Aparate Electrice pentru Comanda Manuală

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 13257
Mărime: 1.18MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gresanu Sorin-Vasile
În această lucrare sunt tratate aparatele electrice de comutaţie (conectare şi deconectare) şi aparatele electrice de protecţie, utilizate în dome¬niul producerii, transportului şi distribuţiei energiei electrice. Ele se găsesc în numeroase variante constructive şi funcţionale în toate instalaţiile electrice îndeplinind, în circuitele dintre sursele de energie şi recep¬toare, funcţii de deosebită importanţă: - închiderea, deschiderea sau comutarea circuitelor electrice; - supravegherea şi protecţia instalaţiilor şi receptoarelor (împotriva suprasarcinilor, scurtcircuitelor, supratensiunilor etc.).

Cuprins

Memoriu justificativ.pag 4

Capitolul I- SOLICITĂRILE APARATELOR ELECTRICE ÎN TIMPUL EXPLOATĂRII. .pag 6

1.1. Solicitari electrice

1.2. Solicitari termice

1.3. Solicitari datorate mediului in care lucrează aparatele

Capitolul II - FENOMENE CARE PRODUC SOLICITĂRI ALE APARATELOR ELECTRIC.pag. 14

2.1. Arcul electric de întrerupere

2.2. Metode si dispozitive de stingere a arcului electric

Capitolul III- SUPRACURENŢI ŞI SUPRATENSIUNI.pag. 20

3.1 . Supracurenţi

3. 2. Supratensiuni

Capitolul IV- MĂSURI ŞI MIJLOACE DE PROTECŢIE A APARATELOR ELECTRICE ÎMPOTRIVA SOLICITĂRILOR.pag. 22

4. 1. Relee termice

4. 2. Declanşatoare electromagnetice

4. 3. Declanşatoare de tensiune minimă

4. 4. Siguranţe fuzibile

Capitolul V- APARATE PENTRU COMANDĂ MANUALĂ.pag 33

5.1. Întruptoare si comutatoare cu parghie

5.2. Întruptoare si comutatoare cu parghie – pachet

5.3. Întruptoare si comutatoare cu came

5.4. Separatoare

5.5 Întruptoare de sarcina

5.6. Întruptoare cu siguranta

5.7. Prize si fise industriale

5.8. Comutatoare stea –triunghi

5.9. Inversoare de sens

5.10. Autotransformatoare de pornire

5.11 Reostate de pornire si reglare

5.12. Reostate de excitatie

5.13. Controlere

N.T.S.M.pag. 43

Bibliografie .pag. 44

Extras din document

Memoriu justificativ

A. ROLUL ŞI IMPORTANŢA APARATELOR ELECTRICE

În această lucrare sunt tratate aparatele electrice de comutaţie (conectare şi deconectare) şi aparatele electrice de protecţie, utilizate în dome¬niul producerii, transportului şi distribuţiei energiei electrice.

Ele se găsesc în numeroase variante constructive şi funcţionale în toate instalaţiile electrice îndeplinind, în circuitele dintre sursele de energie şi recep¬toare, funcţii de deosebită importanţă:

- închiderea, deschiderea sau comutarea circuitelor electrice;

- supravegherea şi protecţia instalaţiilor şi receptoarelor (împotriva suprasarcinilor, scurtcircuitelor, supratensiunilor etc.).

În funcţie de rolul îndeplinit în instalaţia electrică, aparatele includ în construcţia lor:

- căi de curent ;

- circuite magnetice ;

- mecanisme de acţionare şi de blocare ;

-dispozitive de stingere ale arcului electric;

- construcţia metalică sau (şi) carcasa aparatului.

Aparatele complexe pot include în construcţia lor ansambluri sau chiar aparate mai simple cu rol de comandă, semnalizare, protecţie etc.

B. MĂRIMILE CARACTERISTICE ALE APARATELOR ELECTRICE

Principalele mărimi caracteristice, reprezentând şi criterii de clasificare, sunt: numărul de poli, felul curentului, tensiunea şi curentul nominal etc.

Se vor prezenta în continuare câteva caracteristici mai importante.

• Tensiuni nominale. Distingem tensiunea nominală de izolare, pentru care a fost dimensionat aparatul, tensiunea nominală de utilizare la care este folosit aparatul şi care poate fi mai mică sau egală cu cea de izolare şi tensiunea de co¬mandă, dacă aparatul are un sistem de comandă de la distanţă.

Această tensiune, de asemenea, nu poate depăşi tensiunea nominală de

izolare.

De exemplu: un contactor poate avea tensiunea nominală de izolare 660 V, tensiunea nomi¬nală de utilizare de 500 V la 40 A şi tensiunea nominală de comandă de 220 V pentru bobina electromagnetului.

Pentru circuitele polifazate, tensiunea de utilizare şi tensiunea de izolare se exprimă prin tensiunea între faze.

Tensiunile nominale de izolare standardizate sunt:

- pentru aparatele de joasă tensiune: 60,250, 380, 500, 660, 800, 1 000 V c.a. 60, 250, 440, 600, 800, 1 200 V c.c.

- pentru aparatele de înaltă tensiune: 6, 10, 20, 110, 520, 420, 765 kV.

Tensiunile nominale de utilizare standardizate sunt:

34, 36,48 (42), 60, 110 (127), 220 sau 250.,380, 440, 500, 660, 750, 1 000 V. c.a.

24, 48, 60, 110 (120) (127) 220 sau 250, 440, 600, 800, 1 200 V c.a .

• Curenţi nominali. Se disting curentul nominal termic, pe care aparatul îl poate suporta timp de 8 h fără ca încălzirea diferitelor sale părţi să depăşească limitele admisibile şi curentul nominal deutilizare stabilit de constructor în funcţie de alţi parametri (tensiunea de utilizare, mediu etc.).

Curenţii nominali termici standardizaţi pentru aparatele de joasă tensiune sunt: 2 ; 2,5 ; 3 ,15 ; 4(5) ; 6,3 ; (8) ; 10 ; ( 12, 5 ) ; 16 ; 20 ; 25 ; 31,5 ; 40 ; (50 ) ; 63 ; 80 ; 100 ; 125 ;160 ; 200 ; 250 ; 315 ; 400 (500) ; 630 ; 800 ; 1000 ; 1 250 ; 1 600: 2 000 ;2 500 ;3 150 ;4000 A.

• Capacitatea de comutaţie. La aparatele de joasă tensiune, capacitatea de comutaţie se exprimă prin curentul de rupere, cel mai mare curent pe care aparatul este capabil să îl întrerupă sub o tensiune dată şi prin curentul de închidere, cel mai mare curent pe care aparatul îl poate stabili sub o tensiune dată. Se dau în valori efective.

La aparatele de înaltă tensiune se folosesc noţiunile de putere de rupere.

şi putere de închidere:

unde:

Un este tensiunea nominală, în kV;

Ir — curentul de rupere, în kA ;

Ii — curentul de închidere, în kA.

• Curentul limită termic reprezintă valoarea curentului pe care aparatul îl poate suporta un timp scurt (de obicei se stabileşte 1 s), fără ca temperatura pie¬selor străbătute de curent să depăşească o anumită valoare.

• Servicii nominale. Serviciul continuu (de durată) este cel în care contac¬tele principale ala aparatului sunt străbătute de curent fără întrerupere, un inter¬val de timp mai mare de 8 h.

Serviciul intermitent este caracterizat printr-o succesiune atât de frecventă de conectări şi deconectări încât, în timpul în care aparatul este închis, el nu atinge temperatura maximă, iar în timpul în care este întrerupt, nu atinge tem¬peratura ambiantă.

Serviciul de scurtă durată este serviciul în care contactele principale ale aparatului sunt străbătute de curent un timp insuficient de lung pentru a permite atingerea temperaturii maxime, dar timpul de întrerupere este suficient de lung pentru a permite atingerea temperaturii ambiante.

• Frecvenţa de conectare este dată de relaţia

Unde tc este durata unui ciclu.

Capitolul 1

SOLICITĂRILE APARATELOR ELECTRICE ÎN TIMPUL EXPLOATĂRII

În funcţionarea aparatelor, atât în condiţii normale de serviciu, cât şi în caz de avarii, fiecare dintre elementele componente este supus unor anumite so¬licitări, la care trebuie să reziste în bune condiţii, timp de 10—20 ani, fără a fi ne¬cesare alte intervenţii ale personalului de exploatare decât cele prevăzute a se face cu ocazia reviziilor periodice.

Solicitările cele mai frecvente sunt:

- solicitările electrice;

- solicitările termice;

- solicitările mecanice;

- solicitările fizico-chimice;

- solicitările provocate de acţiunea combinată a factorilor de mediu în care lucrează aparatul (umezeală, radiaţii, variaţii de temperatură, vapori corozivi, praf, lovituri etc.).

O caracterizare riguroasă a tuturor solicitărilor este practic imposibilă datorită diversităţii lor, precum şi datorită ponderii lor diferite în diverse cazuri.

Astfel, în fenomenele de comunicaţie caracterizate de prezenţa arcului electric, deosebit de intense sunt solicitările termice şi mecanice, dar intervin şi alte ti¬puri de solicitări, producând, în ansamblu, efecte complexe. În condiţii de ex¬ploatare caracterizate prin prezenţa simultană a câmpurilor electrice, magnetice şi de forţă, chiar dacă intensităţile acestor câmpuri sunt mici şi nu produc de¬gradări semnificative imediat, acţiunea lor prelungită duce la apariţia fenomenu¬lui de îmbătrânire în special a izolaţiei, manifestată prin alterarea în timp a proprietăţilor electrice iniţiale etc.

Preview document

Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 1
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 2
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 3
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 4
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 5
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 6
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 7
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 8
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 9
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 10
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 11
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 12
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 13
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 14
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 15
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 16
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 17
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 18
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 19
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 20
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 21
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 22
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 23
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 24
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 25
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 26
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 27
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 28
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 29
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 30
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 31
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 32
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 33
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 34
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 35
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 36
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 37
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 38
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 39
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 40
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 41
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 42
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 43
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 44
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 45
Aparate Electrice pentru Comanda Manuală - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Aparate Electrice pentru Comanda Manuala.doc

Alții au mai descărcat și

Constructia, Tehnologia de Fabricare si Incercare a Contactoarelor

Memoriu Justificativ Evoluția actuală în domeniul aparatelor electrice a permis contactoarelor să îşi găsească o foarte mare utilizare în...

Aparate Electrice pentru Comanda Automata

Memoriu justificativ În funcţionarea instalaţiilor electrice se întâlnesc aparate electrice ( conectare şi deconectare ) cât şi aparate electrice...

Circuite de Comandă și Semnalizare

1. ARGUMENT Atât sporirea tehnologiei cât şi folosirea raţională a mijloacelor tehnice necesită însă un personal conştient de sarcinile sale şi cu...

Mașina de Curent Continuu

Maşinile electrice sunt utilizate în toate sferele de activitate ale omului. Ele formează practic, toate sursele de energie electrică şi elementele...

Rezistoare - Generalitati

1. Definiţii: Rezistoarele sunt elemente de circuit cu inductibilitate si capacitate neglijabile, dar care au rezistenta electrică si sunt...

Instalatia Electrica de Iluminat si Prize

1. ARGUMENT Tema acestui proiect se intitulează Instalaţii electrice interioare de iluminat şi este prezentată în 12 capitole dup cum urmează:...

Instalatii de Redresare

Capitolul I ARGUMENT In acest proiect am studiat redresoarele. Am aflat ca in foarte multe aplicatii este necesara alimentarea instalatiilor si...

Aparate de Conectare Automate Utilizate in EL (de Joasa Tensiune)

ARGUMENT Necesitatea si utilitatea instalatiilor electrice ne face sa nu ne imaginam viata si activitatea zilnica in lipsa energiei electrice . Nu...

Te-ar putea interesa și

Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie

Activitatea de obţinere a produselor de panificatie,reprezintă una din cele mai vechi preocupări ale omului şi totodată una din ramurile principale...

Proiectarea Stației Electrice de Alimentare a Consumatorilor ce Intră în Schema de Flux Tehnologic de Răcire cu Hidrogen

CAPITOLUL I DESCRIEREA INSTALATIEI DE RACIRE CU HIDROGEN A GENERATORULUI SINCRON [10,11] Evacuarea căldurii produse în interiorul generatoarelor...

Obtinerea Vafelor si Napolitanelor

1. ARGUMENT Vafele sunt produse făinoase, preparate din aluat fluid, obţinut din făină, grăsimi, zahăr, lapte ouă, şi afânători chimici. Ele sunt...

Aparate Electrice pentru Comandă Manuală

ARGUMENT Transportul energiei electrice de la sursele sale (generatoare, transformatoare, pile, acumulatoare) la consumatori (motoare, cuptoare,...

Aparate de Comanda la Retea a Masinilor Electrice

1 Aparatele de conectare la retea a masinilor electrice Conectarea la retea si deconectarea de la retea a statorului motoarelor electrice...

Aparate Electrice De Joasa Tensiune

PRIVIRE GENERALA SI CLASIFICARE Notiunea de aparat electric de joasa tensiune cuprinde un numar foarte mare de apaarte, foarte diferite intre...

Aparate Protectie si Reglaj

Cap.I ARGUMENT Am ales tema „Aparate electrice de protectie si reglaj” deoarece prezinta o importanta deosebita intr-o instalatie electrica si...

Aparate pentru Comanda Instalatiilor Electrice

In insialaţiile electrice sunt folosite numeroase tipuri de aparate de joasă tensiune cu acţionare manuala atât la închidere, cât si la deschidere;...

Ai nevoie de altceva?