Frecvențmetru cu LCD

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Electronică
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 15365
Mărime: 1.07MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Strata Iraida
Aceasta lucrare contine principiul de functionare a frecventiometrului cu LCD, partea economica, tehnologia de producere cit si termenul de functionare a dispozitivului. Lucrarea data a fost prezentata anul 2007 In Colegiu Politehnic din Mun Chisinau, Catedra Tehnologii Informationale

Cuprins

Introducere . 7

Capitolul 1 Partea generală . 10

1.1 Scheme analogice. 10

1.1.1 Frecvenţmetru pe PIC Controler. 10

1.1.2 Frecvenţmetru mobil. 11

1.1.3 Frecvenţmetru cu scară digitală . 13

1.2 Alegerea şi argumentare dispozitivului proiectat . 15

1.3 Schema electrică de principiu a frecvenţmetrului cu LCD şi principiu de funcţionare a dispozetivului. 16

Capitolul 2 Partea specială. 21

2.1 Calculul stabilizatorului liniar de tensiune. 21

2.2 Proiectarea circuitului de protecţie. 29

2.3 Proiectarea schemei de alimentare a stabiluzatorului. 32

2.4 Calculul fiabilităţii construcţiei. Noţiuni generale. 37

Capitolul 3 Partea tehnologică. 45

3.1 Tehnologia de producere a cablajului imprimat. 45

3.2 Procesul tehnologic de executare a cablajului imprimat. 48

3.3 Procesul tehnologic de asamblare a schemei. 50

3.4 Ruta tehnologică. 53

Capitolul 4 Partea economică. 54

4.1 Materii prime şi materiale. 54

4.2 Calculul eficacitaţii tehnico-economice. 64

Capitolul 5 Protecţia muncii. 65

5.1 Tehnica securităţii la montare, reglare şi deservirea dispozitivului……. 65

5.2 Tehnica antiincendiară. 67

5.3 Protecţia muncii şi mediului ambiant. 68

5.4 Protecţia corpului omenesc împotriva electrocutării. 71

Bibliografie. 72

Anexă. 73

Extras din document

Introducere

Aparatele destinate indicării frecvenţei semnalelor periodice în timp pot fi încadrate, pe baza categoriei de prelucrare, fie în clasa aparatelor analogice, fie în clasa aparatelor numerice.

Masurarea numerică a frecvenţei consta în numărarea, într-un interval de timp precizat, a perioadelor semnalului analogic prezent la intrare. Sunt prevazute,

în acest scop, cu circuite electronice de adaptare a semnalelor analogice în gama de lucru a blocurilor de prelucrare, circuite de comandă a funcţiilor şi circuite de interfaţă cu rolul de conversie a semnalului analogic în semnal numeric.

Aparatele analogice de măsură a frecvenţei semnalelor nu număra nimic (cu toate că, uneori, sunt prevăzute cu circuite de afişare numerică a valorii măsurate), cel mult integrează mărimea prezentă la intrare. Au la bază fenomene fizice care să determine un semnal analogic, care să poată fi indicat continuu, proporţional cu frecvenţa semnalului supus măsurării.

Se consideră necesar a enunţa principalele metode de măsurare analogică a frecvenţei din două motive. Mai întâi pentru că s-ar putea întâlni aparate fabricate acum 20…30 de ani care încă să funcţioneze şi în al doilea rând pentru ca vechile principii de construire a aparatelor pot constitui sugestii pentru noi aparate, utilizând tehnologii electronice actuale, cu performanţe ridicate.

Metodele de măsurare analogică a frecvenţei pot fi:

– directe, caz în care se utilizează proprietatea reactanţei unui circuit de a

se modifica cu valoarea frecvenţei semnalului de alimentare, aici încadrându-se metodele de încărcare / descărcare a condensatoarelor, metoda circuitelor aduse la rezonanta şi metoda punţilor de curent alternativ;

– de comparaţie, caz în care se recurge la compararea frecvenţei semnalului aplicat la intrarea aparatului cu frecventa unui semnal intern, aici încadrându-se metoda figurilor Lissajous, metoda heterodinării şi metoda oscilatorului de transfer. În continuare sunt prezentate câteva din metodele de măsurare analogică a frecvenţei cu cea mai mare posibilitate de a fi întâlnite în aparate încă în uz.

Măsurarea frecvenţei cu circuit rezonant

Se bazează pe faptul că un circuit LC (cu bobina şi condensator) are frecvenţa oscilaţiilor libere (de rezonanta).

Aparatele indicatoare a frecvenţei care au în componenta circuite LC sunt prevăzute cu sisteme care sa modifice parametrii L sau C (sau ambii) aşa fel încât frecventa de rezonanta sa fie egala cu frecventa semnalului ui supus măsurării.

Măsurarea frecvenţei cu punţi de curent alternativ

Măsurarea frecvenţei cu ajutorul punţilor de curent alternativ este o metoda

de zero, în sensul ca se modifica unul din elementele punţii până când curentul prin diagonala punţii se anulează. Condiţia de echilibru a punţii (curentul prin diagonala nul) se exprima în funcţie de impedanţele complexe ale braţelor .

Măsurarea frecvenţei cu metode de comparaţie

Metoda heterodinarii este o metoda de comparare a frecvenţei necunoscute fx

cu frecventa f0 cunoscuta a unui oscilator intern. Compararea celor doua frecvente

se face, de regula, prin scăderea din semnalul de frecventa necunoscuta a semnalului

furnizat de un oscilator local OL (scăderea se face în etajul de amestec indicatorului de nul IN care poate fi o casca, un aparat magnetoelectric sau un

sistem electronic de modificare automată a frecvenţei oscilatorului intern. Metoda heterodinarii se numeşte şi a bătăilor pentru că în casca se va percepe un semnal de joasa frecvenţă (fx – f0) a cărui perioada creste (bate din ce în ce mai rar) pe măsura

ce f0 se apropie tot mai mult de frecventa necunoscuta. Când cele doua frecvenţe sunt egale, avem “bătăi nule”.

Măsurarea numerică a frecvenţei

Aparatele destinate măsurării numerice a frecvenţei au în componenţa un numărător universal, un generator de impulsuri numit “bază de timp”, circuitul de intrare având rolul de adaptare a semnalelor analogice şi de conversie în semnale cu două stări (numerice), o poarta logică, un circuit de selectare a funcţiilor şi un circuit de afişare a rezultatului măsurării.

Aparatul numeric universal poate funcţiona în următoarele regimuri:

măsurarea frecvenţei semnalelor periodice în timp;

indicarea raportului frecvenţelor a doua semnale, aplicate la intrările;

măsurarea perioadei unui semnal;

măsurarea duratei de timp a unui impuls;

indicarea intervalului de timp dintre prezenţa unui impuls la intrare şi apariţia unui impuls la intrarea (decalajul de timp între doua semnale);

indicarea valorii medii a perioadei unui semnal;

furnizarea la ieşirea a semnalului generat de baza de timp;

furnizarea la ieşire a unui semnal cu frecvenţa divizată faţă de frecvenţa semnalului prezent la intrarea aparatului;

De multe ori se utilizează codul binar, a rezultatului măsurării. De aceea, un astfel de aparat se întâlneşte sub numele de numărător universal, iar în cazul în care îndeplineşte numai funcţii referitoare la frecvenţa semnalului se numeşte frecvenţmetru.

Capitolul 1 Partea generală

1.1 Scheme analogice

1.1.1 Frecvenţmetru pe PIC Controler

Acest aparat este destinat pentru măsurarea frecvenţei semnalelor logice, dar şi semnalelor periodice ne dreptunghiulare pozitive. Are o construcţie relativ simplă cît şi principiu de funcţionare nu este prea dificil.

Frecvenţmetru, schema principială care este prezentată în figura 1, ne dă posibilitatea de a măsura semnale periodice în diapazonul 250 Hz….50MHz. Rezistenta de intrare 2 kΩ, semnalul logic 0 trebuie să aibă o tensiune nu mai mare de 0,2V, iar logicul 1 nu mai puţin de 0,8V.

Cum se vede din schema elementul principal este microcontrolerul PIC16F84, are ca funcţie numărarea impulsurilor semnalului de întrare, precum şi prelucrarea lor şi afişarea la indicatoarele HG1-HG4.

Microcotrolerul PIC16F84 are un timer de 8 biţi (TMR0), la care ultimul impuls lucrează asincron, deaceea timerul poate să citească frecvenţa semnalelor cu mult mai mari decât frecveţa generatorului microcontrolerului, care este egală cu 4MHz.

Preview document

Frecvențmetru cu LCD - Pagina 1
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 2
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 3
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 4
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 5
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 6
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 7
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 8
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 9
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 10
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 11
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 12
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 13
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 14
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 15
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 16
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 17
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 18
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 19
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 20
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 21
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 22
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 23
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 24
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 25
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 26
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 27
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 28
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 29
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 30
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 31
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 32
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 33
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 34
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 35
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 36
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 37
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 38
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 39
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 40
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 41
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 42
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 43
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 44
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 45
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 46
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 47
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 48
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 49
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 50
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 51
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 52
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 53
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 54
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 55
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 56
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 57
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 58
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 59
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 60
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 61
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 62
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 63
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 64
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 65
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 66
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 67
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 68
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 69
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 70
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 71
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 72
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 73
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 74
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 75
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 76
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 77
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 78
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 79
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 80
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 81
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 82
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 83
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 84
Frecvențmetru cu LCD - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Frecventmetru cu LCD
  • continutul.doc
  • cuprins_1.doc
  • cuprins_2.doc
  • Enumarare Element.doc
  • Ruta tehnologica.doc
  • specificare_1.doc
  • specificare_2.doc
  • STAS.doc
  • TITLU.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect PIC

- modelul Verilog al memoriei de program - adresele sunt reprezentate pe 13 biti. - datele de iesire sunt reprezentate pe 14 biti. - modelul...

Comanda unui Motor de CC cu Microcontrolerul PIC 16F877

Comanda unui motor de cc cu microcontrolerul PIC 16F877 I.1 Introducere Una din problemele importante care se pun in legatura cu proiectarea...

Sistem de Alarma Folosind Microcontrolerul PIC16F84

I. INTRODUCERE IN MICROCONTROLERE 1. CE ESTE UN MICROCONTROLER? La modul general un controler ("controller" - un termen de origine anglo-saxonă,...

Monitorul

O clasificare sumara a monitoarelor ar putea fi dupa unul din criteriile : a) dupa culorile de afisare -monitoare monocrome (afiseaza doar doua...

Ai nevoie de altceva?