Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 11124
Mărime: 8.11MB (arhivat)
Publicat de: Savina Maxim
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adam Maricel

Cuprins

 1. Întrerupătoare automate de joasă tensiune Moeller IZM
 2. Capitolul I Generalităţi 3
 3. Capitolul II Caracteristici constructive şi funcţionale ale întrerupătoarelor automate de joasă tensiune
 4. 2.1. Funcţiile şi construcţia întrerupătoarelor automate de joasă tensiune 8
 5. 2.2. Elementele componente ale unui întrerupător automat de joasă tensiune 9
 6. 2.3. Căile de curent şi dispozitivele pentru stingerea arcului electric 11
 7. 2.4. Mecanismul de acţionare al unui întrerupător automat de joasă tensiune 15
 8. Capitolul III Întrerupătoare automate de joasă tensiune
 9. 3.1.Întrerupătoare de tip OROMAX
 10. 3.1.1.Caracteristicile întrerupătoarelor de tip OROMAX 16
 11. 3.1.2.Schema electrică a unui întrerupător OROMAX 17
 12. 3.1.3.Sistemul de contacte al întrerupăroarelor OROMAX 18
 13. 3.1.4Elementele constructive ale întrerupătoarelor de tip OROMAX 19
 14. 3.1.5.Dispozitivul declanşator cu temporizare pneumatică 21
 15. 3.1.6.Variante constructive OROMAX 23
 16. 3.2 Întrerupătoare Moeller IZM
 17. 3.2.1.Caracteristici generale ale întrerupătoarelor IZM 26
 18. 3.2.2.Funcţiile şi caracteristicile întrerupătoarelor IZM Moeller 2000A 34
 19. 3.2.3.Recomandări de montaj ale întrerupătoarelor IZM Moeller 2000A 46
 20. 3.2.4.Dimensiuni ale întrerupătoarelor IZM Moeller 2000A 49
 21. Capitolul IV Aplicaţie. Înlocuirea întrerupatorului automat OROMAX 1600 cu IZM 2000 din staţia de încercări
 22. 4 1 Schema staţiei de încercări 50
 23. 4 2 Înlocuirea întrerupătorului 55
 24. 4 3 Accesorii ale întrerupatorului 57
 25. Capitolul V Concluzii 59
 26. Bibliografie 61

Extras din proiect

CAPITOLUL I

GENERALITĂŢI

Dintre echipamentele electrice utilizate în sistemele electroenergetice, echipamentele electrice de comutaţie ocupă un loc deosebit Ele se întâlnesc în instalaţiile destinate producerii, transformării, transportului si distribuţiei energiei electrice. Diferitele tipuri de echipamente de comutaţie depind de natura curenţilor întrerupţi si de domeniul lor de aplicaţie. Astfel, principalele tipuri de echipamente de comutaţie sunt:

-întrerupătorul este un echipament destinat închiderii (conectării) şi deschiderii (deconectării) atât a curenţilor nominali de funcţionare cât şi a curenţilor de suprasarcină şi scurtcircuit;

-separatorul este un echipament destinat închiderii şi deschiderii circuitelor fără sarcină şi care în poziţia deschis asigură o distanţă prestabilită, vizibilă (în cazul unor tipuri constructive de separatoare) de către personalul de exploatare, între contactele echipamentului;

-separatorul de sarcină este separatorul care poate comuta circuitele la sarcina nominală a consumatorului;

-contactorul este echipamentul de comutaţie având o singură poziţie de repaus , comandat astfel decât manual, care închide, suportă si deschide circuitele la curenţi nominali de funcţionare, ca şi la suprasarcini de serviciu.

O poziţionare a celor patru tipuri de echipamente de comutaţie definite anterior , în funcţie de curentul întrerupt şi de anduranţa electrică si de cea mecanică, este prezentată în Fig.1.

Întrerupătoarele, în mod deosebit cele de înaltă tensiune, sunt cele mai complexe şi solicitate echipamente de comutaţie sub raport termic, electrodinamic, dielectric şi mecanic. Datorită acestui fapt, în lucrare se vor prezenta, în principal, aceste echipamente de comutaţie.

Mijloacele utilizate pentru întreruperea curentului electric au evoluat deosebit de mult în decursul timpului; eforturile din cercetare dictate de nevoile mereu crescânde ale reţelelor şi imperativele economice, au condus la fabricare de echipamente electrice cu performanţe din ce în ce mai bune.

Fig.1. Poziţionarea echipamentelor de comutaţie în funcţie de curentul înterupt şi numărul de manevre

La început întreruperea era realizată prin simpla separare a celor două contacte la o distanţă suficient de mare pentru ca arcul electric să se stingă. Această tehnică s-a dovedit rapid foarte limitată şi soluţii noi, adesea surprinzătoare, au apărut. Cu titlu anecdotic, se poate semnala realizarea în 1884 a unui “ întrerupător-cuţit cu întrerupere rapidă ”, la care arcul era suprimat cu ajutorul unui cuţit izolant manevrat cu mâna, cu riscurile si pericolele la care era supus operatorul care era “invitat” să realizeze manevra. Întroducerea dispozitivelor de comutaţie în ulei, la începutul secolului, au condus la obţinerea de echipamente de comutaţie la care performanţele au putut fi crescute considerabil.

Realizarea de medii din ce în ce mai adaptate pentru stingerea arcului electric (vidul, hexafluorura de sulf) şi tehnici performante (suflajul violet, punerea în mişcare a arcului electric) au permis obţinerea de echipamente moderne capabile să răspundă corespunzător exigenţelor reţelelor electrice.

Evoluţia echipamentelor de comutaţie în decursul timpului a fost impusă de diferiţi factori dintre care sunt de menţionat:

-creşterea nivelului maxim al tensiunii reţelelor electrice, Fig.2

Fig.2.Evoluţia nivelului maxim al tensiunii în reţelele electrice

Necesitatea creşterii nivelului maxim al tensiunii reţelelor rezultă din cererea mereu crescândă de energie electrică şi de dorinţa de a realize un transport optim.

În prezent nivelurile de tensiune ale reţelelor de interconexiune sunt de ordinul sutelor de kV ajungând şi chiar depăşind 1000 kV în cazul liniilor de lungime mare;

-interconexiuni şi buclări complexe ale reţelelor. În decursul timpului, topologia reţelelor a evoluat prin introducerea de noi linii, prin creşterea numărului şi a capacităţii staţiilor de transformare;

-creşterea puterii instalate. Puterea totală instalată a crescut continuu prin introducerea în exploatare a noi centrale electrice şi interconexiuni cu alte sisteme electroenergetice. Totodată se constată creşterea puterii instalate pe unitate de producere a energiei electrice (centrale nucleare sau hidroelectrice susceptabile de a furniza mai multe zeci de mii de MW).

Această evoluţie a determinat printre altele creşterea valorilor curenţilor nominali (curenţi nominali de 4 kA şi 10kA pe barele staţiilor sunt frecvent întalniţi) şi a curenţilor de scurtcircuit care pot atinge şi chiar depăşi 100 kA.

Preview document

Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 1
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 2
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 3
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 4
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 5
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 6
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 7
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 8
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 9
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 10
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 11
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 12
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 13
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 14
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 15
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 16
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 17
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 18
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 19
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 20
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 21
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 22
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 23
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 24
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 25
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 26
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 27
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 28
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 29
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 30
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 31
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 32
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 33
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 34
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 35
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 36
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 37
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 38
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 39
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 40
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 41
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 42
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 43
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 44
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 45
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 46
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 47
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 48
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 49
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 50
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 51
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 52
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 53
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 54
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 55
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 56
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 57
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 58
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 59
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 60
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 61
Întrerupătoare Automate de Joasă Tensiune Moeller IZM - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Intrerupatoare Automate de Joasa Tensiune Moeller IZM
  • licenta iulian. terminata.doc
  • Prezentarea proiect.ppt

Alții au mai descărcat și

Alimentarea unui atelier de prelucrare mecanică folosind un post de transformare

1. INTRODUCERE Postul de transformare se defineste, constructiv si functional, ca o statie electrica de transformare coboratoare, cu o putere...

Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Sistemul de iluminat de siguranță

ARGUMENT Iluminat normal se refera la instalatiile utilizate zilnic,in conditii normale. Iluminatul de siguranta trebuie sa asigure evacuarea...

Voltmetre verificatoare și înregistratoare

1. Domeniu de aplicare Norma se refera la verificarea/etalonarea voltmetrelor indicatoare si inregistratoare,destinate masurarilor de tensiuni...

Ai nevoie de altceva?