Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 6162
Mărime: 266.11KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Romica Varvaruc

Cuprins

ARGUMENT 2

Cap. 1. CLASIFICAREA APARATELOR DE M.SURAT ELECTRICE4

Cap. 2. CARACTERISTICILE DE FUNC.IONARE ALE APARATELOR DE M.SURAT ELECTRICE 7

Cap. 3. CARACTERISTICILE METROLOGICE ALE APARATELOR DE M.SURAT ELECTRICE 9

Cap. 4. P.R.ILE COMPONENTE ALE APARATELOR DE M.SURAT ELECTRICE 12

4. 1. DISPOZITIVUL DE M.SURAT 12

4. 2. TRADUCTORUL 16

4. 3. ACCESORIILE 19

Cap. 5. DISPOZITIVELE DE M.SURAT MAGNETOELECTRICE 20

Cap. 6. DISPOZITIVELE DE M.SURAT FEROMAGNETICE 23

Cap. 7. EROAREA DE INDICA.IE A APARATELOR DE M.SURAT ELECTRICE 26

Cap. 8. CAUZELE ERORILOR APARATELOR DE M.SURAT ELECTRICE 28

BIBLIOGRAFIE 29

Extras din document

ARGUMENT

Aparatele de m.surat electrice sunt mijloacele de m.surare care permit determinarea cantitativ. a m.rimii de m.surat prin transformarea acesteia intr-o m.rime perceptibil. prin intermediul unei m.rimi electrice.

Orice aparat de m.surat electric se compune dintr-un traductor .i un dispozitiv de m.surat (fig. 1). Traductorul are rolul de a transforma m.rimea de m.surat X in m.rimea electric. intermediar. Y, care de obicei este curentul sau tensiunea electric.. Dispozitivul de m.surat este partea activ. a aparatului asupra c.reia ac.ioneaz. m.rimea electric. intermediar., dand na.tere m.rimii perceptibile, cu ajutorul c.reia se determin. valoarea m.rimii m.surate. M.rimea perceptibil. poate fi deplasarea ƒ¿, liniar. sau unghiular., a unui sistem mecanic mobil sau un semnal codificat, de obicei electric, exprimat sub form. cifric. (un num.r).

Intre deplasarea sistemului mobil sau semnalul codificat, respectiv indica.ia cifric., .i m.rimea de m.surat trebuie s. existe o anumit. rela.ie bine definit.. Aceast. rela.ie este determinat., pe de o parte, de dependen.a deplas.rii sau a semnalului codificat (adic. a indica.iei cifrice) de m.rimea intermediar.:

()1fYƒ¿=

iar, pe de alt. parte, de dependen.a m.rimii intermediare Y de m.rimea de m.surat X:

()2YfX=

Prima rela.ie se refer. la dispozitivul de m.surat .i se determin. numai prin propriet..ile .i parametrii acestuia; cea de-a doua rela.ie se refer. la traductor .i se determin. numai prin propriet..ile .i parametrii s.i.

Eliminind din cele dou. ecua.ii m.rimea intermediar. Y, se ob.ine leg.tura dintre m.rimea de m.surat X .i deplasarea sau indica.ia cifric. ƒ¿:

()()123ffXfXƒ¿==....

Fiec.rei valori a m.rimii de m.surat X, in anume condi.ii exterioare, trebuie s.-i corespund. o singur. deplasare sau indica.ie cifric., bine determinat. ƒ¿. In caz contrar, indica.iile aparatului sunt gre.ite. Pentru aceasta, este necesar ca ambele func.ii s. fie uniforme, pentru ca varia.ia parametrilor traductorului .i ai dispozitivului de m.surat, produs. de varia.ia diferi.ilor factori externi (temperatura, umiditatea sau presiunea mediului inconjur.tor, campuri magnetice .i electrice exterioare, frecven.a m.rimii de m.surat etc), s. duc. la varia.ii ale indica.iilor aparatului pe cat posibil mai mici, adic. s. dea erori mici.

Preview document

Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 1
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 2
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 3
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 4
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 5
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 6
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 7
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 8
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 9
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 10
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 11
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 12
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 13
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 14
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 15
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 16
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 17
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 18
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 19
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 20
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 21
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 22
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 23
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 24
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 25
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 26
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 27
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 28
Construcția și funcționarea aparatelor pentru măsurarea și controlul mărimilor electrice - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Constructia si Functionarea Aparatelor pentru Masurarea si Controlul Marimilor Electrice.pdf

Alții au mai descărcat și

Tehnici de măsurare a rezistivități de suprafață

Introducere În cele ce urmează sunt prezentate metode si tehnici de masurare a rezistivității de suprafață , analizandu-se eficientizarea...

Proiectarea unui scet de inducție cu creuzet

1. Tema de proiectare Să se proiecteze un SCET de inducţie cu creuzet pentru topire a zincului. Date de calcul: - capacitatea cuptorului:...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Voltmetre Verificatoare si Inregistratoare

1. Domeniu de aplicare Norma se refera la verificarea/etalonarea voltmetrelor indicatoare si inregistratoare,destinate masurarilor de tensiuni...

Te-ar putea interesa și

Sisteme de Reglare Automată

1. Argument Omul, ca fiinţă superioară, a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de a cunoaşte şi stăpâni natura, de a dirija fenomene ale...

Masurarea Energiei Electrice

ARGUMENT Masurarile electrice si electronice, in contextul revolutiei stiintifice si tehnice din lumea contemporana, sunt indispensabile în toate...

Controlul unui motor pas cu pas cu ajutorul unei tastaturi capacitive

Introducere Motorul Pas Cu Pas Are O Utilizare Largă, Datorită Tendinței De Funcționare Numerică A Elementelor Din Structura Sistemelor De Comandă...

Compararea Diferitelor Metode de Detectare a Defectelor

Orice masina sau aparatin general, orice sistem, proces tehnologiceste constituit dinansambluri,subansambluri si organe component, din sisteme...

Utilizarea Osciloscopului la Masurarea Parametrilor de Semnal

I. GENERALITĂŢI Osciloscopul este un aparat care permite vizualizarea pe ecranul unui tub catodic a curbelor ce reprezintă variaţia in timp a...

Studiul Aparatelor Analogice pentru Masurarea Marimilor Electrice

Capitolul I ARGUMENT Orice corp sau fenomen fizic se caracterizeaza printr-o serie de productivitati fizice (masa,lungime,viteza,volum etc) care...

Măsurarea mărimilor termice

1.NOTIUNI GENERALE DESPRE TEMPERATURA Temperatura este o mărime fizică fundamentală care indică gradul de încălzire a unui corp. - Temperatura...

Sistem de Reglare Automată

1. Argument Omul, ca fiinţă superioară, a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de a cunoaşte şi stăpâni natura, de a dirija fenomene ale...

Ai nevoie de altceva?