Instrumente de Masura

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Instrumente de Masura.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 44 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Olteanu Roxana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Electronica

Cuprins

APARATE DE MĂSURAT ELECTRICE.6
Noţiuni generale.7
Aparate analogice indicatoare.8
Principiul de funcţionare.8
Clasificarea aparatelor de măsurat indicatoare.9
Marcarea aparatelor de măsurat electrice.10
Dispozitivul de citire.11
Corectorul de zero.12
Amortizorul.13
MĂSURĂRI ÎN CURENT CONTINUU.14
Aparate magnetoelectrice (cu bobină mobilă).15
Principiul de funcţionare.15
Funcţionarea.16
Proprietăţi.17
Utilizări.18
Prevenirea defecţiunilor şi remedieri.18
Măsurarea intensităţii curentului. Ampermetre.18
Montarea ampermetrelor în circuit.19
Extinderea domeniului de măsurare la ampermetre.21
Ampermetre cu mai multe domenii de măsurare.22
Măsurarea tensiunilor. Voltmetre.24
Montarea voltmetrelor în circuit.25
Extinderea domeniului de măsurarea.26
Voltmetre cu mai multe domenii de măsurare.28
OSCILOSCOPUL.29
Generalităţi.30
Utilizări.30
Proprietăţi.31
Principiul de funcţionare.31
Construcţie şi funcţionare.32
Elemente componente. Schema bloc.32
Tubul catodic.35
Dispozitivul de emisie şi focalizare (tunul de electroni).36
Dispozitivul de deflexie.36
Ecranul.37
Generatorul bază de timp.38
Măsurări cu ajutorul osciloscopului.40
Măsurarea tensiunilor.40
Măsurarea intensităţii curentului electric.40
Măsuraea intervalelor de timp.41
Măsurarea duratei unui semnal.41
Măsurarea perioadei unui semnal.41
Vizualizarea caracteristicilor.42
Vizualizarea caracteristicii unei diode.42
Măsuri de protecţia muncii la folosirea osciloscopului.43
BIBLIOGRAFIE.44

Extras din document

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii româneşti, aproape că nu există domeniu al activităţii economico-sociale în care să nu folosească instalaţii şi aparate electrice şi electronice. Larga răspândire a acestora, precum şi deversificarea şi perfecţionarea lor, necesită cadre bine pregătite, capabile să răspundă cerinţelor impuse de dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii contemporane.

În scopul asigurării unei activităţi cât mai eficiente, în vederea obţinerii unei producţii maxime şi de calitate în domeniul electric, toţi participanţii la procesul de producţie, de la muncitor până la cercetător, trebuie să cunoască aparatele de măsură şi utilizarea lor corectă.

CAPITOLUL I

APARATE DE MĂSURAT ELECTRICE

Noţiuni generale

Aparatele de măsurat electrice sunt mijloace de măsurare care permit determinarea cantitativă a mărimilor electrice sau a mărimilor neelectrice, prin intermediul unei mărimi electrice.

Aparatele de măsurat electrice se realizează într-o mare varietate de tipuri constructive, dar oricât de complicate ar fi, ele pot fi considerate ca fiind alcătuite dintr-un traductor, dispozitive intermediare şi un instrument de măsurat, conform schemei din figura 1.

Traductorul este un dispozitiv care transformă, cu o anumită eroare limită, mărimea aplicată la intrarea sa într-o altă mărime obţinută la ieşire. De obicei, în aparatele de măsurat elctrice traductorul transformă o mărime neelectrică într-o mărime electrică.

Exemple de traductoare: termocuplul, termorezistenţa etc.

Dispozitivele intermediare au rolul de a prelucra şi adapta mărimile de la intrarea lor până la obţinerea mărimii necesare la intrarea instrumentului de măsurat.

Exemple de dispozitive intermediare: amplificatoare, atenuatoare, circuite de detecţie etc.

Instrumentul de măsurat este un mijloc de măsurare care transformă semnalul de la intrarea sa într-o mărime perceptibilă cu ajutorul căreia se determină valoarea mărimii măsurate. Mărimea perceptibilă de la ieşire poate să fie urmărită direct de un operator, sub formă de indicaţie, poate fi înregistrată sau poate fi transmisă unor dispozitive de acţionare, stocare sau prelucrare a informaţiilor de măsurare.

Trebuie menţionat că la unele aparate, unele componente pot să lipsească. Astfel, în anumite măsurări, instrumentul de măsurat poate fi folosit fără traductor şi fără dispozitive intermediare. În acest caz, instrumentul de măsurat singur poate fi considerat aparat de măsurat.

Fig. 1. Schema funcţională generală a aparatelor de măsurat electrice.

Aparatele de măsurat electrice se împart în două mari categorii:

• aparate de măsurat numerice (digitale);

• aparate de măsurat analogice.

Aparatele de măsurat numerice (digitale) se caracterizează prin faptul că mărimea de măsurat se transformă în semnale digitale care sunt prelucrate cu circuite specifice, iar rezultatul măsurării se afişează sub formă numerică.

Fisiere in arhiva (1):

  • Instrumente de Masura.doc