Aparataj Folosit in Instalatiile Electrice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 6020
Mărime: 32.95KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

Aparataj de instalaţii electrice

Aparatajul de instalaţii este un ansamblu de produse destinate să asigure cerinţele impuse instalaţiei electrice, să protejeze instalaţia şi personalul de exploatare contra efectelor curentului electric, în cazul defectelor accidentale, şi să garanteze funcţiona-rea corectă a receptoarelor alimentate din reţea.

Având în vedere că terminologia în domeniul aparatajului nu este prezentată încă pe plan internaţional sub o formă unitară acceptabilă, se poate considera că, din punct de vedere al rolului fundamental, cel de comutaţie în circuitele electrice, se disting:

- aparate de comutaţie de putere, destinate în special pentru conectarea şi de-conectarea circuitelor de distribuţie şi de alimentare a receptoarelor;

- aparate de automatizare, care operează în circuitele de putere mică, în care circulă semnalele de comandă.

Din punct de vedere al rolului specific în reţeaua de energie, se deosebesc, pe de o parte, aparate de distribuţie şi, pe de altă parte, aparate de comandă şi auxiliare.

Aparatele de distribuţie asigură: funcţionarea corectă a reţelei, prin conectarea sau deconectarea diverselor ramuri; protecţia circuitelor, prin întrerupere automată în caz de defect accidental; separarea electrică a circuitelor.

Aparatele de comandă au drept scop:

- asigurarea funcţionării aparatelor de distribuţie conform scopului instalaţiei, permiţând:

- un control al puterii transmise, inclusiv conectarea şi deconectarea sarcinii, atât intenţionat (manual sau automat), cât şi în caz de avarie;

- o anumită succesiune a manevrelor din reţea;

- realizarea unor funcţii de automatizare:

- achiziţii de date (detecţie) constând în culegerea de informaţii, prin intermediul unor captori, privind starea mărimilor caracteristice de pro-ces, în vederea transmiterii lor sistemului de prelucrare a informaţiei;

- prelucrarea datelor, având ca rezultat:

•emiterea de ordine spre aparatele de comutaţie;

•informaţii necesare operatorilor pentru monitorizare funcţionă-rii (de exemplu, semnalizări).

Prin comanda unui aparat se înţelege ordinul transmis aparatului de a efectua o anumită operaţie (de exemplu, manevra de închidere sau de deschidere, reglajul).

Se disting diverse moduri de comandă asupra aparatelor de comutaţie:

- manuală, realizată prin intervenţia umană;

- automată, realizată fără intervenţia umană, în condiţii predeterminate;

- directă, dintr-un punct situat pe aparat sau în imediata vecinătate a acestuia;

- la distanţă (telecomandă), dintr-un punct îndepărtat faţă de aparatul comandat.

Aparatele auxiliare sunt folosite în circuite speciale ca, de exemplu, circuitele de semnalizare.

12. Funcţiile aparatelor electrice în circuitele de putere

Un aparat poate îndeplini una sau mai multe din următoarele funcţii: comutaţia de putere, separarea, protecţia electrică.

Noţiunea de comutaţie poate fi privită sub diferite aspecte, în funcţie de context:

- modificarea configuraţiei circuitului;

- modificarea continuităţii circuitului:

- mecanic: închiderea-deschiderea

- electric: stabilirea-întreruperea (ruperea) curentului.

Modificarea configuraţiei sarcinii în circuitele de putere poate avea locsub acţiu-nea unei comenzi manuale sau electrice. Se disting:

- comutaţia funcţională, în condiţii normale, eventual într-o secvenţă prestabi-lită: conectarea/deconectarea de la sursa de energie; modificarea circuitului;

- deconectarea (oprirea) de urgenţă (întreruperea alimentării), în caz de pericol;

- deconectarea în vederea lucrărilor de întreţinere curentă (mentenabilitate).

Asigurarea unei anumite secvenţe de funcţionare a instalaţiei se realizează prin co-manda asupra aparatelor de comutaţie din circuitele de putere (funcţia de auxiliar de comandă);

Separarea constă în izolarea unui circuit/receptor faţă de sursa de energie, astfel încât să fie posibilă efectuarea în siguranţă a unor intervenţii la partea separată.

Protecţia electrică are în vedere evitarea şi limitarea efectelor curenţilor din insta-laţie:

- protecţia elementelor de circuit şi/sau a receptoarelor în caz de:

- supracurenţi (suprasarcini, scurtcircuite);

- supratensiuni;

- scădere sau lipsă de tensiune.

Preview document

Aparataj Folosit in Instalatiile Electrice - Pagina 1
Aparataj Folosit in Instalatiile Electrice - Pagina 2
Aparataj Folosit in Instalatiile Electrice - Pagina 3
Aparataj Folosit in Instalatiile Electrice - Pagina 4
Aparataj Folosit in Instalatiile Electrice - Pagina 5
Aparataj Folosit in Instalatiile Electrice - Pagina 6
Aparataj Folosit in Instalatiile Electrice - Pagina 7
Aparataj Folosit in Instalatiile Electrice - Pagina 8
Aparataj Folosit in Instalatiile Electrice - Pagina 9
Aparataj Folosit in Instalatiile Electrice - Pagina 10
Aparataj Folosit in Instalatiile Electrice - Pagina 11
Aparataj Folosit in Instalatiile Electrice - Pagina 12
Aparataj Folosit in Instalatiile Electrice - Pagina 13
Aparataj Folosit in Instalatiile Electrice - Pagina 14
Aparataj Folosit in Instalatiile Electrice - Pagina 15
Aparataj Folosit in Instalatiile Electrice - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Aparataj Folosit in Instalatiile Electrice.doc

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea parametrilor unei rețele electrice cu ajutorul Labview

Introducere Dezvoltarea sistemelor informatice și a microelectronicii din ultimele decenii au condus la posibilitatea realizării unor sisteme de...

Calitatea Energiei Electrice

1. Reglementări referitoare la calitatea energiei electrice Reglementările referitoare la calitatea energiei electrice au scopul de a preciza...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Instalații electrice de forță

INSTALAŢII INTERIOARE DE FORŢĂ 5.1. Dimensionarea instalaţiilor de forţă. Determinarea secţiunii circuitelor de forţă se face pe baza stabilităţii...

Echipamente Electrice

Rolul unui întreruptor este cel de a stabili circulaţia liberă a curentului electric într-o latura a unei reţele, în condiţii de funcţionare...

Sisteme de acționare electrică

NOŢIUNI DE CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE Calitatea energiei electrice furnizată consumatorilor, cu cele două componente ale sale, calitatea...

Te-ar putea interesa și

Electrofiltre

1. INTRODUCERE 1.1. MEMORIU JUSTIFICATIV Majoritatea termocentralelor mari din tara noastra dateaza din perioada în care, dispersia gazelor de...

Proiectarea Stației Electrice de Alimentare a Consumatorilor ce Intră în Schema de Flux Tehnologic de Răcire cu Hidrogen

CAPITOLUL I DESCRIEREA INSTALATIEI DE RACIRE CU HIDROGEN A GENERATORULUI SINCRON [10,11] Evacuarea căldurii produse în interiorul generatoarelor...

Definirea Noțiunilor privind Calitatea Serviciului de Alimentare cu Energie Electrică

1. DEFINIREA NOŢIUNILOR PRIVIND “CALITATEA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ” Cuvântul “calitate” işi are originea în latinescul...

Exploatarea, Intretinerea si Repararea Echipamentelor Electrice din Instalatii

A. GENERALITĂŢI În cadrul întreprinderilor industriale, echipamentul electric, prin folosirea sa, suferă un proces de uzură fizică sub acţiunea...

Descriere Baraj Vidra

1. Amenajarea hidroenergetica si bazinul hidrografic Lotru A. Descriere geografica B. Descriere hidrografica C. Încadrarea în Sistemul Energetic...

Limbaje de Programare

Cap.I ARGUMENT Lucrarea de fata “Limbaje de programare” isi propune sa pregateasca cititorul in scopul insusirii si utilizarii unui limbaj de...

Construcția Stațiilor Electrice

Argument Sistemul electroenergetic este un ansamblu de centrale, staţii, posturi de transformare şi receptoare de energie electrică, conectate...

Norme Internationale ISO Utilizate la Fabricarea Produselor Electromecanice

I. ARGUMENT Standardizarea reprezintă o activitate organizată, de limitare la un minimum raţional necesar a varietăţii produselor şi mărcilor de...

Ai nevoie de altceva?