Aparate Electrice pentru Comandă Manuală

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 5588
Mărime: 3.82MB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

ARGUMENT 1

CAPITOLUL I

Noțiuni generale despre aparate electrice de joasă tensiune

1.1. Definiție, rol 2

1.2. Clasificări ale aparatelor electrice 3

1.3. Solicitări ale aparatelor electrice în timpul exploatării 4

1.3.1. Solicitări electrice 4

1.3.2. Solicitări termice 5

1.3.3. Solicitări electrodinamice 6

1.3.4. Influența mediului în care lucrează aparatele 7

1.4. Mărimi caracteristice ale aparatelor electrice 9

1.4.1. Tensiunile nominale 9

1.4.2. Curenții nominali 10

1.4.3. Capacitatea de comutație 10

1.4.4. Serviciile de utilizare 11

CAPITOLUL II

Aparatele electrice pentru comandă manuală

2.1. Generalități 12

2.2. Întreruptoare și comutatoare cu pârghie 12

2.3. Întreruptoare și comutatoare – pachet 15

2.4. Întreruptoare și comutatoare cu came 17

2.5. Comutatoare stea – triunghi 18

2.6. Reostate de pornire și reglare 19

2.7. Reostate de excitație 21

NORME DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATEA MUNCII SPECIFICE

ÎN EXPLOATAREA APARATELOR ELECTRICE 23

BIBLIOGRAFIE 25

Extras din document

ARGUMENT

Transportul energiei electrice de la sursele sale (generatoare, transformatoare, pile, acumulatoare) la consumatori (motoare, cuptoare, aparatele electrocasnice, surse electrice de lumină, circuite de utilizare etc.), precum și comanda acestora nu sunt posibile decât prin folosirea aparatelor electrice. Datorită numeroaselor scopuri în care sunt folosite, locurilor de utilizare și funcțiilor pe care trebuie să le îndeplinească, aparatele electrice sunt mult diferite între ele, atât în ce privește construcția, cât și în ce privește complexitatea lor.

După funcția pe care o îndeplinesc, aparatele electrice pot fi împărțite în cinci grupe principale: aparate de conectare, de protecție, de comandă și protecție, electrocasnice și de măsură.

Aparatele de conectare au rolul de a stabili și de a întrerupe circuitele electrice. Aici sunt incluse următoarele grupe de aparate: întreruptoare neautomate, comutatoarele, separatoarele, prizele și fișele.

Aparatele de protecție servesc la apărarea instalațiilor electrice (motoare, conductoare etc.) întrerupând legătura lor cu sursa de energie electrică, atunci când valoarea curentului care trece prin ele depășește anumite limite. În această grupă sunt cuprinse: siguranțele fuzibile, descărcătoarele și eclatoarele.

Aparatele de comandă și protecție au rolul de a comanda pornirea sau oprirea, schimbarea sensului de rotație și variația vitezei mașinilor electrice rotative, precum și de ale proteja contra scurtcircuitelor și contra variațiilor bruște de tensiune, posibile în procesul de exploatare.

Aici sunt cuprinse: rezistențele de pornire și de reglaj al vitezei motoarelor electrice, controlerele, reostatele pentru reglajul excitației generatoarelor, comutatoarelor stea-triunghi pentru pornirea motoarelor trifazate cu rotor în scurtcircuit, inversoarele de sens de rotație, contactoarele și întreruptoarele automate.

În lucrarea de față sunt incluse noțiuni generale despre aparatele electrice de joasă tensiune, cu precădere - aparatele pentru comanda manuală.

CAPITOLUL I

Noțiuni generale despre aparate electrice de joasă tensiune

1.1. Definiție, rol

Aparatele electrice sunt mecanisme (sisteme electromagnetice) parcurse de curent care au rolul de a măsura, regla, modifica și semnaliza parametrii acestuia.

Aparatele electrice se găsesc în numeroase variante constructive și funcționale în toate instalațiile electrice îndeplinind, în circuitele dintre sursele de energie și receptoare, funcții de deosebită importanță:

- Închiderea, deschiderea sau comutarea circuitelor electrice

- Supravegherea și protecția instalațiilor și receptoarelor (împotriva suprasarcinilor, scurtcircuitelor, supratensiunilor etc.).

Datorită funcțiilor principale menționate este evident că funcționarea aparatelor electrice este legată de procesele tranzitorii care apar în circuitul electric în care ele sunt montate.

În timpul acestora pot să apară efecte importante datorită variației curenților tensiunilor, așa cum sunt, de exemplu, eforturi electrodinamice între căile de curent și supratensiuni care solicită puternic izolația.

După rolul pe care îl îndeplinesc în instalația electrică se deosebesc:

- Aparate de măsurat mărimi electrice fie pin citire directă, fie prin înregistrare (ampermetre, voltmetre, wattmetre, contoare de energie activă, contoare de energie reactivă, etc.) ;

- Aparate de protecție, care sesizează modificările parametrilor electrici și în cazul în care acestea depășesc valorile periculoase pentru instalație acționează pentru a evita avaria, de regulă scoțând-o de sub tensiune (siguranțe fuzibile, relee electromagnetice, relee termice etc.) ;

- Aparate de semnalizare, care pun în evidență prin semnale optice și acustice starea de repaus, de funcționare normală și mai ales anormală a unor instalații electrice (lămpi de semnalizare, sonerii etc.) ;

- Aparate de conectare, care au rolul de a închide și deschide circuitele electrice, fie manual, fie automat (întreruptoare, comutatoare, separatoare, contactoare etc.).

1.2. Clasificarea aparatelor electrice

După funcția pe care o îndeplinesc și după principiul de construcție, aparatele electrice pot fi clasificate în următoarele categorii principale:

• Aparate de conectare (de comutație), care întrerup și restabilesc circuitele electrice:

- Separatoare;

- Separatoare de sarcină;

- Întreruptoare;

- Întreruptoare automate;

- Contactoare și ruptoare;

- Contactoare cu relee.

Preview document

Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 1
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 2
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 3
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 4
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 5
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 6
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 7
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 8
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 9
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 10
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 11
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 12
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 13
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 14
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 15
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 16
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 17
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 18
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 19
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 20
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 21
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 22
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 23
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 24
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 25
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 26
Aparate Electrice pentru Comandă Manuală - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Aparate Electrice pentru Comanda Manuala.doc

Alții au mai descărcat și

Transformatorul Electric Trifazat

ARGUMENT Transformatorul electric este o maşină electromagnetică statică de curent alternativ, care transformă o energie electromagnetică primară...

Masurarea Energiei Electrice

ARGUMENT Masurarile electrice si electronice, in contextul revolutiei stiintifice si tehnice din lumea contemporana, sunt indispensabile în toate...

Schema Electrică de Forță și Comandă pentru Inversarea Sensului Motorului Asincron

I. Argument Un motor electric este un dispozitiv ce transformă energia electrică în energie mecanică. Transformarea inversă, a energiei mecanice...

Instalația electrică pentru apartament cu o cameră

Argument În această lucrare mi-am propus să prezint realizarea instalației electrice a unui apartament cu o cameră, pentru că oricare ar fi...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Aparate Electrice

Energia electrica este în prezent un indicator cu privire la calitatea vietii locuitorilor Planetei, care intervine cotidian în activitatile...

Curs Aparate

CAPITOLUL 1 PROCESE FUNDAMENTALE ÎN ECHIPAMENTE ELECTRICE În sens larg, prin echipament electric se înţelege orice "dispozitiv" întrebuinţat în...

Monitorizare si Diagnoza

1. SISTEME DE MONITORIZARE. STADIU ACTUAL 1.1. Importana sistemelor de monitorizare Dezvoltarea sistemelor de monitorizarea reprezinta un...

Te-ar putea interesa și

Activitatea de Obținere a Produselor de Panificatie

Activitatea de obţinere a produselor de panificatie,reprezintă una din cele mai vechi preocupări ale omului şi totodată una din ramurile principale...

Proiectarea Stației Electrice de Alimentare a Consumatorilor ce Intră în Schema de Flux Tehnologic de Răcire cu Hidrogen

CAPITOLUL I DESCRIEREA INSTALATIEI DE RACIRE CU HIDROGEN A GENERATORULUI SINCRON [10,11] Evacuarea căldurii produse în interiorul generatoarelor...

Aparate Electrice pentru Comanda Manuală

Memoriu justificativ A. ROLUL ŞI IMPORTANŢA APARATELOR ELECTRICE În această lucrare sunt tratate aparatele electrice de comutaţie (conectare şi...

Obtinerea Vafelor si Napolitanelor

1. ARGUMENT Vafele sunt produse făinoase, preparate din aluat fluid, obţinut din făină, grăsimi, zahăr, lapte ouă, şi afânători chimici. Ele sunt...

Aparate de Comanda la Retea a Masinilor Electrice

1 Aparatele de conectare la retea a masinilor electrice Conectarea la retea si deconectarea de la retea a statorului motoarelor electrice...

Aparate Electrice De Joasa Tensiune

PRIVIRE GENERALA SI CLASIFICARE Notiunea de aparat electric de joasa tensiune cuprinde un numar foarte mare de apaarte, foarte diferite intre...

Aparate protecție și reglaj

Cap.I ARGUMENT Am ales tema „Aparate electrice de protectie si reglaj” deoarece prezinta o importanta deosebita intr-o instalatie electrica si...

Aparate pentru Comanda Instalatiilor Electrice

In insialaţiile electrice sunt folosite numeroase tipuri de aparate de joasă tensiune cu acţionare manuala atât la închidere, cât si la deschidere;...

Ai nevoie de altceva?