerii temei: ceea ce ne-a determinat să alegem această temă a fost dorinţa mea de a afla cât mai multe informaţii despre antrenarea unei echipe, indiferent de sportul practicat. Pe lângă pregătirea fizică şi tehnică este necesară şi o pregătire psihologică şi biologică pentru a realiza rezultate bune în procesul de antrenament sportiv, cât şi în concurs odată cu creşterea capacităţii de performanţă şi a condiţiei fizice. Vom defini în continuare conceptele fundamentale ale acestui capitol.

Antrenament (noţiunea superioară – sport) – înţelesul principal = proces pedagogic desfăşurat sistematic şi continuu gradat de adaptare a organismului omenesc la eforturile fizice şi psihice intense în scopul obţinerii de rezultate înalte într-una din formele de practicare competitivă a exerciţiilor fizice. Sinonime: pregătire sportivă. (Alexe N., 1974).

Antrenamentul sportiv - este un proces complex desfăşurat sistematic şi continuu gradat, de adaptare a organismului sportivului la eforturi fizice şi psihice intense, în vederea participării la concursuri (A.Dragnea, 2002).

Pregătirea psihologică - pentru concurs - constă în ansamblul de măsuri ce urmăresc dezvoltarea laturilor psihicului sportivului solicitat în activitatea sportivă şi care îi asigură posibilitatea obţinerii de succese în antrenament şi în concurs.

Pregătirea biologică - pentru concurs - este suma factorilor fiziologici, naturali sau artificiali, aplicaţi în pregătirea sportivilor de performanţă cu 7-10 zile înaintea competiţiilor importante (C.E., C.M., J.O.) cu scopul creşterii potenţialului energotrop al organismului ce determină capacităţi de efort crescute. (A.Dragnea, 2002).

1.2. Pregătirea biologică pentru concurs

1.2.1. Mijloace folosite în scopul realizării pregătirii biologice pentru concurs

- antrenamentele scurte (45-60 min), dar de mare intensitate;

- încălzirea strict individualizată, completată cu masaj care să inducă starea de start către indicatori favorabili performanţei;

- produse farmacologice, folosite pentru susţinerea efortului şi care îşi păstrează valoarea ca mijloc de pregătire biologică;

- antrenamentul la altitudine;

Aceste mijloace au efecte energotrope (de stimulare).

1.2.2. Refacerea capacităţii motrice

Capacitatea motrică (noţiunea superioară – mişcare) – înţelesul principal = sistem de posibilităţi psihomotrice înnăscute şi dobândite, prin care individul rezolvă, la un anumit grad, diferite sarcini motrice. Observaţii: valoarea capacităţii motrice este influenţată şi de factori subiectivi, motivaţionali.(Alexe N., 1974).

Pregătirea biologică de concurs reuneşte o serie de mijloace pe care le regăsim în procesul de antrenament, dar capătă în perioada competiţională alte valenţe, fiind canali- zate în direcţia asigurării cadrului biologic optim pentru obţinerea de rezultate înalte în întrevederi. Un element important al pregătirii biologice pentru concurs este starea optimă de sănătate. Constă într-o sinteză de mijloace metodico-pedagogice naturale şi artificiale provenite din mediul intern şi extern, integrate în regimul zilei de pregătire sau de concurs cu scopul reinstalării homeostazei.

Este un proces natural şi se poate realiza spontan (pe baza unor legi fiziologice) şi dirijat (strict individulizată, are ca scop grăbirea refacerii ).

Mijloacele refacerii – sunt naturale şi artificiale (provenite din mediul extern sau intern, aplicate raţional în vederea restabilirii homeostazei organismului dinaintea efortului şi depăşirea acestui nivel prin supracompensare).

Aceste mijloace pot fi clasificate după mai multe criterii şi anume:

- după efectele excitante – sfera neuropsihică, sfera endocrino-metabolică, sistemul neuromuscular, sistemul cardio-respirator, analizatorii.

- după apartenenţa mijloacelor;

- după tipul de efort.

Mijloacele farmacologice sunt un alt mijloc de refacere, care se referă la medicaţia efortului prin administrarea de substanţe susţinătoare de efort (ergotrope) care pot sprijini efortul pe plan metabolic şi care se administrează după reguli medicale precise, individualizate.

Substanţele farmaceutice folosite în refacere au un pronunţat caracter de substituţie, de suplinire (săruri minerale, vitamine, compuşi glucidici, aminoacizi). Unele susţinătoare de efort folosite în activitatea sportivă sunt stimulative pentru sinteza unor hormoni, enzime şi vitamine implicate în efortul sportiv.

Refacerea urmăreşte în permanenţă restabilirea potenţialului fizic, utilizarea mijloacelor farmacologice în acest domeniu având încă multe rezerve.

Dieta sportivă se aplică în mod calitativ şi cantitativ şi are ca scopuri principale menţinerea unei greutăţi corporale optime (cantitativ) şi realizarea unei compoziţii corporale adecvate (calitativ).Dieta sportivă are efecte ergotrope. Din punctul de vedere al menţinerii unei greutăţi corporale putem vorbi despre pierderea greutăţii (slăbire) şi creşterea greutăţii (îngrăşare).

Fisiere in arhiva (1):

  • Pregatirea Biologica pentru Concurs.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA BABEŞ – BOLYAI Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Masterat Kinesiologie