Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 25 fișiere: doc, xls, dwg
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 13003
Mărime: 847.30KB (arhivat)
Publicat de: Costel Olariu
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Epure Andrei
PROIECT de instalaţii electrice de interior de iluminat şi de forţă pentru o Hală Industrială şi Anexă Tehnico-Socială Univ. Transilvania

Cuprins

 1. Datele temei de proiectare.1
 2. Memoriu tehnic.2
 3. Prezentare generală.2
 4. Instalaţia electrică de alimentare.3
 5. Instalaţia electrică de iluminat normal şi de siguranţă,
 6. şi de prize monofazate.3
 7. Instalaţia de distribuţie de forţă.5
 8. Instalaţia de protecţie împotriva tensiunilor accidentale.5
 9. Instalaţie de îmbunătăţire a factorului de putere.6
 10. Instalaţie de paratrăsnet.8
 11. Sisteme de iluminat exterior.17
 12. Sisteme de iluminat de siguranţa (evacuare,pază/securitate).18
 13. Bibliografie.19
 14. Breviare de calcul.20
 15. Breviar calculul fotometric
 16. al instalaţiei de iluminat din hala de fabricaţie.21
 17. Breviar calculul fotometric
 18. al instalaţiei de iluminat din atelierul mecanic.22
 19. Breviar calculul fotometric
 20. al instalaţiei de iluminat din biroul de proiectare + gestiune.23
 21. Breviar calculul fotometric
 22. al instalaţiei de iluminat din coridorul de acces.24
 23. Breviar calculul fotometric
 24. al instalaţiei de iluminat din vestiare (bărbaţi/femei).25
 25. Breviar calculul fotometric - Tabel centralizator.26
 26. Breviar de calculul al instalaţiei de iluminat şi prize.27
 27. Hala de Fabricaţie.27
 28. Atelierul mecanic.30
 29. Anexa TS.32
 30. Alegerea secţiunii conductoarelor şi a tuburilor de protecţie.34
 31. Căderea de tensiune.36
 32. Breviar de calculul al instalaţiei forţă.37
 33. Alegerea secţiunii conductoarelor şi a tuburilor de protecţie.38
 34. Căderea de tensiune.38
 35. Puterea instalată a tabloului din atelierul mecanic.39
 36. Puterea instalată a tabloului general.40
 37. Breviar calculul al instalaţiei de forţă - Tabel centralizator.26
 38. Breviar de calculul al prizei de pământare.43
 39. Planul instalaţiei electrice de iluminat normal
 40. şi de siguranţă şi instalaţia de prize de curent .1
 41. Planul instalaţiei electrice de distribuţie forţă.2
 42. Planul instalaţiei de legare la pământ.3
 43. Schema electrică monofilară a tabloului general TFG.4
 44. Schema electrică monofilară a tabloului TL-H.5
 45. Schema electrică monofilară a tabloului TLF-AM.6
 46. Schema electrică monofilară a tabloului TL-A.7
 47. Schiţa de alimentare a celui mai expus circuit de iluminat.8
 48. Schiţa de alimentare a celui mai expus circuit de forţă.9

Extras din proiect

Memoriu tehnic

Proiectarea instalaţiei electrice de lumină şi forţă a unei

hale industriale - anexă tehnico-socială.

Prezentare generală

Hala industrială este o construcţie cu structură de rezistenţă din stâlpi şi grinzi din beton armat, acoperită, prevăzută cu o închidere laterală din pereţi vitraţi (cu geamuri) ce permit, în timpul zilei, pătrunderea luminii naturale. Configuraţia halei şi dimensiunile acesteia sunt date in tema de proiectare. Pardoseala halei este executată din planşeu de beton, cu canal de cable pe partea de nord, vest şi sud a halei. Înălţimea halei este de 10 m.

Hala industrială găzduieşte activităţi industriale de prelucrări mecanice, în două schimburi, ce nu prezintă pericol de incendiu sau de explozie.

În hală sunt amplasate 10 maşini-unelte, a căror denumiri şi dimensiuni şi a căror receptoare electrice de forţă (cu caracteristicile lor electrice) sunt prezentate în Anexa 3. La amplasarea maşinilor-unelte nu sunt condiţii impuse din punct de vedere tehnologic, cu cerinţa doar de a se asigura spaţii libere de min. 1m între maşini şi faţă de tablourile electrice şi un acces liber de trecere în dreptul uşilor şi pe un culoar rectiliniu în interiorul halei, în plus mai există un banc de lucru.

Anexa TS este o construcţie independentă de Hală, având de asemenea o structură de rezistenţă din stâlpi şi grinzi din beton armat, compartimentată conform planului comun de situaţie al Halei şi Anexei TS.

Anexa TS conţine un birou cu activitate de gestiune şi de proiectare, două grupuri sanitare cu duşuri (unul pentru bărbaţi, celălalt pentru femei), două vestiare (unul pentru bărbaţi, celălalt pentru femei) şi un coridor de acces prevăzut cu uşi spre exterior, spre birou şi vestiare şi spre Hală. Accesul spre fiecare dintre cele două grupuri sanitare se face prin vestiarul alăturat acestuia.

Construcţia Anexei TS adăposteşte, de asemenea, un Atelier Mecanic în care s-a prevăzut amplasarea a 4 maşini-unelte şi a unui banc de lucru. Datele despre maşini se găsesc în Anexa 3.

Înălţimea dintre pardosea şi tavan a tuturor încăperilor Anexei TS este de 3,50 m.

Pardoseaua este din parchet de lemn în birou, vestiare şi coridor, din mozaic în grupurile sanitare şi din beton în Atelierul Mecanic.

Instalaţia electrică de alimentare

Pentru alimentarea instalaţiilor interioare de 400/230 V de iluminat şi forţă pentru hala industrială şi pentru anexa tehnico-socială ce deserveşte această hală se prevede o alimentare dintr-un post de transformare 20/0,4 kV în varianta anvelopă.

Din postul de transformare se va alimenta un tablou electric de distribuţie general ( TFG ) aflat în hala de fabricaţie, la care se vor racoda:

- un tablou electric capsulat TL-H, amplasat în hala de fabricaţie, pentru alimentarea circuitele electrice de iluminat şi prize din hală, tot de aici se alimentează circuitul de iluminat de siguranţă, care este marcat distinct.

- un tablou electric capsulat TLF-AM, amplasat în atelierul mecanic, comun pentru alimentarea circuitelor de iluminat şi prize, şi pentru alimentarea circuitelor de forţă a maşinilor-unelte din atelier.

- un tablou electric capsulat TL-A, amplasat în coridorul anexei TS, pentru alimentarea circuitelor de iluminat şi prize din restul anexei.

Din tabloul electric de distribuţie general ( TFG ) se alimentează maşinile-unelte din hala

de fabricaţie.

Instalaţia electrică de iluminat normal şi de siguranţă,

şi de prize monofazate ( 230 V )

Ansamblul corpurilor de iluminat echipate cu surse de lumină corespunzătoare, amplasate după o dispunere logică într-o incintă (încăpere) dependentă de considerente funcţionale şi/sau estetice, în scopul realizării mediului luminos confortabil capabil să asigure desfăşurarea unei activităţi umane (impuse) sau realizării unei anumite funcţiuni, defineşte noţiunea de SISTEM DE ILUMINAT.

Sistemele de iluminat se clasifică din punct de vedere funcţional în două categorii: sisteme de iluminat normal, şi de iluminat de siguranţă.

Sistemul de iluminat normal asigură desfăşurarea normală a unei activităţi umane într-o incintă, conform destinaţiei acesteia în condiţiile în care iluminatul natural nu este satisfăcător.

Sistemul de iluminat de siguranţă asigură fie continuarea activităţii, fie evacuarea incintei sau alte funcţiuni în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică a iluminatului normal. El are rolul de a funcţiona şi când iluminatul normal se întrerupe din cauze voite sau accidentale,poate fi alimentat permanent (simultan cu iluminatul normal) şi nepermanent, prin conectarea automată la întreruperea iluminatului normal. Sistemele de iluminat de siguranţă si alimentarea lor sunt reglementate de normele internaţionale şi cele specifice naţionale ( conf. prevederilor normativului I.7-02 ).

După condiţiile de alimentare cu energie electrică şi cele funcţionale, se utilizează 4 tipuri de sisteme de alimentare:

Tipul 1. Alimentarea cu energie electrică este asigurată dintr-o sursă de intervenţie care poate fi:

- la - alimentare permanentă din sursă independentă (baterie centrală de acumulatoare alimentată de la instalaţia de încărcare cu funcţionare în tampon);

- lb - alimentare nepermanentă din sursă independentă cu comutare automată într-un timp t< 1 [s] (grup electrogen funcţionând permanent în gol).

Tipul 2. Alimentarea cu energie electrică este asigurată din următoarele surse:

- 2a - alimentare nepermanentă din sursă independentă cu comutare automată (baterie + centrală de acumulatoare);

- 2b - alimentare nepermanentă din sursă independentă cu comutare automată (grup electrogen);

- 2c - alimentare permanentă din sursă independentă pe calea independentă (din

Sistemul Electroenergetic Naţional - SEEN) de energie electrică dintr-un punct de pornire şi o cale diferită de cele ale iluminatului normal.

Tipul 3. Alimentarea se face permanent şi este asigurată din:

- 3a - transformator sau branşament, diferite de cele care alimentează iluminatul normal;

- 3b - baterii locale de acumulatoare, cu dispozitive locale de comutare (de exemplu:

lumino-blocuri);

Tipul 4. Alimentare permanentă asigurată din:

- 4a - coloana tabloului general de forţă înaintea întreruptorului general;

- 4b - coloana tabloului general comun, înaintea întreruptorului general (sau siguranţe generale).

Comanda iluminatului de siguranţă de tipul 4 se realizează manual în condiţii similare ca şi iluminatul normal.

Conform temei de proiectare, în hala de fabricaţie şi în atelierul mecanic s-a proiectat o instalaţie de iluminat normal şi una de siguranţă, cu corpuri de iluminat echipate cu tuburi fluorescente cu vapori de mercur de joasă presiune. Corpurile celor două categorii de instalaţii de iluminat funcţionează simultan, contribuind împreună la asigurarea iluminării medii normate.

Instalaţia electrică de iluminat normal şi cea de iluminat de siguranţă sunt constituite din circuite electrice separate, care sunt racordate la surse separate de alimentare. Circuitul electric destinat iluminatului de siguranţă este racordat la tabloul general de forţă ( TFG ) al halei, înaintea întrerupătorului general al tabloului ( Tipul 4, conf. prevederilor normativului I.7-02 ).

În grupurile sanitare se vor prevedea corpuri de lampă cu incandescenţă şi cu un grad de protecţie IP corespunzător mediului umed şi coroziv tipic încăperii (de duşuri şi WC).

Pentru celelalte încăperi ale anexei TS se prevede un iluminat normal, cu corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente.

Iluminarea medie pentru fiecare încăpere este precizată în lista datelor temei de proiectare.

Datele nivelelor normate pentru iluminarea medie precum şi ale coeficienţilor de depreciere, caracteristice activităţiilor din încăperi care s-au luat în considerare la proiectare, sunt precizate în lista datelor temei de proiectare.

La bancul de lucru din hala de fabricaţie şi la cel din atelierul mecanic s-au amplasat câte două prize monofazate de 230 V tip CP (cu contact de protecţie), câte una la fiecare capăt al bancului de lucru şi racordate pe aceeaşi fază a circuitului.

De asemenea s-au prevăzut prize monofazate de 230 V tip CP ( cu contact de protecţie )

Preview document

Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 1
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 2
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 3
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 4
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 5
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 6
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 7
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 8
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 9
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 10
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 11
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 12
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 13
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 14
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 15
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 16
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 17
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 18
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 19
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 20
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 21
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 22
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 23
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 24
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 25
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 26
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 27
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 28
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 29
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 30
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 31
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 32
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 33
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 34
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 35
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 36
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 37
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 38
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 39
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 40
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 41
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 42
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 43
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 44
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 45
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 46
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 47
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 48
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 49
Instalație de lumină și forță pentru o hală industrială - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • 01.doc
 • 02.doc
 • 03.doc
 • 04.doc
 • 05_brev calcul.doc
 • 06_brev calc foto hala.doc
 • 07_brev calc foto atelier.doc
 • 08_brev calc foto birou.doc
 • 09_brev calc foto hol.doc
 • 10_brev calc foto vestiare.doc
 • 11_brev calc foto dusuri.doc
 • 12_tabel calc. fotometric.doc
 • 13_calcul inst lumina-prize.doc
 • 14_calcul inst forta.doc
 • 15_tabel calcul inst forta.xls
 • 16_calcul inst pamantare.doc
 • 17_iluminat+prize.dwg
 • 18_forta.dwg
 • 19_pamintare.dwg
 • 20_schema TFG.dwg
 • 21_schema TL-H.dwg
 • 22_schema TLF-AM.dwg
 • 23_schema TL-A.dwg
 • 24_schita iluminat.dwg
 • 25_schita forta.dwg

Alții au mai descărcat și

Instalația de iluminat general interior a unei hale industriale

TEMA DE PROIECT Sa se proiecteze instalatia de iluminat general interior a unei hale industriale, cu urmatoarele date de proiectare: -...

Instalația electrică de forță a unei hale industriale

Generalități; Determinarea puterii aparente; Alegerea numărului și a puterii posturilor de transformare; Amplasarea postului de transformare;...

Instalație electrică a unei hale industriale

CAPITOLUL I TEMA DE PROIECTARE Sa se proiecteze instalatia electrica de alimentare cu energie a unui spatiu de productie avand urmatoarele date...

Instalația electrică de lumină și forță a unei hale industriale

1. DIMENSIONAREA INSTALATIEI ELECTRICE DE ILUMINAT 1.1. Alegerea sistemului de iluminat si a sursei de lumina Pentru iluminarea locurilor de...

Instalația electrică de iluminat și prize

1. ARGUMENT Tema acestui proiect se intitulează Instalaţii electrice interioare de iluminat şi este prezentată în 12 capitole dup cum urmează:...

Alimentarea cu energie electrică a unui atelier mecanic alimentat de la un post de transformare

Sa se proiecteze alimentarea cu energie electrica a unui atelier mecanic alimentat de la un post de transformare de 20/0,4 kv. Consumatorii de...

Proiectarea unei instalații electrice de joasă tensiune la o societate comercială

• TEMA PROIECTULUI-sa se proiecteze instalatia electrica interioara si exterioara cu o putere instalata de peste 200 [kVA] care trebuie sa contina:...

Proiectarea instalațiilor electrice de joasă tensiune de iluminat și forță

1.0 Clasificare Instalatiile electrice pentru iluminat dintr-o cladire se clasifica astfel: - instalatia electrica pentru iluminat normal, care...

Te-ar putea interesa și

Instalația electrică de lumină și forță a unei hale industriale

1. DIMENSIONAREA INSTALATIEI ELECTRICE DE ILUMINAT 1.1. Alegerea sistemului de iluminat si a sursei de lumina Pentru iluminarea locurilor de...

Ai nevoie de altceva?