Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată

Proiect
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 7894
Mărime: 377.52KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Sunt prezentate:contactoarele şi ruptoarele, construcţia contactoarelor electromagnetice, ]ncercările contactoarelor, întreruptoarele automate de joasă tensiune, Aparatele electrice de protecţie şi reglaj (relee termice, siguranţe fuzibile, declanşatoare)

Cuprins

Argument 3

Cap.1 Contactoare şi ruptoare 7

1.1 Clasificare 7

1.2 Mărimile nominale ale contactorului 8

Cap.2 Construcţia contactoarelor electromagnetice 10

2.1 Contactele şi căile de curent 11

2.2 Circuitul de comandă 12

2.3 Dispozitivele de stingere a circuitului electric 13

Cap.3 Încercările contactoarelor 14

3.1 Categorii de încercări 14

3.2 Metode de încercare 14

Cap.4 Întreruptoare automate de joasă tensiune 16

4.1 Elementele componente ale întreruptoarelor automate 17

4.2 Tipuri constructive de întreruptoare automate 19

4.3 Întreruptoare automate de c.c. 20

4.4 Întreruptoare automate de c.a. 22

Cap.5. Aparate electrice de protecţie şi reglaj 25

5.1. Relee termice 25

5.2. Siguranţe fuzibile 27

5.3. Declanşatoare 31

Măsuri de protecţie a muncii 33

Bibliografie 35

Extras din document

Argument

Aparatele electrice reprezintă ansamblurile de dispozitive electrice şi mecanice, precum şi o categorie de echipamente electrice, destinate pentru comanda , protecţia, reglajul şi controlul automat sau neautomat al funcţionării instalaţiilor electrice. Ele au rolul de a supraveghea şi de a asigura desfăşurarea normală a transportului de energie electrică de la surse la consumatori.

Conexiunile între centralele electrice şi liniile de transfer de energie, între reţele electrice şi între acestea şi consumatorii industriali sau se efectuează prin intermediul aparatelor de comutaţie.

Prin aparat de comutaţie se înţelege un sistem electric sau electromecanic cu ajutorul căruia se stabileşte sau se întrerupe un circuit electric.

Rolul funcţional al aparatelor de comutaţie este, pe de o parte de a dirija fluxul de energie pe bare, linii electrice, reţele de distribuţie, de la sursele de energie la receptoare, iar pe de altă parte, de a oferi protecţie împotriva suprasarcinilor, scurtcircuitelor şi supratensiunilor. Nu toate aparatele de comutaţie oferă şi protecţie împotriva avariilor. Există aparate destinate numai comutaţiei fără sarcină, altele destinate comutaţiei sub sarcina nominală, altele destinate comutaţiei la curent de scurtcircuit, altele destinate protecţiei împotriva supratensiunilor.

Aparatele electrice pot fi clasificate după criterii diferite ca: tensiunea nominală; felul curentului;numărul de poli; regimul de funcţionare; locul de funcţionare; funcţiile pe care le îndeplinesc etc.

Din punct de vedere al tensiunilor şi a curentului se deosebesc doua mari categorii şi anume:

- aparate de joasă tensiune;

- aparate de înaltă tensiune;

- aparate de curent alternativ;

- aparate de curent continuu.

Din punct de vedere al numărului de poli, aparatele electrice se împart în:

- monopolare;

- multipolare (bipolare, tripolare).

Din punct de vedere a regimului de funcţionare se distig aparate cu:

- regim de funcţionare de lungă durată;

- cu regim de funcţionare permanentă;

- cu regim de funcţionare intermitent;

- regim de funcţionare de scurtă durată.

Din punct de vedere al locului în care funcţionează se deosebesc:

- aparate electrice de interior;

- aparate electrice de exterior;

- aparate electrice capsulate.

Din punct de vedere al funcţiilor, aparatele electrice se clasifică în aparate de comutaţie şi aparate de protecţie.

Aparatele de comutaţie , sunt acele aparate care permit punerea sau scoaterea din funcţiune a unor echipamente ale sistemului electroenergetic, exemplu separatorul. In timp ce întreruptorul îndeplineşte rolul de aparat de protecţie, realizâmd întreruperea rapidă a curentului de scurtcircuit, care apare în regim de avarie.

In exploatare, aparatele sunt supuse acţiunii multor factori, care influienţează funcţionarea lor şi care determină condiţiile pe care aceste aparte trebuie să le îndeplinească. Cele mai importante dintre aceste acţiuni sunt prezentate mai jos.

Acţiunea electrică. Aparatele electrice sunt permanent sub acţiunea tensiunii electrice de serviciu. In cazuri accidentale sunt supuse la supratensiuni de comutaţie sau atmosferice. Ca atare condiţii orice aparat trebuie să funcţioneze sigur, fără deteriorări, timp îndelungat.

Acţiunea mecanică. Aparatele electrice sunt supuse la mişcări mecanice în timpul funcţionării (de exemplu închiderea şi deschiderea întreruptoarelor şi a separatoarelor), precum şi la acţiunea forţelor electrodinamice ale curenţilor de scurtcircuit.

Preview document

Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 1
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 2
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 3
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 4
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 5
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 6
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 7
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 8
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 9
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 10
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 11
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 12
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 13
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 14
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 15
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 16
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 17
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 18
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 19
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 20
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 21
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 22
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 23
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 24
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 25
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 26
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 27
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 28
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 29
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 30
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 31
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 32
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 33
Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Aparate Electrice de Joasa Tensiune pentru Comanda Automata.doc

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice

MEMORIU JUSTIFICATIV Este greu de imaginat un domeniu în care să nu se ia în considerare energia sub diferite forme. Ea are un rol determinant în...

Transformator de Putere Trifazat în Ulei cu două Înfășurări

1. Puterea nominala Sn=100 KVA 2. Tensiune nominala IT Uin=10 KV 3. Tensiune nominala JT Ujn=0,4 KV 4. Frecventa nominala fn=50 Hz 5. Schema...

Aparate Electrice pentru Comanda Automata

Memoriu justificativ În funcţionarea instalaţiilor electrice se întâlnesc aparate electrice ( conectare şi deconectare ) cât şi aparate electrice...

Aparate Electrice

Capitolul 1 Introducere în teoria şi construcţia aparatelor electrice 1. Rolul aparatelor electrice Prin aparate electrice se înţeleg aparatele...

Alimentarea cu energie electrică a unui atelier mecanic alimentat de la un post de transformare

Sa se proiecteze alimentarea cu energie electrica a unui atelier mecanic alimentat de la un post de transformare de 20/0,4 kv. Consumatorii de...

Transformator

Transformatorul electric 1.Notiuni generale despre transformatoare Transformatorul electric este o masina electromagnetica statica de curent...

Tablouri Elecrice de Joasa Tensiune

Capitolul I INSTALAŢIILE ELECTRICE INTERIOARE, DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE IN INTERIORUL CLADIRILOR Instalaţiile electrice pentru iluminat...

Dimensionarea instalației electrice pentru un mic atelier electric

1.Argument Progresul în tehnica si stiinta,realizarea de produse de calitate ,competitive, masurarea marimilor fizice si în general ,orice...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea Stației Electrice de Alimentare a Consumatorilor ce Intră în Schema de Flux Tehnologic de Răcire cu Hidrogen

CAPITOLUL I DESCRIEREA INSTALATIEI DE RACIRE CU HIDROGEN A GENERATORULUI SINCRON [10,11] Evacuarea căldurii produse în interiorul generatoarelor...

Aparate Electrice pentru Comanda Automata

Memoriu justificativ În funcţionarea instalaţiilor electrice se întâlnesc aparate electrice ( conectare şi deconectare ) cât şi aparate electrice...

Aparate Electrice pentru Comandă Manuală

ARGUMENT Transportul energiei electrice de la sursele sale (generatoare, transformatoare, pile, acumulatoare) la consumatori (motoare, cuptoare,...

Aparate Electrice De Joasa Tensiune

PRIVIRE GENERALA SI CLASIFICARE Notiunea de aparat electric de joasa tensiune cuprinde un numar foarte mare de apaarte, foarte diferite intre...

Guvernanță corporativă - electroaparataj

Capitolul I – Caracterizarea mediului de afaceri în care evoluează S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. 1.1. Date de identificare ELECTROAPARATAJ S.A. este...

Aparate protecție și reglaj

Cap.I ARGUMENT Am ales tema „Aparate electrice de protectie si reglaj” deoarece prezinta o importanta deosebita intr-o instalatie electrica si...

Alimentarea cu Energie Electrică a Consumatorilor

Argument Tema proiectului meu „Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor ” face parte integrantă din domeniul pregătirii mele...

Instalația electrică pentru apartament cu o cameră

Argument În această lucrare mi-am propus să prezint realizarea instalației electrice a unui apartament cu o cameră, pentru că oricare ar fi...

Ai nevoie de altceva?