Studiu privind Dezvoltarea Calitatilor Motrice in Cadrul Antrenamentului de Handbal, la Juniorii de Categoria a I-a 17-18 Ani

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Studiu privind Dezvoltarea Calitatilor Motrice in Cadrul Antrenamentului de Handbal, la Juniorii de Categoria a I-a 17-18 Ani.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 74 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: PACURARIU IONEL

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Educatie Fizica

Cuprins

CAPITOLUL I – INTRODUCERE
1.1. Actualitatea temei
1.2. Motivarea alegerii temei
1.3. Scopul lucrarii
1.4. Ipoteza lucrarii
1.5. Metode de lucru folosite
1.5.1. Documentarea
1.5.2. Observatia
1.5.3. Metoda testelor
1.5.4. Metoda experimentului
1.5.5. Metoda statistico matematica
1.5.6.Metoda grafica
CAPITOLUL II–FUNDAMENTAREA TEORETICA A TEMEI
2.1.Caracteristicile jocului de handbal
2.2.Particularitatile somatice, functionale, psihice si biomotrice ale vârstei de 17-18 ani
2.1.1. Particularitatile somatice
2.1.2. Particularitatile functionale
2.1.3. Particularitatile psihice
2.1.4.Particularitatile biomotrice
2.3.Unele aspecte privind selectia si pregatirea copiilor si juniorilor
2.3.1 Criterii de selectie
2.3.2. Etapizarea procesului de selectie pentru jocul de handbal
2.3.3. Pregatirea copiilor si juniorilor
2.4.Calitatile motrice specifice jucatorilor de handbal
2.4.1. Îndemânarea
2.4.2. Viteza
2.4.3. Rezistenta
2.4.4 . Forta
CAPITOLUL III – ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CERCETARII
3.1. Organizarea cercetarii
3.2. Desfasurarea cercetarii
3.3. Probe si masuratori folosite în cadrul cercetarii
3.3.1.Alergarea de viteza pe 30 m.
3.3.2. Dribling printre jaloane – 30 m.
3.3.3. Pentasalt
3.3.4. Aruncarea la distanta a mingii de handbal
3.3.5. Proba tehnica
3.4. Modele operationale folosite în cadrul antrenamentului pentru dezvoltarea calitatilor motrice, la juniori de 17 – 18 ani
3.4.1. Extrema
3.4.2. Inter –centru
3.4.3. Pivot
CAPITOLUL IV – REZULTATELE CERCETARII SI INTERPRETAREA LOR
4.1. Rezultatele cercetarii
4.2. Interpretarea datelor obtinute
CAPITOLUL V – CONCLUZII SI PROPUNERI
5.1.Concluzii
5.2.Propuneri
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Extras din document

Capitolul I

INTRODUCERE

1.1. ACTUALITATEA TEMEI

Handbalul joc sportiv accesibil si spectaculos se bucura de o larga raspândire în rândul tinerilor din întreaga lume. Aparut cu circa 4 decenii în urma handbalul în 7 s-a raspândit foarte repede si în tara noastra. Rezultatele deosebite obtinute de handbalul românesc pe plan mondial, la baieti, iar în prezent - la fete, au determinat recunoasterea scolii românesti de handbal, scoala cu traditie a carei experienta s-a perpetuat an de an.

Acest joc a început sa fie practicat sub forma activitatii competitionale de catre echipe de toate categoriile si ca urmare a accesibilitatii si popularitatii sale, a fost introdus în programele învatamântului de toate gradele. Aceste premise i-au permis în scurta vreme sa-si asigure un larg caracter de mase si concomitent un nivel superior din punct de vedere al performantelor.

În toti acesti ani echipe de club sau nationale, feminine si masculine, desfasoara o activitate internationala tot mai bogata, soldata cu rezultate deosebit de valoroase. Aceste succese, rezultatele unei munci competente, ale unui interes sporit acordat handbalului, impun tuturor celor care se ocupa de organizarea si desfasurarea lui un simt de raspundere sporit în vederea mentinerii si largirii bazei de mase, a îmbunatatirii metodicii de antrenament, astfel încât sa se poata asigura pe mai departe elemente tot mai multe si mai valoroase reprezentativelor tarii.

Fara cunoasterea noilor aspecte ale teoriei, metodicii si practicii handbalului, fara o aprofundare a metodicii generale a antrenamentului sportiv nu este posibila o participare activa si eficace în desfasurarea instruirii.

Alaturi de alte tari cu o mai veche traditie în handbal, România s-a impus si a reusit sa domine în handbalul international, creând o scoala proprie ale caror

caracteristici au fost studiate, analizate, adaptate si mai ales aplicate de catre multi dintre adversarii nostri

Printre factorii care au contribuit la maturizarea scolii românesti de handbal, la stabilirea unui continut concret si unitar în activitatea ei, se remarca si existenta conceptiei de joc si de pregatire.

Teoretizarea practicii îndelungate si rodnice, proiectie a tehnicienilor nostri, conceptia de joc a evoluat mereu în concordanta cu cerintele handbalului contemporan desprinse din analizarea marilor competitii internationale.

Actualizarea si îmbunatatirile permanente aduse conceptiei de joc au constituit elemente notorii în dezvoltarea calitativa a handbalului din tara noastra.

Cunoasterea temeinica a specializarii si folosirea celor mai indicate mijloace si metode de lucru trebuie sa fie firul conducator care stabileste întregul proces de antrenament.

Rezultatele valoroase nu se pot obtine fara o crestere continua a volumului, intensitatii si complexitatii antrenamentelor. Desi ponderea tinde catre complexitate, componenta de baza a efortului (F + V + I), nu trebuie neglijate nici intensitatea si nici volumul specific probelor de rezistenta.

Este obligatoriu ca volumul mijloacelor sa fie în concordanta cu acela al indicilor de efort - lucru ce impune necesitatea controlului medico - sportiv.

Pregatirea tehnico-tactica trebuie realizata concomitent cu dezvoltarea calitatii motrice întrucât între ele exista o legatura si o conditie reciproca foarte strânsa si de astfel s-a constatat ca tratarea lor separata frâneaza îmbunatatirea performantelor.

Practica ne demonstreaza ca prin folosirea unui schelet de mijloace, prezente în toate etapele dar dozate diferentiat s-au obtinut rezultate bune.

La ultimele competitii internationale s-a observat ritmul sustinut, dinamica disputelor datorita în special cresterii vitezei de executie a procedeelor tehnice si actiunilor tactice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu privind Dezvoltarea Calitatilor Motrice in Cadrul Antrenamentului de Handbal.doc

Alte informatii

UNIVERESITATEA DE VEST ,,VASILE GOLDIS,, ARAD FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT