Amplificatoare Operationale - Aplicatii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electronică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 3337
Mărime: 234.38KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere.2

Capitolul I : Amplificator operaţional

I.1.Parametri.4

Capitolul II : Amplificatorul sumator

Capitolul III: Convertoare

IIIa:convertoare tensiune-curent.13

IIIb:convertoare curent-tensiune.14

Capitolul IV: Amplificator operaţional proporţional

II.1.Amplificator operaţional inversor

II.2.Amplificator operaţional neinversor

Amplificator operaţional proporţional.16

Capitolul V: Amplificatorul diferenţial .18

Bibliografie.22

Extras din document

INTRODUCERE

Ştiinţa este un ansamblu de cunoştinţe abstracte şi generale fixate intr-un sistem coerent obţinut cu ajutorul unor metode adecvate şi având menirea de explica, prevedea şi controla un domeniu determinant al realităţii obiective.

Descoperirea şi studierea legilor şi teoremelor electromagnetismului în urmă cu un secol şi jumătate în urmă au deschis o eră noua a civilizaţiei omeneşti

Mecanizarea proceselor de producţie a constituit o etapă esenţială în dezvoltarea tehnică a proceselor de respective şi a condus la uriaşe creşteri ale productivităţii muncii. Datorită mecanizării s-a redus considerabil efortul fizic depus de om în cazul proceselor de producţie, întrucât maşinile motoare asigură transformarea diferitelor forme de energie din natură în alte forme de energie direct utilizabile pentru acţionarea maşinilor unelte care execută operaţiile de prelucrare a materialelor prime şi a semifabricatelor.

După etapa mecanizării, omul îndeplineşte în principal funcţia de conducere a proceselor tehnologice de producţie. Operaţiile de conducere nu necesită decât un efort fizic redus, dar necesită un efort intelectual important. Pe de altă parte unele procese tehnice se desfăşoară rapid, încât viteza de reacţie a unui operator uman este insuficientă pentru a transmite o comandă necesară în timp util.

Se constată astfel că la un anumit stadiu de dezvoltare a proceselor de producţie devine necesar ca o parte din funcţiile de conducere să fie transferate unor echipamente şi aparate destinate special acestui scop, reprezentând echipamente şi aparate de automatizare. Omul rămâne însă cu supravegherea generală a funcţionării instalaţiilor automatizate şi cu adoptarea deciziilor şi soluţiilor de perfecţionare şi optimizare.

Prin automatizarea proceselor de producţie se urmăreşte asigurarea tuturor condiţiilor de desfăşurare a acestora fără intervenţia nemijlocită a operatorului uman. Această etapă presupune crearea acelor mijloace tehnice capabile să asigure evoluţia proceselor într-un sens prestabilit, asigurându-se producţia de bunuri materiale la parametri doriţi.

Etapa automatizării presupune existenţa proceselor de producţie astfel concepute încât să permită implementarea lor mijloacelor de automatizare, capabile să intervină într-un sens dorit asupra proceselor asigurând condiţiile de evoluţie a acestora în deplină concordanţă cu cerinţele optime.

Lucrarea cuprinde patru capitole conform tematicii primite. Pentru realizarea ei am studiat materialul biografic indicat precum şi alte lucrări ştiinţifice cum ar fi: cărţi şi reviste de specialitate, STAS-ul.

În acest fel am corelat cunoştinţele teoretice şi practice dobândite în timpul şcolii cu cele întâlnite în documentaţia tehnică de specialitate parcursă în perioada de elaborare a lucrării de diplomă.

Capitolul I

Amplificator operaţional. Parametri

Amplificatoarele operaţionale sunt amplificatoare de curent continuu cu reacţie negativă interioară şi prevăzute cu o buclă de reacţie negativă externă, care iniţial puteau exercita o diferite operaţii, ca adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea cu o constantă(in curent continuu) şi cu extindere (în curent alternativ) precum şi operaţii mai complexe: derivare, integrare, obţinere de funcţii logaritmice. În prezent domeniul lor de utilizare este mult mai extins. Prevăzute în bucla de reacţie cu reţele mai complexe, amplificatoarele operaţionale actuale pot realiza cele mai diverse funcţii cu performanţe ridicate şi perfect controlabile. Amplificatoarele operaţionale pot prezenta, în general, două intrări şi două ieşiri putând lucra astfel:

- o intrare şi o ieşire

- două intrări şi două ieşiri

- două intrări şi o ieşire

Preview document

Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 1
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 2
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 3
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 4
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 5
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 6
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 7
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 8
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 9
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 10
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 11
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 12
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 13
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 14
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 15
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 16
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 17
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 18
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 19
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 20
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 21
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 22
Amplificatoare Operationale - Aplicatii - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Amplificatoare Operationale - Aplicatii.doc

Alții au mai descărcat și

Amplificatoare Operaționale

Capitolul I Amplificator operational. Parametri Amplificatoarele operationale sunt amplificatoare de curent continuu cu reactie negativa...

Aparate protecție și reglaj

Cap.I ARGUMENT Am ales tema „Aparate electrice de protectie si reglaj” deoarece prezinta o importanta deosebita intr-o instalatie electrica si...

Rețeaua de Telefonie Mobilă GSM

I. INTRODUCERE Primul sistem radio si de telefonie disponibil comercializat este cunoscut sub numele de serviciul de telefonie mobilă îmbunătăţit...

Circuite logice combinaționale

CAP. I. NOTIUNI DE ALGEBRA BOOLEANA 1.1. Generalitati In functionarea unei instalatii electronice, pneumatice sau hidraulice se intalnesc cazuri...

Monitorul

O clasificare sumara a monitoarelor ar putea fi dupa unul din criteriile : a) dupa culorile de afisare -monitoare monocrome (afiseaza doar doua...

Retele Mobile de Telecomunicatii - Sistemul GSM

CAP.1. Prezentare generală a sistemelor mobile de telecomunicaţii 1.1. Introducere 1.1.1. Sisteme de comunicaţii mobile Termenul actual de...

Amplificatorul Operațional

Notiuni teoretice: AMPLIFICATORUL OPERATIONAL 1. Introducere Termenul “operational” este în general folosit în ultimul timp pentru a descrie un...

Amplificatoare Operaționale Configurații de Bază

Lucrarea isi propune studierea catorva circuite de baza realizate cu amplificatoare operationale. Se pun in evidenta relatiile de principiu deduse...

Te-ar putea interesa și

Sisteme de Achiziție Date pentru Măsurarea Turației

INTRODUCERE Relaţia om - calculator este din ce in ce mai dinamică. Extinderea folosirii calculatoarelor in activităţi care erau pană nu demult...

Transformarea Semnalelor Biologice cu Ajutorul Amplificatoarelor cu Circuite Integrale Specializate

Introducere Corpul uman este un sistem ierarhizat ce dispune de sisteme de autoreglare integrate. Deşi majoritatea funcţiilor sunt îndeplinite de...

Proiect la Dispozitive și Circuite Electronice

OSCILATORUL este un circuit care transforma puterea de curent continuu de la o sursa de alimentare in putere de semnal pe o anumita sarcina....

Amplificatoare de Putere

ARGUMENT Am ales tema “Ampilficatoare de putere” datorita importantei pe care au capat-o amplificatoarele in ultimii ani a utilizarii acestora in...

Amplificatoare Operationale

1.Generalități Necesitatea miniaturizării circuitelor electronice a condus la includerea într-o singură capsulă a mai multor componente discrete,...

Realizarea unui amplificator audio cu corecție NAB

1. Introducere 1.1 Tema proiectului Să se proiecteze, să se verifice prin simulare în Spice şi să se realizeze practic un sistem analogic de...

Amplificatoare Operationale

Amplificatorul Operational Amplificatoarele operationale sunt amplificatoare de curent continu cu reactie negativa interioara si prevazute cu o...

Ai nevoie de altceva?