Măsurarea Puterii Electrice

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 5903
Mărime: 587.52KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Extras din document

ARGUMENT

Măsurările electrice si electronice, in contextul revoluţiei ştiinţifice şi tehnice din lumea contemporană, sunt indispensabile în toate ramurile industriei, ca verigă importantă în procesele de producţie, în controlul calităţii materiilor prime, a produselor intermediare şi finale, în desfăşurarea cercetării în toate domeniile.

Măsurarea directă a puterii active cu wattmetrul electrodinamic

În curent continuu şi în curent aalternativ puterea activă se poate măsura cu ajutorul wattmetrului electrodinamic. Instrumentul electrodinamic are dispozitivul motor asemănător cu cel a aparatelor magnetoelectrice cu deosebirea că în locul magnetului permanent se foloseşte pentru producerea câmpului magnetic, o bobină fixă, realizată din două semibobine.

Pentru măsurarea puterii electrice consumate de un receptor, bobina fixă a instrumentului (bobina de curent), cu spire puţine şi groase, se montează în serie cu receptorul, iar bobina mobilă (bobina de tensiune) se conectează în paralel pe acesta, printr-o rezistenţă adiţională Ra de valoare suficient de mare, pentru a limita curentul prin bobina mobilă la valori acceptabile.

Wattmetrul electrodinamic are câte o bornă a bobinelor de curent şi tensiune marcate cu semn distinctiv (polaritate fixată).

Montarea wattmetrului electrodinamic într-un circuit electric

Indicaţia depinde de unghiul de defazaj prin factorul cos. Rezultă că pentru deviaţia este în sensul normal a scării. Deviaţia devine negativă pentru unghiuri ce depăşesc 90 indiferent în ce sens. Pentru a se obţine deviaţia în sens normal al scării, se inversează polaritatea la unul din circuitele wattmetrului, de obicei la cel de tensiune, citirea respectivă trebuind să fie considerată apoi cu semnul minus.

Determinarea puterii măsurate de wattmetru se face pe baza relaţiei:

P = Cw - 

Unde:

Datorită dependenţei deviaţiei wattmetrului de factorul de putere se poate întâmpla ca circuitele de curent şi de tensiune să fie supraîncărcate şi totuşi deviaţia să nu depăşească valoarea sa maximă. De aceea, este recomandabil să se folosească în acelaşi montaj cu wattmetrul, un ampermetru şi un voltmetru pentru urmărirea în permanenţă a mărimilor din circuit (curent şi tensiune).

Constructiv circuitele de curent şi de tensiune ale wattmetrului sunt dimensionate pentru anumite valori nominale ale curentului şi tensiunii. Extinderea intervalului de măsurare se realizează până la 1200V prin montarea în circuitul de tensiune a unor rezistenţe adiţionale. Pentru tensiuni mai mari se utilizează transformatoare de tensiune. Extinderea domeniului de curent se obţine prin utilizarea transformatoarelor de curent.

Metoda ampermetrului si voltmetrului

Deoarece se folosesc două aparate de măsurat se pune problema poziţionării lor reciproce existând două variante: varianta aval şi varianta amonte.

Măsurarea rezistenţei cu montajul aval (a) şi montajul amonte (b)

Dacă se aplică relaţia aproximativă de calcul:

unde U, I sunt indicaţiile voltmetrului respectiv ampermetrului, atunci se comite o eroare sistematică de metodă. Notând cu RA şi cu RV rezistenţele interioare ale ampermetrului respectiv voltmetrului, atunci relaţia exactă de calcul a rezistenţei măsurate este:

a) pentru montajul aval

Eroarea sistematică de metodă comisă în acest caz este:

Pentru ca eroarea de măsurare să fie cât mai mică, rezistenţa măsurată trebuie să fie mult mai mică decât rezistenţa voltmetrului şi deci montajul aval este folosit pentru măsurarea rezistenţelor mici.

b) pentru montajul amonte

iar eroarea sistematică comisă:

Pentru ca eroarea de măsurare să fie cât mai mică, rezistenţa măsurată trebuie să fie mult mai mare decât rezistenţa ampermetrului şi deci montajul amonte este folosit pentru măsurarea rezistenţelor mari.

Preview document

Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 1
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 2
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 3
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 4
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 5
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 6
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 7
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 8
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 9
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 10
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 11
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 12
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 13
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 14
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 15
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 16
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 17
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 18
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 19
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 20
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 21
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 22
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 23
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 24
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 25
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 26
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 27
Măsurarea Puterii Electrice - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Masurarea Puterii Electrice.doc

Alții au mai descărcat și

Propietatile și Domensiile de Utilizare ale Divizoarelor de Tensiune

INTRODUCERE Tehnica actuala de masurare a supra tensiunilor de tip admosferic (STA), este orientata catre utilizarea aproape in exclusivitate a...

Dispozitive Optoelectronice

ARGUMENT In acest proiect am studiat dispozitivele optoelectronice. Dispozitivele optoelectronice reprezinta o categorie de dispozitive...

Contorul Electric de Inductie Monofazat

Argument Masurarea energiei elecrice se face in diferite puncte:la producere – in centrale,la transport- in statiisi la utilizare-la consumator....

Transformatorul Monofazat

Este o masina electrica statica (fara parti in miscare) prin care se asigura modificarea parametrilor energiei electrice de curent alternativ...

Dimensionarea instalației electrice pentru un mic atelier electric

1.Argument Progresul în tehnica si stiinta,realizarea de produse de calitate ,competitive, masurarea marimilor fizice si în general ,orice...

Aparate de Protectie pentru Instalatii Electrice

Capitolul I CARACTERISTICI GENERALE Aparatele electrice de protectie prezintă o serie de caracteristici generale care trebuie luate în...

Sisteme de acționare cu motoare de curent continuu

1.Consideratii generale privind simularea sistemelor dinamice. Un sistem dinamic liniar continuu, multivariabil, invariant în timp se poate modela...

Dimensionarea instalației electrice utilizate în instalațiile casnice

1. Argument Civilizaţia nu poate fi concepută în zilele noastre fără folosirea energiei electrice în aproape totalitatea sectoarelor de activitate...

Te-ar putea interesa și

Tehnologiile integrate de producere a energiei și a biocombustibililor din biomasă

ADNOTARE În prezenta teză de licenţă a fost analizat şi valorificat potenţialulu de biomasă din zona de nord a RM şi utilizat în cadrul unei...

Portofoliu de Evaluare Finală

PERSONALITATEA PROFESORULUI SI A ELEVULUI Formarea personalitatii elevilor nu se poate realiza decat prin educatori cu o temeinica pregatire...

Măsurarea intensității curentului

INTRODUCERE Tema aleasa pentru lucrarea de atestat este „MASURAREA INTESITATII CURENTULUI ELECTRIC”. Tema aleasa prezinta modul de masurarea a...

Măsurarea puterii și a energiei electrice în curent alternativ trifazat

1.Generalitati Curentul electric este fenomenul de deplasare ordonată, într-un sens sau altul a purtătorilor de sarcină electrică. Într-o primă...

Măsurarea puterii și a energiei electrice

Capitolul 1 Generalitati privind măsurarea mărimilor fizice Descrierea din punct de vedere cantitativ a fenomenelor, a caracteristicilor si...

Masurarea Marimilor Electrice

NORME SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII SI INSTRUCTIUNI P.S.I. - Echipamentul individual de protectie- reprezinta mijloacul cu care este dotat...

Sistem de Achiziție a Datelor cu PC-ul care să Permită Măsurarea Puterii unui Consumator Electric cu Conectare la Rețeaua Monofazată

Să se proiecteze un sistem de achiziţie a datelor cu PC-ul care să permită măsurarea puterii unui consumator electric cu conectare la reţeaua...

Măsurarea Puterii Electrice

♦ Circuit monofazat în regim sinusoidal Tensiunea şi curentul se consideră de variaţie sinusoidală în timp, de frecvenţă: (1) (2) - Puterea...

Ai nevoie de altceva?