Aparate Electrice de Joasa Tensiune pentru Comanda Automata

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Aparate Electrice de Joasa Tensiune pentru Comanda Automata.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 34 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Electrotehnica

Cuprins

Argument 3
Cap.1 Contactoare şi ruptoare 7
1.1 Clasificare 7
1.2 Mărimile nominale ale contactorului 8
Cap.2 Construcţia contactoarelor electromagnetice 10
2.1 Contactele şi căile de curent 11
2.2 Circuitul de comandă 12
2.3 Dispozitivele de stingere a circuitului electric 13
Cap.3 Încercările contactoarelor 14
3.1 Categorii de încercări 14
3.2 Metode de încercare 14
Cap.4 Întreruptoare automate de joasă tensiune 16
4.1 Elementele componente ale întreruptoarelor automate 17
4.2 Tipuri constructive de întreruptoare automate 19
4.3 Întreruptoare automate de c.c. 20
4.4 Întreruptoare automate de c.a. 22
Cap.5. Aparate electrice de protecţie şi reglaj 25
5.1. Relee termice 25
5.2. Siguranţe fuzibile 27
5.3. Declanşatoare 31
Măsuri de protecţie a muncii 33
Bibliografie 35

Extras din document

Argument

Aparatele electrice reprezintă ansamblurile de dispozitive electrice şi mecanice, precum şi o categorie de echipamente electrice, destinate pentru comanda , protecţia, reglajul şi controlul automat sau neautomat al funcţionării instalaţiilor electrice. Ele au rolul de a supraveghea şi de a asigura desfăşurarea normală a transportului de energie electrică de la surse la consumatori.

Conexiunile între centralele electrice şi liniile de transfer de energie, între reţele electrice şi între acestea şi consumatorii industriali sau se efectuează prin intermediul aparatelor de comutaţie.

Prin aparat de comutaţie se înţelege un sistem electric sau electromecanic cu ajutorul căruia se stabileşte sau se întrerupe un circuit electric.

Rolul funcţional al aparatelor de comutaţie este, pe de o parte de a dirija fluxul de energie pe bare, linii electrice, reţele de distribuţie, de la sursele de energie la receptoare, iar pe de altă parte, de a oferi protecţie împotriva suprasarcinilor, scurtcircuitelor şi supratensiunilor. Nu toate aparatele de comutaţie oferă şi protecţie împotriva avariilor. Există aparate destinate numai comutaţiei fără sarcină, altele destinate comutaţiei sub sarcina nominală, altele destinate comutaţiei la curent de scurtcircuit, altele destinate protecţiei împotriva supratensiunilor.

Aparatele electrice pot fi clasificate după criterii diferite ca: tensiunea nominală; felul curentului;numărul de poli; regimul de funcţionare; locul de funcţionare; funcţiile pe care le îndeplinesc etc.

Din punct de vedere al tensiunilor şi a curentului se deosebesc doua mari categorii şi anume:

- aparate de joasă tensiune;

- aparate de înaltă tensiune;

- aparate de curent alternativ;

- aparate de curent continuu.

Din punct de vedere al numărului de poli, aparatele electrice se împart în:

- monopolare;

- multipolare (bipolare, tripolare).

Din punct de vedere a regimului de funcţionare se distig aparate cu:

- regim de funcţionare de lungă durată;

- cu regim de funcţionare permanentă;

- cu regim de funcţionare intermitent;

- regim de funcţionare de scurtă durată.

Din punct de vedere al locului în care funcţionează se deosebesc:

- aparate electrice de interior;

- aparate electrice de exterior;

- aparate electrice capsulate.

Din punct de vedere al funcţiilor, aparatele electrice se clasifică în aparate de comutaţie şi aparate de protecţie.

Aparatele de comutaţie , sunt acele aparate care permit punerea sau scoaterea din funcţiune a unor echipamente ale sistemului electroenergetic, exemplu separatorul. In timp ce întreruptorul îndeplineşte rolul de aparat de protecţie, realizâmd întreruperea rapidă a curentului de scurtcircuit, care apare în regim de avarie.

In exploatare, aparatele sunt supuse acţiunii multor factori, care influienţează funcţionarea lor şi care determină condiţiile pe care aceste aparte trebuie să le îndeplinească. Cele mai importante dintre aceste acţiuni sunt prezentate mai jos.

Acţiunea electrică. Aparatele electrice sunt permanent sub acţiunea tensiunii electrice de serviciu. In cazuri accidentale sunt supuse la supratensiuni de comutaţie sau atmosferice. Ca atare condiţii orice aparat trebuie să funcţioneze sigur, fără deteriorări, timp îndelungat.

Acţiunea mecanică. Aparatele electrice sunt supuse la mişcări mecanice în timpul funcţionării (de exemplu închiderea şi deschiderea întreruptoarelor şi a separatoarelor), precum şi la acţiunea forţelor electrodinamice ale curenţilor de scurtcircuit.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aparate Electrice de Joasa Tensiune pentru Comanda Automata.doc

Alte informatii

Sunt prezentate:contactoarele şi ruptoarele, construcţia contactoarelor electromagnetice, ]ncercările contactoarelor, întreruptoarele automate de joasă tensiune, Aparatele electrice de protecţie şi reglaj (relee termice, siguranţe fuzibile, declanşatoare)