Centrale Termice Electrice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 3008
Mărime: 2.54MB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

1. Istoria Centralelor Electrice 4

2. Centrale Termice Electrice 4

2.1. Introducere 4

2.2. Incãlzirea electricã în practica 5

2.3.Mod de functionare 5

3. Caracteristicile cazanului si a partilor componente 6

3.1. Caracteristici 6

3.2. Parti Componente 7

3.3. Control si Semnalizare 7

4.Conditii de instalare si exploatare 9

4.1. Exemple de aplicatie pentru încãlzirea electrica 10

4.1.1. Unitate centralã destinatã pentru încãlzire cu radiatoare 10

4.1.2 Unitate compactã destinatã încãlzirii prin pardosealã radiantã 10

4.2.Dimensiuni de baza 11

4.3. Caracteristica pompei 12

4.4. Conectari electrice 12

4.5. Interconectarea cazanelor (cascada) 12

5. Scheme electrice 13

5.1. Schema electrica a cazanului 13

5.2. Conectare in cascada 14

5.3. Racordarea cazanului electric la boiler ACM 15

6. Destinaţia produsului 16

6.1. Avantaje centralei termice electrice 16

6.2. Dezavantaje 16

7. Descrierea produsului 17

8. Functionare 17

9. Instrucţiuni de exploatare controler QRK 201 18

10. Interiorul unei cetrale termice electrice 19

Bibliografie 21

Extras din document

1. Istoria Centralelor Electrice.

Raspunsul la intrebarea cine a inventat incalzirea independenta a apei incepe din jurul anului 1850 ca un experiment care a fost creat in care ambele apa si baia, pe partea de dedesubt, au fost încălzite prin jeturi de gaze. Un englez Benjamin Maughan, in anul 1868 a inventat prima încălzire independentă de apă instantanee denumit "Gheizer", un dispozitiv in care apa era incalzita si apoi transportata la baie. Acest dispozitiv a fost cunoscut a fi destul de periculos.

Inventia lui Maughn a fost influentata ca designe de un inginer mecanic norvegian cu numele Edwin Ruud, care a imigrat la Pittsburg. Ruud care a inventat boilerul electric (Depozit automat) în 1889, a fondat Manufacturing Company Ruud, care este încă în funcţiune si astazi.

Boilerul este încă uneori menţionată ca un gheizer în Regatul Unit. Alţi termeni includ: un cazan de apă electric.

Există diferite tipuri de încălzire a apei. Cele mai frecvente incalzitoare sunt cele cu stocare a apei. Incalzitoarele de apa instantaneu (tankless) sunt mai noi pe piata.

2. Centralele Termice Electrice

2.1. Introducere

Fatã de celelelte tipuri de încãlzire, încãlzirea electricã oferã avantaje însemnate:

- costuri de investiþie reduse

- costuri de instalaþie si montaj reduse

- nu existã costuri de depozitare pentru agentul termic

- nu se pune problema aprovizionãrii combustibilului,

- costurile de întretinere sunt reduse,

- nu este nevoie de curãtirea cazanului sau a tancului de motorinã,

- se poate monta simplu în casele existente,

- nuse existã miros neplãcut si gaze arse,

- nu existã pericol de scurgere de gaz sau de motorinã.

Importanta încãlzirii electrice este din ce în ce mai mare în cazul clãdirilor noi care au pierderi de energie reduse.

În clãdirile noi, având izolatie termicã continuu îmbunãtãtitã, este nevoie de putere termicã din ce în ce mai redusã. În asemenea cazuri, un aparat cu putere termicã maximã de 9 sau 12 kW este destul pentru încãlzirea unei locuinte de 100 m2. Ceea-ce înseamnã, cã în perioada de încãlzire este nevoie în mediu de maxim 6 – 10 kW putere de încãlzire. Aceastã putere poate fi obtinutã mult mai rentabil pe cale electricã, deoarece chiar si cele mai mici cazane cu combustibil lichid sau gazos au puterea minimã mult peste aceastã valoare, astfel se va plãti în zadar puterea mare instalatã.

Chiar si locatarii caselor de constructie mai veche se pot gândi la încãlzire electricã. În

aceste cazuri - de ex. la o locuintã cu o suprafatã de 50 m2 - puterea termicã de 6 - 9 kW este suficientã, la 100 m2 puterea de 12 - 15 kW.

Aparatele electrice consumã curent doar atunci când estenevoie de cãldurã. Aparatele electrice funcþioneazã totdeauna cu randamentul maxim. Încãlzirea electricã poate fi

combinatã si cu alte tipuri de încãlzire care de ex. sunt mai rentabile în anumite

perioade (de ex. sisteme solare, sobe de teracotã, etc).

2.2. Încãlzirea electricã în practicã

Încãlzirea electricã se poate utiliza pentru încãlzirea prin pardosealã radiantã sau cu radiatoare a locuinþelor, sau a caselor cu mai multe apartamente. Încãlzire economicã se poate face în primul rând la casele de sfârsit de sãptãmânã sau la cabane.

Este interesantã încãlzirea acelor anexe la clãdiri zidite ulterior, care nu se pot conecta fãrã probleme la sistemul de încãlzire existent. O altã aplicaþie este încãlzirea în timpul verii a bãilor care de obicei sunt încãlzite traditional.

Încãlzirea electricã se poate utiliza fãrã probleme în toate aceste aplicatii, deoarece datoritã dimensiunilor de gabarit reduse care rezultã din constructia compactã si a silenþiozitãtii ele se pot monta oriunde, chiar si în spatiul locativ. Adâncimea redusã oferã posibilitatea instalãrii în perete, astfel necesarul despatiu de montaj este întradevãr foarte redus.

Reglajul de temperaturã integrat în aparat poate fi corelat cu un sistem de automatizare cu comandã de la temperatura camerei (termostat de camerã).

Manopera de instalare a unei încãlziri electrice se reduce la realizarea conexiunilor electrice si la racordarea tubulaturii pardoselli radiante, sau a tevilor de radiator. Aceasta înseamnã cost de manoperã si de materiale minim.

2.3. Mod de functionare

Apa absorbitã prin stutul de absorbþie al pompei cu motor sferic pãtrunde prin rotor în spatiul mãrit din carcasa pompã. Aici sunt amplasate rezistentele de încãlzire electrice, care încãlzesc apa. Rezistentele fiind situate deasupra rotorului, unde apa este încã foarte turbulentã, astfel transmiterea cãldurii este foarte eficientã.

Apa încãlzitã iese pe stutul situat în partea superioarã a ansamblului. În punctul cel mai

superior al ansamblului pompã-schimbãtor electric unde este motat un dezaerator automat si un ventil de siguranþã la suprapresiune. Vasul de expansiune închis, cu membranã, este racordat în gaura filetatã special prevãzutã pentru acest scop.

În cutia de reglaj este integrat un limitator de protectie la supratemperaturã si un sistem complet de automatizare electronic, care asigurã comutarea silentioasã a rezistentelor electrice, reglajul temperaturii tur si circulatia aditionalã a pompei, oferind totodatã o protectie sigurã împotriva supraîncãlzirii.

Preview document

Centrale Termice Electrice - Pagina 1
Centrale Termice Electrice - Pagina 2
Centrale Termice Electrice - Pagina 3
Centrale Termice Electrice - Pagina 4
Centrale Termice Electrice - Pagina 5
Centrale Termice Electrice - Pagina 6
Centrale Termice Electrice - Pagina 7
Centrale Termice Electrice - Pagina 8
Centrale Termice Electrice - Pagina 9
Centrale Termice Electrice - Pagina 10
Centrale Termice Electrice - Pagina 11
Centrale Termice Electrice - Pagina 12
Centrale Termice Electrice - Pagina 13
Centrale Termice Electrice - Pagina 14
Centrale Termice Electrice - Pagina 15
Centrale Termice Electrice - Pagina 16
Centrale Termice Electrice - Pagina 17
Centrale Termice Electrice - Pagina 18
Centrale Termice Electrice - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Centrale Termice Electrice.doc

Alții au mai descărcat și

Modelarea Fenomenelor Termice de Conductibilitate și Convecție cu Aplicații la Schimbul de Căldură între Fluide și Pereți

INTRODUCERE În cadrul transferului de căldură sunt analizate procesele spontane ireversibile în care energia se schimbă între corpuri (sisteme)...

Instalatii Electrice de Curenti Slabi

Argument Prin instalatii de curenti slabi, se inteleg, in general, instalatiile electrice care sunt parcurse de curenti de intensitate relativ...

Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare

INTRODUCERE Istoria conceptului de Energie Istoria dezvoltării conceptului de energie până la forma actuală este lungă şi plină de nuanţări...

Stand Experimental pentru Studiul Motoarelor Monofazate

Memoriu justificativ Am ales aceasta lucrarea “studiul motoarelor monofazate” deoarece motoarele asincrone monofazate sunt utilizate pe larg în...

Instalatia Electrica de Iluminat si Prize

1. ARGUMENT Tema acestui proiect se intitulează Instalaţii electrice interioare de iluminat şi este prezentată în 12 capitole dup cum urmează:...

Incalzire Electrica prin Pardoseala

Sa se proiecteze un system de incalzire electrica prin pardoseala pentru apartamentului din figura situate la parterul unui bloc de locuinte cu...

Încălzire în Radiofrecvență

ÎNCĂLZIREA ÎN CĂMP DE RADIOFRECVENŢĂ A DIELECTRICILOR 1.1 . Introducere În procedeele de încălzire clasică a materialelor dielectrice căldura...

Proiectarea Elementelor Intalatiilor de Forta

ARGUMENT Instalațiile electrice de forță fac legătura electrică între receptoarele de forță (motoare electrice, prize trifazate) și surse de...

Ai nevoie de altceva?