Analiza circuitelor electronice

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Electronică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 1585
Mărime: 179.34KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Avram.I
Proiect de an la disciplina Analiza circuitelor electronice

Cuprins

1 INTRODUCERE 4

2 NOŢIUNI TEORETICE 5

2.1 Noţiuni de bază despre CE 5

2.2 Parametrii circuitelor electrice 6

2.3 Impedanţa de intrare a CE 6

2.4 Amplificatorul operațional 7

2.5 Formarea matricei de conductibilitate a circuitelor electronice 8

2.6 Functia de transfer a circuitelor electronice 8

3 ANALIZA ZIN A CE 9

3.1 Formarea matricei |Y| a CE 10

3.2 Calcularea impedanţei de intrare Zin a CE 10

3.3 Construirea schemei echivalente a Zin a CE 11

3.4 Construirea în prima aproximaţie a graficului funcţiei Zin=f(ω) 12

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

ADNOTARE

Lucrarea data constituie o analiză a unui CE, care conţine un amplificator operational, conectat în reacţie.

În lucrare sunt prezente diverse scheme, schema initială a CE, schema lui echivalentă, realizată după calcularea impedanţei de intrare Z_in. Scopul acestei lucrări este de a capăta abilităţi în determinarea caracteristicilor CE, proces numit analiză.

În cadrul analizei acestui circuit am calculat impedanţa de intrare, în baza ei am format schema echivalentă, şi tot în baza ei am construit graficul dependenţei valorii impedanţei de intrare de frecvenţă, această dependenţă este prezentată grafic în figura 3.4. Pentru Z_in am obţinut următoarea valoare Z_in=R_1+R_4+kR_4+PC_2 R_1 R_4

1 INTRODUCERE

Analiza caracteristicilor unui CE, cît şi obținerea caracteristicilor și proprietăților acestuia are o importanţă foarte mare în elaborarea acestor circuite.

Impedanța electrică este o mărime care reprezintă măsura opoziției unui circuit electric față de trecerea curentului alternativ. Impedanța electrică extinde noțiunea de rezistență electrică din curent continuu la circuite electrice în curent alternativ. Cu cât impedanţa este mai mare, cu atât trecerea curentului va fi mai mică. Orice dispozitiv electric care cere un semnal pentru a funcţiona are o impedanţa de intrare.

Impedanţa de intrare a unui CE reprezintă valoarea măsurată între punctul de intrare al unui CE şi nodul conectat la pămînt, adică nodul al cărui potenţial este considerat 0V.

Tema LI (PA) propusă este actuală deoarece în zilele noastre progresul face paşi mari, iar necesitatea cunoaşterii principiilor după care funcţionează CE este absolut vitală.

2 NOŢIUNI TEORETICE

2.1 Noţiuni de bază despre CE

Prin circuite electronice se subînţeleg circuitele electrice , care constau din rezistoare,condensatoare, inductanţă şi alte elemente pasive care conţin şi componente electronice diode, tranzistoare, circuite integrate analogice.

Din punctul de vedere al tehnicii, circuitul electric este alcătuit din surse şi din receptoare de energie electrică, conectate între ele în scopul transformării energiei dintr-o formă neelectrică (la surse) în alta (tot neelectrică, la receptoare) prin intermediul unor procese de câmp electromagnetic. După variaţia în timp a mărimilor electrice de circuit (t.e.m., intensitate a curentului, potenţiale ale diferitelor puncte ale circuitului etc.) Există: circuite de curent continuu şi circuite de curent alternativ.

Analiza unui CE reprezintă procedeul de obținere a caracteristicilor și proprietăților acestuia.

Nod masa este nodul al cărui potenţial este 0.

Caracteristicile unui circuit electronic sînt de două tipuri:

1. Caracteristici în domeniul frecvenţa:

a) CAF - caracteristica amplitudă-frecvenţă;

CAF=|T(p)|=√((Re^2 A(jω)+Im^2 A(jω))/(Re^2 B(jω)+Im^2 B(jω)))

b) CFF - caracteristica fază-frecvenţă;

CFF=arg⁡〖T(jω)=-arctg Im|T(jω)|/Re|T(jω)| 〗

Bibliografie

1. Conspect Curs. ION Avram.

2. http://www.phys.ubbcluj.ro/~anghels/teaching/Electronics/capitole%20electronica%20pdf/Amplificatorul%20operational.pdf

3. http://ro.wikipedia.org/wiki/Impedan%C8%9B%C4%83_electric%C4%83

Preview document

Analiza circuitelor electronice - Pagina 1
Analiza circuitelor electronice - Pagina 2
Analiza circuitelor electronice - Pagina 3
Analiza circuitelor electronice - Pagina 4
Analiza circuitelor electronice - Pagina 5
Analiza circuitelor electronice - Pagina 6
Analiza circuitelor electronice - Pagina 7
Analiza circuitelor electronice - Pagina 8
Analiza circuitelor electronice - Pagina 9
Analiza circuitelor electronice - Pagina 10
Analiza circuitelor electronice - Pagina 11
Analiza circuitelor electronice - Pagina 12
Analiza circuitelor electronice - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Analiza circuitelor electronice.docx

Alții au mai descărcat și

Stabilizatoare de Tensiune

Acest proiect constitue rezultatul unui efort de a sistematiza informaţiile dintr-o bibliografie diversă şi al pregatirii mele in domeniul...

Amplificatoare de Putere

ARGUMENT Am ales tema “Ampilficatoare de putere” datorita importantei pe care au capat-o amplificatoarele in ultimii ani a utilizarii acestora in...

Amplificatoare operaționale

1.Introducere Amplificatorul operaţional (AO)-(fig 1), este un amplificator electronic de curent continuu, cu câştig mare, realizat sub formă de...

Monitorul

O clasificare sumara a monitoarelor ar putea fi dupa unul din criteriile : a) dupa culorile de afisare -monitoare monocrome (afiseaza doar doua...

Analiza Circuitelor Electronice

INTRODUCERE Analiza circutelor este procedura de obţinere a caracteristicilor şi parametrilor unui circuit electronic dat. Scopul cursului...

Dispozitive și Circuite Electronice 1

Introducere Corpurile solide au o structura cristalina cu atomii si moleculele distribuite într-o retea regulata, în care unitatea structurala...

Dispozitive Electronice

1. Noţiuni de fizica semiconductoarelor 1.1. Purtători de sarcină în semiconductoare Semiconductoarele sunt corpuri solide având o structură...

Te-ar putea interesa și

Surse de perturbații electromagnetice la bordul fregatei

CAPITOLUL I PERTURBAŢII ELECTROMAGNETICE (PEM) LA BORDUL NAVEI. CLASIFICARE. CARACTERIZARE 1.1. CLASIFICAREA PERTURBAŢIILOR ELECTROMAGNETICE PE O...

Generator de semnal sinusoidal cu frecvență reglabilă de până la 1 MHz

1.GENERATOARE DE SEMNALE. GENERALITĂŢI. Generatoarele de semnale sunt aparate electronice care, în laboratoarele de măsurări electronice, sunt...

Convertor de Curent Continuu Utilizat pentru Panouri Fotovoltaice

1.INTRODUCERE 1.1. Definirea contextului În ultima perioada se vorbeşte tot mai des despre încălzirea globală, care reprezintă fenomenul de...

Măsurarea puterii și a energiei electrice în curent alternativ trifazat

1.Generalitati Curentul electric este fenomenul de deplasare ordonată, într-un sens sau altul a purtătorilor de sarcină electrică. Într-o primă...

Etaje de amplificare pe bazaa tranzistorului KT-920

Noţiuni de bază Tranzistoarele reprezintă un dispozitiv care se efectuează dintr-un monocristal de Ge (germaniu) sau Si (siliciu) şi în care prin...

Analiza si Sinteza Circuitelor Electronice

LUCRAREA 1 Scopul lucrarii este fixarea cunostintelor despre semnalele utilizate in electronica, cu accent pe latura calitativa a studiului. Sunt...

Amplificator cu reacție negativă

TEMA DE PROIECTARE: SĂ SE PROIECTEZE UN AMPLIFICAATOR DE SEMNAL SINUSOIDAL CU 3 BLOCURI FUNCTIONALE : - REDRESOR - STABILIZATOR - AMPLIFICATOR...

Analiza și modelarea tranzistoarelor bipolare și circuitelor electronice

Introducere Tranzistorul reprezintă un tranzistor din siliciu (Si) de tip n-p-n. Realizarea tranzistorului necesită un proces tehnologic special,...

Ai nevoie de altceva?