Proiectarea elementelor intalatiilor de forță

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4849
Mărime: 283.53KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

ARGUMENT

Instalațiile electrice de forță fac legătura electrică între receptoarele de forță (motoare electrice, prize trifazate) și surse de alimentare cu energie electrică, asigură o bună funcționare a receptoarelor de forță, le protejează contra scurtcircuitelor și asigură securitatea muncii personalului de deservire.

Instalațiile electrice de forță sunt considerate pe drept cuvânt inima întreprinderilor industriale, deoarece motoarele electrice, transformând energia electrică pe care o primesc în energie mecanică, produc forța necesară pentru a pune în mișcare utilajele, mecanismele, mașinile unelte existente în fabrici și uzine.

Dezvoltarea tuturor sectoarelor din economia țării noastre în anii puterii populare, a făcut ca acestea să devină consumatori din ce în ce mai mari de energie electrică, iar motorul electric să fie în ziua de azi mașina cea mai răspândită pentru acționarea diferitelor utilaje și mașini de lucru din întreprinderile industriale.

În același timp, dezvoltarea industriei electrice, introducerea tehnicii noi, creșterea continuă a calificării cadrelor de muncitori, tehnicieni și ingineri din sectorul electrotehnic, au determinat o creștere considerabilă a calității mașinilor, aparatelor și produselor electrotehnice. Buna lor funcționare într-o instalație electrică depinde foarte mult de executarea corectă a instalației de către instalatorii electricieni.

Conținutul acestei lucrări se referă la problemele teoretice și practice ale instalației de distribuție la consumatorii industriali, de joasă tensiune. Prin instalație de forță înțelegând acea instalație electrică care servește pentru alimentarea diferitelor receptoare electrice de puteri mari, ca motoare și cuptoare electrice, aparate de sudat etc.

CAPITOLUL I

Generalități ale instalațiilor electrice

1.1 Definiții

Instalația electrică definește un ansamblu de echipamente electrice interconectate într-un spațiu dat, formând un singur tot și având un scop funcțional bine determinat.

În diversitatea cazurilor concrete, care pot fi luate în considerare, comun este faptul ca orice instalație electrică presupune o serie de echipamente electrice, precum și interconexiunile dintre acestea, realizate prin diferite tipuri de conducte electrice.

Prin echipament electric se înțelege, în general, orice dispozitiv întrebuințat pentru producerea, transformarea, distribuția, transportul sau utilizarea energiei electrice. Această ultimă destinație, reprezentând scopul final al întregului proces de producere, transport ți distribuție, definește o categorie distinctă de echipamente, denumite receptoare. Receptoarele electrice sunt dispozitive care transformă energia electrică în altă formă de energie utilă.

Receptoarele electrice se împart în:

- receptoare de iluminat, cuprinzând corpurile de iluminat prevăzute cu surse electrice de lumină;

- receptoare de forță, care pot fi electromecanice (motoare electrice, electromagneți), electrotermice (cuptoare electrice, agregate de sudură) sau electrochimice (băi de electroliză).

Tipul receptoarelor electrice are o influență majoră asupra alcătuirii întregii instalații din care acestea fac parte, determinând atât tipul si caracteristicile restului echipamentelor și conductele electrice, cât si tehnologia de execuție.

În majoritatea cazurilor, receptoarele electrice nu sunt elemente izolate, ele fiind grupate pe utilaje cu destinații tehnologice bine determinate. Ansamblul utilajelor și receptoarelor izolate care necesită alimentare cu energie electrică și concură la realizarea procesului de producție dintr-o hală sau întreprindere, face parte din echipamentul tehnologic al acestora.

Când se fac referiri la anumite instalații concrete, prin echipamentul electric al acestora se înțelege totalitatea mașinilor, aparatelor, dispozitivelor și receptoarelor electrice atașate instalației respective (sau utilajului respectiv). În aceasta accepțiune, esențial este faptul că suma de aparate, mașini sau alte dispozitive care intră în compunerea echipamentului, reprezintă un tot unitar, cu o funcționalitate bine determinată.

În practica, noțiunile de instalație și echipament sunt strâns corelate. Astfel, un dispozitiv considerat ca echipament al unei instalații, poate avea el însușii o instalație electrică proprie și un echipament destul de complex și divers.

Bibliografie

• Niculae Mira, Constantin Neguș, ”Instalații și echipamente electrice”, editura Didactică și Pedagogică, București, 1997

• T. Cănescu, V. Rusescu, ”Manualul electricianului”, editura Didactică și Pedagogică, București, 1961

• I. Stana, N. Nițu, ”Întreținerea și repararea mașinilor electrice”, editura Tehnică, București, 1985.

Preview document

Proiectarea elementelor intalatiilor de forță - Pagina 1
Proiectarea elementelor intalatiilor de forță - Pagina 2
Proiectarea elementelor intalatiilor de forță - Pagina 3
Proiectarea elementelor intalatiilor de forță - Pagina 4
Proiectarea elementelor intalatiilor de forță - Pagina 5
Proiectarea elementelor intalatiilor de forță - Pagina 6
Proiectarea elementelor intalatiilor de forță - Pagina 7
Proiectarea elementelor intalatiilor de forță - Pagina 8
Proiectarea elementelor intalatiilor de forță - Pagina 9
Proiectarea elementelor intalatiilor de forță - Pagina 10
Proiectarea elementelor intalatiilor de forță - Pagina 11
Proiectarea elementelor intalatiilor de forță - Pagina 12
Proiectarea elementelor intalatiilor de forță - Pagina 13
Proiectarea elementelor intalatiilor de forță - Pagina 14
Proiectarea elementelor intalatiilor de forță - Pagina 15
Proiectarea elementelor intalatiilor de forță - Pagina 16
Proiectarea elementelor intalatiilor de forță - Pagina 17
Proiectarea elementelor intalatiilor de forță - Pagina 18
Proiectarea elementelor intalatiilor de forță - Pagina 19
Proiectarea elementelor intalatiilor de forță - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea Elementelor Intalatiilor de Forta.docx

Alții au mai descărcat și

Stand experimental pentru studiul motoarelor monofazate

Memoriu justificativ Am ales aceasta lucrarea “studiul motoarelor monofazate” deoarece motoarele asincrone monofazate sunt utilizate pe larg în...

Instalația electrică de iluminat și prize

1. ARGUMENT Tema acestui proiect se intitulează Instalaţii electrice interioare de iluminat şi este prezentată în 12 capitole dup cum urmează:...

Protecții electrice navale

CAPITOLUL I REŢELE ELECTRICE NAVALE 1.1. SISTEME DE DISTRIBUŢIE Sistemul de distribuţie este ansamblul tuturor liniilor prin care energeia...

Încălzirea locuinței

INTRODUCERE Lucrarea ,,Echipamente Electrice pentru Incalzirea Locuintei ” urmareste sa prezinte importanta pe care o are aparatura de incalzire...

Centrale Termice Electrice

1. Istoria Centralelor Electrice. Raspunsul la intrebarea cine a inventat incalzirea independenta a apei incepe din jurul anului 1850 ca un...

Mașina Asincronă

1.Argument Tema prezentului proiect o reprezintă „ Maşina asincronă”, temă foarte vastă din care am încercat să ating cât mai multe aspecte...

Motoare de mașini unelte

Tema lucrarii Sa se proiecteze si sa se dimensioneze schema electrica a unui aparat cu doua capete de lucru. Schema trebuie intocmita astfel...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Ai nevoie de altceva?