Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice

Proiect
8.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 134 în total
Cuvinte : 27448
Mărime: 3.05MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Octavian Baltag

Cuprins

Memoriu justificativ

Capitolul 1. Generalităţi privind calitatea serviciului de alimentare

cu energie electrică .1

1.1 Reglarea tensiunii de alimentare .6

1.1.1 Cauzele si natura variaţiilor de tensiune.6

1.2 „Calitatea alimentării”- în ce scop?.10

1.3 Fenomene tranzitorii.11

1.3.1 Fenomene tranzitorii de tip impuls.12

1.3.2 Fenomene tranzitorii oscilatorii.13

1.4 Variaţii de lungă durată ale tensiunii.14

1.4.1 Supratensiuni.15

1.4.2 Scăderi ale tensiunii.15

1.4.3 Întreruperi de durată.15

1.5 Variaţii de scurtă durată.16

1.5.1 Întreruperi.16

1.5.2 Goluri de tensiune.16

1.5.3 Vârfuri de tensiune.18

1.6 Nesimetrii ale tensiunii.19

1.7 Deformarea undei sinusoidale.19

1.7.1 Componenta de c.c.19

1.7.2 Armonici.20

1.7.3 Interarmonici.21

1.7.4 Ciupituri.21

1.7.5 Zgomot.22

1.8 Fluctuaţii de tensiune.22

1.9 Variaţii de frecvenţă.23

Capitolul 2. Metode şi tehnici practice de ameliorare a calităţii

alimentării.24

2.1 Acţiuni asupra surselor de perturbaţii.24

2.1.1 Circuite primare.24

2.1.2 Circuite secundare cu elemente inductive.25

2.1.3 Circuite de alimentare de „înaltă calitate”.28

2.2 Acţiuni asupra cuplajelor.30

2.2.1 Cuplaje prin element comun.30

2.2.1.1 Echipotenţialitatea reţelei de nul.30

2.2.1.2 Separarea funcţională a circuitelor.30

2.2.1.3 Separarea alimentărilor.31

2.3 Cuplaje electromagnetice, capacitive, inductive sau prin radiaţie.31

2.3.1 Separarea circuitelor prin distanţate.31

2.3.2 Utilizarea cablurilor cu conductoare torsadate.33

2.4 Ecranarea cablurilor.33

2.5 Ecranarea echipamentelor.35

2.6 Protecţia împotriva supratensiunilor tranzitorii.40

2.6.1 Protecţia circuitelor de mică putere.40

2.6.1.1 Protecţie de tip paralel.41

2.6.1.2 Protecţia de tip serie.44

2.6.2 Protecţia instalaţiilor electroenergetice.46

2.6.2.1 Comutarea condensatoarelor.47

Capitolul 3. Mijloace de măsurare pentru controlul compatibilităţii electromagnetice în domeniul poluării armonice.50

3.1. Caracteristici ale mijloacelor de măsurare adecvate controlului compatibilităţii electromagnetice, în domeniul poluării armonice.52

3.2. Recomandări referitoare la mijloacele de măsurare în domeniul timp şi în domeniul frecvenţă.58

Capitolul 4. Măsurări asupra parametrilor de calitate a energiei

electrice.61

4.1. Analizoare de calitate a energiei electrice pentru sisteme monofazate.61

4.2 Analizorul de calitate a energiei electrice FLUKE 43, Power Quality Analyzer.66

4.2.1. Generalităţi.67

4.2.2. Meniul principal.70

4.2.3. Setarea instrumentului.73

4.2.4. Utilizarea unei imprimente.78

4.2.5. Reset-ul instrumentului.80

4.2.6. Întreţinerea aparatului.81

4.2.7. Memorarea (salvarea) şi stergerea ecranelor.84

4.2.8. Conectarea instrumentului la un calculator.85

4.2.9. Probleme posibile in funcţionare.87

4.2.10.Exemple de măsurare cu Fluke 43 în cazul circuitelor de branşare a consumatorilor.88

4.2.11.Exemple de măsurare cu Fluke 43 în cazul circuitelor de iluminat.92

4.2.12.Exemple de măsurare cu Fluke 43 în cazul motoarelor.95

Concluzii

Extras din document

MEMORIU JUSTIFICATIV

Este greu de imaginat un domeniu în care să nu se ia în considerare energia sub diferite forme. Ea are un rol determinant în întreaga viaţă economică şi socială, iar de aici rezultă importanţa oricărei măsuri de reducere a costurilor energiei. Pentru a fi bine informaţi, atât furnizorii cât şi utilizatorii doresc să cunoască: care sunt consumatorii, câtă energie se consumă, când se consumă, cât costă, ce evenimente s-au petrecut, cum pot fi prevenite evenimentele, care este calitatea energiei.

Este foarte important de înţeles şi de cunoscut cât mai mult despre calitatea energiei folosite. Calitatea scăzută reduce productivitatea şi scade durata de viaţă a echipamentelor, inclusiv a celor casnice, şi conduce la cheltuieli suplimentare.

Calitatea alimentării, ca şi în cazul altor produse sau servicii, este destul de dificil de cuantificat cu atât mai mult cu cât nu este acceptată o definiţie unică a acesteia. Există standarde pentru calitatea tensiunii precum şi pentru alte mărimi care pot fi măsurate, dar măsura finală a calităţii alimentării este strâns legată şi privită relativ la performanţa şi productivitatea receptoarelor consumatorilor. Dacă acestea sunt afectate, atunci calitatea alimentării lipseşte.

În etapa actuală, nu se poate vorbi de o normare unitară a calităţii energiei electrice pe plan internaţional şi uneori pe plan naţional. Nu există un standard internaţional de calitate a energiei electrice, dar numeroase probleme legate de calitatea energiei electrice sunt reflectate în lucrările Comisiei Electrotehnice Internaţionale (CEI).

CEI, în publicaţia nr. 38, recomandă ca în condiţii normale de distribuţie tensiunea în punctul de livrare să nu difere faţă de tensiunea nominală cu mai mult de 10%. În majoritatea ţărilor, sistemul de indicatori ai calităţii energiei electrice este alcătuit din anumite caracteristici cantitative ale variaţiilor lente sau rapide ale valorii efective a tensiunii, forma şi simetria lor în sistemul trifazat, precum şi caracteristicile de variaţie lentă/rapidă ale frecvenţei.

Normele electrotehnice internaţionale sunt luate în considerare la întocmirea normelor naţionale ale diverselor ţări, în unele privinţe aceste norme fiind chiar mai severe decât recomandările CEI (Comisiei Electrotehnice Internaţionale).

În România nu există până în prezent un standard unitar de calitate a energiei electrice. O parte din parametrii care pot prezenta interes în definirea calităţii energiei electrice sunt definiţi şi normaţi în mod individual.

CAPITOLUL 1

Generalităţi privind calitatea serviciului de alimentare

cu energie electrică

Sistemul economic si social actual din ţara noastră este de tip evolutiv, perfectibil, urmărind înscrierea in tendinţele generale caracteristice Uniunii Europene(UE). Necesitatea înregistrării europene se obligă la amortizarea prevederilor legislative din Romania cu cele din Uniunea Europeană.Una dintre problemelor deficitare din ţara noastră este cea a calităţii, concept de mare actualitate, suprafaţă şi profunzime.

În mod curent termenul de calitate are înţelesuri diferite pentru diverse domenii, specialităţi sau persoane. Din acest motiv, în cele ce urmează se vor utiliza definiţiile sau persoane. În cele ce urmează se vor utiliza definiţiile preluate din Standardul International ISO, adoptat şi ca standard roman/49/. Aceasta defineşte în mod neechivoc calitatea ca ansamblu caracteristicilor unei entităţi care îi conferă acesteia aptitudinea de a satisface necesităţi exprimate sau implicite.

Prin entitate se înţelege nu numai produs, ci şi un proces, o activitate, un serviciu sau o organizare. Necesităţile sunt, de regulă, transpuse în caracteristici cu criterii de verificare specificate, abordând aspectul cantitativ al fenomenului, şi aspecte necuantificate direct, cum ar fi: fiabilitatea, disponibilitatea, mentenanţa, securitatea, relaţia cu mediul sau considerentele estetice etc. Aceste aspecte ale noţiunii de calitate nu pot fi desprinse de criteriul economic, fiind recunoscut faptul că o calitate înaltă costă, dar şi una necorespunzătoare are urmări nefavorabile. Se sugerează în felul acesta o relaţie strânsă între furnizorul şi consumatorul entităţii considerate, a cărei calitate se analizează . În general, relaţia respectivă se materializează în contracte cu clauze precizate sau in norme legislative.

Pentru diverse domenii de activitate, criteriile specificate de definire a calităţii au ponderi şi importanţe diferite.

Sistemul electroenergetic este constituit ca un ansamblu de subsisteme specifice interconectate ce cuprind generatoare, transformatoare, linii precum şi o mare diversitate de consumatori care formează sarcina sistemului. Elementul specific ce deosebeşte entitatea energiei electrice este faptul că în orice moment al funcţionării stabilizate ale sistemului există un echilibru între cantitatea de energie produsă de generatoare si cea consumată de sarcinile din sistem.

Preview document

Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 1
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 2
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 3
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 4
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 5
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 6
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 7
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 8
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 9
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 10
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 11
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 12
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 13
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 14
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 15
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 16
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 17
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 18
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 19
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 20
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 21
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 22
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 23
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 24
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 25
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 26
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 27
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 28
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 29
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 30
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 31
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 32
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 33
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 34
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 35
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 36
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 37
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 38
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 39
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 40
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 41
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 42
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 43
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 44
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 45
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 46
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 47
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 48
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 49
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 50
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 51
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 52
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 53
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 54
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 55
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 56
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 57
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 58
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 59
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 60
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 61
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 62
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 63
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 64
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 65
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 66
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 67
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 68
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 69
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 70
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 71
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 72
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 73
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 74
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 75
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 76
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 77
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 78
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 79
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 80
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 81
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 82
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 83
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 84
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 85
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 86
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 87
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 88
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 89
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 90
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 91
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 92
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 93
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 94
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 95
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 96
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 97
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 98
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 99
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 100
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 101
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 102
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 103
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 104
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 105
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 106
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 107
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 108
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 109
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 110
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 111
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 112
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 113
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 114
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 115
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 116
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 117
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 118
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 119
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 120
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 121
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 122
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 123
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 124
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 125
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 126
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 127
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 128
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 129
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 130
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 131
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 132
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 133
Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice - Pagina 134

Conținut arhivă zip

  • Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice.doc

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea parametrilor unei rețele electrice cu ajutorul Labview

Introducere Dezvoltarea sistemelor informatice și a microelectronicii din ultimele decenii au condus la posibilitatea realizării unor sisteme de...

Studiul privind schemele de protecție pentru separarea controlată a sistemelor electro-energetice

CAPITOLUL I INTRODUCERE Energia electrică este produsă de sistemele de curent electric, care sunt infrastructuri critice, ale căror alimentare...

Transformator de Putere Trifazat în Ulei cu două Înfășurări

1. Puterea nominala Sn=100 KVA 2. Tensiune nominala IT Uin=10 KV 3. Tensiune nominala JT Ujn=0,4 KV 4. Frecventa nominala fn=50 Hz 5. Schema...

Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată

Argument Aparatele electrice reprezintă ansamblurile de dispozitive electrice şi mecanice, precum şi o categorie de echipamente electrice,...

Instalații electrice - montări, reparații, întreținere

INSTALATII ELECTRICE : MONTARI , REPARATII , INTRETINERE 1. CAPITOLUL I – ARGUMENT Necesitatea si utilitatea instalatiilor electrice ne face sa...

Instalație statică de pornire, sincronizare și excitație pentru motorul sincron de 2500 KW, 1500 rotații pe minut, 6KV

Cap. 1 MEMORIU JUSTIFICATIV Spre deosebire de motorul asincron, motorul sincron necesita o sursa de curent continuu pentru producerea curentului...

Electrofiltre

1. INTRODUCERE 1.1. MEMORIU JUSTIFICATIV Majoritatea termocentralelor mari din tara noastra dateaza din perioada în care, dispersia gazelor de...

Calitatea Energiei Electrice

1. Reglementări referitoare la calitatea energiei electrice Reglementările referitoare la calitatea energiei electrice au scopul de a preciza...

Te-ar putea interesa și

Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile

Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale 1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea...

Casa calității la energie electrică

INTRODUCERE Conform noii concepţii privind măsurarea şi evidenţa energiei electrice se impune stabilirea de priorităţi în îmbunătăţirea sistemului...

Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE. ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. Tema acestui proiect este actuală și pune în evidență efectele...

Producerea, transportul și distribuția energiei electrice

1. ARGUMENTUL TEMEI Datoritǎ calitǎţilor deosebite ale energiei electrice în ce priveşte producerea, transportul şi distribuţia, cât şi...

Mentenanța intreruptorulul cu SF6. Tehnici moderne

CAPITOLUL I Memoriul justificativ Întrerupatoarele de înalta tensiune sunt aparate electrice automate destinate comutatiei circuitelor de înalta...

Studiul măsurătorilor unui sistem de monitorizare a calității energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Calitatea energiei electrice este unul dintre obiectivele importante ale operatorilor de distribuție și de transport a...

Calitatea Energiei Electrice

1. Reglementări referitoare la calitatea energiei electrice Reglementările referitoare la calitatea energiei electrice au scopul de a preciza...

Metode moderne de îmbunătățire a calității tensiunii

Cap.1 Consideratii generale Tema dezvolta o cercetare in domeniul monitorizării calităţii energiei electrice. Detectarea şi clasificarea...

Ai nevoie de altceva?