Toate proiectele din domeniul Electronica

 • Bazele sistemelor de achizitii de date

  Tema de proiect Problema 27: Să se proiecteze un SAD ce achiționează 4 semnale în domeniile: -10mV~10mV, 0~1V; 1~2V. Achiziționarea celor 4 semnale se face simultan pe serial. CAPITOLUL 1: Domeniul de aplicabilitate Achiziția de date se poate defini într-un sens mai larg astfel: procesul de obținere a datelor de la o alta sursă, de obicei una exterioară sistemului. Achiziția de date denumește o ramură a ingineriei ce se ocupă cu colectarea informației de la un număr de surse numerice...

 • Microsisteme cu microprocesoare si microcontrolere

  TEMA PROIECT AN EA3 Sem.2 2019-2020 Microcontrolere 2 Să se proiecteze un microsistem electronic prin care se permite comanda și controlul unei tabele cu afișare numerică, de tip text curgator la stanga, folosind celule LED cu șapte segmente. Microsistemul se va proiecta folosind un MPU/MCU de tip 8255, frecvența semnalului de ceas aplicat fiind 22 MHz. Microsistemul va conține 16 kocteți memorie ROM, de tip 2764 / 8k x 8 respectiv intern kocteți memorie RAM de tip intern. Microsistemul...

 • Tehnici CAD

  Tema de proiectare În acest document noi am studiat și am proiectat un sistem de măsurare și transmitere a accelerațiilor printr-un modul 3G, format din : Schemă unitate centrală, Schemă sursă alimentare, Schemă achiziție date accelerație Z, Schemă achiziție date X,Y. Pentru a realiza acest proiect noi trebuie sa folosim documentația pusă la dispoziție pentru a realiza cele 3 puncte cerute, și anume: 1. Realizare schematicului, 75 de puncte; 2. Proiectarea PCB, 150 de puncte; 3....

 • Echipamente numerice

  Tema de proiect Se va proiecta un controler digital programabil care să evolueze după un ciclu de stări impuse, descris de o secvență digitală personalizată ce determină, prin forma binară canalele comandate la un moment dat, iar prin forma zecimală, duratele etapelor. Comanda sistemului condus se face prin intermediul a 8 canale binare (2 tetrade ≡1 octet), ce controlează eventuale elemente de execuție (bobinele unor relee/contactoare, bobinele unor distribuitoare hidraulice sau...

 • Oscilator sinusoidal de audiofrecventa

  Cerința Să se proiecteze și realizeze un oscilator sinusoidal de audiofrecvență având următoarele caracteristici: Amplitudinea tensiunii de ieșire reglabilă în intervalul: 00,4 [V]; Tensiunea de alimentare unipolara de 7 [V]; Rezistența de sarcină la ieșire 50 []; Frecvența de lucru reglabilă în intervalul 2002000 [Hz]; Pentru rețeaua de reacție pozitivă se va utiliza unul dintre circuitele: Wien, dublu gama, dublu T, T podit, cu 3 celule RC de defazare; Se vor prezenta calculele...

 • Bazele mecatronicii

  Introducere Scopul lucrarii Scopul lucrarii este proiectarea si realizarea unei susrse de tensiune stabilizate, cu avertizari luminoase, care sa indeplineasca urmatoarele conditii : - Tenisiune de alimentare 220 VAC - Doua iesiri stabilizate de 5V, 12V - O iesire reglabila in domeniul 1.25V - 12V - Fiecare dintre iesiri este insotita de iluminare led Shema logica a sursei de tensiune proiectate : Fig. 1.1. Schema bloc a sursei de tensiune Stadiul actual 1. Sursa in comutatie AC-DC...

 • Electronica de putere

  Rezumat Aspectul energetic oferă o imagine elocventă asupra nivelului atins în dezvoltarea sa de o civilizație. Până în prezent programul s-a identificat cu o creștere continua a necesarului de energie. Datorită resurselor limitate și a problemelor ecologice (emanații de gaze, efectul de seră, deșeuri) viziunea strict cantitativă asupra energiei a lăsat loc unei viziuni calitative ce adduce în prim plan eficiența utilizării acesteia. Efortul creativ și tehnologic al societății are în vedere...

 • Circuite intergate digitale

  ~TEMA DE PROIECTARE~ Să se proiecteze un frecvențmetru electronic capabil să măsoare și să afișeze frecvența semnalului măsurat, cu amplitudinea cuprinsă între valorile 1Vcc-5Vcc și cu ajutorul unui afișor cu 4 digiți compact, BCD/7 segmente. Frecvența maximă ce poate fi masurată este de 9.999KHz. Afișorul cu 4 digiți compact, BCD/7 segmente va fi ales din catalog cu polaritatea anod comun. Pentru comanda afișajului se va folosii tehnica afișării multiplexate, sensul de multiplexare va fi...

 • Comunicatii de date - coduri de linie

  1.Tema proiect Sa se proiecteze un sistem de comunicatii de date care sa permita transmisia informatiei binare folosind coduri de linie: NRZI/NRZL/CMI/MANCHESTER/AMI/HDB3. Implementarea se va baza pe un circuit Arduino la care se vor adauga pini dedicati pentru vizualizarea cu osciloscopul a semnalelor de date,de CLK si respectiv a semnalelor codate. Se poate implementa si partea de decodare a codurilor. Se va afisa pe ecranul LCD tipul de cod generat si alte informatii specifice. 4...

 • Analiza si modelarea tranzistoarelor bipolare si circuitelor electronice

  Introducere Tranzistorul reprezintă un tranzistor din siliciu (Si) de tip n-p-n. Realizarea tranzistorului necesită un proces tehnologic special, numit planar. Această tehnologie este specifică siliciului constând în efectuarea impurificărilor controlate numai pe o singură față a plachetelor semiconductoare folosind tehnica litografică și ecranarea cu ajutorul straturilor protectoare și în special a Si02. Din punct de vedere constructiv dispozitivele planare sunt caracterizate cuaceea că...

 • Circuit de masurare a temperaturii de sterilizare a sucului de mere

  1. Tema proiectului Tema proiectului constă în realizarea unui circuit de măsurare a temperaturii de stelirizare a sucului de mere. Acest circuit va fi capabil sa măsoare o temperatura de aproximativ 82,5°C, folosind ca senzor de măsurare a temperaturii, o dioda clasică 1N4148. 1.1. Cerințe - Descrierea funcției îndeplinite pentru schema propusă inițial; - Detectarea neclarităților și explicarea rolului componentelor din circuitul inițial; - Modificarea circuitului în asemenea maniera...

 • Optoelectronica mono moleculara

  1. Introducere Avand diferite stari, anumiti atomi nanoclusteri de Agn prezinta un comportament de molecula cu o vizibila fluorescenta si cu puternice proprietati optice. Aceasta noua categorie de mono-molecule fluoroforme au fost create si conectate electric in straturi subtriri pentru a produce primele mono-molecule electroluminoscente. O raportare directa la nano-scara sustine injectia si transportul prin diferite nivele de energie, electroluminoscenta Agn luminoasa a fost folosita pentru...

 • Dioda

  ARGUMENT Atât sporirea tehnologiei cât și folosirea rațională a mijloacelor tehnice necesită însă un personal conștient de sarcinile sale și cu înaltă calificare profesională. Îmbunătățirea pregătirii profesionale, ridicarea calificării în muncă sunt așadar sarcini care revin tuturor acelora care vor conduce, vor repara sau vor manipula fie sistemele de comandă fie numai agregatele sau procesele acestora. Cât privește mijlocul sau mai bine zis metoda cu ajutorul căreia cineva poate să-și...

 • Sistem in timp real care sa masoare temperatura dintr-o incapere

  Tema de proiectare: Sa se imagineze un sistem in timp real care sa masoare temperatura dintr-o incapere. Sistemul trebuie sa contina urmatoarele: - O unitate centrala de procesare bazata pe circuitul Arduino Uno R3 - Un senzor de temperatura (Am ales senzorul DHT 11) - Un element de comunicatie care este Bluetooth Arduino Teorie si Generalitati Arduino este o companie open-source care produce atât plăcuțe de dezvoltare bazate pe microcontrolere, cât și partea de software destinată...

 • Proiectarea unui regulator pentru controlul unui proces

  DATE DE PROIECTARE - Partea fixată : Fig. X Să se proiecteze prin metoda de alocare a polilor - Performanțe impuse : 1. 2. 3. Se verifică pentru că avem , iar deoarece Număr de zerouri; m=0 Număr de poli; n=2 Folosind programul MATLAB se obține răspunsul în timp al sistem în buclă închisă. HRa=tf({[2.96 4.93]},{[1 2.664 0]}); Hf=tf({[1]},{[0.6 1]}); Htot=(HRa*Hf)/(1+(HRa*Hf)); ft_1=tf(Htot); step(ft_1) Utilizând Simulink/MATLAB, se crează următoarea configurație:

Pagina 1 din 56