Instalatia Electrica de Iluminat si Prize

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Instalatia Electrica de Iluminat si Prize.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 47 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bucea Vasile

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Electrotehnica

Cuprins

1. ARGUMENT 3
2. INSTALAŢII ELECTRICE DE ILUMINAT ŞI PRIZE 4
2.1.1. Clasificare. 4
2.1.2. Condiţii pentru alimentarea corpurilor de iluminat şi prizelor 5
2.1.3. Etapele întocmirii schemelor şi planurilor instalaţiilor de iluminat şi prize 7
3. DIMENSIONAREA ELEMENTELOR INSTALAŢIEI ELECTRICE DE LUMINĂ ŞI PRIZE 10
3.1. Execuţia instalaţiilor electrice 13
3.2.Verificarea pieselor desenate ale instalaţiei electrice. 14
3.3.Identificarea traseului instalaţiei pe elementele construcţie şi marcarea cu cretă albă a acestuia. 14
3.4. Executarea străpungerilor în elementele de construcţie 14
3.5. Executarea şanţurilor în pereţi pentru montarea tuburilor de protecţie 15
4. MONTAREA TUBURILOR DE PROTECŢIE ŞI A CONDUCTELOR ELECTRICE 16
4.1. Montarea tuburilor de protecţie 16
4.2. Montarea tuburilor sub tencuială. 17
4.3. Montarea tuburilor în zidurile sau plăcile de beton 17
4.4. Montarea tuburilor peste placa plafonului 18
4.5. Montarea tuburilor aparent 18
4.6.Montarea conductelor electrice 18
4.7. Montarea conductelor INTENC 19
4.8. Montarea cablurilor 19
5. MONTAREA TABLOURILOR ELECTRICE 20
6. MONTAREA RECEPTOARELOR ELECTRICE 21
7. MONTAREA PRIZEI DE PĂMÂNT ŞI A REŢELEI GENERALE 22
DE LEGARE LA PĂMÂNT 22
7.1. Materiale folosite în fabricarea conductoarelor electrice 23
7.2. Materiale conductoare 23
7.3. Materiale electroizolante şi de protecţie 23
8. TUBURI PROTECTOARE 27
9. APARATE ŞI ECHIPAMENTE PENTRU INSTALAŢII INTERIOARE 29
10. ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE 39
10.1. Întreruperea circuitului electric 39
10.2.Defectul de izolaţie 39
10.3.Defectul în tabloul electric 40
10.4.Defecte la corpurile de iluminat 40
10.5.Defecte la prize 40
10.6.Defecte la motoarele electrice trifazate asincrone 41
11. NORME DE PROTECŢIE A MUNCII 42
11.1. Regulile de efectuare a respiraţie artificiale 43
11.2. Respiraţia artificială poate fi efectuată în două feluri: 43
12. NORME DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 46
BIBLIOGRAFIE 47

Extras din document

1. ARGUMENT

Tema acestui proiect se intitulează Instalaţii electrice interioare de iluminat şi este prezentată în 12 capitole dup cum urmează:

Capitolul 2 este intitulat Instalaţii electrice de iluminat şi cuprinde 3 subcapitole: clasificare, condiţii pentru alimentarea corpurilor de iluminat şi prizelor şi etapele întocmirii schemelor şi planurilor instalaţiilor de iluminat şi prize.

Capitolul 3 se referă la Dimensionarea elementelor instalaţiei electrice de lumină şi prize şi are următoarele subcapitole: execuţia instalaţiilor electrice, verificarea pieselor desenate ale instalaţiei electrice, identificarea traseului instalaţiei pe elementele construcţiei şi marcarea cu cretă albă a acestuia, executarea străpungerilor în elemente de construcţie şi executarea şanţurilor în pereţi pentru montarea tuburilor de protecţie.

Capitolul 4 intitulat Montarea tuburilor de protecţie şi a conductelor electrice cuprinde mai multe subcapitole: montarea tuburilor de protecţie, montarea tuburilor sub tencuială, montarea tuburilor în zidurile sau plăcile de beton, montarea tuburilor peste placa plafonului, montarea tuburilor aparent, montarea conductelor electrice, montarea conductelor INTENC şi montarea cablurilor.

Capitolul 5 se referă la Montarea tablourilor electrice.

Capitolul 6 este intitulat Montarea receptoarelor electrice.

Capitolul 7 se numeşte Montarea prizei de pământ şi a reţelei generale de legare la pământ şi cuprinde 3 subcapitole: materiale folosite în fabricarea conductelor electrice, materiale conductoare şi materiale electroizolante şi de protecţie.

Capitolul 8 intitulat Tuburi protectoare.

Capitolul 9 se numeşte Aparate şi echipamente electrice pentru instalaţii interioare.

Capitolul 10 se referă la Întreţinerea instalaţiilor electrice având următoarele subcapitole: întreruperea circuitului electric, defectul de izolaţie, defectul în tablou electric, defecte la corpurile de iluminat, defecte la prize şi defecte la motoarele electrice trifazate asincrone.

Capitolul 11 intitulat Norme de protecţie a muncii se referă la regulile de efectuare a respiraţiei artificiale şi la modul în care poate fi efectuată respiraţia artificială.

Capitolul 12 face referire la Norme de prevenire şi stingere a incendiilor.

2. INSTALAŢII ELECTRICE DE ILUMINAT ŞI PRIZE

2.1.1. Clasificare.

Instalaţiile electrice pentru iluminat dintr-o clădire se clasifică astfel:

- instalaţia electrică pentru iluminat normal,care serveşte pentru alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat care asigură desfăşurarea activităţi normale în clădire.

- instalaţia electrica pentru iluminat de siguranţă ,care serveşte pentru alimentarea cu energie electrică a unor corpuri de iluminat in cazul defectării instalaţiei electrice pentru iluminat normal.

Iluminatul de siguranţă,la rândul lui, poate fi:

- pentru continuitatea lucrului care se prevede în încăperile unde funcţionează receptoare electrice de categorie zero (de exemplu săli de operaţii, de reanimare, studiouri de radio, de televiziune etc.)

- pentru evacuarea personalului din clădire, care prevede în încăperile şi pe căile de circulaţie din clădire când şi pe aceasta se află mai mult de 50 de persoane simultan (se prevede practic în toate clădirile industriale şi social-administrative ).

- contra panici, care se prevede în încăperile cu aglomerări mari de persoane : peste 400 persoane (de exemplu în sălile de teatru, cinematograf etc.)

- pentru circulaţie , care se prevede în încăperile cu aglomerări de persoane şi cu multe obstacole pe căile de evacuare (de exemplu în marile magazine comerciale, hale industriale etc.)

- pentru veghe, care se prevede în încăperile în care pe timpul nopţii se efectuează serviciul de supraveghere ( de exemplu, în dormitoare de creşe, camere de bolnavi etc.)

- pentru marcarea hidranţilor, care se prevede pentru a permite identificarea uşoară a poziţiei hidranţilor pe timpul nopţii.

- de pază, care se prevede în clădiri sau în incintele acestora, pentru ale asigura mai uşor securitatea

Fisiere in arhiva (1):

  • Instalatia Electrica de Iluminat si Prize.DOC

Bibliografie

Mira N. - Instalaţii şi echipamente electrice, Editura Didactică şi Pedapogică, Bucureşti, 1996
Bîrla I. - Maşini electrice, Editura Tehnică Bucureşti, 1980
Cruceru C.- Tehnologia reparării şi întreţinerii utilajelor electromecanice, Editura Didactică şi Pedapogică, Bucureşti, 1982

Alte informatii

Acest proiect este despre instalatia electrica de iluminat si prize(la un apartament), contine toate operatiile care trebuie executate pentru realizarea unei instalati electrice.