Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 14178
Mărime: 1.14MB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Extras din document

1. INSTALAŢII DE PRODUCERE, TRANSPORT Si DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

1.1. Generalităţi

Pentru a se putea realiza producerea, transportul si distribuţia energiei electrice avem nevoie de o serie de factori si elemente interconectate intr-un anumit mod şi având un regim comun şi continuu de producere şi consum de energie electrică, alcătuiesc un sistem electroenergetic.

Sistemul electroenergetic este un ansamblu de echipamente electrice interconectate intr-un spaţiu dat şi reprezentând un tot unitar, cu o funcţionalitate bine determinată formează o instalaţie electrică.

Echipamentele electrice ale instalaţiilor electrice sunt constituite din maşinile, aparatele, dispozitivele şi receptoarele electrice interconectate în cadrul instalaţiei prin reţele electrice.

Sistemul electroenergetic naţional este realizat prin interconectarea sistemelor regionale create în jurul centralelor electrice amplasate în diferite zone geografice. Sistemul conţine mai multe noduri reprezentate prin centrale electrice sau staţii de transformare. Având în vedere că orice centrală conţine o staţie de evacuare a energiei electrice produse, se poate considera ca nodurile sistemului electroenergetic sunt constituite, practic, din staţii de transformare.

Sistemul energetic cuprinde, pe lingă sistemul electroenergetic, toate instalaţiile care concură la punerea în mişcare a generatoarelor electrice din centraleprecum şi maşinile şi mecanismele antrenate de motoarele electrice din instalaţiile de utilizare.

Fig. 1 Sistemul energetic national (SEN)

1.2. Instalaţii de producere a energiei electrice

Energia electrică se produce, practic în exclusivitate, în centrale electrice, care reprezintă un complex de instalaţii care transformă o formă primară de energie în energie electrică.

Energiile primare se clasifică după cum urmează:

- existente direct în natură: apă, vânt, căldură (energia solară);

- legate chimic: cărbune, lemn, turbă, ţiţei, gaze naturale, gaze de furnal, gaze de cocsificare;

- legate în atomi.

Schematic, procesul de transformare a energiei primare în energie electrică are loc ca în figura 2. Producerea energiei electrice prin transformarea directă a energiei primare, nu se aplică pe scară largă în centralele electrice, fiind încă în faza de cercetare, prototipuri, experimentări.

Fig. 2 Procesul de producere a energiei electrice

In funcţie de sursa de energie primară, principalele tipuri de centrale electrice sunt: centralele termoelectrice, centralele hidroelectrice şi centralele cu energie nucleară.

1.2.1. Centrale termoelectrice

In prezent, cea mai mare parte a energiei electrice produse în lume se obţine în centrale termoelectrice.

Preview document

Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 1
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 2
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 3
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 4
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 5
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 6
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 7
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 8
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 9
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 10
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 11
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 12
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 13
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 14
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 15
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 16
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 17
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 18
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 19
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 20
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 21
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 22
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 23
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 24
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 25
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 26
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 27
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 28
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 29
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 30
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 31
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 32
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 33
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 34
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 35
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 36
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 37
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 38
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 39
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 40
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 41
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 42
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 43
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 44
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 45
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 46
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 47
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 48
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 49
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 50
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 51
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 52
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 53
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 54
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 55
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 56
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 57
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 58
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 59
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 60
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Instalatii de Producere, Transport si Distributie a Energiei Electrice.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul privind schemele de protecție pentru separarea controlată a sistemelor electro-energetice

CAPITOLUL I INTRODUCERE Energia electrică este produsă de sistemele de curent electric, care sunt infrastructuri critice, ale căror alimentare...

Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Tablouri electrice de joasă tensiune

Capitolul I INSTALAŢIILE ELECTRICE INTERIOARE, DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE IN INTERIORUL CLADIRILOR Instalaţiile electrice pentru iluminat...

Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice

Notiuni generale Element – se intelege un aparat , masina electrica care poate fi parte constructiva a unui echipament (separator, intreruptor,...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Regimuri de Avarie în Rețelele de Medie Tensiune

Regimuri de avarie în reţelele de medie tensiune În mod normal reţelele electrice de medie tensiune sunt tratate ca reţele trifazate echilibrate...

Executarea unei lucrări de împământare în cadrul unei instalații de protecție contra electrocutării

1. Argument Mijloacele pentru evitarea electrocutărilor prin atingerea unor obiecte intrate sub tensiune sunt următoarele: - folosirea...

Măsurări industriale

1. Generalităţi despre măsurările industriale 1.1. Introducere Necesitatea de a măsura şi controla funcţionarea utilajelor sau a echipamentelor...

Te-ar putea interesa și

Alimentarea unui atelier de prelucrare mecanică folosind un post de transformare

1. INTRODUCERE Postul de transformare se defineste, constructiv si functional, ca o statie electrica de transformare coboratoare, cu o putere...

Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină

1. Consideraţii generale Atunci când Thomas Alva Edison la New York, în anul 1880, punea bazele primei companii de energie electrică, totul părea...

Post de Transformare 630kVA

1.POSTURI DE TRANSFORMARE SI PUNCTE DE DISTRIBUTIE CONSIDERATII GENERALE In categoria posturilor de transformare (PT) sunt cuprinse toate...

Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi

INTRODUCERE În ţara noastră în ceea ce priveşte consumul de energie electrică, industria are o pondere importantă faţă de restul consumatorilor,...

Rețele Electrice

1. Introducere în lumea RETELELOR ELECTRICE Putem spune ca un sistem este un model fizic al unui ansamblu de obiecte în care unele reprezinta...

Instalația de joasă tensiune cu trafo de 1000kVA

CAPITOL I INRODUCERE GENERALITATI Instalatiile electrice de joasa tensiune realizeaza distributia energiei electrice la receptoare indeplinind...

Alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea instalată 40 Mw

INTRODUCERE Prin prezentul proiect se urmăreşte alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea activă instalată Pi = 40...

Studiul unui Sistem Electroenergetic

Capitolul 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SISTEMUL ELECTROENERGETIC Indroducere Producearea, transportul şi distribuţia energiei electrice în...

Ai nevoie de altceva?