Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 13460
Mărime: 1.61MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Badea

Extras din document

INTRODUCERE

Istoria conceptului de Energie

Istoria dezvoltării conceptului de energie până la forma actuală este lungă şi plină de nuanţări semantice.

În 1665, G.W. Leibnitz a introdus termenul de „vis viva“ (forţa vie) pentru a desemna cantitatea mv2 care apărea în calculele lui mecanice. Deşi Leibnitz a dat această denumire prin analogie cu termenul de „forţă“, folosit de I. Newton pentru produsul ma, alegerea sa nu a fost prea inspirată.

În 1673, C. Huygens observă că în timpul ciocnirii a două sfere perfect elastice, suma produselor dintre masa şi pătratul vitezei acestora, înainte şi după ciocnire, rămâne constantă.

În 1807, Th. Young a făcut trecerea de la forţa vie la energie. Mai târziu, W. Thomson (viitorul lord Kelvin) introduce termenul de „energie cinetică“, iar Rankine pe cel de „energie potenţială“.

În 1826, J.V. Poncelet introduce termenul de „lucru mecanic“, contribuind astfel la crearea premiselor pentru descoperirea legii conservării energiei.

În 1853, W. Thomson nota: „Numim energie a unui sistem material aflat într-o stare determinată, contribuţia măsurată în unităţi de lucru a tuturor acţiunilor produse în exteriorul sistemului, dacă acesta trece (indiferent în ce mod) din starea sa într-o stare fixată arbitrar“.

În 1897, M. Planck clarifică conceptul de energie, considerând că „energia este aptitudinea unui sistem de a produce efecte exterioare“. Pentru Planck, energia este o funcţie de stare, prin energia unui corp (sau a unui sistem de corpuri) înţelegându-se o mărime care depinde de starea fizică instantanee în care se găseşte sistemul.

Planck subliniază de asemenea faptul că variaţia energiei depinde doar de starea iniţială şi de cea finală. În acest fel s-au curmat toate discuţiile asupra naturii energiei:

Materia este caracterizată prin două mărimi fundamentale: masa şi energia. Masa este măsura inerţiei şi gravitaţiei, iar energia este măsura mişcării materiei.

CAP. 1. MODURI DE GENERARE A ENERGIEI ELECTRICE

1.1. Producerea energiei electrice în centrale termoelectrice.

O centrală electrică reprezintă un complex de instalaţii care transformă o formă primară de energie, în energie electrică. O centrală termoelectrică reprezintă o uzină unde combustibilul fosil (cărbune, gaze naturale, păcură) este ars într-un echipament special denumit cazan sau cameră de ardere, în vederea obţinerii unei cantităţi de energie termică (sub formă de abur sau gaze de ardere) care este apoi transformată în energie electrică.

Ca tehnologie folosită, centralele termoelectrice pot fi după cum urmează:

• centrale termoelectrice cu turbine cu abur (de termoficare sau de condensaţie);

• centrale termoelectrice cu turbine cu gaze;

• centrale termoelectrice cu motoare termice;

1.2. Producerea energiei electrice prin destinderea aburului într-o turbină cu abur, care antrenează un generator

Componentele unei centrale termoelectrice sunt variate şi cuprind aproape toate specialităţile tehnice din domeniile: mecanic, electric şi automatizări, instalaţii hidrotehnice. La centralele termoelectrice au o importanţă deosebită instalaţiile mecanice (valoric 70%) şi instalaţiile electrice.

Schema simplificată a unei centrale termoelectrice cu abur este prezentată în figura 1.1:

Fig. 1.1. Schema simplificată a unei centrale termoelectrice cu abur

Combustibilul (gaze naturale, păcură, deşeuri lemnoase etc.) este ars în cazanul de abur cu ajutorul aerului de ardere, energia chimică a combustibilului transformându-se astfel în căldură. Căldura este preluată sub formă de abur care iese din cazan, la presiune şi temperatură ridicate (ex.: 330 bar, 600ºC).

Aburul având aceşti parametrii, şi care urmează a fi destins în turbină, se numeşte abur viu. În turbină aburul se destinde, imprimând în acelaşi timp o mişcare de rotaţie rotorului turbinei. După cum reiese din figură, rotorul turbinei este în legătură directă cu rotorul generatorului, imprimându-i şi acestuia mişcarea de rotaţie. În acest fel, căldura este transformată în lucru mecanic. La rândul sau, lucrul mecanic este transformat de către generator în energie electrică.

La ieşirea din turbină aburul este apoi trecut printr-un condensator care, prin procedeul de răcire, preia căldura latentă a aburului, acesta redevenind lichid (condensat), respectiv apă. Apa este apoi preluată de pompa de condensat şi trimisă către cazan, unde ciclul se reia.

Preview document

Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 1
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 2
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 3
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 4
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 5
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 6
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 7
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 8
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 9
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 10
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 11
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 12
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 13
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 14
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 15
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 16
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 17
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 18
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 19
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 20
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 21
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 22
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 23
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 24
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 25
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 26
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 27
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 28
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 29
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 30
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 31
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 32
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 33
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 34
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 35
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 36
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 37
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 38
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 39
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 40
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 41
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 42
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 43
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 44
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 45
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 46
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 47
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 48
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 49
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 50
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 51
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 52
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 53
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 54
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 55
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 56
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 57
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 58
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 59
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 60
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 61
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 62
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 63
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 64
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 65
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 66
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 67
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 68
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 69
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 70
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 71
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 72
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 73
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 74
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 75
Proiectarea, Modelarea și Simularea Generatoarelor Sincrone în Sisteme de Congelare - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea, Modelarea si Simularea Generatoarelor Sincrone in Sisteme de Congelare.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unui Invertor Trifazat

1. Sa se proiecteze convertorul pentru alimentarea unui system de actionare cu motor asincron trifazat cu urmatoarele date: Puterea nominala: PN...

Centrale Termice Electrice

1. Istoria Centralelor Electrice. Raspunsul la intrebarea cine a inventat incalzirea independenta a apei incepe din jurul anului 1850 ca un...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Voltmetre Verificatoare si Inregistratoare

1. Domeniu de aplicare Norma se refera la verificarea/etalonarea voltmetrelor indicatoare si inregistratoare,destinate masurarilor de tensiuni...

Ai nevoie de altceva?