Dimensionarea Instalatiei Electrice Utilizate in Instalatiile Casnice

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Dimensionarea Instalatiei Electrice Utilizate in Instalatiile Casnice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Electrotehnica

Cuprins

1. Argument. 4.
2. Conţinutul proiectului. 5.
2.1 Generalităţi. 5.
3. Transpunerea schemi electrice după proiect. 7.
4. Elementele component ale instalaţiilor electrice interioare. 7.
4.1 Coductoare electric. 7.
4.2 Tuburi izolante de protecţie si accesorii. 8.
4.3 Aparate de conectare pentru instalaţiile electrice de iluminat. 9.
4.4 Siguranţe fuzibile si siguranţe automate cu filet. 11.
4.5 Tablouri de distribuţie. 12.
4.6 Corpuri de iluminat. 13.
4.6.1 Lămpile cu incandescenţă. 13.
4.6.2 Lămpi fluorescente. 15.
4.7 Verificarea instalaţiei. 17.
5. Anexe. 18.
6. Bibliografie. 21.

Extras din document

1. Argument

Civilizaţia nu poate fi concepută în zilele noastre fără folosirea energiei electrice în aproape totalitatea sectoarelor de activitate ale societaţii omeneşti. În paralel cu creşterea puterii instalate în sistem, are o mare importanţă utilizarea corectă a energiei electrice. Numărul ridicat şi dimensiunile obiectivelor civile şi industriale impun tratarea cu atenţie deosebită a tuturor problemelor legate de realizarea unor instalaţii electrice de utilizare sigure şi economice. Domeniile de folosire a energiei electrice fiind foarte diverse, lucrarea tratează aspectele cele mai des întalinte în practicî.

Racordarea la reţeaua furnizorului şi distribuţia energiei electrice la consumatori formează obiectul unui capitol separat, în care sunt date indicaţii pentru alegerea soluţiei de alimentare cu energie electrică şi a schemei generale de distribuţie.

Deoarece lucrarea se adreseaza in primul rand proiectantilor, calculul electric si mecanic al retelelor electrice este tratat cu deosebita atentie. De asemenea, este tratata problema stabilitatii dinamice si termice a retelelor de joasa tensiune sub actiunea curentilor de scurtcircuit.

Pe lângă marile avantaje pe care le oferă, curentul electric reprezintă si o sursă potenţială de pericol prin electrocutare. Având în vedere importanţa măsurilor de protecţie împotriva tensiunilor de atingere periculoase în instalaţiile electrice de joasă tensiune, în lucrare sunt prezentate masurile de protectie şi sunt date indicaţiile necesare pentru dimensionarea diverselor elemente ale instalatiilor de protectie.

Lumina condiţionează în mare masură activitatea omului. Iluminatul de nivel corespunzator contribuie la marirea productivitatii muncii, la reducerea numarului de accidente, la evitarea erorilor.

Instalaţiile de iluminat electric trebuie sa realizeze un anumit nivel de iluminare, concomitent cu indeplinirea unor conditii de calitate, reclamate de caracterul subiectiv al iluminatului. In afara de aceasta, instalatiile de iluminat trebuie sa aiba, pentru a fi economice, o mare adaptabilitatela conditiile variate de functionare, data fiind corelatia stransa cu iluminatul natural.

2.Conţinutul proiectului

2.1 Generalitaţi

Definiţii si tehnologie

Prin instalaţie electrica interioara se înţelege întreaga instalaţie electrica a unui consumator, situata in aval de punctul de delimitare cu furnizorul, ce serveşte la alimentarea cu energie electrica a tuturor receptoarelor electrice.

Prin receptor electric se înţelege ansamblul electric care absoarbe energia electrica si o transforma in alte forme de energie (luminoasa, termica sau mecanica ) folosite in scopuri utilitare.

Prin puterea instalata a unui receptor se înţelege puterea nominala a unui receptor electric.

Prin putere instalata a unui consumator se înţelege suma puterilor instalate ale receptoarelor consumatorului respectiv.

Prin putere maxima absorbita de un consumator se înţelege cea mai mare valoare a puterii medii de durata intr-o perioada considerata si intr-un interval de timp de 15-30 sau 60 minute, in funcţie de caracteristicile sarcinii.

Prin tabloul de distribuţie al abonatului se înţelege tabloul electric care primeşte energia electrica direct din reţeaua furnizorului si din care se distribuie energia pe circuitele receptoarelor electrice.

Prin circuit electric se înţelege ansamblul elementelor conductoarele de curent care alimentează receptoarele electrice. Din tabloul de distribuţie al abonatului se ramifica circuite separate pentru iluminat si separat pentru prize, dimensionate in funcţie de numărul de corpuri de iluminat si de prizele montate in locuinţa abonatului.

Prin curent admisibil in conductor se înţelege valoarea permanenta a intensităţii curentului pe care o poate suporta un conductor, fără ca de temperatura sa de regim permanent sa depăşească o valoare specifica.

Prin curent nominal se înţelege curentul admisibil in conductor pe care este prevăzuta instalaţia electrica.

Prin curent de suprasarcina se înţelege orice curent superior celui nominal, produs intr-un circuit electric fără defect.

Prin curent de scurcircuit se înţelege supracurentul produs de un defect de impedanţa neglijabila intre puncte aflate la potenţial diferit in funcţionare normala.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dimensionarea Instalatiei Electrice Utilizate in Instalatiile Casnice.doc

Bibliografie

1. www.reţele.elth.ucv.ro
2. www.biblioteca.regielive.ro
3. Ionescu I., Ianuş P. Instalaţii electrice în construcţii Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969.
4. Chiriţă Gh., Alexe C. Cartea instalatorului electrician Editura Tehnica