Circuite de Comandă și Semnalizare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 4251
Mărime: 589.03KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

1. Argument pag. 4

2. Noţiuni generale pag. 5

2.1. Comanda pag. 5

2.2. Semnalizarea pag. 6

3. Sisteme de comandă pag. 9

3.1. Sisteme de comandă-semnalizare a unei instalaţii de iluminat pag. 9

3.2. Sisteme de comandă-semnalizare a unei pompe pag. 11

3.3. Sisteme de comandă a motoarelor electrice pag. 16

4. Aparate semnalizare pag. 23

5. Protecţia muncii pag. 26

Extras din document

1. ARGUMENT

Atât sporirea tehnologiei cât şi folosirea raţională a mijloacelor tehnice necesită însă un personal conştient de sarcinile sale şi cu înaltă calificare profesională. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale, ridicarea calificării în muncă sunt aşadar sarcini care revin tuturor acelora care vor conduce, vor repara sau vor manipula fie sistemele de comandă fie numai agregatele sau procesele acestora.

Cât priveşte mijlocul sau mai bine zis metoda cu ajutorul căreia cineva poate să-şi ridice calificarea sa profesională este studiul şi anume-studiul individual. Fiecare elev trebuie să înveţe aşadar neîncetat pentru a-şi putea îndeplini cât mai bine sarcinile sale pentru a putea fi la înălţimea încrederii ce i-a acordat-o profesorii şi şcoala

Pentru a veni în sprijinul acelora care înţeleg că prin studiu vor putea rezolva cu succes noile sarcini ce le stau în faţă, am păşit cu încredere la întocmirea acestui referat.

Folosind o descriere şi o sistematizare a materialului mai apropiată de cunoştinţele marii majorităţi a personalului tehnico-didactic, sper că am reuşit să-i creez posibilitatea de a ajunge mai uşor şi mai repede la cunoaşterea construcţiei şi funcţionării “sistemelor de comandă” şi să fie în acelaşi timp în măsură să înlăture cele mai frecvente defecţiuni ale acestora.

Proiectul mai poate fi de asemenea de real folos şi personalului tehnic, precum şi tuturor acelora care manifestă dorinţa de a se documenta in această ramură a tehnicii.

1. NOŢIUNI GENERALE

1. Comanda automată reprezintă intervenţia dispozitivului de

automatizare în modificarea poziţiei sau stării unor agregate sau elemente din instalaţia tehnologică în scopul modificării unor parametri din proces.

2. Comanda automată poate fi :

- continuă, când parametrii sunt variaţi în mod continuu ( de exemplu, al sistemele de reglare automată);

- discontinuă, când elementele ( sau mărimile) comandate iau numai două poziţii ( valori) distincte (0 sau 1) ( de exemplu , la sistemele de comandă automată a motoarelor electrice).

3. Semnalizarea este o funcţie de informare cu caracter discontinuu

asupra poziţiei sau stării unor agregate. Ea se concretizează:

- optic - prin lămpi sau alte sisteme de identificare;

- acustic – prin hupă (claxon) sau sonerie.

2.1 Comanda

Prin sisteme de comandă automată se înţeleg acele sisteme care, pe baza modificării unor parametri din instalaţia tehnologică, asigură operaţii de

modificare a stării unor organe sau utilaje din instalaţia respectivă în scopul modificării altor parametri. Comanda continuă se întâlneşte de obicei numai în cadrul proceselor de reglare automată, în timp ce prin sisteme de comandă automată se înţeleg în majoritatea cazurilor sisteme discontinue.

Preview document

Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 1
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 2
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 3
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 4
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 5
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 6
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 7
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 8
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 9
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 10
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 11
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 12
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 13
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 14
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 15
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 16
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 17
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 18
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 19
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 20
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 21
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 22
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 23
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 24
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 25
Circuite de Comandă și Semnalizare - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Circuite de Comanda si Semnalizare.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune

Capitolul I : Contacte electrice Generalităţi Contactele electrice joacă un rol foarte important în construcţia şi funcţionarea echipamentelor...

Aparate Electrice pentru Comanda Manuală

Memoriu justificativ A. ROLUL ŞI IMPORTANŢA APARATELOR ELECTRICE În această lucrare sunt tratate aparatele electrice de comutaţie (conectare şi...

Tehnologie de Fabricație a Motorului Asincron Trifazat cu Rotor în Scurtcircuit

Fabricarea maşinilor electrice reprezintă ramura de bază a industriei electrotehnice constructoare de generatoare electrice pentru industria...

Prelucrarea prin Electroeroziune

1.1. Generalităţi Prelucrarea prin electroeroziune se bazează pe efectele erozive complexe, discontinue şi localizate ale unor descărcări...

Fenomene Care Produc Solicitari ale Aparatelor si Echipamentelor Electrice

In functionarea aparatelor , atat in conditii normale de serviciu, cat si in caz de avarii, fiecare dintre elementele componente este supus unor...

Dispozitive Optoelectronice

ARGUMENT In acest proiect am studiat dispozitivele optoelectronice. Dispozitivele optoelectronice reprezinta o categorie de dispozitive...

Instalatia Electrica de Iluminat si Prize

1. ARGUMENT Tema acestui proiect se intitulează Instalaţii electrice interioare de iluminat şi este prezentată în 12 capitole dup cum urmează:...

Instalatii de Redresare

Capitolul I ARGUMENT In acest proiect am studiat redresoarele. Am aflat ca in foarte multe aplicatii este necesara alimentarea instalatiilor si...

Ai nevoie de altceva?