Toate proiectele din domeniul Electrotehnica

 • Controlul unui brat robotic industrial

  Capitolul I 1.1. Roboții industriali Robotul industrial este reprezentat printr-o mașină automată ce poate fi programată, pentru deplasarea anumitor piese sau scule, pentru executarea unor funcții de acționare cu cele realizate de mâna omului. Robotul industrial este un mânuitor comun cu un program ușor de modificat. Roboții industriali trebuie să raspundă necesităților mediului industrial: flexibilitate pentru a putea fi adaptați diferitelor serii de fabricație, productivitate mare,...

 • Reglare, comanda si monitorizare pentru incalzirea, ventilarea si racirea (HVAC) unei cladiri de birouri

  Abstract In trecutul apropiat acționările industriale privite ca obiect al sistemelor de conducere automata erau predominante. In prezent domeniul s-a extins cuprinzând sistemele eoliene, transportul terestru, sistemele navale, aerospațiale si chiar locuințele. Toate aceste aplicații au un element comun: mașina electrica asociata cu electronica de putere. Proiectul de față este un exemplu pentru controlul si monitorizarea unei instalații de încălzire, ventilare si răcire a unei clădiri de...

 • Diagnoza unui redresor complet comandat

  Sistemele expert constituie o clasa particulara de sisteme informatice bazate pe inteligenta artificiala, avand ca scop reproducerea cu ajutorul calculatorului a cunostintelor si rationamentului expertilor umani. Sistemele Expert reprezinta o subclasa a sistemelor bazate pe cunostiinte.Un sistem expert este un program care urmareste cunostintele, rationeaza pentru obtinerea rezultatelor într-o activitate dificila întreprinsa uzual doar de experti umani. Un sistem expert este format din...

 • Rotirea unei fotografii

  „h Introducere Fisierul bibliotecii LabVIEW atasat con.ine un Rotate Pixmap VI, pe care il putem utiliza pentru a roti orice pixel 2D cu un anumit unghi. Ea face acest lucru prin generarea unei noi matrice pixmap si calcularea pixelului corect pentru fiecare index. Se utilizeaza o fotografie originala si o copie a acesteia. „h Prezentarea aplicatiei Fig.1 Meniul aplicatiei Meniul aplicatiei este constituit dintr-o imagine 2D si o zona de comanda. In folderul LabVIEW Library File a fost...

 • Sistem de actionare pentru scuterul electric

  1. Introducere Motoarele utilizate in general in aplicatii de vehicule electrice usoare , cum ar fi scuterele si bicicletele , sunt montate in interiorul rotii si, prin urmare , au o constructie tip rotor extern. Dimensiunea minima a motorului este cerinta principala a vehiculelor electrice cu motorul in roti. Avand in vedere aceasta constrangere , se demonstreaza in aceasta lucrare ca motorul ar trebui sa functioneze n principal in regiunea cuplului constant a caracteristicilor sale de...

 • Proiectarea unui cuptor de inductie cu creuzet

  - materialul de topit: fontă - capacitatea cuptorului, m = 3000 + 10- 23 [kg] = 3230 [kg] - temperatura de topire, θt = 1450 [0C] ; - temperatura de golire, θg = 1550 [0C]; - timpul de topire, tt = 3 [h]; - rezistivitatea, ρ2= =1,25- 10-6 [Ωm] = 0.00000125 [Ωm] - densitatea metalului, γ2 = 7200 [kg/m3] . În figura 1 sunt prezentate elementele constructive ale cuptorului și dimensiunile creuzetului, unde: h1 - lungimea inductorului; h2 - înălțimea băii de matal topit; h’2 - înălțimea...

 • Proiectarea unui regulator pentru controlul unui proces

  Date de proiectare Partea fixată: K=7 In cazul proiectului se observa ca numerul de ordine este 7, deci a). Să se proiecteze prin metoda de alocare a polilor - Performante impuse : =7x0.2=1,4[s] 1. 2. 3. Se verifică pentru că avem Număr de zerouri: m=0 Număr de poli: n=2 Secventa Matlab: num=[1]; denum=[1 1]; step(num,denum) Figura 1 Vizualizarea semnalului initial Schema realizata in Matlab care poate reda schema de transfer este: Figura 2 Schema in Maltab pentru...

 • Proiectarea tehnologiilor de fabricatie si intretinere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat

  1. Introducere Generalități Particularitatea principală a tehnologiei de fabricație a mașinilor electrice o constituie varietatea mare a proceselor tehnologice. Procesele tehnologice de fabricație a mașinilor electrice cuprind pe lângă prelucrările mecanice și de montaj general al mașinii și turnarea reperelor de formă complicată din metale feroase și neferoase, toate variantele de sudare, ștanțarea și împachetarea miezurilor magnetice, execuția colectoarelor și portperiilor, bobinarea,...

 • Cogenerarea, o solutie promitatoare si responsabila fata de mediu

  I. Introducere Prin cogenerare se înțelege producerea energiei termice și mecanice, plecând de la același combustibil, în aceleași instalații. Cogenerarea definește procesul tehnologic de producere simultană a energiei electrice folosită la alimentarea diverselor echipamente și a energiei termice utilizate sub formă de abur tehnologic, apă caldă sau căldură. Cogenerarea constituie o metodă de îmbunătățire a randamentului termic prin folosirea parțială sau totală a căldurii reziduale altfel...

 • Studiul comutatiei hibride

  Tehnici moderne în comutația de putere de joasă tensiune ( comutația hibridă ) Aparatele electrice de comutație servesc la închiderea și deschiderea circuitelor electrice, realizând sau suprimând legăturile electrice dintre bornele aparatelor, mașinilor sau echipamentelor electrice. Aparatele de conectare se consideră automate când cel puțin una dintre acționări poate avea loc automat. De obicei deschiderea este automată (eventual comandată de către protecții) iar închiderea este fie...

 • Alimentarea cu energie electrica combinatul metalurgic

  1. Planul de situație a uzinei. 2. Informația despre puterile instalate a secțiilor - tabelul 1. 3. Lista puterilor nominale a receptoarelor electrice a secției de reparații mecanice (varianta 3). 4. Alimentarea cu energie electrică poate fi efectuată de la stația raională a sistemului electroenergetic, în care sânt instalate două transformatoare cu puterea 10000 kVA fiecare și cu tensiunea primară 110 kV, medie 35, 20 și 10 kV. 5. Puterea sistemului electroenergetic 900 MVA; reactanța...

 • Casa inteligenta autonoma energetic

  1. Introducere În momentul de față, pot considera că partea dificilă în conceperea acestei lucrări a trecut, astfel majoritatea ideilor fiind transpuse și totodată documentația necesară fiind facută. Estimativ pot spune că stadiul lucrării este de 50%, și că partea remanentă o reprezintă doar detalii privind volumul și condensarea informației astfel încat cele prezentate să acopere toate aspectele tratate. Mi-am propus să dimensionez o casă tipică unei familii moderne compusă din 4 membri,...

 • Automate programabile - Program sistem de rotire a 4 pompe de apa intrun bazin de incantatie

  Tema de proiectare Să se construiască schema electrică a unei „sistem de pompe” constând din 3 3 senzori si 4 pompe .Odata ce senzorul Maxim, sau Avarie este activat de nivelul de apa in crestere la fel vor fi activate si pompele care ii revine senzorului respectiv. Butonul Minim este responsabil pentru oprirea intregului sistem de pompe . Odata ce nivelul de apa a scazut de senzorul Minim, se va oprii intreaga operatie pana iar la activarea priului senzor Maxim. Senzori Maxim si Avarie de...

 • Calculul transformatorului trifazat cu elei

  Întroducere Transformatorul electric este un aparat electromagnetic static funcţionînd pe baza inducţiei electromagnetice fiind destinat pentru modificarea parametrilor unui sistem de mărimi electrice alternative menţinînd nemodificată frecvenţa.Transformatorul este compus din două sau mai multe bobine (înfăşurări ) distincte amplasate pe un miez feromagnetic comun închis. Înfăşurarea conectată la sursa de alimentare se numeşte înfăşurare primară, iar cea care cedează energie electrică...

 • Actionarea unui pod basculant

  1.Introducere În zilele noastre cea mai puternică evoluție in domeniul tehnologiei o întâlnim în zona sitemelor integrate (embedded systems). Aceste sisteme stau la baza tehnologiei informației și se regăsesc aproximativ în toate activitățile din viața de zi cu zi. Automatizarea unui sistem implică echiparea instalațiilor tehnologice cu componente tehnice speciale pentru a realiza în mod automat operațiile de comandă în condiții prestabilite. În cazul modelului propus se constuiește un pod...

Pagina 1 din 46