Calitatea Energiei Electrice

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 11363
Mărime: 381.03KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: MARIA SABIN

Cuprins

1. Reglementări referitoare la calitatea energiei electrice 1

1.1 Calitatea energiei electrice în sistemele electroenergetice 2

2. Monitorizarea calitatii energiei electrice 10

2.1 Monitorizarea perturbaţiilor privind abaterile de tensiune 12

2.2 Determinarea calităţii tensiunii utilizând echipamentul MOT 14

2.3 Monitorizarea distorsiunii mărimilor electrice 18

3. Aspecte privind fiabilitatea sistemelor electrice si electronice 21

3. 1. Mediul de utilizare pe timpul duratei de viaţă 28

3.2. Caracterizarea materialelor, a reperelor şi a proceselor de fabricaţie 29

3.3. Mecanisme de defectare 30

3.4. Norme şi tehnici de proiectare 33

3.5. Testele de calitate şi testele accelerate 37

3.6. Consecinţe pentru procesele de fabricaţie 39

4. Concluzii 41

Bibliografie 42

Extras din document

1. Reglementări referitoare la calitatea energiei electrice

Reglementările referitoare la calitatea energiei electrice au scopul de a preciza domeniul admis al indicatorilor de calitate, în care trebuie să se încadreze furnizorul şi domeniul admis al perturbaţiilor introduse în reţeaua electrică, în care trebuie să se încadreze consumatorul. In domeniul calităţii energiei există norme tehnice elaborate:

- la nivel mondial, de către Comisia Electrotehnică Internaţională IEC/CEI;

- la nivel european, de către CENELEC (Comité Européen de Normalization Électrotechnique);

- la nivel naţional, de către Asociaţia de Standardizare din România ASRO;

- la nivel individual (societăţi comerciale).

In prezent diferenţele între normele adoptate în domeniul electrotehnic la diferite nivele se estompează şi, treptat, dacă evoluţia va continua, este de aşteptat ca aceste diferenţe să dispară. Comisia Electrotehnică Internaţională a modificat sistemul de numerotare al standardelor sale, în vederea publicării documentelor într-o formă unitară

pe plan mondial. In urma unui acord [1.2] între CENELEC şi CEI (care stabileşte participarea reprezentanţilor CENELEC la deciziile CEI), “în viitor, standardele europene generale armonizate vor fi identice cu standardele generale CEI; aceasta implică o modificare a numerotării (de exemplu, EN 61000-6-2 va înlocui EN 52082-2)”. Asociaţia de Standardizare din România ASRO promovează standardele CEI şi CENELEC ca standarde naţionale. Sunt prevăzute trei proceduri de adoptare a unui standard internaţional sau european ca standard român [1.3], [1.4]:

(i) publicarea unei versiuni în limba română,

(ii) (ii) publicarea prin reproducere a versiunii originale (într-o limbă de circulaţie),

(iii) publicarea unei file de confirmare a adoptării.

In domeniul compatibilităţii electromagnetice, reglementările sunt incluse în seria de standarde internaţionale IEC 61000 (CEI) şi seriile paralele - EN 61000 (CENELEC), respectiv SR CEI 61000 (ASRO). Dimensiunea (peste 70 de standarde - până în prezent) şi structura standardului internaţional IEC 61000 (diferite părţi consacrate terminologiei, descrierii fenomenelor electromagnetice, metodelor de măsurare şi testare, liniilor directoare pentru instalare şi atenuare) reflectă complexitea subiectelor legate de compatibilitatea electromagnetică. In final, seria IEC 61000 va conţine 9 părţi;

titlurile părţilor 7 şi 8 sunt încă deschise.

1.1 Calitatea energiei electrice în sistemele electroenergetice

Energia electrică este considerată în prezent un produs, livrat de furnizor consumatorilor. Termenul de “calitate a energiei electrice” (Power Quality) a fost propus de IEEE (SUA) şi preluat de majoritatea publicaţiilor de limbă engleză. Calitatea energiei electrice, conform IEEE reprezintă “conceptul alimentării şi legării la pământ a echipamentelor sensibile, într-un mod care să permită funcţionarea corectă a acestora”. Dar, în publicaţii, termenul este utilizat într-un mod mult mai larg, referindu-se atât la problema poluării armonice, generate de sarcinile neliniare, cât şi la alte tipuri de perturbaţii electromagnetice.

Pe plan mondial, relaţia furnizor de energie electrică – consumator este definită de o serie de alţi termeni.

Astfel, Comisia Electrotehnică Internaţională foloseşte termenul “compatibilitate electromagnetică” (Electromagnetic Compatibility EMC), cu definiţia: “aptitudinea unui echipament sau sistem de a funcţiona satisfăcător în mediul său electromagnetic, fără să producă perturbaţii intolerabile în orice se află în acel mediu”.

Echipamentele noi (majoritatea - sarcini neliniare din punct de vedere electric) sunt de cele mai multe ori puternic afectate de calitatea redusă a energiei electrice şi, totodată, aceste echipamente reprezintă, în multe cazuri, surse de perturbaţii electromagnetice. Pot fi enumerate patru argumente majore [1.1], care justifică interesul manifestat pentru domeniul calităţii energiei electrice:

Preview document

Calitatea Energiei Electrice - Pagina 1
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 2
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 3
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 4
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 5
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 6
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 7
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 8
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 9
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 10
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 11
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 12
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 13
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 14
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 15
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 16
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 17
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 18
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 19
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 20
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 21
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 22
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 23
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 24
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 25
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 26
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 27
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 28
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 29
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 30
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 31
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 32
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 33
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 34
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 35
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 36
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 37
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 38
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 39
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 40
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 41
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 42
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 43
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 44
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 45
Calitatea Energiei Electrice - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Calitatea Energiei Electrice.doc

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea parametrilor unei rețele electrice cu ajutorul Labview

Introducere Dezvoltarea sistemelor informatice și a microelectronicii din ultimele decenii au condus la posibilitatea realizării unor sisteme de...

Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice

MEMORIU JUSTIFICATIV Este greu de imaginat un domeniu în care să nu se ia în considerare energia sub diferite forme. Ea are un rol determinant în...

Autovehiculul hibrid

Capitolul 1. Istoria autovehiculului hibrid Evoluţia autovehiculelor hibride între anii 1839 – 1900 Figura 1 – Evoluţia autovehiculelor hibride...

Mentenanța intreruptorulul cu SF6. Tehnici moderne

CAPITOLUL I Memoriul justificativ Întrerupatoarele de înalta tensiune sunt aparate electrice automate destinate comutatiei circuitelor de înalta...

Proiectarea instalațiilor de iluminat și prize la o clădire

CALCULUL FOTOMETRIC AL INSTALAŢIEI DE ILUMINAT Generalităţi Lumina reprezinta o energie emisa sau transmisa sub forma de unda electromagnetica...

Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere a motorului asincron triifazat cu rotorul bobinat

1. Introducere Generalități Particularitatea principală a tehnologiei de fabricație a mașinilor electrice o constituie varietatea mare a...

Motoare electrice de mică putere - construcție, funcționare, utilizări

ARGUMENT Maşinile electrice realizează transformarea energiei electrice in energie mecanica (motoare electrice sau electromotoare ), sau a...

Mentenanța generatorului de impuls de înaltă tensiune

Generatoare de impuls de tensiune Generatoarele de impuls produc tensiunea de impuls in scopul verificarii nivelelor de izolatie si de protectie,...

Te-ar putea interesa și

Aparat Virtual pentru Supravegherea Indicilor de Calitate în Frecvență a Energiei Electrice

1. Tema de proiectare Aparat virtual pentru supravegherea indicilor de calitate în domeniul frecvenţei a energiei electrice. Acest instrument...

Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE. ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. Tema acestui proiect este actuală și pune în evidență efectele...

Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice

INTRODUCERE Descrierea generală a lucrării Actualitatea lucrării. Fabricația modernă necesită o alimentare cu energie electrică cât mai...

Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice

MEMORIU JUSTIFICATIV Este greu de imaginat un domeniu în care să nu se ia în considerare energia sub diferite forme. Ea are un rol determinant în...

Studiul măsurătorilor unui sistem de monitorizare a calității energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Calitatea energiei electrice este unul dintre obiectivele importante ale operatorilor de distribuție și de transport a...

Aplicații pentru Ameliorarea Calitatii Energiei Electrice și a Eficientei Energetice

Aplicaţii pentru ameliorarea calitatii energiei electrice si a eficientei energetice A. OBIECTIVELE PROIECTULUI - familiarizarea studentilor cu...

Calitatea Energiei Electrice din România

1. Problema calităţii energiei electrice Energia electrică este probabil cea mai importantă materie primă utilizată astăzi în comerţ şi industrie....

Calitatea Energie Electrice

Introducere Plecând de la conceptul de energie vom incerca de a trata şi aprofunda problemele complexe ale degradării calitative şi cantitative a...

Ai nevoie de altceva?