Toate proiectele din domeniul Electronica

 • Reglarea automata a unei benzi transportoare cu PLC

  Introducere Automatizarea unui proces tehnologic constă în dotarea instalației în care acesta se desfășoară cu mijloace tehnice necesare și folosirea optimă a acestor mijloace pentru efectuarea automată legată de conducerea acestora în condiții prestabilite. Elaborarea unui plan de automatizare cuprinde în general următoarele etape: - studiul procesului tehnologic și al instalațiilor în care se desfășoară; - precizarea circuitelor de reglare necesare bunei desfășurări a procesului...

 • Filtru trece jos

  1. Tema proiectului: Se dă circuitul: Fig. 1.1. Circuitul dat în cerință Pentru circuitul din figura 1.1. se cer: 1. Funcția îndeplinită cuspecificarea rolului fiecărei componente. Corectați circuitul dacă este cazul. 2. Modificați circuitul corectat de la punctul 1 astfel încât să puteți măsura corect temperatura ambiantă cu ajutorul unui senzor de temperatură realizată cu o diodă din Si de exemplu 1N1448 în plaja 5șC ÷ 45șC. 2. Functia circuitului din fig 1 2.1. Generalități...

 • Amplificator audio cu TDA2006 realizat in EAGLE

  Generalități Un amplificator audio este un amplificator electronic care amplifică semnale audio low-power (semnale compuse în principal din frecvențe între 20 - 20 000 Hz, gama auditiv al urechii umane), la un nivel adecvat de conducere pentru difuzoare și este etapa finală într-o redare audio tipică în lanț. În timp ce semnalul de intrare la un amplificator audio poate măsura doar câteva sute de microwați, ieșirea acestuia poate fi de zeci, sute, sau mii de wați. Amplificator audio a fost...

 • Modificarea stralucirii unei imagini color

  În mod obișnuit, termenul Luminozitate ar trebui să fie folosit numai pentru referințe necorespunzătoare la senzațiile fiziologice și la percepțiile de lumină. Wyszecki și Stiles definesc Luminozitatea ca un atribut al unei senzații vizuale conform căreia un stimul vizual dat pare a fi mai mult sau mai puțin intens; sau, conform căruia zona în care este prezentat stimulul vizual pare să emită mai mult sau mai mult mai puțină luminozitate și variație a intervalului de luminozitate de la...

 • Calculul histogramelor unei imagini color

  În procesarea imaginilor și fotografierea, o histogramă de culoare reprezintă o reprezentare a distribuției culorilor într-o imagine. Pentru imaginile digitale, o histogramă de culoare reprezintă numărul de pixeli care au culori în fiecare dintre o listă fixă de culori, care acoperă spațiul de culoare al imaginii, setul de culori posibile. Histograma de culoare poate fi construită pentru orice tip de spațiu de culoare, deși termenul este folosit mai des pentru spații tridimensionale cum ar...

 • Sistem de urmarire a consumului de combustibil pe o flota auto

  1. Introducere Telematica este acea disciplină științifică și tehnologică care analizează și implementează serviciile și aplicațiile care folosesc atât sistemele informatice cât și sistemele de telecomunicație, ca rezultat al uniunii ambelor discipline. Telematica este un domeniu interdisciplinar care cuprinde telecomunicațiile , tehnologiile vehiculelor, transportul rutier , siguranța rutieră , ingineria electrică (senzori, instrumente, comunicații fără fir etc.) și informatica...

 • Senzori si actuatori utilizati in constructia autovehiculelor

  Dezvoltarea societății informatizate nu putea să nu se regăsească în construcția unora dintre cele mai dinamice și utilizate produse ale economiei mondiale - autovehiculul. Industria constructoare de autovehicule este un promotor al introducerii în procesul de fabricație și utilizare a noutăților bazate pe ultimele descoperiri tehnico-științifice oferind tipuri de vehicule - inteligente - . Autovehiculele pot fi considerate ca sisteme deschise, organizate și materializate printr-o serie de...

 • Sisteme de senzori

  Descriere: FS 100A este un senzor de debit de apa care consta intr-o carcasa de plastic, un rotor si un senzor. Cand apa curge prin rotor acesta incepe sa se roteasca. Viteza se modifica in functie de debit. Specificatii: - Voltajul de lucru: + 3.3V- +24V - Curent maxim: 8 mA - Debit: 0.15~2.5 L/min; - Temperatura de lucru: -10°C~120°; - Acuratete: ±0.5% - Intrare: 2mm - Iesire: 4 mm Utilizari - Masini de spalat automate; - Distribuitoare de apa; - Purificatoare de apa; -...

 • Ohmmetrul digital

  Proiectul de fata are ca scop realizarea unui OHMETRU Digital cu scarile de 2KΩ ,20KΩ, 200KΩ ,2MΩ , 20MΩ. Ohmmetrul este un aparat electric de măsură, folosit pentru a măsura rezistența electrică, adică opoziția față de trecerea curentului electric printr-un circuit electric sau printr-un mediu conductor. Unitatea de măsură pentru rezistență electrică este în SI ohm-ul. Simbolul folosit pentru ohm este Ω. Un ohm (1Ω) este o valoare de rezistență a unui conductor, ce permite trecerea prin el...

 • Proiectarea unui circuit digital automat in regim sincron si asincron

  Să se proiecteze un circuit digital automat care să controleze procesul care respectă organigrama de mai jos (pe liniile care precizează tranzațiile dintre stări sunt trecute intrările, iar în cadrul stărilor sunt înscrise ieșirile). Circuitul va fi proiectat atât în regim asincron, cât și în regim sincron. 2. Sinteza circuitelor secvențiale asincrone Etapele sintezei sunt următoarele: a. Întocmirea diagramei de stări b. Codificarea stărilor c. Întocmirea matricilor de tranziție 2.a...

 • Preamplificator audio

  1.Cerință Să se proiecteze un preamplificator audio, cu 3 etaje de amplificare. Tensiunea de alimentare este Vcc = ±40V, semnalul de intrare este Vin = 100uV, iar etajele de amplficare sunt urmatoarele: - Banda joaca: 20-250Hz cu o amplificare de ±20dB - Banda medie: 250-4kHz cu o amplificare de ±15dB - Banda inalta: 4k-16kHz cu o amplificare de ±10dB 2.Introducere Un preamplficator audio amplifica semnalul de intrare in tensiune si il pregateste pentru intrare in amplificator, pentru...

 • Sisteme si tehnici multimedia

  Modulație în frecvență (FM) este un sistem de transmisie radio în care unda purtătoare este modulată astfel încât frecvența sa variază în funcție de semnalul audio transmis. În modulația în frecvență (FM), spre deosebire de modulația în amplitudine (AM), amplitudinea undei purtătoare este menținută constantă, dar frecvența ei este modificată în conformitate cu variațiile semnalului audio transmis. Primul sistem viabil de comunicare radio prin modulația în frecvență a fost descris de...

 • Analiza fenomenelor de interferenta electromagnetica transmise prin cuplaj inductiv si metode de reducere a acestora

  Când între două sau mai multe sisteme sau electronice, mașini, este posibil un schimb de energie electromagnetica(EM), se spune că între acestea există un cuplaj electromagnetic. Interferențele electromagnetice (EMI) reprezintă orice semnal sau emisie, radiată în spațiul liber sau transmisă prin cabluri de alimentare sau de semnal, care periclitează funcționarea radionavigației sau a altor echipamente de siguranță sau care deteriorează grav, blochează sau întrerupe în mod repetat un serviciu...

 • Convertor cc-cc coborator de tensiune (BUCK)

  Date de proiectare: U_IN=18 V U_OUT=5 V I_OUT=2 A f_[kHz] =20 η=0.9 Convertor cc-cc coborâtor de tensiune (BUCK). Proiectarea convertorului BUCK Valoarea factorului de umplere D_max=U_out/(U_in*η)=5/18=0.3 Calculul curentilor din circuit Variatia curentului pe bobina ΔI_L=((U_(〖IN〗_Max )-U_out )*D)/(f_s*L) Valoarea variației curentului pe bobină nu poate fi calculată deoarece nu se cunoaște inductivitatea, o estimare in acest sens se poate face luând: ΔI_L=γ*I_(〖OUT〗_MAX...

 • Senzori - Termostat de camera cu LM35

  1. Sinteza lucrării Această lucrare are ca scop realizarea unui dispozitiv cu ajutorul căruia putem să comandăm temperatura dintr-o încăpere. În realizarea proiectului am urmărit următoarele etape: - Documentarea cu privire la foaia de catalog a senzorului de temperatură LM35 - Aplicarea informațiilor obținute în schema electrică cu ajutorul programului Proteus și simularea acesteia - Scrierea codului pentru microcontroller-ul ales (PIC 18f452) în limbajul de programare C cu ajutorul...

Pagina 1 din 54