Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 22748
Mărime: 98.19KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I PROBLEMATICA CERCETĂRII. GENERALITĂŢI 4

1.1. Calităţile motrice - obiective principale ale educaţiei fizice 4

1.2. Dezvoltarea forţei - obiectiv prioritar în lecţiile de educaţie fizică 13

1.3. Forţa - calitate motrice complexă 14

CAPITOLUL II SCOPUL LUCRĂRII ŞI IPOTEZELE CERCETĂRII 31

2.1. Scopul lucrării 31

2.2. Ipotezele cercetării 32

2.3. Organizarea şi sarcinile cercetării 32

2.4. Metodologia cercetării 34

CAPITOLUL III FUNDAMENTAREA FIZIOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII FORŢEI 35

3.1. Contracţiile izometrice - forme de manifestare a forţei 35

3.2. Contracţiile dinamice - calităţi principale ale musculaturii utilizate în lecţia de educaţie fizică 39

3.3. Particularităţile de vârstă la elevii din ciclul gimnazial şi dezvoltarea forţei în perioada de creştere 41

3.4. Metodologia dezvoltării forţei 49

CAPITOLUL IV PROGRAMAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII ÎN CADRUL EXPERIMENTULUI 67

4.1. Cerinţele programei privind nivelul de dezvoltare a forţei la clasele a VI-a şi a VII-a 67

4.2. Programe şi algoritmi de acţionare propuse 67

CAPITOLUL V REZULTATELE CERCETĂRII ŞI INTERPRETAREA ACESTORA 76

CAPITOLUL VI CONCLUZII ŞI PROPUNRII 81

6.1. CONCLUZII 81

6.2. Propuneri 82

BIBLIOGRAFIE 83

Extras din document

CAPITOLUL I

PROBLEMATICA CERCETĂRII. GENERALITĂŢI

1.1. Calităţile motrice - obiective principale ale educaţiei fizice

Viaţa contemporană în care omul devine tot mai solicitat pretinde o dezvoltare fizică foarte bună un echilibru perfect, o compensare a activităţii intelectuale cu mişcarea, elemente indispensabile în menţinerea sănătăţii.

Omul tinde spre perfecţionarea sa fizică intelectuală sau morală în scopul transformării sale din individualitate, în personalitate utilă societăţii. Vechiul dicton latin "mens sana in corpore sano" cuprinde în esenţă tocmai ideea necesităţii de a-i obişnui pe copii şi tineri, prin educaţie fizică şi prin sport, cu o viaţă organizată sănătoasă bazată pe principii igienice, etice şi morale.

Omul modern este permanent preocupat de starea sănătăţii sale, de capacitatea sa de muncă şi în acest context, înţelege din ce în ce mai mult, necesitatea formării şi dezvoltării motrice şi a calităţilor motrice, atât de utile la locul de muncă cât şi în viaţa cotidiană.

Experienţa acumulată a demonstrat că organizarea unui regim raţional de muncă şi de mişcare, începând din fragedă vârstă cristalizează unele calităţi ce se menţin pe toată durata vieţii.

După cum este cunoscut, procesul de învăţământ este un proces complex, la analizarea căruia concură mai mulţi factori prin multiple şi diferite forme, în cadrul acestora un loc important îl ocupă lecţia de educaţie fizică. De modul cum aceasta este concepută pregătită şi realizată vor depinde, în bună măsură rezultatele muncii profesorului.

Paralel şi în mod continuu cadrele didactice vor acorda o deosebită atenţie împletirii metodelor şi mijloacelor de instruire cu cele de educaţie, realizând în final un model al absolventului unui ciclu de învăţământ conform cerinţelor stabilite.

În munca profesorului de educaţie fizică un rol important în realizarea sarcinilor sus menţionate îl ocupă preocuparea pentru selecţionarea şi programarea continuă a celor mai eficiente metode şi mijloace specifice diferitelor sarcini prevăzute în programele şcolare.

Realizarea obiectivelor educaţiei fizice şcolare este posibilă dacă se urmăreşte în mod sistematic - lecţie de lecţie, trimestrial, anual şi pe durata unui întreg ciclu de şcolarizare a elevilor - desăvârşirea unor finalităţi de primă importanţă pentru instruirea motrice şi educaţia acestora cum ar fi dezvoltarea calităţilor motrice, însuşirea unui sistem de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi motrice concretizate în programele şcolare, valorificarea influenţelor exerciţiului fizic în sprijinul realizării obiectivelor generale ale învăţământului, contribuind astfel, la întregirea formării personalităţii elevului. Finalităţile amintite îşi au rolul lor bine determinat în cadrul procesului de pregătire fizică a elevilor, contribuind într-o măsură mai mare sau mai mică la realizarea acesteia.

In activitatea profesională a oricărui cetăţean, dar cu precădere în ea de perfecţionare sportivă nivelul atins de dezvoltarea calităţilor motrice are o efectuate de individ în activitatea cotidiană sau în cea sportivă se realizează corect sau mai puţin corect, în raport direct cu gradul de dezvoltare a calităţilor motrice.

Acţiunile motrice se efectuează pe seama a patru calităţi motrice de bază şi anume: viteza, îndemânarea, forţa, rezistenţa, precum şi pe seama unor forme de manifestare a acestora.

În prezent, în procesul de pregătire fizică â elevilor, dezvoltarea calităţilor motrice continuă să constituie încă o latură secundară a preocupărilor unui număr destul de mare de cadre didactice. Deşi, prioritar, se acţionează asupra formării şi consolidării unor deprinderi motrice de bază sau specifice diferitelor ramuri de sport, valoarea acestora este încă destul de scăzută tocmai datorită nivelului slab de dezvoltare a calităţilor motrice.

Bibliografie

Albu C., Luca A., - Exerciţii şi jocuri în doi. Editura Fielder P. CNEFS, 1968

Baroga L. Forţa în sportul de performanţă Calităţi motrice combinate, Bucureşti, 1970

Bedo C., Voinea V. Exerciţii cu partener. Editura CNEFS, Bucureşti, 1968

Cîrstea G. Teoria şi metodica Educaţiei fizice şi Sportului, Editura Universul, Bucureşti, 1993

Cîrstea G., - Metodica Educaţiei fizice - îndrumar pentru lucrării practic. Editura ANEF, 1995

Tudor V. Demeter A. Bazele fiziologice şi biochimice ale calităţilor fizice. Editura Sport - Turism, Bucureşti, 1981

Demeter G. - Fiziologia sporturilor, Bucureşti, 1972 - Metode de calcul statistica- matematic

Dragnea A.- Antrenamentul sportiv - teorie şi metodologie. Bucureşti, 1993,

Drăgan I. Cultura fizică medicală. Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1981

Drăgan I. Medicina sportivă aplicată Editura Editis, Bucureşti, 1994

Epuran M. - Metodologia cercetării activităţilor corporale, Editura IEFS, Bucureşti, 1978

Firea E. Metodica educaţiei fizice şcolare. Editura IEFS, Bucureşti, 1984

Mitrea G., Mogoş A. - Dezvoltarea calităţilor motrice. Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1977

Scarlat E. - Lecţia de educaţie fizică - metode şi mijloace, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1981

Solomon M., - Dezvoltarea capacităţii motrice a elevilor, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1984

Tibacu V. Circuitul în lecţia de educaţie fizică Editura Stadion, Bucureşti, 1974

XXX Programa de educaţie fizică (nr. 38572/1991)

XXX - Instrucţiunile M. î. nr. 6022/87

Preview document

Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 1
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 2
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 3
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 4
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 5
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 6
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 7
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 8
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 9
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 10
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 11
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 12
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 13
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 14
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 15
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 16
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 17
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 18
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 19
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 20
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 21
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 22
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 23
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 24
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 25
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 26
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 27
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 28
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 29
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 30
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 31
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 32
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 33
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 34
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 35
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 36
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 37
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 38
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 39
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 40
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 41
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 42
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 43
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 44
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 45
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 46
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 47
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 48
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 49
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 50
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 51
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 52
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 53
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 54
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 55
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 56
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 57
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 58
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 59
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 60
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 61
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 62
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 63
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 64
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 65
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 66
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 67
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 68
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 69
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 70
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 71
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 72
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 73
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 74
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 75
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 76
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 77
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 78
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 79
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 80
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 81
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 82
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 83
Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • cuprins.doc
  • Studiu Comparativ Privind Dezvoltarea Fortei la Clasele Gimnaziale.doc

Alții au mai descărcat și

Particularități ale Învațării Motrice în Lecțiile de Educație Fizică și Sport la Nivelul Învățămantului Gimnazial

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 EDUCAŢIA FIZICÃ ŞI SPORTIVÃ COMPONENTÃ FUNDAMENTALÃ A EDUCAŢIEI GENERALE În comunităţile primitive de pe teritoriul...

Dezvoltarea Calităților Motrice

CAPITOLUL I. ARGUMENTAREA TEORETICĂ I.1.Actualitatea şi importanţa studiului Importanţa temei cercetate se desprinde din faptul că artele...

Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani

1.1. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI În toată activitatea unui antrenor de fotbal, indiferent de licenţa de clasificare sau de echipa pe care o...

Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I

INTRODUCERE Educaţia fizică intervine în mod organizat în dirijarea procesului de creştere în asigurarea dezvoltării armonioase a organismului...

Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 IMPORTANŢA ŞI ACTUALITATEA TEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE Calităţile sau însuşirile sunt proprietăţi ce privesc...

Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE 1.1. IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI Concomitent cu apariția a noi factori ce influențează procesul de antrenament și...

Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II

CAPITOLUL I I.1. IMPORTANŢA EDUCAŢIEI FIZICE ÎN SISTEMUL NOSTRU DE ÎNVĂŢĂMÎNT Există suficiente dovezi, adunate de-a lungul anilor, care pot...

Studiu cu privire la selecția copiilor la înot clasa a 5-a

INTRODUCERE Înotul este un sport ciclic și presupune dezvoltarea armonioasă a calităților și deprinderilor motrice. În acest sport sunt întâlnite...

Ai nevoie de altceva?