Alimentarea cu Energie Electrica a Consumatorilor

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Alimentarea cu Energie Electrica a Consumatorilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 29 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Herta Stela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Electrotehnica

Cuprins

CUPRINS 1
ARGUMENT 2
CAPITOLUL I. SURSE DE ALIMENTARE PENTRU REŢELELE ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE 3
I.1 POSTUL DE TRANSFORMARE 3
I.1.1.CONSIDERAŢII GENERALE 3
I.1.2. SOLUŢII CONSTRUCTIVE PENTRU POSTURI DE TRANSFORMARE 8
I.2 GRUPUL ELECTROGEN 21
I.2.1. GRUPUL ELECTROGEN- SURSĂ DE REZERVĂ DE ÎNLOCUIRE 21
I.2.2. GRUPUL ELECTROGEN – SURSĂ DE BAZĂ. 24
I.3. SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ NEÎNTRERUPTIBILE. 26
BIBLIOGRAFIE 29

Extras din document

Argument

Tema proiectului meu „Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor ” face parte

integrantă din domeniul pregătirii mele profesionale pentru meseria de tehnician în instalații.

În anii de studiu am abordat întreaga gamă de module de pregătire în domeniu însă cel

mai mult m-a atras modulul care are o largă aplicabilitate în domeniul instalațiilor electrice.

În cadrul elaborării proiectului meu a trebuit să-mi extind aria de cunoştinţe studiind

bibliografia recomandată de coordonator, fapt ce îmi permite o pregătire profesională mai bună,

proiectul meu având aplicabilitate în multe domenii ale instalațiilor electrice.

Tema aleasă este structurată în capitole abordate separat ca părţi distincte.

Contribuţia personală privind elaborarea proiectului constă în selectarea informaţiilor

tehnice/practice şi teoretice specifice specializării, structurarea pe capitole a acestora.

Lucrarea prezintă în mod sintetic şi actualizat sub forma unor scheme principalele

aspecte, importanţa, rolul, identificarea tipurilor de surse de alimentare cu energie electrică a

consumatorilor.

În elaborarea lucrării am folosit cunoştinţe tehnice/teoretice asimilate la diferite obiecte

de învăţământ studiate în anii de liceu: electrotehnică, automatizări, discipline de specialitate şi

laboratoare practice.

În partea finală a lucrării am specificat bibliografia utilizată.

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii româneşti, aproape că nu există domeniu al

activităţii economico-sociale în care să nu se folosească instalaţii şi aparate electrice şi

electronice. Larga răspândire a acestora precum şi perfecţionarea şi diversificarea lor necesită un

nivel de pregătire cât mai ridicat pentru a fi capabil să răspundă cerinţelor impuse de dezvoltarea

ştiinţei şi tehnicii contemporane.

În scopul asigurării unei activităţi cât mai eficiente în vederea realizării unor produse şi

servicii fiabile, participarea la procesul economic în economia de piaţă trebuie să aibă în vedere

calitatea sa de calificat dar şi de om moral.

3

Capitolul I. SURSE DE ALIMENTARE PENTRU REŢELELE

ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE

Datorită succesiunii fireşti a procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei

electrice în cadrul unui sistem electroenergetice (SE), sursa de energie electrică pentru RED-JT o

reprezintă secundarul transformatorului dintr-un post de transformare. Postul de transformare

(PT) reprezintă forma particulară a unei staţii de transformare a cărei tensiune de pe partea de

înaltă (primară), fig.1., face parte din clasa reţelelor de medie tensiune, iar cea de pe partea de

joasă tensiune (secundară) face parte din clasa reţelei de joasă tensiune.

În cazul unor consumatori izolaţi (cabane, organizări de şantier, staţii de retransmisie

radio-TV),care nu pot fi alimentaţi din sistemul electroenergetic, sau în cazul unor consumatori ,

care din cerinţe de asigurare a continuităţii în alimentare îşi prevăd sursă de rezervă de înlocuire,

se poate utiliza ca sursă de alimentare pentru o RE-JT, un generator electric trifazat, antrenat de

un motor cu ardere internă (grup electrogen).

Consumatorii care au receptori vitali, de care depinde siguranţa utilizatorilor, trebuie să-şi

prevadă sursă de siguranţă [8], care să asigure neitreruptibilitatea acestor receptori. Aceasta

cerinţă poate fi asigurată NUMAI cu surse ce înglobeaza o baterie de acumulatori şi o reţea

electrică a cărei configuraţie să permită insularizarea (separarea) receptorilor de categorii

diferite.

Fisiere in arhiva (1):

  • Alimentarea cu Energie Electrica a Consumatorilor.pdf