Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 14920
Mărime: 3.75MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Herta Stela

Cuprins

CUPRINS 1

ARGUMENT 2

CAPITOLUL I. SURSE DE ALIMENTARE PENTRU REŢELELE ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE 3

I.1 POSTUL DE TRANSFORMARE 3

I.1.1.CONSIDERAŢII GENERALE 3

I.1.2. SOLUŢII CONSTRUCTIVE PENTRU POSTURI DE TRANSFORMARE 8

I.2 GRUPUL ELECTROGEN 21

I.2.1. GRUPUL ELECTROGEN- SURSĂ DE REZERVĂ DE ÎNLOCUIRE 21

I.2.2. GRUPUL ELECTROGEN – SURSĂ DE BAZĂ. 24

I.3. SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ NEÎNTRERUPTIBILE. 26

BIBLIOGRAFIE 29

Extras din document

Argument

Tema proiectului meu „Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor ” face parte

integrantă din domeniul pregătirii mele profesionale pentru meseria de tehnician în instalații.

În anii de studiu am abordat întreaga gamă de module de pregătire în domeniu însă cel

mai mult m-a atras modulul care are o largă aplicabilitate în domeniul instalațiilor electrice.

În cadrul elaborării proiectului meu a trebuit să-mi extind aria de cunoştinţe studiind

bibliografia recomandată de coordonator, fapt ce îmi permite o pregătire profesională mai bună,

proiectul meu având aplicabilitate în multe domenii ale instalațiilor electrice.

Tema aleasă este structurată în capitole abordate separat ca părţi distincte.

Contribuţia personală privind elaborarea proiectului constă în selectarea informaţiilor

tehnice/practice şi teoretice specifice specializării, structurarea pe capitole a acestora.

Lucrarea prezintă în mod sintetic şi actualizat sub forma unor scheme principalele

aspecte, importanţa, rolul, identificarea tipurilor de surse de alimentare cu energie electrică a

consumatorilor.

În elaborarea lucrării am folosit cunoştinţe tehnice/teoretice asimilate la diferite obiecte

de învăţământ studiate în anii de liceu: electrotehnică, automatizări, discipline de specialitate şi

laboratoare practice.

În partea finală a lucrării am specificat bibliografia utilizată.

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii româneşti, aproape că nu există domeniu al

activităţii economico-sociale în care să nu se folosească instalaţii şi aparate electrice şi

electronice. Larga răspândire a acestora precum şi perfecţionarea şi diversificarea lor necesită un

nivel de pregătire cât mai ridicat pentru a fi capabil să răspundă cerinţelor impuse de dezvoltarea

ştiinţei şi tehnicii contemporane.

În scopul asigurării unei activităţi cât mai eficiente în vederea realizării unor produse şi

servicii fiabile, participarea la procesul economic în economia de piaţă trebuie să aibă în vedere

calitatea sa de calificat dar şi de om moral.

3

Capitolul I. SURSE DE ALIMENTARE PENTRU REŢELELE

ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE

Datorită succesiunii fireşti a procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei

electrice în cadrul unui sistem electroenergetice (SE), sursa de energie electrică pentru RED-JT o

reprezintă secundarul transformatorului dintr-un post de transformare. Postul de transformare

(PT) reprezintă forma particulară a unei staţii de transformare a cărei tensiune de pe partea de

înaltă (primară), fig.1., face parte din clasa reţelelor de medie tensiune, iar cea de pe partea de

joasă tensiune (secundară) face parte din clasa reţelei de joasă tensiune.

În cazul unor consumatori izolaţi (cabane, organizări de şantier, staţii de retransmisie

radio-TV),care nu pot fi alimentaţi din sistemul electroenergetic, sau în cazul unor consumatori ,

care din cerinţe de asigurare a continuităţii în alimentare îşi prevăd sursă de rezervă de înlocuire,

se poate utiliza ca sursă de alimentare pentru o RE-JT, un generator electric trifazat, antrenat de

un motor cu ardere internă (grup electrogen).

Consumatorii care au receptori vitali, de care depinde siguranţa utilizatorilor, trebuie să-şi

prevadă sursă de siguranţă [8], care să asigure neitreruptibilitatea acestor receptori. Aceasta

cerinţă poate fi asigurată NUMAI cu surse ce înglobeaza o baterie de acumulatori şi o reţea

electrică a cărei configuraţie să permită insularizarea (separarea) receptorilor de categorii

diferite.

Preview document

Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 1
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 2
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 3
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 4
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 5
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 6
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 7
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 8
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 9
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 10
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 11
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 12
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 13
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 14
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 15
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 16
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 17
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 18
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 19
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 20
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 21
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 22
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 23
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 24
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 25
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 26
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 27
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 28
Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Alimentarea cu Energie Electrica a Consumatorilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Alimentarea unui atelier de prelucrare mecanică folosind un post de transformare

1. INTRODUCERE Postul de transformare se defineste, constructiv si functional, ca o statie electrica de transformare coboratoare, cu o putere...

Studiul transformatoarelor pentru schimbarea numărului de faze, trifazat-bifazat

MEMORIU JUSTIFICATIV Domeniul de utilizare al transformatoarelor electrice este foarte larg şi formele lor constructive sunt numeroase. După...

Executia Instalatiei de Iluminat si Prize

ARGUMENT Tema atestatului: Executia instalatiilor electrice de iluminat si prize Mi-am ales aceasta tema deoarece mi sa parut un subiect...

Instalații electrice - montări, reparații, întreținere

INSTALATII ELECTRICE : MONTARI , REPARATII , INTRETINERE 1. CAPITOLUL I – ARGUMENT Necesitatea si utilitatea instalatiilor electrice ne face sa...

Instalatii Electrice de Curenti Slabi

Argument Prin instalatii de curenti slabi, se inteleg, in general, instalatiile electrice care sunt parcurse de curenti de intensitate relativ...

Instalatii de Protectie Interioara

Instalatii de Legare la Pamant Instalatia de legare la pamânt este ansamblul de conductoare si electrozi prin care se realizeaza legatura unor...

Generatoare de Impuls de Tensiune

CAPITOLUL 1 DESCRIERE TEORETICA 1.1. Generatoare de impuls de tensiune Generatoarele de impuls produc tensiunea de impuls in scopul verificarii...

Alimentarea cu energie electrică a unui atelier mecanic alimentat de la un post de transformare

Sa se proiecteze alimentarea cu energie electrica a unui atelier mecanic alimentat de la un post de transformare de 20/0,4 kv. Consumatorii de...

Te-ar putea interesa și

Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE. ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. Tema acestui proiect este actuală și pune în evidență efectele...

Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice

INTRODUCERE Descrierea generală a lucrării Actualitatea lucrării. Fabricația modernă necesită o alimentare cu energie electrică cât mai...

Instalații electrice de iluminat și prize

GENERALITĂŢI Prin instalaţie electrică se înţelege orice instalaţie destinată folosirii energiei electrice în scopuri industriale sau casnice...

Instalația de Alimentare cu Energie Electrică a unui Consumator Industrial

Tema de proiect Sa se proiecteze instalatia de alimentare cu energie electrica a unui consumator industrial, care este un atelier de prelucrari...

Studiul măsurătorilor unui sistem de monitorizare a calității energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Calitatea energiei electrice este unul dintre obiectivele importante ale operatorilor de distribuție și de transport a...

Alimentare cu Energie Electrica a unui Consumator

TEMA PROIECT Sa se proiecteze instalatia de alimentare cu energie electrica a unei intreprinderi, avand receptoarele electrice de joasa tensiune...

Alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea instalată 40 Mw

INTRODUCERE Prin prezentul proiect se urmăreşte alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea activă instalată Pi = 40...

Implementarea ultracapacitoarelor în sisteme de protecție

Introducere Lucrarea de faţă urmăreşte analizarea şi corectarea problemelor care apar în instalaţiile de alimentare cu energie electrică, în...

Ai nevoie de altceva?