Senzori și Traductoare Folosite în Industrie

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Electronică
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 7904
Mărime: 389.66KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Argument 1

Capitolul I SENZORI SI TRADUCTOARE - CARACTERISTICI 3

1.1. Definiția și clasificarea senzorilor și traductoarelor 3

1.2. Erorile de masurare 6

1.3. Noțiuni de teoria probabilităților 8

1.4. Media teoretică și media experimentală 9

1.5. Caracteristicile traductoarelor în regim static 11

Capitolul II SENZORI ŞI TRADUCTOARE PENTRU

TEMPERATURĂ 15

2.1. Măsurarea temperaturii 15

2.2. Termocuplul 16

2.3. Termocuplurile industriale 18

2.4. Convertoare pentru termocupluri 19

Capitolul III TRADUCTORUL ELECTRONIC DE PRESIUNE

RELATIVĂ 22

3.1. Noțiuni generale 22

3.2. Metode și aparate de măsura utilizate 23

3.3. Convertorul deplasare current seria FE 24

Anexe 26

Bibliografie 31

Extras din document

ARGUMENT

Scopul lucrării este de a face o prezentare a pricipiilor de funcţionare ale celor mai uzuali senzori din compunerea traductoarelor analogice şi digitale de măsurare a vitezei de rotaţie, modul de etalonare cât şi posibilităţile de afişare şi prelucrare a informaţiilor obţinute de la aceştia.

Ansamblul format dintr-un senzor integrat in acelaşi circuit (chip) cu elementul de adaptare poartă numele de traductor "integrat". Recent a apărut conceptul de senzor sau traductor "inteligent" care prezină asocierea unui traductor cu un microprocesor (microcontroller). Astfel se pot obţine semnale de ieşire cu mare imunitate la pertarbaţii, liniarizarea caracteristicii de conversie a mărimii de intrare x(t) in mărime de ieşire y(t), autocalibrarea, corecţii faţă de diverşi factori de influenţă, generarea unor mărimi de control. Traductoarele inteligente s-au dezvoltat rapid ca elemente componente principale ale sistemelor automate, de măsură, monitorizare şi control, precum şi în domeniul roboticii industriale.

Senzorii şi traductoarele de nivel se folosesc pentru atingerea nivelului minim şi maxim dintr-un recipient cât şi pentru comanda de punere în funcţiune a dispozitivelor de umplere a rezervoareelor sau de umplere a lor.

Măsurarea nivelului în recipienţi este foarte importantă pentru multe procese tehnologice şi pentru evaluarea stocurilor existente.

Din punct de vedere al energiei, indispensabilă desfaşurării procesului de măsurare, senzorii se pot clasifica în senzori activi (generatori), senzori pasivi (parametrici).

În procesul de măsurare a nivelului pot apărea o serie de probleme specifice ca, de exemplu: vase speciale sub presiune sau la temperaturi înalte, prezenţa spumei la suprafaţa exterioară sau a turbulenţelor, corozitatea substanţelor folosite etc. Aceste probleme se rezolvă prin soluţii constructive adecvate. Cele mai simple traductoare de nivel se bazează pe forţa arhimedică: evident, ele pot fi folosite numai în cazul lichidelor.

Traductoarele de presiune reprezintă una dintre categoriile de traductoare care cunosc o largă raspândire în automatizările industriale, presiunea constituind un parametru de bază pentru numeroase procese tehnologice.

În multe ramuri industriale, ca de exemplu industria petrolului, chimiei, termoenergetică etc., reglarea presiunii este chiar determinanta pentru asigurarea desfașurării corecte a întregului proces tehnologic.

Presiunea reprezintă o marime esențiala pentru descrierea stării unui fluid.

Fluidele se caracterizează prin faptul că pot să curgă cu ușurință (straturile acestora alunecă usor unele față de celelalte). Din categoria acestora fac parte lichidele și gazele. Delimitarea lichidelor de gaze se poate face prin aceea ca primele au o suprafață liberă care la echilibru este plană si orizontală, pe când gazele nu au această suprafață ele ocupând tot volumul incintei în care sunt introduse.

O a doua deosebire este aceea că lichidele sunt practic incompresibile, pe când gazele sunt compresibile.

Legile generale ale fluidelor se studiază pentru fluidele perfecte; un lichid perfect este acela la care straturile se pot deplasa unul fața de celălalt fară frecare (nu există vâscozitate) și al carui volum nu poate fi modificat prin comprimare, iar un gaz perfect este un gaz la care, pentru o anumită cantitate, produsul dintre presiunea și volumul acestuia este constant (respectă legea Boyle-Mariotte). În realitate nu există fluide perfecte, ci fluide reale, care respectă într-o măsura mai mare sau mai mică proprietățile fluidelor perfecte. Metodele de măsurare a presiunii sunt adaptate fluidelor reale.

Considerând fluidele ca medii continue, într-o masă oarecare de fluid fiecare element de volum suportă actiunea unor forțe din partea restului de fluid, care în cazul fluidului perfect sunt perpendiculare (normale) pe fiecare suprafață a volumului unitar considerat.

CAPITOLUL I

SENZORI ŞI TRADUCTOARE - CARACTERISTICI

1.1. Definiția și clasificarea senzorilor și traductoarelor

Măsurarea unei mărimi presupune în primul rând detectarea sa.

Elementele sensibile care detectează mărimea de măsurat sunt denumite senzori. Senzorul este elemental sensibil cu rolul de a sesiza mărimea de măsurat aplicată la intrarea sa, x(t) şi de a o converti într-o altă mărime fizică, de aceeaşi natură sau de natură diferită, ymt (t), care poate fi uşor măsurată, cel mai frecvent pe cale electrică. Conversia mărimii de intrare în mărime de ieşire la senzori se bazează pe efecte fizice sau chimice.

Senzorii care servesc numai la detectarea prezenţei unei mărimi constituie o categorie aparte şi se numesc detectori (detectori de proximitate, detectori de radiaţii ionizante etc.).

Ansamblul format din elemental sensibil (senzorul) şi elementele de adaptare şi prelucrare (condiţionarea semnalelor) se numeşte traductor (Figura 1). In unele lucrări de specialitate nu se face o distincţie clară între senzor și traductor.

Figura 1. Schema functional a unui traductor

Traductorul poate avea în structura sa mai mulți senzori, capabili să efectueze conversia mărimii de măsurat într-o mărime electrică, indirect, prin mai multe etape intermediare, până la obţinerea mărimii de ieşire finale y(t).

Ansamblul format dintr-un senzor integrat in acelaşi circuit (chip) cu elementul de adaptare poartă numele de traductor "integrat". Recent a apărut conceptul de senzor sau traductor "inteligent" care prezină asocierea unui traductor cu un microprocesor (microcontroller). Astfel se pot obţine semnale de ieşire cu mare imunitate la pertarbaţii, liniarizarea caracteristicii de conversie a mărimii de intrare x(t) in mărime de ieşire y(t), autocalibrarea, corecţii faţă de diverşi factori de influenţă, generarea unor mărimi de control. Traductoarele inteligente s-au dezvoltat rapid ca elemente componente principale ale sistemelor automate, de măsură, monitorizare şi control, precum şi în domeniul roboticii industriale.

Varietatea senzorilor este foarte mare deoarece, pe de o parte, aşa cum se va vedea mai jos, există un număr considerabil de mărimi de măsurat, iar pe de altă parte, pentru fiecare mărime de măsurat pot exista diferite metode de măsură, în funcţie de fenomenul care stă la baza conversiei. Din multitudinea de senzori se remarcă amploarea considerabilă a utilizării senzorilor electrici.

Luând în considerare principiul de lucru şi respectiv tipul de energie care se transformă în energie electrică, avem următoarele tipuri de senzori:

1. Senzori de radiaţie: transformă energia radiantă în energie electrică, respectiv semnalul radiant în semnal electric. Ca semnale radiante avem: intensitatea luminoasă, lungimea de undă, polarizarea, faza, reflectanţa, transmitanţa, activitatea radioactivă.

2. Senzori mecanici: transformă energia mecanică în energie electrică, respectiv semnalul mecanic în semnal electric. Ca semnale mecanice putem avea: forţă, presiune, torsiune, nivel de vid, viteza de curgere, debit, volum, grosime, nivel, poziţie, deplasare, viteză, acceleraţie, rotaţie, lungime de undă acustică, amplitudine de vibraţie.

Preview document

Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 1
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 2
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 3
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 4
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 5
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 6
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 7
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 8
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 9
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 10
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 11
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 12
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 13
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 14
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 15
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 16
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 17
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 18
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 19
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 20
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 21
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 22
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 23
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 24
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 25
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 26
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 27
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 28
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 29
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 30
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 31
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 32
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 33
Senzori și Traductoare Folosite în Industrie - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • INCEPUT.doc
  • Senzori si traductoare folosite in industrie.doc

Alții au mai descărcat și

Senzori de Miscare

1.Tema şi cerinţele lucrării Lucrarea de faţă prezintă un senzor de mişcare. Cerinţele lucrării constau în realizarea unui senzor de mişcare cât...

Traductoare Utilizate in Automatizari

Argument Electronica si automatizari – cuvinte cu rezonanta vasta in lume - joaca un rol de frunte si ca ramura industriala se situeaza prioritar...

Senzori de Poziție

Rezumat Scopul prezentei lucrări este de a informa, de a prezenta unii dintre cei mai complexi senzori – senzorii de poziţie.Folositi din ce în ce...

Traductoare de Proximitate

Generalităţi Traductorul este un echipament component al unui sistem automat, care transformă o mărime de măsurat (supravegheat, reglat) într-o...

Traductor de Nivel

TRADUCTOR DE NIVEL Elementele sensibile care detectează mărimea de măsurat sunt denumite senzori. Senzorul este elementul sensibil cu rolul de a...

Senzori

GENERALITATI Dictionarele din prima parte a anilor '70 nu cuprind cuvântul "senzor". Acesta a aparut odata cu dezvoltarea microelectronicii,...

Detector de Nivel cu Infra - Rosu

INTRODUCERE Lucrarea abordeaza implementarea unui detector de nivel cu infra-rosu, util pentru detectarea nivelului într-un vas cu lichid si care...

Monitorul

O clasificare sumara a monitoarelor ar putea fi dupa unul din criteriile : a) dupa culorile de afisare -monitoare monocrome (afiseaza doar doua...

Te-ar putea interesa și

Acționarea și automatizarea liniei de producere a cheramzitului

REZUMAT Lucrarea este dedicată studiului acționarii și automatizării liniei de producere a cheramzitului. Lucrarea conține 63 pagini, 33 figuri,...

Sistem de alarmă și monitorizare parametri de temperatură cu automat programabil Zelio SR3B101BD

Introducere În lucrarea de faţă am proiectat un sistem de alarmă şi monitorizare parametrii de temperatură cu automat programabil Zelio SR3B101BD....

Senzori și Traductoare

Măsurarea a permis omului să avanseze neîncetat pe calea cunoaşterii, fiind principalul criteriu în verificarea ipotezelor sale. Până la apariţia...

Proiectarea unui Scaun Inteligent de Automobil in Vederea Asigurarii Confortului si Fiabilitatii

Astazi, sistemele inteligente de siguranta sunt instalate in automobilele moderne pentru a micsora riscul producerii de accidente. De exemplu un...

Traductoare de Presiune

Scopul lucrării este de a face o prezentare a pricipiilor de funcţionare ale celor mai uzuali senzori din compunerea traductoarelor analogice şi...

Senzori matriceali pentru poziționarea optimă a sistemelor de captare a energiei solare

1. INTRODUCERE 1.1.Energia solara Energia Solara alaturi de Energia Gravitationala sunt principalele surse de energie pentru Terra. Orice alte...

Electrotehnică Generală

Capitolul I Generalitati 1.1. Definitii Masurarea se poate spune ca a aparut odata cu gândirea omeneasca. Nu este sigur faptul cum a aparut: din...

Măsurarea mărimilor termice

1.NOTIUNI GENERALE DESPRE TEMPERATURA Temperatura este o mărime fizică fundamentală care indică gradul de încălzire a unui corp. - Temperatura...

Ai nevoie de altceva?