Alimentarea cu energie electrica combinatul metalurgic

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Alimentarea cu energie electrica combinatul metalurgic.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 65 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mogoreanu Nicolae

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Electrotehnica

Cuprins

SARCINA .. .. .. 3
ÎNTRODUCERE .. .. 6
1. CARACTERISTICA ÎNTREPRINDERII ȘI A SECȚIILOR EI . 8
1.1. Caracteristica întreprinderii . 8
1.2.Caracteristica generală a secțiilor principale .8
2.CALCULUL SARCINILOR ELECTRICE A SECȚIILOR ȘI A ÎNTREPRINDERII... ...9
2.1.Determinarea sarcinilor electrice a SRM . . 9
2.2. Determinarea sarcinilor electrice a întreprinderii 11
3. ALEGEREA TENSIUNII DE ALIMENTARE DE LA SISTEM ... 16
4.ALEGEREA NUMĂRULUI ȘI PUTERII NOMINALE A TRANSFORMA-
TOARELOR STAȚIEI PRINCIPALE ȘI A POSTURILOR DE
TRANSFORMATOARE DIN INCINTA INTREPRINDERII.. ... .. . 19
5.AMPLASAREA STAȚIEI PRINCIPALE COBORÎTOARE, STAȚIILOR
DE DISTRIBUȚIE ȘI A POSTURILOR DE TRANSFORMARE ... 23
6.ELABORAREA SCHEMEI DE MEDIE TENSIUNE DIN INCINTA ÎNTREPRINDERII 24
6.1.Calculul tehnico-economic pentru varianta I .. 25
6.2.Calculul tehnico-economic pentru varianta II ...26
7.CALCULUL REȚELEI DIN SECȚIA DE REPARAȚII MECANICE 30
7.1. Alegerea cablurilor de alimentare a nodurilor ...33
7.2 Alegerea dulapurilor de distribuție din noduri ... ..34 8.CALCULUL CURENȚILOR DE CURTCIRCUIT ...35
9.VERIFICAREA ELEMENTELOR ȘI A APARATAJULUI DIN SISTEMUL
DE AEE A ÎNTREPRINDERII LA ACȚIUNEA CURENȚILOR DE SCURTCIRCUIT ...45
9.1.Alegerea echipamentului la partea de 110kV ..45
9.2.Alegerea și verificarea întreruptorului liniei în cablu 10kV ... .47
9.3.Alegerea și verificarea liniei în cablu pe sectorul SPC-PT26 . .48
9.4.Alegerea și verificarea transformatorului de curent
la barele 10kV a SPC ... ..48
9.5.Alegerea și verificarea transformatorului de tensiune
la barele 10kV a SPC .50
9.6.Alegerea siguranței fuzibile pentru protecția transformatorului din PT-8
din SRM . ... .51
9.7.Alegerea și verificarea separatorului de sarcină de 10kV ... . 51
9.8.Alegerea conductorului de alimentare a receptorului electric .. ...52
10.ALEGEREA TIPULUI PROTECȚIEI PRIN RELEE ȘI REGLAJUL
TIMPULUI DE ACȚIONARE A LOR ... ..53
10.1.Verificarea sensibilității între elementele protecției ..54
11. ALEGEREA SCHEMELOR DE AUOTAMITIZARE, SEMNALIZARE,
MĂSURĂ ȘI EVIDENȚĂ A ENERGIEI ELECTRICE ..57
12.COMPENSAREA PUTERII REACTIVE .. .61
ÎNCHEIERE .. 64
BIBLIOGRAFIE .. .65

Extras din document

1. Planul de situație a uzinei.

2. Informația despre puterile instalate a secțiilor - tabelul 1.

3. Lista puterilor nominale a receptoarelor electrice a secției de reparații mecanice (varianta 3).

4. Alimentarea cu energie electrică poate fi efectuată de la stația raională a sistemului electroenergetic, în care sânt instalate două transformatoare cu puterea 10000 kVA fiecare și cu tensiunea primară 110 kV, medie 35, 20 și 10 kV.

5. Puterea sistemului electroenergetic 900 MVA; reactanța sistemului la tensiunea de 110 kV raportată la puterea sistemului 0,4.

6. Costul specific al energiei electrice 1,58 lei / kWh.

7. Distanța de la stația raională a sistemului electroenergetic până la uzină este de 14,4 km.

Informația despre puterile instalate a secțiilor. Tabelul 1

Nr. secț. Denumirea secției

1. Sala de mașini 580

Sala de mașini (10kV) 5900

2. Alimentarea cu șarjă 260

3. Secția de șarjă 310

4. Returnare 400

5. Mașini aglomerative 1130

6. Dozatoare 510

7. Secția de probare 50

8. Blocul administrativ 60

9. Laboratoare 80

10. Depozit de materiale 30

11. Cantina 260

12. Stația de pompare 210

13. Secția de reparații mecanice

14. Garaj 50

Iluminatul secțiilor și a teritoriului uzinei Se determină conform suprafețelor

Receptoarele instalate în SRM Tabelul 2

Nr. RE pe planul secției Receptoare electrice, mașini, unelte,strunguri

1,3,27,28 Strung de găurit vertical 0,6 0,14 10

2,29 Calorifer 0,9 0,8 7

4 Strung de găurit radial 0,6 0,14 4,5

5,8,16 Presă 0,6 0,16 14

6,31,36 Ventilator 0,8 0,65 7

7,22 Cuptor de încălzire 0,85 0,5 20

9,10 Strung de bobinare 0,8 0,2 1,7

11,12 Ferestrău de retezare 0,65 0,17 10

13,18,19 Strung de strungit și filetat 0,6 0,14 7

14,23,24 Strung de frezat orizontal 0,6 0,14 10

15 Macara-grindă cu DA-50% 0,5 0,1 8,2

17,20 Strung de decojat și de ascuțit 0,65 0,17 7

21,26 Foarfecă de tăiat foi 0,5 0,12 14

25 Strung de îndoit țevi 0,6 0,12 4,5

30,32,33 Mașină de sudare cu DA-60% (kVA) 0,7 0,35 100

34,35 Bac de fierbere 0,85 0,5 20

ÎNTRODUCERE

Sistemul electroenergetic este ansamblul instalațiilor utilizate pentru producerea, transformarea (conversia), transportul și distribuția energiei electrice legate printr-un proces comun de funcționare.

În componența sistemului electroenergetic intră centralele electrice:

- centralele termoelectrice;

- centrale nuclearo-electrice;

- centrale hidroelectrice;

- centrale elctrice cu termoficare;

- stații de transformare, stații de distribuție, linii electrice de transport ale rețelei electrice.

Sistemul de alimentare cu energie electrică a unei întreprinderi se numește ansamblul aparatelor pentru producerea, transportarea și distribuția energiei electrice. Sistemul de alimentare a întreprinderilor industriale se proiectează pentru asigurarea cu alimentării cu energie electrică a receptoarelor electrice la care se referă motoarele electrice a diferitor mașini și mecanisme, cuptoarele electrice, instalațiile pentru electroliză, aparatele și mașinile pentru sudat, instalațiile de iluminat ș.a.

Sistemul de alimentare cu energie electrică a întreprinderilor industriale se crează pentru a alimenta cu energie electrică receptoarele electrice din incinta înterprinderii.Prin receptor electric se înțelege dispozitivul care transformă energia electrică în altă formă de energie (exemplu: motoare electrice, cuptoare electrice, corp iluminat, aparat de sudare etc). Acest sistem, de alimentare cu energie electrică a întreprinderii, este intermediar între sistemul electroenergetic dintr-o parte și sistemul tehnologic al întreprinderii din altă parte. Aceste 3 sisteme sînt încadrate într-un proces unic de producere, transportare, transformare și consum al energiei electrice.

Pe măsură ce crește consumul de energie electrică, se modernizează și se modifică sistemul de AEE a întreprinderilor. În el se includ rețelele de tensiune înaltă, rețelele de distribuție, iar în unele cazuri și CET de la întreprinderi. Apare necesitatea automatizării sistemului de AEE a întreprinderilor și a proceselor tehnologice, utilizării sistemului de dispecerat și telemecanică (cu telesemnalizare și telecomandă).

Toate mașinile - unelte în prezent sînt antrenate de motoare electrice. Pentru acționarea motoarelor se folosește energia electrică. Energia electrică trebuie să fie de calitate, iar principalii indicatori ce caracterizează calitatea ei sînt: stabilitatea frecvenței și tensiunii, simetria tensiunilor. De calitate energiei electrice depinde în mare măsură, efeciența procesului de producere a întrprinderii.

Sarcina principală de optimizare a sistemului de AEE a întreprinderilor industriale, pe lîngă cele enumerate mai sus, include și alegerea secțiunilor conductoarelor și cablurilor, a metodelor de compensare a deficitului de putere reactivă, automatizării, sistemului de dispecer etc.

Deci, problema pusă în față este de a alimenta cu energie electrică a fabricii de aglomerare a combinatului metalurgic.

1. CARACTERISTICA ÎNTREPRINDERII ȘI A SECȚIILOR EI

1.1. Caracteristica întreprinderii

Întreprinderea proiectată este o fabrică de aglomerare a combinatului metalurgic. Această uzină lucrează în două schimburi cu timpul utilizării sarcinii maxime de 4335 h.

Capacitatea consumului de energie electrică a acestei uzine este reprezentată de sala de mașini la JT și ÎT, secția mașinelor aglomerative, secția de sarjă, stația de pompare și alți consumatori tehnologici. Receptoare electrice fac parte din categoria II-a și a III-a. Teritoriul uzinii ocupă o suprafață de circa 123000 m2.

Fisiere in arhiva (1):

  • Alimentarea cu energie electrica combinatul metalurgic.doc

Bibliografie

1. Фeдopoв A.A.,Стapкoвa Л.Е.Учeбнoe пocoбиe для кypcoвoгo и диплoмнoгo пpoeктиpoвaния пo элeктpcнaбжeнию пpoмышлeнныx пpeдпpиятий. M.: Энepгoaтoмиздaт,1987.
2. Рoжкoвa Л.Д., Кoзyлин В.С. Элeктpooбopyдoвaниe cтaнций и пoдcтaнций. M.: Энepгoaтoмиздaт, 1987.
3. Фeдopoв A.A.,Кaмeнeвa В.В. Оcнoвы элeктpcнaбжeния пpoмышлeнныx пpeдпpиятий.M.:Энepгoaтoмиздaт,1984.
4. Romanciuc I. Alimentarea cu energie electrică a întrprinderilor.Îndrumar de proiectare.U.T.M.Chișinău,1999.
5. Нeклeпaeв Б.Н., Кpючкoв И.П. Элeктpичecкaя чacть элeктpocтaнций и пoдcтaнций. Спpaвoчныe мaтepиaлы для кypcoвoгo и диплoмнoгo пpoeктиpoвaния. M.: Энepгoaтoмиздaт, 1989.
6. Спpaвoчныe мaтepиaлы для кypcoвoгo и диплoмнoгo пpoeктиpoвaния cиcтeм элeктpocнaбжeния пpoмышлeнныx пpeдпpиятий/Гpeйнep Г.Р.,Рoмaнчyк И.В.Кишинeв: Рoтaпpинт КПИ им.С.Лaзo,1987.
7. Пpaвилa ycтpoйcтвa элeктpoycтaнoвoк. M.: Энepгoaтoмиздaт, 1985.
8. Arion V. Costurile instalațiilor electroenergetice. U.T.M.Chișinău,2002.
9. Arion V.Bazele calculului tehnico-econemic al sistemelor de transport și distribuție a energiei electrice. U.T.M.Chișinău,1998.
10. Бeляeв A.В. Выбop aппapaтypы, зaщит и кaбeлeй в ceтяx 0,4 кВ. Л.: Энepгoaтoмиздaт, 1988.
11.Stanciu T., Rudei I. Protecția prin relee în sisteme electroenergetice. Îndrumar metodic pentru lucrarea de curs.U.T.M. Chișinău, 2001.
12. Спpaвoчник пo пpoeктиpoвaнию элeктpocнaбжeния/ Пoд peд. Бapыбинa Ю.Г. и дp. M.: Энepгoaтoмиздaт, 1990.
13. Киceлeв Ю.Я.,Кpacнoжaн Л.С. Рacчeт тoкoв кopoткoвo зaмыкaния для peлeйнoй зaщиты и cиcтeмoй aвтoмaтики. M.: Энepгия.
14. Спpaвoчник пo элeктpocнaбжeнию и элeктpooбopyдoвaнию. T.1./ Пoд oбщ. peд. Фeдopoвa A.A. M.: Энepгoaтoмиздaт, 1986.
15. Stanciu T., Rudei I. Protecția prin relee în sisteme electroenergetice. Îndrumar metodic pentru lucrări de laborator.U.T.M. Chișinău, 2002.
16. Aндpeeв В.A. Рeлeйнaя зaщитa и aвтoмaтикa cиcтeм элeктpocнaбжeния. M.: Выcшaя шкoлa, 1991.
17. Stanciu T., Rudei I. Automatizări Protecție prin relee în instalații energetice. Îndrumar metodic pentru lucrarea de curs.U.T.M. Chișinău, 2003.
18. http://www.tavrida.ru/
19. http://www.rec.su/catalog/?SECTION_ID=197&ELEMENT_ID=772
20. https://www.iek.ru/
21. Pogora V., Procese tranzitorii în sistemele de alimentare cu energie electrică. U.T.M. Chișinău 2013.
22. https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=155310
23. http://www.nucon.ru/Reactive-power-compensation/adjustable-capacitors.php