Mașina Asincronă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 8166
Mărime: 1.39MB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Trif Sebastian

Cuprins

1.Argument 3

2. Construcţia şi funcţionarea maşinii asincrone 5

2.1. Părţi componente. Rol funcţional 6

2.2.Principiu de funcţionare 8

2.3.Ecuaţii şi schemele echivalante ale maşinii asincrone 10

2.4. Cuplul electromagnetic al maşinii asincrone 12

3. Regimuri de funcţionare a maşinilor asincrone 16

3.1. Pornirea motoarelor asincrone 16

3.2. Pornirea motoarelor cu rotor bobinat 16

3.3. Metodele de pornire ale motoarelor asincrone cu rotor în scurtcircuit 18

3.3.1.Pornirea directă 19

3.3.2. Pornirea prin cuplare directă la reţea 20

3.3.3. Pornirea stea –triunghi 21

3.3.4. Pornirea cu bobine de reactanţă 22

3.3.5. Pornirea cu autotransformator 23

3.4. Reglarea turaţiei motoarelor asincrone 24

3.5. Reglarea turaţie cu ajutorul tensiuni de alimentare 25

3.6. Reglarea turaţiei prin modificarea frecvenţei tensiuni de alimentare 26

3.7. Reglarea turaţiei prin comutarea numărului de poli 27

3.8. Reglarea reostatică a turaţiei 29

3.9. Frânarea motoarelor asincrone 30

3.9.1. Frânarea contracurent 30

3.9.2. Frânare dinamică 31

3.9.3. Frânarea recuperativă 32

3.9.4. Frânarea motoarelor trifazate asincrone 33

3.9.5. Frânarea suprasincronă 34

3.10. Încercările motoarelor asincrone 35

3.11. Domeniul de utilizare 37

Bibliografie 39

Extras din document

1.Argument

Tema prezentului proiect o reprezintă „ Maşina asincronă”, temă foarte vastă din care am încercat să ating cât mai multe aspecte semnificative acestui tip de maşină electrică.

Maşinile electrice sunt utilizate în toate sferele de activitate ale omului. Ele formează, practic, toate sursele de energie electrică şi elementele de acţionare în vedere efectuării unui lucru mecanic de către mecanisme şi instalaţii.

În vastul proces de conversie a energiei, un loc însemnat îl ocupă conversia electromecanică care se realizează cu ajutorul maşinilor electrice. Maşina electrică care face conversia energiei electrice în energie mecanică poartă denumirea de motor.

Prima propunere de maşină electrică de tip asincron a fost făcută în 1885 de G. Ferraris. Perfecţionările ulterioare importante s-au făcut în perioada 1886-1890 de către N. Tesla şi D. Dobrovolschi.

În prezent, maşinile asincrone se execută într-o gamă largă de puteri (de la câţiva waţi până la 5 kW); limita puterii pentru care se pot construi maşinile asincrone – determinată de rezistenţa mecanică a rotorului este de 12 MW pentru maşinile bipolare şi de 20 MW pentru maşinile tetrapolare.

Motoarele asincrone trifazate formează cea mai mare categorie de consumatori de energie electrică din sistemul energetic., fiind utilizate în toate domeniile de activitate (maşini-unelte, poduri rulante, macarale, pompe, maşini prelucrătoare, benzi transportoare, locomotive etc.). Motoarele asincrone monofazate sunt utilizate în special în instalaţiile de uz gospodăresc (ventilatoare, aeroterme, pompe, maşini de spălat, polizoare, maşini de găurit etc.).

Lucrarea de faţă a fost structurată pe mai multe subcapitole care se referă la aspectele principale legate de maşinile asincrone după cum urmează:

- Părţi componente. Rol funcţional

- Principiul de funcţionare

- Ecuaţii şi schemele echivalente ale maşinii asincrone

- Cuplul electromagnetic al maşinii asincrone

- Pornirea motoarelor asincrone

- Pornirea motoarelor cu rotor bobinat

- Metodele de pornire ale motoarelor cu rotor în scurtcircuit

- Pornirea directă

- Pornirea prin cuplare directă la reţea

- Pornirea stea-triunghi

- Pornirea cu bobine de reactanţă

- Pornirea cu autotransformator

- Reglarea turaţiei motoarelor asincrone

- Reglarea turaţiei cu ajutorul tensiunii de alimentare

- Reglarea turaţiei prin modificarea frecvenţei tensiunii de alimentare

- Reglarea turaţiei prin comutarea numărului de poli

- Reglarea reostatică a turaţiei

- Frânarea motoarelor asincrone

- Frânarea contracurent

- Frânarea dinamică

- Frânarea recuperativă

- Frânarea motoarelor trifazate asincrone

- Frânarea suprasincronă

- Încercările motoarelor asincrone

- Domeniul de utilizare

2. Construcţia şi funcţionarea maşinii asincrone

Maşina Asincronă, numită şi transformator generalizat, este o maşină electrică rotativă de curent alternativ care, la frecvenţa dată a reţelei, funcţinează cu o turaţie variabilă cu sarcina. Denumirea de asincronă provine de la faptul că viteza rotorului diferă de viteza câmpului magnetic inductor creat de stator: astfel, cuplul motor la arborele maşini nu poate exista căci dacă vitezele ar fi egale, ar însemna că între cele doua armături viteza relativă ar fi nulă, deci nu ar exista condiţii pentru fenomenul de inducţie prin mişcare.

Preview document

Mașina Asincronă - Pagina 1
Mașina Asincronă - Pagina 2
Mașina Asincronă - Pagina 3
Mașina Asincronă - Pagina 4
Mașina Asincronă - Pagina 5
Mașina Asincronă - Pagina 6
Mașina Asincronă - Pagina 7
Mașina Asincronă - Pagina 8
Mașina Asincronă - Pagina 9
Mașina Asincronă - Pagina 10
Mașina Asincronă - Pagina 11
Mașina Asincronă - Pagina 12
Mașina Asincronă - Pagina 13
Mașina Asincronă - Pagina 14
Mașina Asincronă - Pagina 15
Mașina Asincronă - Pagina 16
Mașina Asincronă - Pagina 17
Mașina Asincronă - Pagina 18
Mașina Asincronă - Pagina 19
Mașina Asincronă - Pagina 20
Mașina Asincronă - Pagina 21
Mașina Asincronă - Pagina 22
Mașina Asincronă - Pagina 23
Mașina Asincronă - Pagina 24
Mașina Asincronă - Pagina 25
Mașina Asincronă - Pagina 26
Mașina Asincronă - Pagina 27
Mașina Asincronă - Pagina 28
Mașina Asincronă - Pagina 29
Mașina Asincronă - Pagina 30
Mașina Asincronă - Pagina 31
Mașina Asincronă - Pagina 32
Mașina Asincronă - Pagina 33
Mașina Asincronă - Pagina 34
Mașina Asincronă - Pagina 35
Mașina Asincronă - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Masina Asincrona.doc

Alții au mai descărcat și

Motorul Asincron

Cap. I. Definitie si elemente constructive de baza Motorul asincron este orice motor cu curent alternativ, care la frecventa data a retelei,...

Stand Experimental pentru Studiul Motoarelor Monofazate

Memoriu justificativ Am ales aceasta lucrarea “studiul motoarelor monofazate” deoarece motoarele asincrone monofazate sunt utilizate pe larg în...

Studiul MEF al Motoarelor Asincrone de Tip Grosu in FLUX 2D

Memoriu Justificativ Rãspândirea sistemului trifazat a fãcut ca, în acționãrile electrice de curent alternativ, mașinile asincrone sã fie...

Pornirea Motoarelor Asincrone

Generalitati. Motoare de curent alternative Acestea transforma energia electrica de current alternative in energie mecanica de rotatie.Motoarele...

Instalatia Electrica de Iluminat si Prize

1. ARGUMENT Tema acestui proiect se intitulează Instalaţii electrice interioare de iluminat şi este prezentată în 12 capitole dup cum urmează:...

Realizarea si Masurarea Prizelor de Pamant

ARGUMENT Lucrarea de față este structurată pe patru capitole. Aceasta sintetizează cunoștințele teoretice la obiectele de specialitate pe...

Încălzire în Radiofrecvență

ÎNCĂLZIREA ÎN CĂMP DE RADIOFRECVENŢĂ A DIELECTRICILOR 1.1 . Introducere În procedeele de încălzire clasică a materialelor dielectrice căldura...

Studiul Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit

ARGUMENT Descoperirea şi studierea legilor şi teoremelor electromagnetismului în urmă cu un secol şi jumătate au deschis o eră nouă a...

Ai nevoie de altceva?