Dioda

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Dioda.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Electronica

Cuprins

ARGUMENT 3
CAPITOLUL 1: NOȚIUNI GENERALE 4
1.1.CARACTERISTICI ELECTRICE 4
CAPITOLUL 2: TIPURI DE DIODE 7
2.1.DIODE REDRESOARE 7
2.2. DIODE STABILIZATOARE DE TENSIUNE (DIODE ZENER) 9
2.3. DIODE VARICAP 10
2.4. DIODE TUNEL 11
2.5. ALTE TIPURI DE DIODE 12
2.5.1. DIODA GUNN 12
2.5.2. DIODELE IMPATT 12
2.5.3. DIODA PIN 12
BIBLIOGRAFIE 13

Extras din document

ARGUMENT

Atât sporirea tehnologiei cât și folosirea rațională a mijloacelor tehnice necesită însă un personal conștient de sarcinile sale și cu înaltă calificare profesională. Îmbunătățirea pregătirii profesionale, ridicarea calificării în muncă sunt așadar sarcini care revin tuturor acelora care vor conduce, vor repara sau vor manipula fie sistemele de comandă fie numai agregatele sau procesele acestora.

Cât privește mijlocul sau mai bine zis metoda cu ajutorul căreia cineva poate să-și ridice calificarea sa profesională este studiul și anume-studiul individual. Fiecare elev trebuie să învețe așadar neîncetat pentru a-și putea îndeplini cât mai bine sarcinile sale pentru a putea fi la înălțimea încrederii ce i-a acordat-o profesorii și școala

Pentru a veni în sprijinul acelora care înțeleg că prin studiu vor putea rezolva cu succes noile sarcini ce le stau în față, am pășit cu încredere la întocmirea acestui referat.

Folosind o descriere și o sistematizare a materialului mai apropiată de cunoștințele marii majorități a personalului tehnico-didactic, sper că am reușit să-i creez posibilitatea de a ajunge mai ușor și mai repede la cunoașterea construcției și funcționării “sistemelor de comandă” și să fie în același timp în măsură să înlăture cele mai frecvente defecțiuni ale acestora.

Referatul mai poate fi de asemenea de real folos și personalului tehnic, precum și tuturor acelora care manifestă dorința de a se documenta in această ramură a tehnicii.

CAPITOLUL 1

NOȚIUNI GENERALE

Dioda este un dispozitiv electronic care prezintă conducție electrică unilaterală. Simbolul general diodei este prezentat în figura 1.1a; cei doi electrozi ai dispozitivului se numesc anod (A) și catod (C).

Sensul direct de conducție electrică este de la anod la catod.

Marea majoritate a diodelor semiconductoare sunt realizate pe baza joncțiunii pn. În figura 1.b este prezentată structura fizică a diodei semiconductoare cu joncțiune pn.

Diodele semiconductoare se realizează într-o mare varietate de tipuri, în funcție de utilizările ce li se dau în circuite.

Observație: Nu trebuie făcută confuzia între dioda semiconductoare și joncțiunea pn. Diodele pot fi realizate și pe baza altor structuri fizice (de exemplu contactul metal - semiconductor). Pe de altă parte, dioda conține și alte elemente, pe lângă joncțiunea pn, cum ar fi: elemente de contact, terminale, sistem de evacuare a căldurii, capsulă etc.

1.1.CARACTERISTICI ELECTRICE

Sunt reprezentate de caracteristicile statice (de curent continuu), caracteristici dinamice (de curent alternativ) și de familii de caracteristici.

Caracteristicile statice dau indicații asupra proprietăților de curent continuu ale dispozitivului.

Principalii parametri electrici de c.c. ai diodei semiconductoare sunt reprezentați în figura 2.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dioda.doc

Bibliografie

1. Hilohi S., Popescu M. - Instalații și echipamente electrice
Editura Didactică și Pedagogică,
București, 1997
2. Dănilă Th. - Componente și circuite electronice
Editura Didactică și Pedagogică,
București 1993
3. Ristea I., Vasile A. - Manualul muncitorului electronist
Editura Tehnică, București, 1980
4. Lăzăroiu D.F. - Tehnologia de fabricație a componentelor
Editura Tehnică, București 1978