Materiale Electroizolante, Reprezentarea Schemelor Electrice si Electronice

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Materiale Electroizolante, Reprezentarea Schemelor Electrice si Electronice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 30 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Electrotehnica

Cuprins

Argument . pag. 3
Capitolul I . pag. 4
1. Materiale electroizolante . pag. 4
1.1. Generalitati . pag. 4
1.2. Proprietăţile fizico-chimice ale materialelor electroizolante. pag. 4
1.3. Materiale electorizolante gazoase . pag. 5
1.4. Materiale electroizolante lichide . pag. 5
1.5. Materiale electroizolante solide organice . pag. 6
1.6. Materiale electroizolante solide anorganice . pag. 6
Capitolul II . pag. 7
2. Reprezentarea schemelor electrice si electronice . pag. 7
Capitolul III . pag. 8
3. Intretinerea echipamentului electric al masinilor, utilajelor si instalatiilor. pag. 8
3.1. Întretinerea motoarelor si dispozitivelor electrice . pag. 8
3.1.1. Multimetrele-megohmetre si camerele de termoviziune douã instrumente complementare. pag. 8
3.1.2. Despre măsurarea rezistenţei de izolaţie . pag. 8
3.1.3. Despre măsurările prin termoviziune . pag. 9
Capitolul IV . pag. 10
4. Exploatarea si intretinerea generatoarelor si compensatoarelor sincrone . pag. 10
4.1. Exploatarea generatoarelor si compensatoarelor sincrone . pag. 10
4.2. Conectarea in paralel cu reteaua . pag. 10
4.3. Reglarea sarcinii generatoarelor si compensatoarelor sincrone . pag. 11
4.4. Intretinerea generatoarelor si compensatoarelor sincrone . pag. 12
4.5. Uscarea generatoarelor si compensatoarelor sincrone . pag. 12
4.6. Exploatarea si intretinerea motoarelor electrice . pag. 13
4.6.1. Exploatarea motoarelor electrice . pag. 13
4.6.2. Intretinerea motoarelor electrice . pag. 13
4.7. Exploatarea si intretinerea transformatoarelor . pag. 14
4.7.1. Exploatarea transformatoarelor . pag. 14
4.7.2. Intretinerea transformatoarelor . pag. 16
4.8. Exploatarea si intretinerea intreruptoarelor . pag. 16
4.9. Exploatarea si intretinerea separatoarelor transformatoarelor de masura si siguranta . pag. 18
4.10.Masuri de tehnica a securitatii muncii la exploatarea si intertinerea masinilor si aparatelor electrice . pag. 19
Capitolul V . pag. 20
5. Instalatia electrica de iluminat si prize a unui apartament . pag. 20
5.1. Componentele necesare executarii instalatiilor electrice Interioare . pag. 20
5.2. Etapele procesului de executare . pag. 21
Norme de protectia muncii . pag. 21
Anexe . pag. 24

Extras din document

ARGUMENT

Un rol deosebit de important în buna funcţionare a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor la parametrii optimi îl are şi întreţinerea corectă a echipamen¬tului electric. Acesta trebuie ferit de pătrunderea apei şi a prafului.Periodic, maşinile electrice se vor curaţi pentru a împiedica scurtcircuitarea lor.

Motoarele şi generatoarele electrice se verifică de cel puţin două ori pe an Cu acest prilej se verifică starea rulmenţilor; dacă mai corespund, se curăţa şi se gresează, iar dacă prezintă o uzură pronunţată se înlocuiesc, în căzul când rulmenţii motoarelor electrice s-au încălzit la o temperatură ce depăşeşte cu mai mult de 10—15°C temperatura prescrisă, se va înlătura cauza încălzirii sau, dacă nu se poate, se va schimba rulmentul.

Bobinajele motoarelor se curăţă, cu ajutorul unei perii moi, de depunerile de praf ce ar putea duce la deteriorarea izolaţiei şi scurtcircuitarea spirelor înfăşurării.

Dacă părţile în mişcare ale maşinile, utilajelor sau instalaţiilor nu func¬ţionează normal, se vor verifica: tensiunea de alimentare a motorului electric: alimentarea cu curent electric să nu se facă numai in două faze; existenţa unui scurtcircuit în bobinaj. Incălzirea motorului electric se datorează suprasoli¬citărilor sau arderii unei siguranţe. Motorul electric poate fi supraîncărcat pentru scurtă durată cu o sarcină cu 25% mai mare decât cea nominală.

Aparatura electrică se va verifica lunar, când se va controla starea contac¬telor întrerupătoarelor, contactoarelor şi releelor. Dacă acestea sunt arse sau oxidate, se vor curăţa cu hârtie abrazivă fină, iar dacă prezintă uzări pronun¬ţate, se vor schimba.

Lucrările de întreţinere a echipamentului electric se vor efectua numai de personal calificat pentru aceste tipuri de lucrări.

Majoritatea întreprinderilor încearcă să maximizeze durata de viaţă a motoarelor folosite deoarece înlocuirea lor înseamnă costuri semnificative atât ca timp cât şi financiar.

Trei dintre testele pe care le puteţi face pentru a monitoriza complet starea motoarelor, dispozitivelor şi a panourilor de distribuţie asociate acestora sunt măsurătorile electrice, de izolaţie şi termo-grafice. Folosite împreună, camerele de termoviziune pot identifica posibilele probleme iar testele de rezistenţă de izolaţie şi cele electrice pot determina cauz acestora.

Problemele privind izolaţia motoarelor şi altor dispozitive electrice sunt în general cauzate de instalarea inadecvată, contaminarea mediului de funcţionare, uzura mecanică sau morală.

Un rol important în întreţinerea motoarelor îl are testarea instalaţiilor electrice.

Rezultatele testelor permit identificarea gradului de uzură încă dinaintea defectării pentru a mări siguranţa şi performanţele sistemului. În timpul operaţiilor de service, testarea rezistenţei de izolaţie poate reprezenta veriga lipsă care permite repunerea în funcţiune a motorului pe o cale uşoară, doar prin identificarea şi înlocuirea cablului defect.

CAPITOLUL I

1.MATERIALE ELECTROIZOLANTE

1.1. Generalităţi

Materialele electroizolante, numite şi dielectrici, sunt caracterizate de o rezistivitate electrică deosebit de mare, cuprinsa intre 1012 şi 1023 Ωmm2/m.

Ele servesc pe de o parte la izolarea electrică între elementele con¬ductoare de curent electric, care se găsesc la potenţiale electrice diferite, şi a elementelor conductoare faţă de pămînt, iar pe de altă parte, ca dielectric în condensatoarele electrice.

Materialele electroziolante sunt cele mai numeroase materiale elec¬trotehnice, numărul lor fiind in continuă creştere, datorită în special chimiei macromoleculare, care în ultimele trei decenii s-a dezvoltat considerabil. Cu toate că numărul lor este foarte mare, nu există insă materiale electroizolante care să corespundă în totalitate din punct de vedere electric, mecanic, chimic, termic, să aibă cost redus şi fiabilitate ridicată.

Materialele electroizolante fiind cele care îşi pierd mai repede pro¬prietăţile (îmbătrînesc), în comparaţie cu materialele conductoare şi magnetice, determină de fapt durata de serviciu a echipamentelor şi instalaţiilor în care sînt utilizate (maşini şi aparate electrice, transfor¬matoare electrice, linii electrice de transport, distribuţie şi utilizare a energiei electrice etc.).

Proprietăţile electrice sînt determinate de cele două fenomene care apar în dielectrici: de conducţie şi de polarizare.

Aceste proprietăţi sunt:

• rezistivitatea de volum şi rezistivitatea de suprafaţă ;

• constanta dielectrică (permitivitatea dielectrică) ;

• rigiditatea dielectrică ;

• tangenta unghiului de pierderi.

1.2. Proprietăţile fizico-chimice ale materialelor electroizolante

1. Higroscopicitatea este proprietatea dielectricului de a absorbi umiditatea din mediul ambiant.

Ea depinde de compoziţia chimică şi structurală, precum şi de porozitatea materialului.

Higroscopieitatea influenţează tangenta unghiului de pierderi, care creşte mult o dată cu creşterea umidităţii din material, şi rezistivitatea de volum ρυ, care scade cu creşterea umidităţii.

2. Densitatea ρ = , se exprimă în kg/dm3.

3. Porozitatea p este rsaportul dintre volumul porilor Vp şi volumul total al unei mostre de material:

p(%)= 100.

La materialele electroizolante pe bază de celuloză porozitatea poate atinge valori pană la 50%.

4. Conductibilitatea termică reprezintă proprietatea materialului de a conduce căldura şi se apreciază prin conductivitatea termică, numeric egală cu căldura care trece în unitatea de timp prin unitatea de suprafaţă considerată, pentru diferenţa de temperatură de un grad. Se măsoară in waţi pe metru şi grad de temperatură.

Conductivitatea termică la dielectrici este mai mică decat la conductoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Materiale Electroizolante, Reprezentarea Schemelor Electrice si Electronice.doc