Rolul Antrenorului si Importanta in Modelarea Conduitei Sportivilor din Taekwondo

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Rolul Antrenorului si Importanta in Modelarea Conduitei Sportivilor din Taekwondo.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 47 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Educatie Fizica

Cuprins

Capitolul.1. INTRODUCERE
Capitolul.1. IMPORTANTA SI REFLECTAREA TEMEI IN LITERATURA DE SPECIALITATE
I.2. Motivatia alegerii temei
I.3. Ipoteza scopul si obiectivele cercetarii
Capitolul. 2. FUNDAMENTAREA STIINTIFICA A TEMEI
2.1 Antrenamentul total
. 2.1 1 Continutul pshihologic al antrenamentului
2.1.2 Obiectivele unui antrenament
2.3 Constiinta si constientizare
2.4 Calitatile unui bun antrenor
2.5 Angrenarea-modelarea
2.6 Autoobservatia si autoanaliza
2.7 Comunicarea sportiv- antrenor
Capitolul.3 ORGANIZARE SI EXPERIMENT
3.1 Scopul si sarcinile experimentului
3.2 Desfasurarea experimentului
3.3 Metode de cercetare

Extras din document

CE ESTE TAEKWONDO ?

Taekwondo reprezintã calea, metoda de luptã (fãrã arme) utilizând tehnici defensive şi offensive.

Taekwondo practicat de peste 2000 de ani în peninsula coreanã reprezintã una dintre cele mai cele mai vechi arte marţiale,în prezent fiind foarte popular în lume ca disciplinã sportive, recent intrând in familia sporturilor olimpice.

Semnificaţia celor trei silabe este urmãtoarea :

TAE- tehnica , lovitura executatã cu membrele inferioare

KWON - semnificã tehnica executatã cu pumnul închis

DO- reprezintã calea spre adevãrata artã

Taekwondo reprezintã calea, metoda de luptã (farã arme) utilizând tehnici offensive şi defensive executate cu memebrele inferioare şi superioare.

Trãsãtura specificã a taekwondo_ului este folosirea preponderentã a tehnicilor de luptã executate cu membrele inferioare. Sub denumirea actualã “ TAEKWONDO” şi este cunoscut începând cu deceniul V al sec. XX. În aceastã lume modernã, caracterizatã prin comunicare rapidã, dorinţa succesului imediat a unor cunoaşteri rapide şi recompense şi mai rapide, taekwondo este o cale de redescoperire a valorilor sportive, a sinceritãţii, frumuseţii trupului şi sufletului. Acestea sunt adevãratele valori ale Taekwondo bazat pe gândirea secularã asiaticã, coreeanã în special.

Canalizarea în direcţie productivã a energiei fizice a tinereii generaţii este o problemã naţionalã. Prin dezvoltarea şi protejarea tuturor calitãţilor fizice, intelectuale şi morale se tinde nu numai la creşterea procesului formidabil al acestei puteri colosale, ci mai ales la argumentarea forţei de muncã pentru mai tarziu

Astfel prin sport se inţelege resursele inepuizabile ale energiei tinerii generaţii în interesul naţiunii, creazã cetãţeanul de acviune cu voinţã şi caracter, omul cerut de timpurile noi. Sportul este stãpânirea fizicului,a vonţei, dispoziţia de a face bine, toate aceste calitaţi câştigate prin practicarea sportului , ar putea favoriza puterea omului – sãnãtate, omului- lumina, omului-caracter, gata oricãnd sa se jertfeascã pentru dreptate şi adevãr.

Într-adevãr acum pot spune cã sportul aduce ameliorarea intelectualã, morala şi fizica de o valoare totalã, creând personalitãţi cu coniştiinţa biologicã faţã de colectiv, faţã de familie şi societate.

Sportul este cel mai bun instrument în combaterea drogurilor, alcoolului, tutunului,violenţei şi a altor maladii ale secolului XX şi tot sportul este vaccinul cel mai sigur contra discordiei,indisciplinei în lumea actualã.

Antrenorul este tot timpul rãspunzãtor de succesele sportivilor dar şi de roadele amare ale infrãngerilor, îndeplinşte o dublã funcţie profesionalã şi socialã în raport cu aceştia. Drept urmare definesc aceastã nobilã meserie “Mesagerul de înţelegere şi de a modela omul ‘’.

Antrenorul adevãrat este de fapt un artist necontestat încercând sã-şi îndeplineascã marele lui ideal de creaţie, este acel artist, poet şi muzician, cel ce ce ascultã glasurile neauzite de muzica armonioasã a sufletelor îşi cautã limpezimea cu ajutorul naturii, sã-şi îndeplineascã opera sã-şi însufleţeascã fapturile atingãnd poropia perfecţiune.

Federaţia Românã de Takwondo w.t.f. este o instituţie naţionalã a proceselor de selecţie, instruire, formare,promovare a specialiştilor şi tinerilor din ţara noastrã, ce considerã sportul şi educaţia fizicã stimulant al funcţiei psihice ce este un ajutor preţios în acumularea cunoştinţelor

Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul Antrenorului si Importanta in Modelarea Conduitei Sportivilor din Taekwondo.doc