Filetarea Manuala Exterioara

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Filetarea Manuala Exterioara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Electrotehnica, Alte Domenii

Cuprins

1. Tema
2. Cuprins
3. Memoriu explicativ
4. Filetarea manuală exterioară
4.1 Procese de filetare
4.2 Metode de filetare
4.3 Filetarea manuală exterioară
5. Norme de Protecţia Muncii şi Protecţia Mediului

Extras din document

Să se realizeze proiectul de specialitate cu tema filetarea manuală exterioară.

Proiectul de specialitate va urmări următoarele probleme:

- prezentarea proceselor de filetare

- prezentarea metodelor de filetare

- filetarea manuală exterioară

- norme de protectia muncii şi a mediului

3. Memoriu explicativ

Scopul principal al oricărei întreprinderi este realizarea unuia sau mai multor produse care să posede anumite proprietăti de întrebuinţare. Realizarea acestui scop are loc într-un ansamblu structurat de mijloace si relaţii de producţie în cadrul căruia se desfăşoară diferite activităţi de producţie.

Totalitatea activităţilor desfăşurate cu ajutorul mijloacelor de producţie şi a proceselor naturale, pentru transformarea organizată a obiectelor muncii în produse finite, se numeşte proces de producţie.

O întreprindere este formată din mai multe tipuri de secţii. Fiecare tip de secţie are un profil bine determinat.În cadrul fiecărei secţii se desfăsoară un anumit tip de proces de producţie:de bazã, auxiliar, de servire, de unde şi denumirea secţiilor: de bază, auxiliare, de servire.

Pentru a asigura desfăşurarea normală a procesului de producţie în vederea executării produselor este necesară o pregătire judicioasă, raţională, a activităţilor care concură la acesta.

De aceea, este nevoie de o pregătire a producţiei, deci de o pregătire a fabricaţiei în sine.

Pregătirea fabricaţiei parcurge următoarele etape :

1. Pregătirea tehnică constructivă si tehnologică ce se desfăşoara în următoarele faze:

- elaborarea temei de proiectare şi a studiului tehnico – economic;

- elaborarea proiectului tehnic;

- elaborarea desenelor de execuţie.

Pregătirea tehnologică se realizează atât pentru produsele noi, ce urmează a fi asimilate, cât şi în vederea modernizării şi îmbunătăţirii produselor existente în fabricaţie.

2. Pregătirea material – organizatorică, ce trebuie să asigure toate conditiile tehnico – materiale şi umane necesare realizării atât a produselor noi cât şi a ansamblului producţiei planificate.

Secţiile de bază ( turnătorii, de prelucrări mecanice, de montaj, etc) sunt acele secţii în care se desfăşoară activităţi de bază prin care se obţin produsele.

În cadrul activităţilor de bază, obiectele muncii suferă modificări ale formei, dimensiunilor, proprietăţilor fizico – mecanice etc, transformându – se în produse finite. Toate activităţile subordonate acestui scop se desfăşoară pe baza unor tehnologii de fabricaţie, elaborate pentru diferite stadii de transformare a obiectelor muncii din materie primă sau semifabricat în produs finit.

Secţiile auxiliare reprezintă acele secţii în care se desfăşoară activităţi auxiliare care au ca scop asaigurarea condiţiilor materiale necesare desfăşurării normale a proceselor de fabricaţie.

În cadrul acestor activităţi nu se acţionează direct asupra obiectelor muncii destinate obţinerii produselor finite. Necesitatea activităţilor auxiliare este cerută de asigurarea proceselor de producţie cu diferite forme de energie, cu echipamente tehnologice de prelucrare şi control, de menţinere în stare de funcţionare a maşinilor, instalaţiilor şi aparatelor.

Secţiile de servire sunt acele secţii în care se desfăşoară activităţi de servire, ce constau într – o varietate de servicii care asigură desfăşurarea normală a activităţilor de bază şi auxiliare.

Dintre acestea cele mai importante sunt : transportul materiilor prime şi a materilalelor, aprovizionarea locurilor de muncă cu semifabricate şi S.D.V.- uri, transportul diferitelor forme de energie, gospodărirea depozitelor, activitatea unor laboratoare.

PRINCIPIILE ERGONOMICE DE ORGANIZARE A LOCULUI DE MUNCĂ

Activitatea lăcătuşului se desfăşoară, în general, la locul de muncă, unde se concentrează scule, instrumente, materie primă, semifabricate si produse finite. Aceasta necesită, în mod nemijlocit, o bună organizare a locului de muncă, care să aibă ca rezultat, sporirea randamentului şi micşorarea efortului depus de lăcătuş. În toate acţiunile de organizare a locului de muncă, trebuie respectate cerinţele ergonomice privitoare la acordul ce trebuie să existe între amplasarea utilajelor de lucru si fizicul muncitorului. De exemplu, înălţimea muncitorului; când acesta este mai înalt, sub menghină se pun adaosuri de lemn, iar când acesta este de înăltime mai mică se pun grătare de lemn sub picioare.

Lăcătuşul trebuie să folosească dispozitivele, unelte acţionate electric sau pneumatic şi orice mijloace care îi uşurează munac.

La începutul lucrului, sculele si piesele să fie pregătite şi aşezate în aşa fel încât cele folosite mai des să fie mai aproape de muncitor, iar cele folosite mai rar să fie mai îndepărtate. Locul de muncă trebuie să fie numai sculele si instrumentele necesare pentru lucrarea dată. Deoarece sculele de lăcătuşerie sunt executate într-o gamă largă de caracteristici şi dimensiuni, acestea trebuie să fie adecvate lucrării de efectuat. Mânerele trebuie să aibă forma şi mărimea sculei, iar rugozitatea mânerelor să n deranjeze buna manevrare.

În timpul lucrului, se va păstra o deosebită ordine trebuie şi curăţenie la locul de muncă. Fiecare obiect trebuie să fie reaşezat după întrebuinţare la locul stabilit iniţial. Acest lucru trebuie făcut de la început, cu atenţie, astfel ca ulterior să devină o obişnuinţă. Fiecare sculă şi instrument, va fi folosit numai pentru destinaţia pentru care a fost construit. Piesele care în timpul prelucrării se încălzesc, se vor măsura numai după răcire. În timpul lucrului se vor respecta regulile de protecţie a muncii şi regulile de prevenire şi stingere a incendiilor, indicate la lucrările respective.

La sfârşitul lucrului, sculele şi instrumentele vor fi curăţate şi aşezate la locul lor în sertarele bancului. Piesele prelucrate vor fi predate compartimentului de asamblare sau depozitare în spatii special amenajate ( magazie de piese ). Locul de muncă va fi curăţat, folosindu-se materialele corespunzătoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Filetarea Manuala Exterioara.DOC