Studiul privind Cresterea Eficientei Procedurilor de Aruncare la Cos in Jocul de Baschet la o Echipa Reprezentativa de Liceu

Proiect
8.2/10 (5 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 12168
Mărime: 410.17KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Pavelescu

Cuprins

CUPRINS - 3 -

CAP.I ARGUMENTAREA TEORETICĂ - 4 -

I.1 IMPORTANŢA TEMEI - 4 -

I.2. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA BASCHETULUI SUB FORMA COMPETIŢIONLĂ - 6 -

I.3 EVOLUŢIA TEHNICO-TACTICĂ ÎN JOCUL DE BASCHET - 11 -

I.4 CARACTERISTICILE JOCULUI DE BASCHET - 13 -

I.4.1 Agresivitatea - 14 -

HYPERLINK l "_Toc200419912" I.4.2 Ritmul de joc PAGEREF _Toc200419912 h - 14 -

I.4.3 Virtuozitatea tehnică - 15 -

I.4.4 Specializarea pe posturi - 15 -

I.4.5 Lupta sub panouri - 16 -

I.4.6 Compensarea diferenţei de statură - 16 -

I.4.7 Eficienţa aruncărilor la coş - 16 -

I.4.8 Sistemele de joc şi strategiile utilizării lor - 16 -

CAP. II BAZA STIINŢIFICĂ A TEMEI - 18 -

II.1 IPOTEZA CERCETĂRII - 18 -

II.2 METODE DE CERCETARE UTILIZATE - 18 -

II.3 SISTEMATIZAREA ARUNCĂRILOR LA COŞ - 20 -

CAP. III ORGANIZAREA CERCETĂRII - 24 -

III.1 SUBIECŢII, LOCUL ŞI DURATA STUDIULUI - 24 -

III.2 METODICA PREGĂTIRII UNEI ECHIPE DE BASCHET DE LICEU - 26 -

III.3 MODELUL JOCULUI ECHIPEI - 28 -

III.3.1 Particularităţile tehnico-tactice ale modelului preconizat - 28 -

III.3.2 Modelul jocului - 28 -

III.3.3 Modelul echipei - 29 -

III.3.4 Modelul jucătorilor - 29 -

CAP IV DESFĂŞURAREA CERCETĂRII - 31 -

IV.1 STABILIREA CONTINUTULUI EXPERIMENTULUI - 31 -

IV.2 EXERCIŢII INTRODUSE ÎN EXPERIMENT - 31 -

IV.3 EFECTUAREA EXPERIMENTULUI: PROBE DE CONTROL - 43 -

IV.4 INTERPRETAREA DATELOR - 44 -

CONCLUZII - 49 -

BIBLIOGRAFIE - 51 -

Extras din document

Cap.I Argumentarea teoretică

I.1 Importanţa temei

Baschetul - joc sportiv colectiv ce face parte din categoria mijloacelor de perfecţionare a dezvoltării fizice şi a aptitudinilor de mişcare ale oamenilor -reprezintă o formă de manifestare cu caracter ludic al exerciţiului fizic. Inclus în sistemele de educaţie fizică ale fiecărei societăţi, reprezintă o activitate socială, istoriceşte statornicită, instrument prin care societatea determină orientarea ce trebuie să corespundă cerinţelor formulate pentru întregul proces al educaţiei fizice.

Baschetul oferă condiţii deosebit de favorabile pentru dezvoltarea complexă a deprinderilor şi calităţilor motrice necesare în viaţă. Fiind un domeniu al activităţilor corporale, el înglobează acţiunile motrice ale procesului educaţiei fizice: mersul, alergarea, săritura şi aruncarea, într-o complexitate foarte variată.

Practicarea jocului de baschet contribuie la formarea şi perfecţionarea unor mişcări coordonate, la formarea capacităţii de angrenare rapidă în tempoul şi ritmul activităţilor sociale, prin cumulul unor influenţe şi efecte pozitive cu caracter sanotrofic şi educativ.

Diversitatea acţiunilor motrice, influenţa pe care o exercită practicarea jocului de baschet asupra sistemelor şi funcţiunilor organismului, precum şi posibilitatea desfăşurării lui în aer liber, creează multiple posibilităţi prin care să se contribuie la o dezvoltare fizică normală, armonioasă, în deplină stare de sănătate.

Prin practicarea jocului de baschet se acţionează pozitiv şi multilateral asupra dezvoltării personalităţii omului, implicit a tineretului. O bună organizare şi conducere a procesului instructiv determină factori educaţionali ce vizează dezvoltarea spiritului de colectiv, a iniţiativei, perseverenţei, a disciplinei conştiente, a calităţilor morale.

Baschetul este un joc sportiv de echipă care face parte din categoria jocurilor sportive inventate. Prin sistemul exerciţiilor sale în funcţie de scopul urmărit, baschetul reprezintă atât un mijloc al educaţiei fizice, cât şi un sport - o disciplină sportivă.

In ultimii ani în domeniul teoriei şi metodicii antrenamentului sportiv au apărut numeroase elemente noi care au pus sub semnul întrebării unele forme clasice ale antrenamentului şi planificării procesului de pregătire a sportivilor. Tot mai numeroase sunt încercările de transfer ale unor metode de antrenament apărute şi în alte ramuri de sport, adaptate la particularităţile sportului respectiv.

Invăţarea şi consolidarea mai rapidă a diferitelor jocuri sportive constituie probleme care au preocupat şi preocupă pe toţi antrenorii şi profesorii de educaţie fizică.

In ce priveşte jocul de baschet, putem afirma că el se află în continuă dezvoltare şi perfecţionare, fapt atestat de nivelul ridicat de pregătire tehnică şi tactică atins de o serie de echipe reprezentative şi de cluburi din lume.

In prezent, baschetul este un joc sportiv în care tehnica şi tactica duse până la virtuozităţi, se îmbină cu dezvoltarea complexă a calităţilor motrice. Nivelul ridicat privind aplicarea în joc, corect şi oportun, a acţiunilor de atac şi de apărare subliniază faptul că jucătorii dispun de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi specifice cu posibilităţi largi de manifestare în condiţii de luptă cu adversarul şi corespunzător exigenţelor cerute de o competiţie.

Jocul de baschet ca orientare trece printr-un un proces de simplificare din punct de vedere al tacticii colective, fapt determinat de pregătirea tehnică şi tactică individuală, care îmbinate cu o pregătire fizică foarte bună, reduc ponderea tacticii colective şi aduc un plus de spectaculozitate jocului.

În lucrările de specialitate, atât teoretice dar mai ales în practică, se întâlnesc o serie de deficienţe în ce priveşte orientarea învăţării şi perfecţionării tehnicii şi tacticii.

Vorbind despre metodică, parte integrantă a teoriei baschetului; aceasta exprimă şi valorifică funcţia aplicativă a teoriei baschetului.

Metodica baschetului preia şi adaptează la specific principiile metodele generale ale pedagogiei - ca ştiinţă a educaţiei - constituie o importantă diviziune a acesteia: didactica (generală); de asemenea, preia şi adaptează aceleaşi principii, metode şi mijloace particularizate la domeniul educaţiei fizice şi sportive de către metodica (metodologia) acestuia, de metodica antrenamentului sportiv şi de metodologia jocurilor sportive.

Invăţarea cât mai rapidă şi corectă a tacticii colective atât în apărare cât şi în atac, constituie o problemă care a preocupat şi preocupă pe toţi autorii şi profesorii de educaţie fizică.

Jocul de baschet se află într-o continuă dezvoltare şi perfecţionare, fapt atestat de nivelul ridicat de pregătire tehnică şi tactică atins de o serie de echipe reprezentative şi de club din lume.

Conținut arhivă zip

  • Studiul privind Cresterea Eficientei Procedurilor de Aruncare la Cos in Jocul de Baschet la o Echipa Reprezentativa de Liceu.doc

Alții au mai descărcat și

Experimentarea Folosirii unor Metode și Procedee Metodice pentru Dezvoltarea Vitezei la Elevii de Ciclu Gimnazial

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Educaţia fizica si sportul scolar reprezintă activităţi de interes major, prin practicarea cărora se urmareste întărirea...

Studiu cu Privire la Metodica Dezvoltării Calităților Motrice în Lecția de Educație Fizică Ciclul Gimnazial - Clasa a-v-a prin Mijloace Specifice Jocului de Baschet

1.SCURT ISTORIC AL JOCULUI DE BASCHET În anii anteriori apariției si introducerii jocului de baschet, activitatea sportivă in sălile de sport era...

Combinatii Tactice in Atac Contra Apararii 6-0 la Echipele de Juniori

INTRODUCERE 1.1.Orientari si tendinte în handbalul mondial si national Handbalul, unul din jocurile sportive cu o mare priza la public datorita...

Studiu Experimental cu Privire la Folosirea unor Elemente de Modelare si Instruire Programata in Pregatirea Jucatorilor de Minihandbal

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 ASPECTE GENERALE PRIVIND JOCUL DE HANDBAL În concepţia actuală, Comisia Metodică a Federaţiei Europene de Handbal şi...

Bashet - Metode si Mijloace de Perfectionare a Driblingului

I. Fundamentarea teoretică a lucrării 1.1 Motivaţia alegerii temei Am ales acest element tehnic, conducerea mingii pentru că este unul dintre...

Baschet în Învățământul Liceal și Universitar

In cazul in care scoala are o baza materiala satisfacatoare pentru practicarea jocului de baschet si in cazul in care exista elevi care au ca...

Baschetul

Joc sportiv, mijloc al educatiei fizice, sport de masa si de performanta. Asa cum am mai amintit, Neismith inventand jocul de baschet, nu putea sa...

Principii și Metode Didactice în Baschet

Introducere Baschetul este un joc sportiv colectiv ce face parte din categoria mijloacelor de perfecționare a dezvoltării fizice şi a...

Ai nevoie de altceva?