Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 10997
Mărime: 3.33MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pacuraru Alexandru

Cuprins

PLANUL LUCRĂRII

CAPITOLUL I. INTRODUCERE

I. 1. Importanţa educaţiei fizice în sistemul nostru de învăţământ

I. 2. Importanţa şi actualitatea temei

I. 3. Scopul, obiectivele şi sarcinile cercetării

I. 4. Motivarea alegerii temei

CAPITOLUL II. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ - METODICĂ ŞI ŞTIIŢIFICĂ A LUCRĂRII

II. 1. Model III avansaţi 16 – 17 ani (JUNIORI II – CADEŢI)

II. 2. Capacitatea motrica – forţa

II. 2. 1. Forţa maximală

II. 2. 2. Forţa – viteză

II. 2. 3. Forţa - rezistenţă

II. 3. Caracteristicile efortului în jocul de volei la juniori II

II. 3. 1. Efortul specific al conducătorului de joc

II. 3. 2. Efortul specific al jucătorului principal

II. 3. 3. Efortul specific al jucătorului secund

II. 3. 4. Efortul specific al jucătorului universal

II. 3. 5. Efortul specific al jucătorului libero

II. 4. Relaţia efort – oboseală - refacere în volei

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXPERIMENTULUI

III. 1. Premisele cercetării

III. 2. Metode de investigaţie in activitatea de cercetare şi rolul lor în instruirea voleibaliştilor

III. 3. Cerinţe metodice pentru dezvoltarea forţei generale şi specifice

III. 3. 1. Complexul nr. 1 Dezvoltarea forţei la trenul superior

III. 3. 2. Complexul nr. 2 Dezvoltarea forţei la trenul inferior

III. 3. 3. Complexul nr. 3 Antrenament pentru forţa explozivă

III. 3. 4. Complexul nr. 4 Antrenament pentru forţă

CAPITOLUL IV. REZULTATELE CERCETĂRII ŞI INTERPRETAREA LOR

IV. 1. ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE LA MĂSURĂTORILE SOMATICE

IV. 2. STUDIEREA REZULTATELOR OBŢINUTE LA TESTĂRILE FIZICE

CONCLUZII

RECOMANDĂRI PRACTICO-METODICE

BIBLIOGRAFICE

ANEXE

Extras din document

CAPITOLUL I

I.1. IMPORTANŢA EDUCAŢIEI FIZICE ÎN SISTEMUL NOSTRU DE ÎNVĂŢĂMÎNT

Există suficiente dovezi, adunate de-a lungul anilor, care pot confirma că educaţia fizică îşi are importanţa ei în cadrul învăţământului de toate gradele. Acest obiect, disciplină a fost introdus în sistemul nostru de învăţământ încă de acum mai bine de 120 de ani, de pe vremea când ministrul instrucţiunii publice era Spiru Haret ˝înaintea altora, care şi-au făcut apariţia mai târziu˝.

În timp, obiectivele educaţiei fizice şi sportului şcolar au fost modificate, dar, în esenţă ele au aceleaşi semnificaţii. A fost un timp când obiectivele acestea dovedeau competenţele de care trebuia să se ţină cont la nivelul societăţii. Astăzi ele coincid cu cele ale Uniunii Europene.

Însumarea contribuţiei specifice a disciplinei educaţie fizică la realizarea domeniilor de competenţe cheie specifice învăţământului obligatoriu din Europa şi implicit din România conduce la redefinirea modelului disciplinei. Ea are în sistemul de învăţământ, menirea de a asigura ˝dezvoltarea aptitudinilor bio – psiho – motrice şi formarea capacităţii elevilor de a acţiona asupra acestora în vederea menţinerii performante a stării optime de sănătate, asigurării unei dezvoltări fizice armonioase şi manifestării unei capacităţi motrice favorabile inserţiei profesionale şi sociale prezente şi viitoare˝.

Cunoştinţele specifice, transmite elevilor prin această disciplină de învăţământ, sunt:

- limbajul (terminologia) specific;

- componentele stării de sănătate;

- parametrii dezvoltării fizice armonioase;

- caracteristicele priceperilor şi deprinderilor motrice;

- factorii care condiţionează manifestarea calităţilor motrice;

- tehnica, tactica, şi regulamentele ramurilor de sport;

- metode, mijloace şi forme de organizare a exersării pentru:

• ameliorarea dezvoltării fizice;

• dezvoltarea calităţilor motrice;

• consolidarea şi perfecţionarea tehnicii şi tacticii problemelor/ramurilor de sport;

- metode de şi mijloace de investigare şi (auto) evaluare;

- conţinutul şi formele de activitate independentă, individuală şi de grup;

- informaţii sportive;

Abilităţi urmărite a fi formate prin această disciplină de învăţământ sunt:

- de a-şi aprecia starea de sănătate;

- de a-şi compara dezvoltarea fizică cu parametrii modelului specific vârstei şi sexului şi de a acţiona, după caz, pentru ameliorarea acestora;

- să-şi determine indicii de dezvoltare a calităţilor motrice şi să acţioneze pentru creşterea/menţinerea acestora;

- să aprecieze obiectiv capacitatea de utilizare a deprinderilor motrice şi să acţioneze pentru consolidarea şi perfecţionarea acestora;

- să evalueze capacitatea de a practica probele şi ramurile de sport învăţate şi să acţioneze pentru creşterea randamentului în practicarea acestora;

- să se integreze şi să colaboreze eficient în grupuri stabile sau constituite spontan care practică diferite categorii de exerciţii fizice;

- să practice la întrecere şi concursuri desfăşurate regulamentar;

- să aprecieze spectacolul sportiv şi să-l comenteze pe baza cunoştinţelor şi informaţiilor dobândite;

- capacitatea de a atrage şi stimula componenţii microclimatului său social în practicarea sportului.

Atitudinile pe care le cultivă preponderent această disciplină sunt:

- responsabilitatea faţă de propria sănătate şi dezvoltarea fizică;

- dorinţa de autoperfecţionare;

- perseverenţă în atingerea obiectivelor fixate;

- spirit competitiv;

- respect faţă de reguli, parteneri, adversari, arbitri şi spectatori;

- disponibilitate pentru colaborare, de iniţiere şi întreţinere a noii relaţii interumane;

- interes constant pentru fenomenul sportiv;

Preview document

Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 1
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 2
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 3
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 4
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 5
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 6
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 7
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 8
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 9
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 10
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 11
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 12
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 13
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 14
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 15
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 16
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 17
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 18
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 19
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 20
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 21
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 22
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 23
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 24
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 25
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 26
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 27
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 28
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 29
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 30
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 31
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 32
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 33
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 34
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 35
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 36
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 37
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 38
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 39
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 40
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 41
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 42
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 43
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 44
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 45
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 46
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 47
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 48
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 49
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 50
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 51
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 52
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 53
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 54
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 55
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 56
Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Studiu Privind Dezvoltarea Calitatii Motrice, Forta la o Echipa de Juniori II.doc

Alții au mai descărcat și

Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Gradul de actualitate şi importanţa practică a temei Fotbalul de performanţă cunoaşte o puternică dezvoltare, atât...

Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani

1.1. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI În toată activitatea unui antrenor de fotbal, indiferent de licenţa de clasificare sau de echipa pe care o...

Contribuții privind educarea și dezvoltarea psihomotricității la ciclul primar

CAPITOLUL I – INTRODUCERE I.1. SCOPUL LUCRARII Scopul acestei lucrarii il reprezinta educarea/ dezvoltarea psohomotricitatii la ciclul primar,...

Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I

INTRODUCERE Educaţia fizică intervine în mod organizat în dirijarea procesului de creştere în asigurarea dezvoltării armonioase a organismului...

Elaborarea unui plan cadru de pregătire fizică la grupele de juniori

CAPITOLUL I Fundamentarea teoretică şi ştiinţifică a lucrării 1.1. Scurt istoric privind evoluţia jocului de fotbal Fotbalul, este jocul...

Rolul Nutriției și a Exercițiului Fizic în Remodelarea Corporală la Vârsta Adultă

Introducere Nutriţia studiată din perspectiva alimentaţiei corecte a unui individ sănătos în perioade fiziologice şi de activitate reprezintă...

Model de Pregatire Fizica Generala si Specifica in Jocul de Handbal la Nivel de Senioare, Divizia A, Muresul Targu Mures

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. DATE PRIVIND APARITIA SI EVOLUTIA JOCULUI DE HANDBAL, ISTORICUL JOCULUI DE HANDBAL IN ROMANIA Acordurile Imnului de...

Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE 1.1. IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI Concomitent cu apariția a noi factori ce influențează procesul de antrenament și...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind Dezvoltarea Calitatilor Motrice in Cadrul Antrenamentului de Handbal, la Juniorii de Categoria a I-a 17-18 Ani

Capitolul I INTRODUCERE 1.1. ACTUALITATEA TEMEI Handbalul joc sportiv accesibil si spectaculos se bucura de o larga raspândire în rândul...

Ai nevoie de altceva?